Back

ⓘ Maddenin hâlleri                                               

U19 TFF 1.Lig

U19 TFF 1.Lig, U19 Gelisim Ligleri nin bir ligidir. Lig de 1. Lig ekiplerinin U19 takımları mücadele etmektedir. Ligin diğer adı Elit Lig Bdir. 2018-19da baslayan ligi ilk olarak Altınordu kazanmıstır. 2019-20 sezonu COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmistir.

                                               

Bizmut(III) oksit

Bizmut oksit, kimyasal formülü Bi 2 O 3 olan bir bilesiktir. Doğada bizmit minerali ya da sferobizmut olarak bulunur, ancak genellikle bakır ya da kursun cevherlerinin izabesi sonucunda elde edilir.

                                               

Kürdistan Bölgesel Yönetimi-Türkiye iliskileri

Kürdistan Bölgesel Yönetimi-Türkiye iliskileri, Iraktaki özerk statüdeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasındaki süregelen iliskileri içerir. 2001e kadar dalgalı bir hâl izleyen Kürdistan-Türkiye iliskileri, bu tarihten itibaren Türkiyenin ekonomik politikalarının değisimine bağlı olarak dıs politikalarının da değisimiyle beraber iki tarafın Orta Doğudaki ortak ekonomik menfaatlerine bağlı olarak statükoyu kırarak pozitif yönde seyretmistir.

                                               

Birlesmis Milletler ve Türkiye

Birlesmis Milletler, II. Dünya Savasından sonra Türkiye dahil olmak üzere 51 ülke ile birlikte kurulmustur. Türkiye örgütün kurucu üyesi olmasının yanı sıra örgütteki en aktif üyelerden birisidir. Örgütte ülkeler belirli gruplara ayrılmıstır, bu gruplar ülkelerin bulunduğu coğrafyaya göre adlandırılır. Gruplar söyledir; 1. Afrika Ülkeleri, 2.Asya-Pasifik Ülkeleri, 3.Doğu Avrupa Ülkeleri, 4.Latin Amerika ve Karayip ülkeleri GRULAC, 5. Batı Avrupa ve diğer ülkeler WEOG. Türkiye bulunduğu konum sebebiyle hem Asya ülkeleri hem de WEOG grubuna dahildir. Her hangi bir seçim söz konusu olduğu zam ...

                                               

Kamerun-Türkiye iliskileri

Türkiye ile Kamerun arasındaki iliskiler baslangıçta düsmanı olarak algıladığı kisileri ortadan kaldırmak için polis ve güvenlik aracına basvuran Cumhurbaskanı Ahidjo yönetiminde gergin durumdaydı. Türkiye ile iliskiler, daha özgür ve daha demokratik bir Kamerunu vurgulayan ve basın özgürlüğü ile gelistirmeye çalısan Biya liderliğindeki Kamerun ile önemli ölçüde gelismistir. Bu süre zarfında Türkiye, Kameruna okul insaatında yardımcı olmustur, bu da Kamerunun birçok Afrika ülkesine göre okula giden çocuk oranının çok daha yüksek olmasına katkıda bulunmustur. Bununla birlikte, Kamerundaki 1 ...

                                               

Pelekete manastırı (Tirilye)

Pelekete Manastırı Aya Yani Manastırı) Tirilye’deki kiliselerden birisidir. 709 yılında kurulduğu ve 1922 yılına kadar faaliyet gösterdiği bilinen manastırın günümüze yıkılmıs kilisesi ve duvar kalıntıları ulasmıstır. Kilise kapalı Yunan haçı planlıdır. Kullanılan malzeme ve teknik özellikler incelendiğinde, yapının farklı dönemlerde yapıldığı görülmektedir. Doğu köse odaları hizasından doğu bölüm Bizans;batı bölüm 19. yüzyıl özellikleri tasımaktadır. Deniz kenarında bulunan kilise, belli dönemlerde onarımdan geçirilerek, günümüze kadar ulastı. Bölgede yasayan Rumların göç etmesinin ardınd ...

