Back

ⓘ Bilim
                                               

Bilim

Bilim veya Fen, doğal dünyanın incelenmesidir. nedensellik, merak ve amaç besleyen fizikli astronomi, deney, gözlem, düsünce aracılığıyla sistematik bir sekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünü. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı karakteristiği, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Ve bu da bilimi en güvenilir bir disiplin olarak günümüze kadar birçok alt dala bölmüs, insanların daha iyi yasam kosullarına kavusmasına, bilinmeyen olguları bulmamıza ve yeni seyler öğrenmemize önayak olmustur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu ...

                                               

Bilim insanı

Biliminsanı, ya da bilimci, evrene iliskin olgulara ve değiskenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak)bir sekilde bilgi elde etmeye çalısan kisidir. Daha sınırlı anlamda ise bilimsel yöntem kullanan bir bireydir. Kisi bilimin bir veya birden fazla alanında uzman olabilir. Bilim insanları; fiziksel, matematiksel ve sosyal alanlar da dâhil olmak üzere bilimin tüm alanlarında arastırmalar yaparlar. Onlar olaylar hakkında soru soran ve bu soruları sistematik olarak cevaplama yoluna giden insanlardır. Doğaları gereği meraklı ve iyi organize insanlardır. Diğer insanların ak ...

                                               

Bilim tarihi

Bilim tarihi, hem doğal hem de toplumsal bilimler de dahil olmak üzere bilimsel bilgi ve bilimin gelisiminin incelenmesidir. 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arası dönemde, öteden beri yanlıs bilindiği düsünülen olguların bilimsel gerçeklerle değistirilmesi yolunu izlemistir. Bilim tarihi, hem doğal hem de toplumsal bilimler de dahil olmak üzere bilimsel bilgi ve bilimin gelisiminin incelenmesidir. Bilim, gerçek dünyadaki olayların gözlemlenmesi, açıklanması ve öngörüsünü vurgulayan, bilim adamları tarafından yapılan, doğal dünya hakkındaki deneysel, kuramsal ve pratik bilginin bir bütünüdür. Bun ...

                                               

Bilim ve Teknik

Bilim ve Teknik, TÜBITAKın Ekim 1967den beri yayımlanan aylık popüler bilim ve teknik dergisidir ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise ve dengi okullara; Genelkurmay Baskanlığı tarafından Silahlı Kuvvetler personeline tavsiye edilmistir. Bilim ve Teknik dergisi Haziran 2006da çıkan 463. sayısında ilk sayıdan baslayıp 457. sayısına kadar olan dergilerini sanal ortama aktararak okurlarına DVD biçiminde Bilgi Hazinesi adıyla hediye olarak vermistir. Bilim ve Teknik, 1967den 1994 yılına kadar dergi formatında basılmıstı ve ciltleri TÜBITAKta satılmıstı. 1994ten itibaren ...

                                               

Bilim Ağacı

ODTÜ Bilim Ağacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Ankaradaki ana yerleskesinin Eskisehir Yolu kapısında bulunan anıt. 1965 yılında yerleskeye konulmak üzere açılan Atatürk Anıtı Yarısmasında ikinci gelen proje, Rektör Kemal Kurdasın isteği üzerine, 1966 yılında müellifleri heykeltıras Tamer Basoğlu ve mimar Ersen Gürsel tarafından yapılmıstır. Ilk önce kampus girisinin sağındaki tepenin doruğuna yerlestirilmis; ancak çevresindeki ağaçların büyüyüp anıtı, uzaktan görünemez kılmaları üzerine giris kapısının yanında bulunan mevcut yerine aktarılmıstır. Rektör Kemal Kurdas, heykel yerine koyu ...

                                               

Islam ve bilim

Islamın yoğun bir sekilde yayıldığı ve Islam devletlerinin yükseliste olduğu Islamın Altın Çağı olarak bilinen 8 ilâ 14. yüzyıllarda Islam topraklarında birçok bilim insanı yetismis ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlasmıstır. Bilim anlamında ve Islam kültüründe önemli bir yere sahip olan özgün terim "ilim"dir ki bu sözcük Türkçede de bilim anlamında, ilim seklinde, eskimis olsa da, yer almaktadır.