ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Erkenntnis

Hans Reichenbach ve Rudolf Carnap, Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik adlı derginin basına geçip adını Erkenntnis olarak değistirdiler. Bu adla 1938e kadar yayımlandı.1939dan itibaren 1940a kadar The Journal of Unified Science Erk ...

                                               

Kurt Gödel

Kurt Gödel, Avusturyalı-Amerikalı mantıkçı, matematikçi ve matematik felsefecisidir. Kendi ismiyle anılan Gödelin Eksiklik Teoremi ile tanınır. Teoremlerinde tam sayı aritmetiğini içerecek kadar karmasık herhangi bir sistemin içinde, sistemin aks ...

                                               

Gama ısını astronomisi

Gama-ısını astronomisi, foton enerjileri 100 keV’den yüksek olan elektromanyetik radyasyonun en yüksek enerjili formu olan gama ısınlarının astronomik gözlemleridir. 100 keV altı radyasyonlar X-ısınları olarak sınıflandırılır ve X-ısını astronomi ...

                                               

Gökbilimsel görme

Astronomik görme, dünya atmosferindeki çalkantıdan dolayı yıldızlar gibi astronomik cisimlerin bulanık ve göz kırpar gibi görülmelerine atıfta bulunur. Rüzgarlı bir günde göl tabanını bakınca gördüğümüz görüntü ile aynıdır.

                                               

Gökyüzü

Gökyüzü ya da gökkubbe, çesitli nedenlerden ötürü tanımlaması zor bir kavramdır. Kabaca kisinin açık alanda yukarı baktığında gördüğü, tüm gök cisimlerini çevrelediği gözlemlenen bosluk olarak nitelendirilebilir. Bu tanıma göre kusların ve uçakla ...

                                               

Gökyüzü parlaklığı

Gökyüzü parlaklığı ; gökyüzünün görsel parlaklığı, ısığı nasıl yansıttığı ve yaydığı. Gökyüzünün gece tamamen karanlık olmadığı gerçeği kolaylıkla gözlemlenebilir. Eğer ısık kaynakları gökyüzünden uzaklastırılsaydı, gökyüzü tamamen kirli gözükürd ...

                                               

Kadir (astronomi)

Kadir, bir yıldızın parlaklığını dile getiren astronomi terimi. Yıldızlar parlaklık derecelerinde farklılıklar gösterdiğinden, onları parlaklıklarına göre sınıflamak için bir sistem kurulmustur. Iki türlü kadir vardır: Yıldızın yeryüzünden görüne ...

                                               

Karsı konum

Karsı konum, üst gezegenlerin Yere en yakın oldukları ândır. Bu konumda Yer, gezegenle Günesi birbirine bağlayan doğru üzerindedir. Bir gezegen veya küçük gezegen veya kuyruklu yıldız Dünyadan bakıldığında Günesin karsısında bulunduğunda, "karsı ...

                                               

Kızılötesi astronomi

Kızılötesi astronomi, kızılötesi radyasyon ile görüntülenebilen astronomik nesnelerin incelendiği astronomi dalıdır. Kızılötesi ısığın dalga boyu 0.75 ile 300 mikrometre arasında değisir. Kızılötesi, 380 ila 750 nanometre arasında değisen görünür ...

                                               

Kütleçekimsel dalga astronomisi

Kütleçekimsel dalga astronomisi, gözlemsel astronominin, nötron yıldızları ve kara delikler gibi nesneler ve süpernova ve büyük patlamadan hemen sonraki evrenin isleyisi hakkında gözlemsel veri toplamak için kütleçekimsel dalgayı kullanan, yeni g ...

                                               

Örtülme

Örtülme veya Oklüzyon, bir nesne onunla gözlemci arasında geçen baska bir nesne tarafından gizlendiğinde meydana gelen bir olaydır. Terim genellikle astronomide kullanılır, ancak ön plandaki bir nesnenin arka plandaki bir nesnenin görülmesini eng ...

                                               

Sky-Map.org

Sky-Map.org, yarım milyardan fazla göksel nesneyi kapsayan bir wiki ve etkilesimli gökyüzü haritasıdır. Kullanıcılar tüm yıldız gökyüzünü aynı anda görebilir ve alanları daha ayrıntılı görüntülemek için yakınlastırabilir. WikiSky; birçok yıldız, ...