Maddenin hâlleri
                                     

ⓘ Maddenin hâlleri

Bir fizik terimi olarak maddenin hali, maddenin aldığı farklı fazlardır. Günlük hayatta maddenin dört farklı hal aldığı görülür. Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Maddenin baska halleri de bilinir. Örneğin; Bose-Einstein yoğunlasması ve nötron-dejeneje maddesi. Fakat bu haller olağanüstü durumlarda gerçeklesir, çok soğuk ya da çok yoğun maddelerde. Maddenin diğer hallerininde, örneğin quark-gluon plazmalar, mümkün olduğuna inanılır fakat su an sadece teorik olarak bilinir. Tarihsel olarak, maddenin özelliklerindeki niteleyici farklılıklara dayanarak ayrım yapılır. Katı haldeki madde bilesen parçaları ile bir arada tutulur ve böylece sabit hacim ve seklini korur. Sıvı haldeki madde hacmini korur fakat bulunduğu kabın seklini alır. Bu parçalar bir arada tutulur ama hareketleri serbesttir. Gaz halindeki madde ise hem hacim olarak hem de sekil olarak bulunduğu kaba ayak uydurur.Bu parçalar ne beraber ne de sabit bir yerde tutulur. Maddenin plazma hali ise, nötr atomlarda dahil, hacim ve sekil olarak tutarsızdır. Serbestçe ilerleyen önemli sayıda iyon ve elektron içerirler. Plazma,evrende maddenin en yaygın sekilde görülen halidir.

                                     

1.1. Dört ana hal Katı

Katılarda parçacıklar iyonlar, atomlar ya da moleküller sıkı bir arada tutulmustur. Parçacıklar arasındaki bağlanma güçlüdür. Bu yüzden bu parçalar serbestçe hareket edemezler fakat titresim olusturabilirler. Bu yüzden bir katı sabittir, belli bir hacmi ve sekli vardır. Katıların sekli sadece bir kuvvet tarafından değistirilebilir. Örneğin kırılabilir ya da kesilebilir. Örnekte, kristal haldeki katıda, parçacıklar atomlar, moleküller ya da iyonlar düzenli bir sırada toplanmıslardır. Birden çok, farklı kristal yapılar vardır ve aynı madde birden fazla yapıya ya da katı fazda sahip olabilir. Örneğin, demirin kütle merkezi 912 °C den az sıcaklıkta kübik yapıya sahiptir. 912 ve 1394 °C sıcaklık arasında ise yüzey merkezli kübik yapıya sahiptir. Buzun çesitli sıcaklıklarda ve basınçlarda var olan on bes kristal yapısı bilinir.

Camlar ve diğer kristal olmayan yani uzun vadeli diziler hariç kendine özgü billurlasmıs bir biçimi olmayan katılar termal denge durumunda değillerdir. Bu yüzden bunlar maddenin klasik olmayan hali olarak asağıda tanımlanmıstır. Katılar eritilerek sıvılara, sıvılarda dondurularak katılara dönüsebilirler. Bunun yanında, katılar direkt olarak süblimlesme ile gaz haline dönüsebilirler.

                                     

1.2. Dört ana hal Sıvı

Bir sıvı neredeyse sıkıstırılamayacak akıskanlıktadır yani bulunduğu kabın seklini alır. Fakat basınçtan bağımsız olarak,neredeyse sabit bir hacimde kalır. Eğer sıcaklık ve basınç sabitse, belli bir hacmi vardır. Bir sıvı erime noktasının üstünde ısıtılırsa,yani verilen basınç maddenin üçlü noktasından daha yüksek olursa, bu katı sıvılasmaya baslar. Moleküller arası ya da atomlar,iyonlar arası kuvvetlerde önemlidir. Fakat, moleküllerin birbirleriyle iliski kurması yeterli enerjiye sahiptir ve yapıları hareketlidir. Bu da verilen sıvının tanımlanamaması anlamına gelir ama bulundakları kap ile tanımlanırlar. Hacimleri genellikle katılardan daha büyüktür.En çok bilinen örneği ise su, H 2 O dur. En yüksek sıcaklıkta verilen bir sıvı kritik sıcaklıkta var olabilir.

                                     

1.3. Dört ana hal Gaz

Bir gaz sıkıstırılabilir. Gazlar bulundukları kabın sekline uymak zorunda değillerdir. Hem de bulundukları kabı genisletebilirler.

Bir gazda moleküller yeterli kinetik enerjiye sahiplerdir. Bu yüzden moleküller arası uygulanan kuvvet çok azdır ya da ideal gazlarda sıfırdır ve moleküller arası uzaklık,moleküler boyutlarından çok daha büyüktür. Bir gaz sekil ve hacim tanımlamasına sahip değildir. Ama bulundukları kabı kaplarlar. Bir sıvı sabit basınçta ve kaynama noktasında ısıtma ile ya da sabit sıcaklıkta basınç azaltılarak bir gaza dönüstürülmüs olabilir.

Bir gazın kritik sıcaklık değeri altındaki sıcaklıklarda soğutma olmadan tek basına sıkıstırılması ile bu gaz sıvılastırılabilir. Buna vapor adı da verilir. Katının ya da sıvının gaz basıncının buhar basıncına esit olduğu durumlarda, bir buhar bir sıvı ya da katıile denge içinde olabilir.

Sıcaklığı ve basıncı sırasıyla kritik sıcaklık ve kritik basınç tan yüksek olan bir süperkritik akıskan SCFgazdır.Bu durumda,sıvı ve gazlar arasında ayrım kaybolur. Bir süperkritik akıskan,bir gazın fiziksel özelliklerine sahiptir.Fakat bazı yararlı uygulamalara yol açan durumlarda yüksek yoğunluğu çözücü özellik sunar. Örneğin; kafeinsizlestirilmis kahve                                     

1.4. Dört ana hal Plazma

Bir plazmanın gazlarda da olduğu gibi, belirli bir sekli ya da hacmi yoktur. Gazların aksine, plazmalar elektrik akımını iletirler. Manyetik alan ve elektrik akımı üretirler ve elektromanyetik kuvvetlere karsılık verirler. Pozitif yüklü çekirdek, serbetçe hareket eden ayrılmıs elektronların "deniz"inde yüzebilir. Aslında elektrik yapmak için plazma özel meselesi sağlayan bu elektron "deniz dir.

Maddenin plazma hali genellikle yanlıs anlasılır ama gerçekte dünya üzerinde oldukça yaygındır ve insanların çoğu bu plazma halini farkında olmadan düzenli olarak gözlemlerler. Ates, ısıklandırma, elek kıvılcımları, floresan lambaları, neon ısıklar, plazma televizyonlar ve yıldızlar plazma halindeki ısıklandırılmıs maddelerin örnekleridir. Bir gaz genellikle bir plazmaya iki sekilde dönüstürülür. Bunlar; iki nokta arasındaki voltaj farki ve son derece yüksek sıcaklığa maruz bırakmak ile gerçeklesir.

Maddeyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmak elektronların atomlardan ayrılmasına sebep olur. Böylece serbest elektronlar meydana getirilir. Çok yüksek sıcaklıklarda, örneğin yıldızlarda bulunan, elektronların aslında" serbest” olduğu ve çok yüksek sıcaklıktaki plazmanın bir elektron denizinde yalın bir sekilde yüzdüğü farzedilir.

                                     

2. Faz geçisleri

Maddenin hali, faz geçisleri ile de ayırt edici özellik olur. Bir faz geçisi yapıdaki bir değisimi gösterir ve özelliğindeki ani bir değisim ile ayırt edilebilir. Herhangi bir halden baska bir hale geçen madde bir faz dönüsümü ile ayırt edilebilir. Suyun birçok farklı katı hali olduğu söylenebilir. Süper iletkenliğin görünüsü faz dönüsümü ile iliskilendirilir. Yani, süper iletkenlik halleri vardır. Örnek olarak, demir manyetizması hali, faz geçisleri ile ayrılır ve ayırt edici özellikleri vardır. Hal değisimi gerçeklestiğinde, asamaların ara adımları mezofaz olarak adlandırılır. Böyle fazlar sıvı kristal teknolojisinin tanımı ile kullanılır.

Verilen maddenin hali ya da fazı basınç ve sıcaklık kosullarına bağlı olarak diğer asamalara geçis için değisebilir; Örneğin, sıcaklık artısı ile katıdan sıvıya geçisler. Mutlak sıfır civarlarında, bir madde katı halde bulunur. Eğer bu maddeye ısı verilirse erime noktasında sıvılasarak erir,kaynama noktasında gazlasır ve eğer yeterince yüksek derecede ısıtılırsa plazma haline geçer. Plazma halinde elektronlar oldukça enerjilidir bu yüzden atomlarından ayrılırlar. Maddenin formları moleküllerden olusturulmaz ve farklı güçler tarafından düzenlenen formlarda maddenin durumları olarak düsünülebilir. Süperakıskanlar Fermiyonik yoğusma gibi ve quark–gluon plazma örnekleridir. Kimyasal Denklemlerde maddenin katı hali için k, sıvı için s, gaz için g ile gösterilebilir. Sulu çözelti için ise aq ile gösterilir. Kimyasal denklemlerde plazma halindeki maddeler nadiren kullanılır. Bu yüzden plazma halini tanımlamak için standart bir sembol yoktur.

                                     

3.1. Klasik olmayan haller Cam

Kristal olmayan ya da sekilsiz bir katı olan cam, sıvı haline doğru ısıtıldığında bir cam geçisi gösterir. Camlar oldukça farklı tip malzemeden yapılabilir. Örneğin; inorganik ağlar silisik asit tuzu eklenerek yapılmıs pencere camı, metal alasımları, iyonik erimeler, sulu çözeltiler, moleküler sıvılar, ve polimerler gibi. Termodinamiksel olarak, bir cam kendi kristal parçalarına uyarak yarı kararlı bir halde bulunur.

                                     

3.2. Klasik olmayan haller Kristallerin bazı derecelerdeki bozuklukları

Bir plastik kristal, uzun menzil dizilimi ile bir moleküler katıdır ama tutunan bilesen moleküller serbestçe döner. Konumsal camlarda bu serbestlik derecesi bastırılmıs düzensiz halde donmustur.

Benzer olarak, Dönen camlarda manyetik düzensizlik donmustur.

                                     

3.3. Klasik olmayan haller Likit Sıvı Kristal Hal

Kristal sıvı hali akıskan sıvılar ile düzenli katılar arasında özelliklere sahiptir. Genellikle, bir sıvı gibi akabilirler ama uzun menzili düzen gösterirler. Örneğin, nematik kristal, 118–136 °C arasındaki sıcaklık aralığında olan para-azoxyanisole gibi uzun çubuk moleküllerden olusur. Bu halde, moleküller sıvılar gibi akıskandır ama her nokta aynı yöndedir aynı alan çevresinde ve serbestçe hareket edemezler.

Kristal sıvıların diğer bir çesidi bu haldeki ana madde yazısında bahsedilir. Birçok çesidi teknolojik açıdan öneme sahiptir. Örneğin, kristal sıvı gösterimleri

                                     

3.4. Klasik olmayan haller Manyetik düzenleme

Geçis metal atomlarının kimyasal bağ formu almamıs ve bağlanmamıs kalan elektronlarından gelen manyetik momentleri vardır. Bazı katılarda, farklı atomların manyetik momentleri düzene geçer ve ferromanyetik, antiferromanyetik, ferrimanyetik formları alabilir. Ferromanyetik maddelerde –örneğin katı demir- her atomun manyetik momenti, manyetik etki alanı içinde aynı yönde hizalanır. Eğer alanlar da sıralıysa, katı geçici manyetiktir; harici bir manyetik alan bulunmasa da manyetikliği devam eder. Mıknatıs, Curie noktasına demir için 768 °C kadar ısıtıldığında manyetiklik kaybolur.

Antiferromanyetik maddeler birbirine esit ve karsıt iki manyetik moment ağı barındırır. Bu ağlar birbirini yok eder ve böylece manyetizm sıfırlanır. Örneğin, nikelII oksit NiO de, nikel atomlarının yarısı momentlerini bir yönde, kalan yarısı tam tersi yönde hizalar.

Ferrimanyetik maddelerde, manyetik momentler karsıt yöndedir ancak birbirine esit büyüklükte değildir, böylece birbirini sıfırlayamazlar. Fe 3 O 4 bu duruma örnektir, Fe 2+ ve Fe 3+ iyonları farklı manyetik momentlere sahiptir.                                     

3.5. Klasik olmayan haller Mikrofaz ayrısması

Kopolimerler periyodik nanoyapıların çesitli dizinlerini olusturmak için mikrofaz ayrısması geçirebilir. Mikrofaz ayrısması, yağ ve su arasındaki faz ayrımına bakarak anlasılabilir. Bloklar arasındaki kimyasal uyumsuzluk sebebiyle, blok kopolimerler benzer bir ayrısma içine girer. Ancak bloklar kovalent bağ ile bağlı oldukları için yağ ve su gibi tekrar karısamazlar. Her bloğun uzunluğuna ve genel blok topolojisine bağlı olarak, her biri kendi madde fazında pek çok morfoloji gözlenebilir.

                                     

4.1. Düsük sıcaklık halleri Süper akıskan

Mutlak sıfır yakınlarında bazı sıvılar bir ikinci sıvı formunda superfluid olarak belirtilir. Çünkü, akıskanlığı sıfırdır kuantum seviyesine ulastığında gerçeklesir. Bu da mutlak sıfır −273.15 °C a çok yakındır.

                                     

4.2. Düsük sıcaklık halleri Fermiyonik yoğunlasma

Fermiyonik yoğunlasma, Bose-Einstein yoğunlasmasına benzer fakat fermiyonlardan olusur. Pauli ilkesi fermiyonların aynı kuantum durumuna girmesini engeller, fakat bir çift fermiyon bozon gibi davranabilir, ve böyle çiftler daha sonra bir kısıtlama olmadan aynı kuantum durumuna girebilir

                                     

4.3. Düsük sıcaklık halleri Rydberg molekülü

Rydberg maddesi, güçlü bir ideal olmayan plazma metastabl durumlarından biridir. Heyecanlı atomların yoğunlasmasıyla form alır. Bu atomlar eğer kesin bir sıcaklığa ulasırsa iyonlara ve elektronlara da dönüsebilir. Nisan 2009’da Nature, Rydberg atomundan ve zemin atomundan Rydberg molekülü olusumunu bildirdi. Deneyde ultra soğuk rubidyum atomları kullanıldı, böyle bir madde halinin olabileceğini kanıtladı. Deney çok soğuk rubidyum atomları kullanılarak yapıldı.

                                     

4.4. Düsük sıcaklık halleri Kuantum Hall hali

Kuantum Hall hali, anlık akısa dik yönde ölçülen kuantize Hall voltajını arttırır. Kuantum Hall yörüngesi durumu elektronik cihazların daha az enerji tüketmesi ve daha az ısı üretmesinin önünü açacak teorik bir fazdır. Bu, maddenin Kuantum Hall durumunun bir türevidir.

                                     

4.5. Düsük sıcaklık halleri Garip madde

Garip madde,Tolman-Oppenheimer-Volkoff sınırına yakın yaklasık 2-3 günes kütlesi bazı nötron yıldızları içinde bulunabilen kuark maddenin bir türüdür. Düsük enerji durumlarında kararlı olabilir

                                     

4.6. Düsük sıcaklık halleri Fotonik madde

Fotonik maddede, fotonlar kütleleri varmıs gibi davranır ve birbirleriyle etkilesime girerler, fotonik moleküller dahi olusturabilirler. Bu durum fotonların kütleleri olmaması ve etkilesime girememeleri gibi genel özelliklerine aykırıdır

                                     

5.1. Yüksek enerji hali Madde bozunması

Oldukça yüksek basınç altında, sıradan maddeler bir takım egzotik durum değisimlerine uğrayarak bozulmus madde olarak bilinen duruma geçerler. Bu sartlarda, maddenin yapısı Pauli dıslama prensibiyle desteklenir. Astrofizikçilerin bu duruma büyük ilgileri vardır, nötron yıldızları ve beyaz cücelerde var olan yüksek basınç durumunun nükleer füzyon için kullanıldığına inanılır.

Elektron-dejenere madde beyaz cüce’nin içinde bulunur. Elektronlar atomlarına bağlı kalır fakat yakın atomlara transfer edilebilir. Nötron-dejenere madde nötron yıldızında bulunur. Büyük çekim basıncı atomlara büyük bir sıkıstırma basıncı uygular ki elektronlar protonlarla ters beta bozunması yoluyla birlesmek zorunda kalır, sonuç olarak çok yoğun bir nötron yığını elde edilir.

                                     

5.2. Yüksek enerji hali Quark-gluon plasma

Quark-gluon plazma, kuramsal zerrelerin gluonlar denizinde kuramsal zerreleri bir arada tutan güçlü kuvveti ileten atomaltı parçalar, serbestçe ve bağımsızca hareket edebildiği parçaların sürekli bağlı olması yerine duruma denir. Bu; molekülleri atomlara bölmek ile benzer. Bu durum kısaca parçacığın ivmesinde elde edilebilir ve bilim adamlarının sadece teoride kalmayıp, bireysel quarklarınn özelliklerini gözlemlemesine izin verir.

Quark-gluon plasma 2000’de CERN’de kesfedildi.

                                     

5.3. Yüksek enerji hali Renkli cam yoğusması

Renkli cam yoğusması, atomik nötronların ısığın hızına yakın ilerlediğinin varlığını teorize edilmesinin bir çesididir. Einstein’ın görelilik teorine göre,yüksek enerjili çekirdek, hareketinin yönü boyunca uzunluğu kısaltılmıs ya da sıkıstırılmıs görülür. Sonuç olarak, çekirdeğin içindeki gluonlar sabit bir gözlemciyi gluonik duvar gibi görünür. Çok yüksek enerjilerde, gluonların bu duvarda ki yoğunluğu çok yüksek sekilde artıyormus gibi görünür. Quark-gluon plazmanın duvarların çarpısmasında üretilmesinin tersine, rengi cam yoğusması sadece duvarlarla ifade edilir ve parçacıkların gerçek özlellikleri sadece yüksek enerji kosulları altında gözlenir.

                                     

6. Çok yüksek enerjili haller

The yerçekimsel özellik tahmin edilmistir. predicted by genel göreceliliğin to exist at the center of a kara deliğin merkezinde var olduğuyla is not a phase of matter; it is not a material object at all although the mass-energy of matter contributed to its creation but rather a property of spacetime at a location. It could be argued, of course, that all particles are properties of spacetime at a location, leaving a half-note of controversy on the subject.

                                     

7.1. Diğer ileri sürülen haller Süper katı

Bir değistiğinde süper sıvı özellikleri ile dağınık sekilde siparis edilen malzeme diğer bir deyisle, bir katı veya kristal olduğunu. Benzer bir süper sıvı, bir değistiğinde sürtünme hareket edebilir ama sert bir sekli korur. Bir değistiğinde sağlam olsa da, birçok karakteristik özellikleri birçok konuda.

                                     

7.2. Diğer ileri sürülen haller Ip-ağ sıvısı

Bir ip-ağ sıvısı, bir sıvı gibi görünüste kararsız bir dizilimde görünürler. Fakat, genel modelleri bir katı gibi kararlıdır. Normal bir katı fazında atomlar kendilerini bir sistem modeli içinde hizalarlar. Böylece herhangi bir elektron spin dokunmadan bütün elektron spin karsısında bir durumda normal düz ne zaman, maddenin atomları kendilerini bir ızgara deseni hizalayın. Ama bir dize-net sıvı içinde atomlar aynı spin ile komsuları için bazı elektron gerektiren bazı desen düzenlenmistir. Bu artıs meraklı özellikleri gibi alısılmadık bazı öneriler evrenin temel kosulları hakkında destek verir. In a string-net liquid, atoms have apparently unstable arrangement, like a liquid, but are still consistent in overall pattern, like a solid. When in a normal solid state, the atoms of matter align themselves in a grid pattern, so that the spin of any electron is the opposite of the spin of all electrons touching it. But in a string-net liquid, atoms are arranged in some pattern that requires some electrons to have neighbors with the same spin. This gives rise to curious properties, as well as supporting some unusual proposals about the fundamental conditions of the universe itself.                                     

7.3. Diğer ileri sürülen haller Süper Cam

Süper cam, süperakıskanlığı ve dondurulmus biçimsiz yapısı ile ayırt edici özelliği olmus bir maddedir.

                                     

7.4. Diğer ileri sürülen haller Karanlık madde

Evrenin kütlesinin yaklasık % 83ünü karanlık maddeden olusmasına rağmen, karanlık madde elektromanyetik radyasyonu emmediği ve yayılmadığı için birçok özelliği bir gizem olarak kalır. Buna karsın, karanlık maddenin neden yapıldığı ile ilgili birçok teori vardır. Bu nedenle karanlık maddenin var olduğunu varsayılırken ve evrenin büyük çoğunluğunu olustururken. Özellikleri bilinmez ve spekülasyon yaratır. Çünkü karanlık madde sadece yerçekiminin etkilerinden dolayı gözlemlenir.

                                     

7.5. Diğer ileri sürülen haller Equilibrium gel

Denge jeli Laponite denilen sentetik bir çamurdan yapılmıstır. Diğer jellerin yapısının aksine, yapısı boyunca aynı tutarlıkta ve sabit kalır. Yani katı kütle parçalarına ayrılmaz ve daha çok sıvı kütlenindir. Denge jel filtrasyon kromatografisi, sıvı bağlayıcı ligandın hesaplanması için kullanılan bir tekniktir.

                                     

8. Dıs bağlantılar

  • 2005-06-22, MIT News: MIT physicists create new form of matter11 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. Citat: ". They have become the first to create a new type of matter, a gas of atoms that shows high-temperature superfluidity."
  • 2004-01-29, ScienceDaily: NIST/University Of Colorado Scientists Create New Form Of Matter: A Fermionic Condensate6 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi.
  • Short videos demonstrating of States of Matter, solids, liquids and gases by Prof. J M Murrell, University of Sussex25 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi.
  • 2004-01-15, ScienceDaily: Probable Discovery Of A New, Supersolid, Phase Of Matter5 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. Citat: ".We apparently have observed, for the first time, a solid material with the characteristics of a superfluid.but because all its particles are in the identical quantum state, it remains a solid even though its component particles are continually flowing."
  • 2003-10-10, Science Daily: Metallic Phase For Bosons Implies New State Of Matter5 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →