Back

ⓘ Sey
                                               

Bir Sey Soyle

                                     

ⓘ Sey

Sey, felsefi bir kavramdır. Mistik Islam öğretisindeki sonsuzluk ve vahdet-i vücud kavramlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir anlatıya göre sey aslında hiçbir seydir, hiçbir sey olduğu için de her seydir. Hiçlik kavramıyla arasında gizli bir bağıntı vardır. Burada sözü edilen hiçlik, Hayyam öğretisinde sonsuzluğa isaret eden hiçliktir.