ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93                                               

Duyular dısı algılama

Duyular-dısı algılama veya altıncı his, parapsikologların telepati, durugörü, prekognisyon gibi bes duyunun ötesindeki her türlü paranormal algılamaları belirtmek üzere kullandıkları bir terim olup, Türkçede DDA veya DDI kısaltmasıyla, Ingilizced ...

                                               

Empati

Empati veya esduyum, bir baskasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranıslarındaki motivasyonu anlamak ve içsellestirmek demektir. Kendi duygularını baska nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. Bebekler üzerinde yapılan incelem ...

                                               

Felaket belirtisi

Felaket belirtisi kiside ölüm, kaza veya aniden rahatsızlanma gibi hos olmayan olaylardan birkaç saat kadar kısa bir süre önce olusan normal-dısı ön belirtilere Parapsikoloji’de verilen adlardan biridir. Özellikle hassas denilen kisilerde nedensi ...

                                               

Ganzfeld uyarımı

Ganzfeld uyarımı, parapsikoloji alanında, deneklerin bir duyular-dısı algılamaya sahip olup olmadığını test etmek için kullanılan tekniktir. Deneklerin, bes duyu organından gelen uyarılar minimum düzeye indirildiğinde, duyular-dısı algılamaya açı ...

                                               

Gustave Geley

Gustave Geley Fransız hekim, metapsisikçi, 1919 à 1924 yılları arasında Uluslararası Metapsisik Enstitüsü baskanı. Lyon Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1918’e kadar Annecy’de mesleğini icra etti. Bu ylllarda lüsidite, premonisyon ve somna ...

                                               

Hayvansal psisizm

Hayvansal psisizm hayvanlardaki psisik fenomenler bütününü ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir. Parapsikologlar, hayvanlar üzerinde sürdürdükleri deney ve gözlemler sonucunda, kimi hayvanların ESP denilen paranormal yeteneklere insanlardan ...

                                               

Arthur Koestler

Arthur Koestler Macaristan doğumlu çok yönlü bir yazar. Asıl adı Kösztler Artúr dur. Babası Leopold Koestler, Kuzey Macaristana göçmüs bir Rus yahudisiydi. Roman, gazete yazıları, sosyal felsefe eserleri ve bilim alanında kitaplar yazdı. 1931 yıl ...

                                               

Lüsid rüya

Lüsid rüya veya berrak rüya, kisinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması hâline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen addır. Terim, ilk kez Oxford Psikofizik Enstitüsü’nden parapsikolog Celia Green tarafınd ...

                                               

Jean Meyer

Jean Meyer sanayici, zengin tüccar, spiritist, Uluslararası Spiritizm Federasyonu’nun merkezi olan la Maison des Spirites ’in kurucusu ve Uluslararası Metapsisik Enstitüsü’nün kurucularından. Spiritizm’in ya da deneysel spiritüalizmin kurucusu Al ...

                                               

Ölüm döseği görüntüleri

Ölüm döseği görüntüleri insanın ölüm sırasındaki paranormal algılamalarını belirtmek üzere Parapsikologlarca ortaya atılmıs bir terimdir. Ölüm döseği görüntüleri hakkındaki veriler, ölüm-ötesi deneyimi’ni geçirip, kendiliğinden ya da reanimasyon ...

                                               

Parapsisik

Parapsisik, kökeni psisik olan ve geleneksel kural ve bilgilerle ya da bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan fenomenler bütünü olarak tanımlanır. Psikolojinin ötesindeki halleri belirtmek üzere psisik sözcüğüne "ötesi" anlamına gelen par ...

                                               

Perili ev

Perili ev, içinde doğaüstü ve genellikle kötü niyetli hayalet, cin gibi varlıkların yasadığına inanılan yer. Parapsikolojide fantomların hayalet görülmesi, esyaların kendiliğinden hareket etmesi ya da mahiyeti anlasılamayan birtakım seslerin duyu ...

                                               

Posesyon

Posesyon, bir ruhun, bir bedenle iliski halinde olması, onu bir süreliğine hakimiyeti altına almasıdır. Posesyonda bir tapınç söz konusudur. Ainler seanslar seklinde yapılmaktadır. "Posede", yani trans halindeki kimse, ele geçirilen kimse bilinci ...

                                               

Prekognisyon

Prekognisyon meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomenine Parapsikolojide verilen addır. Prekognisyon ile premonisyon arasındaki fark, prekognisyonun özel bir olay hakkında açık bir bilgi içermesine karsılık, premoni ...

                                               

Psi enerji

Psi enerji ya da psi etkisi Parapsikoloji alanında kullanılan bir terim olup, insanın paranormal yeteneklerinde söz konusu olan gücü ya da etkiyi belirtmek üzere ortaya atılmıstır. Grek alfabesinin 23. harfi olan "psi", kimi filozoflarca "ruh" ya ...

                                               

Reichenbach fenomeni

Reichenbach fenomeni, metapsisik alanda Alman kimyager, metalürji ve meteor uzmanı baron Karl von Reichenbach tarafından ortaya atılan varsayımlarla ilgili fenomenleri belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Reichenbach’a göre, kozmik cisimle ...

                                               

Soğuk okuma

Soğuk okuma, mentalistler, medyumlar ve falcılar tarafından kullanılan bir dizi tekniğe verilen addır. Deneyimli bir soğuk okuyucu önceden bilgi sahibi olmadan, kisinin vücut dilini, yasını, kıyafetlerini veya modasını, saç stilini, cinsiyetini, ...

                                               

Saman transı

Saman transı, yolculuk olarak tanımlanabilse de; ilahiyata doğru açılan bir suur deneyimi, keyfidir. Saman trans, Sibirya, Orta Asya basta olmak üzere Amerikanın eski yerli kabilelerinde, Avustralyalılarda, Kiwai papularında görülür. Halktan halk ...

                                               

Uyku-uyanıklık arası

Uyku-uyanıklık arası, tam uyanmadan önceki ve aynı zamanda, uykuya dalmadan önceki yarı uyku hali olup, ayırt edici özellikleri, beyindeki neo-korteks tabakalarının etkin olmaması, yani duyu organlarından bilgi gelmemesi ve beynin alfa dalgaları ...

                                               

Vecd

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde "ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coskunluk hali" olarak tanımlanmakta olup, kisinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine iliskin hiçbir algılamasının olmadığı v ...

                                               

Zener kartları

Zener kartları parapsikoloji alanında, ESP testlerinde kullanılmak üzere 1920’de Karl Zener tarafından icat edilmis kartlardır. Parapsikoloji alanında ilk niceliksel arastırmalarda kullanılan bu kartlara, Joseph B. Rhine çalısma arkadası Karl Zen ...

                                               

Psisik

Psisik ; telepati, geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip kisi. Aynı zamanda "bunlarla ilgili" anlamında bir sıfattır. Yunanca "ruh" anlamına gelen "psise" sözcüğünün sıfatıdır ve zamanla isim anlamında da kullanılmaya baslanmıstır. Metap ...

                                               

Paul (ahtapot)

Ahtapot Paul ya da Kahin ahtapot Paul, Almanya millî futbol takımını konu alan ve genellikle doğru sonuç veren kehanetleriyle üne kavusan bir ahtapottur. 2008de Ingilterede Weymouth, Dorsette bulunan Sea Life Centerda yumurtadan çıktı, Almanyanın ...

                                               

Scientology

Scientology, Amerikalı bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından gelistirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Baslarda Hubbard tarafından kisisel gelisim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinî a ...

                                               

L. Ron Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard Amerikalı bilimkurgu hikâyeleri yazarı, is adamı ve özellikle ölümünden sonra bir dini akıma dönüsen Scientology metodunun mucididir.

                                               

Scientoloji Kilisesi

Scientology Kilisesi, ismen kilise olarak adlandırılsa da, daha çok Scientology ruhsal servislerinin verildiği yer anlamında kullanılır. Kiliseden daha çok bir okula benzetilebilir. Içinde ders yapılan masalar ve eğitim araç gereçlerinin bulunduğ ...

                                               

Xenu

Xenu, Scientoloji dininin en önemli kisilerden birisi. Scientolojiye göre, bundan 175 milyon yıl önce, zamanın galaktik konfederasyonun lideri Xenu ismindeki varlık, istemediği milyarlarca varlığı dünyamıza gönderip yanardağa atmıstır. Günümüzde ...

                                               

Simya

Simya veya alsimi hem doğanın ilkel yollarla arastırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine isaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanatı bünyesinde barınd ...

                                               

Atanor

Atanor, simyevi sindirim için gereken sabit ısıyı sağlamak için kullanılan bir fırındır. Etimolojik kökeni, Halifelik dönemindeki arapça metinlere dayanmaktadır. Bu alet için "el-tannur" denirdi. Tılsımlı simyada, ekmek fırını anlamıyla kullanılı ...

                                               

Hermetika

Hermetika ya da diğer adıyla Zümrüt Tabletler, eski Yunanlarca Hermes Trismegistus olarak adlandırılan Hermes Trismegistus’un öğretisine ait kimi metinlerin eski Yunanca ve Latince yazılmıs eldeki parçaları bütününe verilen addır.

                                               

Prima materia

Simyada ve felsefede, prima materia, materia prima veya ilk madde simyevi magnum opus ve felsefe tası için gereken her yerde birden bulunan bir baslangıç materyalidir. Kaosa benzeyen her madde için bir ilkel biçimsiz taban, Esîrin özü. Ezoterik S ...

                                               

Rebis

Rebis – ikili tekrar veya ikili doğa anlamına gelmektedir. Rebis – simyacıların Felsefe Tasıdır. Birlik arayısını, zıtlıkların birlesimini, aydınlanmayı, ve orta yolu bulmayı sembolize eder. Rebis – Günes’in ve Ay’ın, disinin ve erkeğin, kükürtün ...

                                               

Simyasal simge

Simyasal simgeler, aslında simyanın bir parçası olarak tasarlandı ve 18. yüzyıla kadar bazı elementleri ve bazı bilesikleri göstermek için kullanıldı.

                                               

Zümrüt Tablet

Tabula Smaragdina olarak da bilinen Zümrüt tablet; Hermeticanın, prima materianın yani ilk maddenin ve dönüsümünün sırrını içerdiği söylenen kompakt ve sifreli bir parçasıdır. Avrupalı simyacılar tarafından sanatlarının ve Hermetik geleneğinin te ...

                                               

Afrosentrizm

Afrosentrizm siyah insanların ırksal kendi kendini teyit etme ideolojisi. Kamu bilinci ve davranısının çesitli alanlarında Eurocentrism ile mücadele etmeyi amaçladı. Afrocentrismin amacı, Negro ırkını rehabilite etmek, Afrika kültürünün doğasında ...

                                               

Anacalypsis

Anacalypsis Ingiliz tarihçi Godfrey Higgins tarafından kaleme alınmıs ve yazarın ölümünden sonra, 1833 yılında yayımlanmıs, yazarın yirmi yıllık çalısmasının ürünü olan hayli kapsamlı bir eserdir. Günümüzde pek fazla baskısı bulunmayan bu kitap i ...

                                               

Kayıp tarih

Tarih boyunca pek çok önemli yer, kültür/grup ve nesne kaybolmustur ve dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar ve hazine avcıları, bunları aramaya koyulmustur. Bu yerlerin veya ögelerin bazılarının, özellikle de eski tarihe ait olanların, varlığı ...

                                               

Kuzey Makedonyada historiyografi

Kuzey Makedonyada tarih yazımı, o ülkenin tarihçileri tarafından kullanılan tarihsel çalısmaların metodolojisidir. SR Makedonyanın Yugoslavyanın bir parçası olduğu 1945ten beri gelistirilmistir. Stefan Troebste göre, Yugoslavya Sosyalist Federal ...

                                               

Pizzagate

Pizzagate ", 2016 Amerika Birlesik Devletleri baskanlık seçimleri sürecinde ortaya çıkmıs bir komplo teorisidir. Bu süreçte, Washington DC polisi dahil olmak üzere birçok kurum güvenilirliğini kaybetmistir. Mart 2016da, Hillary Clintonın kampanya ...

                                               

Zeitgeist: The Movie

Zeitgeist: The Movie, 2007 yılı yapımı, din, para ve banka ile 9/11 olayını anlatan bir belgeseldir. Belgeselin devamı olan Zeitgeist: Addendum ise yeni teknoloji temelli sosyal sistemi ve Jacque Fresconun fikirlerini ve Venüs Projesini anlatır.

                                               

Ufoloji

Terim, "tanımlanamayan uçan cisimler" TUC anlamına gelen Ingilizce kavramın bas harflerinden olusmus UFO kısaltmasına "-loji" eki getirilerek olusturulmustur. Uçan daireler için Çince "不明飞行物", Farsça "شیء ناشناس پرنده", Ingilizce UFO ve Fran ...

                                               

4. Tür

4. Tür, 2009 Amerikan yapımı Milla Jovovich, Charlotte Milchard, Elias Koteas, Corey Johnson, Will Patton, ve Mia McKenna-Brucenın oynadığı, Olatunde Osunsanminin yönettiği belgeseli çağrıstıran bilim kurgu-gerilim filmi. Baslık UFO arastırmacısı ...

                                               

Aurora, Teksas

Aurora, ABDnin Teksas eyâletinde Wise Idari Bölgesine bağlı bulunan sehirlerden biridir. 2000 nüfus sayımına göre popülasyonu 853 kisidir. Sehir 17 Nisan 1897 tarihinde meydana geldiği söylenen UFO kazası ile gündeme gelmis olup, halen turistik a ...

                                               

Baltık Denizi anomalisi

Baltık denizi anomalisi, Baltık Denizi taramalarında alısıla gelmisin ötesinde anormal olarak karsılanan doğal yapı veya tarihî batık gemi sınıfına girmeyen radar analizinde ortaya çıkan olgu buna bilimsel tıp dilinde alısıla gelmeyen anlamında a ...

                                               

Nommonun gemisi

Nommo’nun Gemisi, Mali Cumhuriyeti’nde yasayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine" gönderilenler”i ifade eden bir terimdir. Nommo’nun gemisi terimi, Dogon inanısında, kimi zaman Sirius sisteminden Dünya’ya ...

                                               

Phoenix Isıkları

Phoenix Isıkları, 13 Mart 1997’de Arizonanın Phoenix sehrinde meydana gelen en önemli UFO olayıdır. Yerel hava kuvvetleri üsleri ve haber merkezleri, gökyüzünde ilerleyen dairesel turuncu ısıklar rapor eden binlerce kisi tarafından telefon yağmur ...

                                               

ALH84001

ALH 84001 ya da Allan Hills 84001 Antarktikada Allan Tepeleri olarak adlandırılan bölgede, 27 Aralık 1984 tarihinde ANSMET projesi için meteor parçaları arayan bir ekip tarafından bulunan göktası. Kısaca SNC grubu göktası olarak sınıflandırılan, ...

                                               

Birlesmis Milletler Uzay Isleri Ofisi

Birlesmis Milletler Uzay Isleri Ofisi), dıs uzayın barısçıl amaçlarla kullanımı için uluslararası is birliği sağlanmasından sorumlu Birlesmis Milletler dairesidir. Bu daire, dıs uzayın barısçıl amaçlarla kullanımı için uluslararası is birliğiyle ...

                                               

Fermi paradoksu

Fermi paradoksu, dünya dısı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çeliskiyi ifade eder. Evrenin yasının büyüklüğü ve muazzam ...

                                               

Titanda yasam

Titanda yasam olup olmadığı sorusu; halen bilimsel değerlendirme ve arastırma konusu olarak ucu açık bir sorudur. Titan, Dünyadan çok daha soğuktur ve yüzeyi sıvı sudan yoksundur, bu da bazı bilim insanlarının Titan`da yasamı olası görmemesine ne ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →