Back

ⓘ Algoritmaların tarihsel sıralaması
                                     

ⓘ Algoritmaların tarihsel sıralaması

 • 1934 - Delaunay üçgen bölümlemesi Boris Delaunay tarafından gelistirildi
 • 1671 - Newton-Raphson metodu, Isaac Newton tarafından gelistirildi.
 • 1690 - Newton-Raphson methodu bağımsız olarak Joseph Raphson tarafından da bulundu
 • Yaklasık MÖ 1600 - Babilliler bilinen ilk çarpanlara ayırma ve kök bulma algoritmasını gelistirdiler.
 • Yaklasık MÖ 200 - Eratosthenes Elemesi
 • 1926 - Boruvka algoritması
 • 1614 - John Napier logaritmayi kullanan hesaplamaları yapmak için bir metot gelistirdi
 • Yaklasık MÖ 300 - Öklid algoritması
 • 813 ve 833 yılları arasında Harezmi doğrusal ve ikinci dereceden denklemleri çözmek için bir algoritma gelistirdi. Algoritma ismi bu kisinin adından türetilmistir
 • 263 - Gaussal eleme, Liu Hui tarafından tanımlandı.
 • 1805 - Cooley-Tukey algoritması Carl Friedrich Gauss tarafından biliniyordu
                                     

1. 1940lar

 • 1945 - Birlestirmeli sıralama John von Neumann tarafından gelistirildi
 • 1947 - Simplex algoritması basit/tekyönlü algoritma George Dantzig tarafından gelistirildi
                                     

2. 1950ler

 • 1959 - Shell sıralaması D. L. Shell tarafından gelistirildi
 • 1957 - Prim algoritması Robert Prim tarafından gelistirildi
 • 1959 - De Casteljau algoritması Paul de Casteljau tarafından gelistirildi
 • 1959 - Dijkstra algoritması Edsger Dijkstra tarafından gelistirildi
 • 1954 - Radix sıralaması bilgisayar algoritması Harold H. Seward tarafından gelistirildi
 • 1957 - Bellman-Ford algoritması R. Bellman ve L. R. Ford tarafından gelistirildi
 • 1952 - Huffman kodlaması David A. Huffman tarafından gelistirildi
 • 1956 - Kruskal algoritması Joseph Kruskal tarafından gelistirildi
                                     

3. 1960lar

 • 1967 - Viterbi algoritması Andrew Viterbi tarafından önerildi
 • 1967 - Cocke-Younger-Kasami CYK algoritması bağımsız olarak D. H. Younger tarafından gelistirildi
 • 1968 - A* grafik arama algoritması Peter Hart, Nils Nilsson ve Bertram Raphael tarafından gelistirildi.
 • 1964 - Öbek-sıralama J. W. J. Williams tarafından gelistirildi
 • 1960 - Hızlı Sıralama C. A. R. Hoare tarafından gelistirildi
 • 1965 - Cooley-Tukey algoritması James Cooley ve John Tukey tarafından yeniden bulundu
 • 1962 - Bresenham doğru algoritması Jack E. Bresenham tarafından gelistirildi
 • 1965 - Levenshtein aralığı) Vladimir Levenshtein tarafından gelistirildi
 • 1962 - Ford-Fulkerson algoritması L. R. Ford ve D. R. Fulkerson tarafından gelistirildi
 • 1965 - Cocke-Younger-Kasami CYK algoritması bağımsız olarak T. Kasami tarafından gelistirildi
                                     

4. 1970ler

 • 1979 - Khachiyanın ellipsoit metodu Leonid Khachiyan tarafından gelistirildi
 • 1975 - Genetik algoritma John Holland tarafından popülerlestirildi
 • 1973 - Jarvis march algoritması R. A. Jarvis tarafından gelistirildi
 • 1973 - RSA sifreleme algoritması Clifford Cocks tarafından gelistirildi
 • 1976 - Salamin-Brent algoritması bağımsız olarak Eugene Salamin ve Richard Brent tarafından gelistirildi
 • 1972 - Graham taraması Ronald Graham tarafından gelistirildi
 • 1977 - RSA sifreleme algoritması Ron Rivest, Adi Shamir ve Len Adleman tarafından yeniden bulundu
 • 1976 - Knuth-Morris-Pratt algoritması Donald Knuth ve Vaughan Pratt ve bağımsız olarak J. H. Morris tarafından gelistirildi
 • 1977 - LZ77 algoritması Abraham Lempel ve Jacob Ziv tarafından gelistirildi
 • 1970 - Knuth-Bendix completion algoritması Donald Knuth ve P. B. Bendix tarafından gelistirildi
 • 1977 - Boyer-Moore string karakter öbeği arama algoritması bir harf öbeğinin baska bir harf öbeği içerisinde bulunup bulunmadığını arayan algoritma gelistirildi
 • 1978 - LZ78 algoritması LZ77 algoritmasından Abraham Lempel ve Jacob Ziv tarafından gelistirildi
 • 1978 - Bruunun algoritması ikinin katları için G. Bruun tarafından önerildi
 • 1975 - Aho-Corasick algoritması Alfred V. Aho ve Margaret J. Corasick tarafından gelistirildi
 • 1974 - Pollardın p-1 algoritması John Pollard tarafından gelistirildi
 • 1975 - Pollardın ro algoritması John Pollard tarafından gelistirildi


                                     

5. 1980ler

 • 1984 - Karmarkarın iç nokta algoritması Narendra Karmarkar tarafından gelistirildi
 • 1984 - LZW algoritması LZ78den Terry Welch tarafından gelistirildi
 • 1985 - Simule edilmis tavlama metodu Simulated annealing bağımsız olarak V. Cerny tarafından gelistirildi
 • 1986 - Blum Shub L. Blum, M. Blum, ve M. Shub önerildi
 • 1983 - Simule edilmis tavlama metodu Simulated annealing S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt ve M. P. Vecchi tarafından gelistirildi
 • 1988 - Özel sayı alanı elemesi John Pollard tarafından gelistirildi
 • 1981 - Ikinci dereceden eleme metodu Carl Pomerance tarafından gelistirildi
                                     

6. 1990lar

 • 1999 - Yarrow algoritması Bruce Schneier, John Kelsey, ve Niels Ferguson tarafından tasarlandı
 • 1996 - Groverın algoritması Lov K. Grover tarafından gelistirildi
 • 1990 - Genel sayı alanı elesi Özel sayı alanı elesi yönteminden Carl Pomerance, Joe Buhler, Hendrik Lenstra, ve Leonard Adleman tarafından gelistirildi
 • 1991 - Beklemesiz senkronizasyon Maurice Herlihy tarafından gelistirildi
 • 1994 - Shorun algoritması Peter Shor tarafından gelistirildi
 • 1996 - RIPEMD-160 Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, ve Bart Preneel tarafından gelistirildi
 • 1998 - rsync algoritması Andrew Tridgell tarafından gelistirildi
 • 1994 - Burrows-Wheeler dönüsümü Michael Burrows ve David Wheeler tarafından gelistirildi
 • 1992 - Deutsch-Jozsa algoritması D. Deutsch ve R. Jozsa tarafından önerildi
                                     

7. 2000ler

 • 2001 - LZMA sıkıstırma algoritması
 • 2001 - Viola ve Jones nesne bulma yapısı es zamanlı yüz tanıma amacıyla Paul Viola ve Michael Jones tarafından gelistirildi
 • 2002 - AKS öncelik testi primality test Manindra Agrawal, Neeraj Kayal ve Nitin Saxena tarafından gelistirildi