                                               

Sloan Dijital Gökyüzü Arastırması

Sloan Dijital Gökyüzü Arastırması ya da SDSS, New Mexico Apache Point Gözlemevi, Amerika Birlesik Devletleri’nde, 2.5 metre, genis açılı optik teleskop kullanılarak yapılan çok filtreli görüntüleme ve spektroskopik kızıla kayma arastırmasıdır. Pr ...

                                               

Sönme (astronomi)

Sönme, gözlemci ve astronomik obje arasında ortaya çıkan gaz ve tozun olusturduğu elektromanyetik radyasyonun serpintisini ve emilimini anlatmak için kullanılır. Yıldızlararası sönümleme Robert Julius Trumpler tarafından 1930 yılında tanındı. Anc ...

                                               

X ısını astronomisi

X-ısını astronomisi, astronomik nesnelerin X-ısınının gözlem ve algılama çalısmalarıyla uğrasan astronominin bir dalıdır. X-ısınları Dünya’nın atmosferi tarafından emildiği için X-ısınlarını tespit eden balon, sondaj roketleri ve uydular belirli ...

                                               

Zodyak ısığı

Zodyak ısığı, sabah günes doğmadan önce veya aksam battıktan hemen sonra, ufukta Günes’in yakınından gökyüzüne doğru yükselen, hemen üçgen seklindeki sönük ısıktır. En güzel gözüktüğü zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır çünkü o aylarda eklipt ...

                                               

Genographic Project

Özgün adıyla Genographic Project ya da Türkçelestirilmis adıyla Genografik Projesi, National Geographic Society ve IBM tarafından 13 Nisan 2005te baslatılan, dünya çapında yüz binlerce insandan alınan DNA örneklerini toplayıp analiz ederek tarihs ...

                                               

Vatandas bilimi

Vatandas bilimi ya da halk tabanlı bilim, tamamıyla ya da kısmen amatörler ya da profesyonel olarak bilim insanlığı yapmayan insanlar tarafından yürütülen arastırmalardır. Bilginin kaynağı ya da maddî destek de halk tarafından sağlanabilir. Halkı ...

                                               

Bilimsel gösterim

Bilimsel gösterim, çok büyük ve çok küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilim adamlarının ilgilendikleri pek çok nicelik ya çok büyük ya da çok küçük değerlerdir. Örneğin ısığın hızı yaklasık olarak 300.000.000 m/s dir. Yazı ...

                                               

Doğruluk ve kesinlik

Mühendislik, endüstri ve istatistikte, bir ölçüm sisteminin doğruluğu, bir niceliğin ölçüm değerinin asıl değerine olan yakınlık derecesidir. Bir ölçüm sisteminin kesinliği, aynı sartlardaki ölçümlerin aynı sonucu verme derecesidir. Gündelik dild ...

                                               

Dozimetri

Dozimetri direkt veya dolaylı olarak radyoaktif ısımaya maruz kalan bir malzemenin veya canlı dokunun ne kadar ısımaya maruz kaldığını ölçme ve hesaplama tekniğidir. Dozimetri fizik biliminin alt dalıdır. Bir malzemenin içinin ve dısının ne kadar ...

                                               

Düzlemsel lazerle uyarılmıs floresan

Düzlemsel lazerle uyarılmıs floresan metodu) akıs ve akıskanı "optik yöntemler" ya da "lazerle algılama", görüntüleme ve görsellestirme metotlarından biridir. Niceliksel bir yöntem olan PLIF ile hız, sıcaklık, basınç gibi çoklukları ölçmek teorik ...

                                               

Hata (bilimde ve matematikte)

Hata, bilimde ve matematikte doğru bir değerden sapmayı belirten terim. Sözgelimi, gerçek değeri bilinmeyen bir p niceliğinin gerçek değeri X olarak hesaplanırsa, X değerinin hatası, yani eğer varsa pden sapması X - p farkıdır. Hata, yaklastırman ...

                                               

Hata payı

Hata marjı ya da hata payı bir anketin sonuçlarındaki rastgele örnekleme hatası miktarını ifade eden bir istatistiktir. Hata payı ne kadar büyükse, anket sonucunun yığın özelliklerini yansıtacağına duyulan güven o kadar az olmalıdır. Bir popülasy ...

                                               

Hidrolik ölçüm

Sıfırlamalı ölçümler bilinmeyen bir ölçüm büyüklüğünü kalibreli bir referans değeri ile karsılastırarak yapılır. Karsılastırılan iki değerden biri değistirilerek aralarındaki fark sıfır yapılmaya çalısılır. Elektriksel potansiyometre böyle bir al ...

                                               

Kalibrasyon

Kalibrasyon, dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, Metroloji Bilimi içerisindeki tanımı; belirlenmis kosullar altında bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, o sistemi ölçen/referans olar ...

                                               

Metroloji

Metroloji, çalısma konusu ölçüm olan bilim dalı olup 20 Mayıs 1875te Pariste Metre Konvansiyonunun imzalanmasından sonra bir bilim dalı olarak kabul görmeye baslamıstır. Bu tarihten sonra diğer temel birimler de. Temel birimlerin tanımları belirl ...

                                               

Ölçü aleti (elektrik)

Ölçü aleti, bilim ve teknolojide çesitli nicelikleri ölçmek için kullanılan alet ve araçlara verilen genel bir addır. Ölçü aleti örnekleri evde duvar saati ve termometre, okulda cetvel ve iletki, tıpta tansiyon aleti, is yerinde bakkal terazisi, ...

                                               

Ölçülme ölçeği

Matematik ve istatistik bilim dallarında, bir değisken için sayısal veri ölçülme ölçeği, o değisken içindeki nesneleri temsil eden sayısal değerlerin kapsadıkları bilgilerin özelliklerinin belirli bir sekilde sınıflandırmasıdır. Incelenen kavraml ...

                                               

Refraktometri

Refraktometri, her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibini kullanarak, konsantrasyon ve madde miktarı gibi tayinleri yapmaya yarayan bir yöntemdir. Kırılma indisi her maddeye özgü bir fiziksel özelliktir, bu sebeple kalitatif ve kantit ...

                                               

Sıcaklık ve basınç için standart kosullar

Sıcaklık ve basınç için standart kosullar ya da normal sartlar farklı veri setleri arasında karsılastırma olusturmaya izin vermek için kurulmus olan deneysel olçümler için standart kosullardır. En çok kullanılan International Union of Pure and Ap ...

                                               

Sinyal Gürültü Oranı

Sinyal-gürültü oranı bilim ve mühendislikte kullanılan, istenen bir sinyalin seviyesini arka plandaki gürültü seviyesiyle karsılastıran bir ölçüdür. SNR, sinyal gücünün gürültü gücüne oranı olarak tanımlanır, genellikle desibel cinsinden ifade ed ...

                                               

Su sayacı

Su sayacı ; su tesisatının girisine bağlanarak, evlerde, is yerlerinde ve tarımsal sulamada kullanılan suyun miktarını belirleyen ve kullanılan suyun bedelinin Sular Idaresi tarafından tahsiline yardımcı olan bir ölçü aletidir. Içinden geçen suyu ...

                                               

Su sayacı ayar ve test istasyonu

Su sayacı ayar ve test istasyonu, yeni üretilmis veya tamir edilmis su sayaçlarının, yürürlükteki yasal metroloji mevzuatına uygun olarak ayar ve kontrol edilmesine yarayan teçhizattır. Istasyona genellikle seri olarak bağlanan su sayaçlarından, ...

                                               

Telemetri

Telemetri ya da Uzölçüm, bir sistem ya da tesisin uzaktan kablo veya kablosuz olarak izlenmesi veya kontrol edilmesidir. Günümüzde telemetri denilince kablosuz haberlesme anlasılmaktadır. Bunların en yoğun kullanılanları Radio modem cihazları, GS ...

                                               

Varil

Varil, katı veya sıvı maddelerin nakliyatında kullanılan bir tür kap. Genellikle metalden üretilir. Her yerde geçen bir standart hacim olmadığından, dünyanın neredeyse her yöresi kendi varil ve hacmini belirlemistir. Uluslararası ticaret gelistik ...

                                               

Yüksek erisilebilirlik

Yüksek erisilebilirlik, bir sistemin kabul gören bir operasyonel performansla normalden uzun süre çalısmasını sağlamaya yönelik bir karakteristiktir. Örneğin hastaneler ve veri merkezleri, sistemlerinin günlük rutin islerini gerçeklestirebilmek i ...

                                               

Yer gözlem uydusu

Yer gözlem uydusu Dünya yörüngesinden gözlem yapmak için özel olarak tasarlanmıs casus uydu benzeri ancak çevresel izleme, meteoroloji, harita hazırlama gibi askeri olmayan kullanımlar için tasarlanmıs bir yapay uydu türüdür. Yer gözlem uyduları, ...

                                               

Ikonos

IKONOS ticari bir yer-gözlem uydusu dur. Ilk defa 1 ve 4 metrelik yüksek çözünürlüğe sahip görüntüler elde etmistir. Çoklu-spektral ve pankromatik görüntüler içerir. 1 Ocak 2000 den itibaren görüntülerin satısına baslanmıstır.

                                               

MODIS

MODIS, NASA tarafından gelistirilmis görünür ısıklı ve kızılötesi alanlarla çalısan radyometre. 1999 yılında Terra uydu ve 2002 yılında Aqua uydu fırlatıldı. MODIS, 0.4 ile 14.4 µm arasındaki dalga boyunda 36 spektral banda sahip olup yatay çözün ...

                                               

Uydu Günes Gözlemevi

Uydu Günes Gözlemevi günesi gözlemlemek için 1962 ve 1975 arasında Delta roketleri kullanılarak uzaya basarıyla sekiz tanesi yollanmıs olan dokuz tane NASA uydu serisine verilen addır. Temel görevleri 11 yıllık günes spot çemberindeki morötesi ve ...

                                               

Uzaktan algılama

Uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir. Yer ile herhangi bir temas olmaksızın yerin çesitli özelliklerinin tespiti isidir. Uzaktan algılama kısa bir tanı ...

                                               

Google Earth

Google Earth, tüm Dünyanın uydularından çekilmis değisik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı sirketin gelistirdiği bir bilgisayar yazılımıdır. Yoğun yerlesim olan bazı bölgelerin ayrıntılı görü ...

                                               

Ingress

Ingress, artırılmıs gerçeklik yaklasımıyla, akıllı telefonlar için gelistirilmis olan konum temelli bir sanal gerçeklik oyunu. Googleın sahibi olduğu Niantic Labs tarafından 15 Kasım 2012de ilk beta versiyonu Android tabanlı aletler için piyasaya ...

                                               

ISPRS

ISPRS, Dünya çapında özel ve tüzel kisilerin üyesi olduğu, uzaktan algılama, fotogrametri konularında dünyanın en büyük sivil toplum örgütü konumundadır. 4 yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde yapılan kongrelerinde seçilen yönetimi ve çalısma gr ...

                                               

Mobil haritacılık

Mobil haritacılık, mobil bir platforma monte edilmis, yüksek algılama gücüne sahip donanımlar yardımıyla, konuma bağlı noktasal verilerin toplanması anlamına gelir. Kullanılan donanımlardan bir kaçı; dijital kameralar, lazer tarayıcılar, ısıklı r ...

                                               

UN-SPIDER

UN-SPIDER, amacı uzay tabanlı enfermasyonlara ve afet yönetimiyle ilgili bilgilere evrensel erisim sağlamaktır. Afet yönetimi merkezleri ile uzay komiteleri arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. 14 Aralık 2006 yılında Birlesmis Milletler Gene ...

                                               

Linnaeus sistemi

Linnaean taksonomi iki ilgili kavramdan biri anlamına gelir: Systema Naturae 1735 ve sonraki çalısmalarında ortaya koyduğu gibi, L. tarafından olusturulan özel biyolojik sınıflandırma taksonomi formu. Linnaeus taksonomisinde üç Alem bulunmaktadır ...

                                               

Sirüs (biyoloji)

Biyolojide, sirüs Ingilizce telaffuz: SIRR -əs, dokunaca benzeyen ve hayvanlarda bulunan uzun ve ince bir yapıdır, ancak genel olarak dokunacın dayanıklılığından, esnekliğinden, kalınlığından ve hassasiyetinden yoksundur. Örnek vermek gerekirse, ...

                                               

Malthus büyüme modeli

Malthus büyüme mödeli sabit bir orana dayalı üstel büyümedir. Basit üstel büyüme olarak da bilinir. Adını nüfus üzerine ilk ve en etkili kitaplardan olan Nüfusun Ilkeleri Üzerine Bir Makale nin yazarı Thomas Robert Malthustan alır. Malthus büyüme ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →