Back

ⓘ KÜLTÜR
                                               

Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonu

Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonu, Tayvanın Türkiyedeki temsilciliğidir. 1993 yılında kurulmus olup iki ülke arasında resmi diplomatik iliskilerin olmadığından fiili büyükelçilik görevi görmektedir. Misyon, Ankaranın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyetini tanıdığı 1971 yılına kadar Çin Cumhuriyeti olarak Tayvan ile diplomatik iliskilere sahipti. Misyonun günümüz temsilcisi Volkan Chih-Yangdır. Tayvandaki muadili, Taipeideki Türk Ticaret Ofisidir.

                                               

Roll

Roll su anlamlara gelebilir: Roll, Emerson Driveın 2012 çıkıslı albümü Roll, 1996-2009 yılları arasında Türkiyede yayımlanan kültür-sanat dergisi Roll, Anne McCuenun 2004 çıkıslı albümü

                                               

Kültürpark (Bursa metrosu)

Kültürpark Metro Istasyonu, Bursarayın BursaRay 1 ve BursaRay 2 hatlarında yer alan ve 29 Ekim 2001de hizmete giren metro istasyonudur. Resat Oyal Kültür Parkına ulasımı sağlar.

                                               

Merinos (Bursa metrosu)

Merinos Metro Istasyonu, Bursarayın BursaRay 1 ve BursaRay 2 hatlarında yer alan ve 29 Ekim 2001de hizmete giren metro istasyonudur. Merinos Parkı ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi, Altıparmak ve Çirishaneye ulasımı sağlar.

                                               

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Istanbul Devlet Konservatuvarı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Bestecilik ve Orkestra Sefliği Anasanat Dalı Müzik Müzikoloji Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Anabilim Dalı Opera Anasanat Dalı Bale Anasanat Dalı Sahne Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Çağdas Dans Anasanat Dalı

                                               

Ruy Ohtake

Japon sanatçı Tomie Ohtakenin oğlu Ruy Ohtake, sıra dısı mimari tasarımlarıyla tanınır. Projelerinin örnekleri yarım ay seklindeki Otel Unique, Otel Renaissance ve Avenida Paulistadaki ticari bina Edifício Santa Catarinadır - üçü de São Paulo sehrinde bulunmaktadır. Ohtake ayrıca Thomie Ohtake Kültür Enstitüsünün tasarımı ve yanındaki ticari bina ile de ünlüdür. 1960 yılında São Paulo Üniversitesinde Mimarlık eğitimi almıstır.

KÜLTÜR
                                     

ⓘ KÜLTÜR

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her sey.

Insana iliskin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yasamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür ekin, eski dilde hars kavramının tanımı su sekildedir:

Sosyolojik olarak, kültür bizi saran, insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Kültürün olusmasında iki süreç vardır; birinci süreçte insan pasif ve alıcı konumdadır. Belli bir coğrafi çevrede yasıyor, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını orada gideriyordur. Doğayla kurulan bu öncül iliski, yani ihtiyaçları doğrultusunda edindiği bilgi, dili, davranısları ve maddi üretim ve tüketim aletleri kültürün yaratılmasında birinci asama olarak karsımıza çıkar. Ikinci asamada ise insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye baslar; yani yasadığı çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır. Bu süreç ilk aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak baslayıp Neolitik Çağ’la birlikte hız kazanmıstır. Kültür birikimle birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı bilesenidir. Giderek her nesil miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve onu kendinden sonrakilere miras bırakır.

Bireyler için ise yargılama, zevk ve elestirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yoluyla gelistirilmis olan biçimine o kisinin kültürü denir. Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de kültür sözcüğü kullanılır.

                                     

1. Etimolojisi

Kültür sözcüğü Latince cultura dan gelir. Cultura, insa etmek, islemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen Colereden türetilmistir. Örneğin Romalılar mera islenmesine agri cultura demislerdir.

Türkçenin batı dilleri etkisine girmesinden önce Cumhuriyet döneminde de kullanılan hars sözcüğü ise Arapçadır ve "tarla sürmek" anlamına gelir.

Her iki kelimenin de tarımla ilgili olmasından kaynaklanıyor olsa gerek, 20. yüzyılda Türk Dil Kurumu tarafından uygun görülen ekin sözcüğü, bu yabancı kökenli kelimelere alternatif olarak önerilmistir.

                                     

2. Kültürler kavramı

Kültürler, kültür kavramına iliskin olarak bir sıfat halini ifade etmektedir. Tek basına kullanıldığında kültür, asağı yukarı insan yasamının tümünü ifade eder. Kültürler kavramı ise, kültürün olusum yönüne atıfta bulunmaktadır. Is kültürü, uyusturucu kültürü, siyasi, ve kültür terimleri yasamın ilgi alanlarını, kavramlastırma, sınırlama, yapılanma ve düzenlenme biçimleri de dahil denetleyen inanç ve adetler için kullanılır. Escinsel, gençlik, kitle ve çalısan sınıf kültürü gibi terimler bu grupların toplum içindeki yerlerini ve iç ve dıs iliskilerini yürütme biçimlerini ifade eder. Mesleki branslasma ve uzmanlık alanlarına, herhangi bir sektöre yönelik bir atıfla kültür kavramı da yerlesik kullanım halindedir.

                                     

3. Kültürel süreçler

Kültürel süreçler, kültür gibi sosyal antropolojinin kavramsal araç ve gereçlerdir. Kültürel süreçler olusum biçimlerine göre bes tanedir.

Kültürel yayılma

Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki baska kültürlere yayılmasıdır.

Kültür soku

Kendi kültür ortamından baska bir kültür ortamına katılan bireylerin yasadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

                                     

3.1. Kültürel süreçler Kültürlenme

Kültürlenme enculturation, ya da edilgen biçimiyle kültürlenme, bireylerin içinde yasadıkları kültürün gerekliliklerini öğrendikleri, davranıs normları ve değer yargılarını edindikleri süreçtir. Bu süreçte bireyi biçimlendiren, sınırlandıran ya da yönlendiren etkiler ebeveynler, diğer yetiskinler ve yasıtlardan olusur. Kültürleme basarılı olursa dilde, değer yargılarında ve mantıksal ritüellerinde yeterlikle sonuçlanır.

Kültürlesmenin toplumsallasma ile iliskisi vardır. Kimi akademik alanlarda toplumsallasma, bireyin kasıtlı biçimlendirilmesi anlamına gelir. Kimi alanlardaysa toplumsallasma sözcüğü hem kasıtlı hem resmi olmayan kültürlenmeyi kapsar.

                                     

3.2. Kültürel süreçler Kültürlesme

Ana Madde: Kültürlesme

Iki ya da daha fazla kültürün etkilesimleri sonucu benzesme yönünde değismeye uğramalarıdır. Kültürel süreçlere örnekler söyle sıralanabilir:

  • Birinin yeni bir dil öğrenmesi
  • Susinin Avrupada popüler olması
  • Birinin bir yere göç ettikten sonra aksanının değismesi
                                     

3.3. Kültürel süreçler Kültür soku

Kendi kültür ortamından baska bir kültür ortamına katılan bireylerin yasadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

                                     

3.4. Kültürel süreçler Kültürel asimilasyon

Kültürel asimilasyon, ikincil grubun, anadilini ve kültürünü dominant kültür grubunun baskısıyla yitirmesi sürecidir. Örnek olarak;

  • Isgalci a toplumunun, isgal edilen b toplumunun kültürel ritüellerini yasamalarını engellemesi ve bunun yerine onlara a toplumunun kültürel ritüellerini uygulatması b toplumunun asimile olmasına neden olur.