ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85                                               

P ile NP arasındaki iliski

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, Türkçe karsılıkları polinom ve belirleyici olmayan polinom "dur. P esittir NP? ise hesaplama teorisinin en temel ve meshur problemidir.

                                               

Temel fonksiyon aritmetiği

Matematiksel mantığın bir dalı olan, ispat kuramında, temel fonksiyon aritmetiği veya üssel fonksiyon aritmetiği, genellikle miktarlarla sınırlandırılmıs formüller için tümevarım ile birlikte 0, 1, +, ×, x y gibi temel özellikler kullanılan aritm ...

                                               

Mantıksal pozitivizm

Mantıksal pozitivizm, Viyana Çevresi olarak adlandılan filozofların felsefi düsünüs sistemlerini adlandırır. Baslıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath olan bu çevre, yeni pozitivistler ya da mantıkçı empiristler olarak d ...

                                               

Richard von Mises

Richard Edler von Mises Katı cisimlerin mekaniği, Akıskanlar mekaniği, Aerodinamik, Havacılık ve uzay mühendisliği, Istatistik ve Olasılık teorisi üzerinde çalısan Avusturyalı bir bilim adamı ve matematikçiydi. Harvard Üniversitesinde Gordon McKa ...

                                               

Açık bilim

Açık bilim, arastırmacıların ortaya koyduğu çalısmaları; gelistirmeye, katkı sağlamaya, eklemelere, çıkarmalara açık halde bilim dünyasına sunmasıdır. Böylece bu çalısmalar, arastırmacılara, dolayısıyla bilimin ilerlemesine katkı sağlamaktadır." ...

                                               

Nedensellik

Nedensellik, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen; olay ve olguların birbirine belirli bir sekilde bağlı olması, her sonucun bir nedeni olması ya da her sonucun bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli s ...

                                               

Bağlılık nedenselliği ifade etmez

Istatistikte, bağlılık nedenselliği ifade etmez yönergesi, yalnızca iki değisken arasındaki iliskiye ya da bağlılığa bakarak birinin diğerine neden olduğu çıkarımının yapılamayacağını belirtir. Bunun tersi olan "bağlılık nedenselliği gerektirir" ...

                                               

Beklenti etkisi

Beklenti etkisi, edebiyat ve psikolojide bir olgudur. "Kendini gerçeklestiren kehanet" ya da "Pygmalion etkisi" olarak da adlandırılan bu olgu; kisinin, bir süre sonra baskalarının ona iliskin beklentilerine denk düsen davranıslar sergilemesi sek ...

                                               

Bengi dönüs

Bu madde, Friedrich Nietzsche maddesinin alt baslığıdır. Bengi dönüs sonsuz dönüs, ebedi dönüs ya da ebedi tekerrür düsüncesi, zamanın döngüsel bir formda olduğu ve olayların bu döngüsellikte sonsuza dek yinelenmis olduğu, yinelendiği ve yinelene ...

                                               

Fatalizm

Fatalizm, yazgıcılık, kadercilik, tüm eylemlerin ya da olayların evrendeki yasaların boyunduruğunda olduğunu vurgulayan bir felsefi öğretidir. Islam düsüncesinde bu görüse yakın olan akım Cebriyyedir. Fatalizm pozitivizm ve bilime atıfta bulunurk ...

                                               

Granger nedenselliği

Granger nedensellik sınaması, bir zaman serisinin baska bir zaman serisini tahmininde kullanıslı olup olmadığının bir istatistiksel hipotez sınamasıdır. Normalde, bağlanımlar, "sadece" ilintileri yansıtırlar, ancak Ekonomi Nobel Ödülünü kazanan C ...

                                               

Pratitya-samutpada

Pratītyasamutpāda öğretisi, Budist metafiziğin önemli bir parçasıdır. Tüm olguların, bir karsılıklı bağımlılık iliskisi içinde, neden ve etkiler ağından ortaya çıktığını ifade eder." Bağımlı köken”," birbirine bağımlı kaynaklanma”," kosullu olusm ...

                                               

Retrocausality

Retrocausality, sonucun kendini olusturan sebeplerden önce çıktığını savunan anti-nedensel hipotez. Retrocausality, geleceğin simdiki zamanı,simdiki zamanın geçmisi etkileyip etkileyemeyeceği gibi konuları ele alan fizik elementlerine dayanan bir ...

                                               

Yazgı paradoksu

Yazgı paradoksu, bilimkurguda tema olarak sıkça kullanılan bir zaman yolculuğu paradoksudur. Zamansal nedensellik döngüsüne senaryosuna göre önceden yasanan #1 olay, daha sonra yasanacak #2 olayın nedenidir ve zaman yolculuğu dolayısıyla, #2 olay ...

                                               

Zamansal paradoks

Zamansal paradoks geçmise yapılan zaman yolculuğu sırasında ortaya çıkan teorik, paradoksal bir durumdur. Bunlar arasında: ontoloji paradoksu, yazgı paradoksu ve büyükbaba paradoksu bulunmaktadır.

                                               

Ontoloji

Ontoloji ya da varlık felsefesi ya da varlıkbilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varolus ile bunların temel kategorilerinin arastırılmasıdır. "Varlık" ve "varolus" ayrımını; "Varlık vardır" ve "Varlık yoktur" fikirlerini ...

                                               

Anatta

Budist felsefede anatta ya da anātman "bensizlik" veya "ayrı bir benliğin yokluğu" olarak tanımlanan kavramdır. Geçicilik ve ızdırap ile birlikte olgular dünyasının üç özelliğinden biridir. Kimi arastırmacılara göre, "bensizlik, insanlarda ve nes ...

                                               

Bölünmüs çizgi benzetmesi

Platonun Bölünmüs çizgi analojisi, Platonun Devlet isimli eserinin VI. kitabının son bölümünde yer alan, hangi bilgi edinme türlerinden geçildiğinde mutlak olan Iyinin bilgisine ulasılabilineceğini gösteren derecelendirme, çizim. Noesiskavrayıs, ...

                                               

Dasein

Dasein, Almanca varolus anlamına gelen ve Martin Heidegger tarafından Varlık ve Zaman adlı eserinde kullanılan bir terimdir. Heideggerin asıl ilgi alanı "Varlığın Anlamı"dır; fakat bunun aslında özellikle insan varlığı için "Bazı varlıkların varl ...

                                               

Diyalektik Aklın Elestirisi

Diyalektik Aklın Elestirisi, Jean-Paul Sartreın 1960 yılında yazdığı, Varolusçu Marksizm anlayısını temellendirdiği ve Varlık ve Hiçlik eseri ile beraber en kapsamlı eserlerinden birisidir. Ilk biçimi 1957de bir Polonya dergisinde yayımlanmak üze ...

                                               

Fizikalizm

Felsefede, fizikalizm ya da fizikselcilik, var olan her seyin maddesel olduğunu, fiziksel olanın üzerinde bir sey olmadığını ya da her seyin fiziksel olanlardan meydana geldiğini savunan metafizik tezidir. Fizikselcilik, bir çesit ontolojik moniz ...

                                               

Insansonrası

Posthumous karıstırılmamalıdır Insansonrası veya post-insan alanlarında bir kavram kaynak olan bilim kurgu, gelecekçilik, çağdas sanat ve felsefe tam anlamıyla insan olmanın ötesinde bir devlet var olan bir veya tüzel kisi demektir. Kavram, etik ...

                                               

Kardasev ölçeği

Kardasev ölçeği, uygarlıkların teknolojik gelisimlerini, iletisim kurma doğrultusunda kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntemdir. Ölçek, Tip I, II ve III olarak önceden belirlenmis üç ayrı kategoriye sahiptir, Tip I uygarlık - g ...

                                               

Kisisel kimlik

Kisisel kimlik, herhangi bir bireyin hangi kosullar ve durumlar dahilinde bir kisi’ sayılabileceğini, kisi kimliğine sahip olabileceğini konu alan felsefî meseledir. Kökeni çok eskiye dayanan bu ontolojik mesele, biyoloji ve psikoloji gibi çesitl ...

                                               

Nesne yönelimli ontoloji

Metafizikte, nesne yönelimli ontoloji, insan varlığının insan olmayan nesnelerin varlığı karsısındaki ayrıcalıklarını reddeden, Heideggerden etkilenmis bir 21. yüzyıl düsünce ekolü. Nesne yönelimli ontolojinin iddiasına göre nesneler insan algısı ...

                                               

Nicelik

Nicelik, öbeksel ya da bireyli yapıların bir özelliğidir. Nicelikler, "az", "çok", "esit" tanımlarıyla, bir ölçüt temel alınarak karsılastırılırlar. Nicelik, felsefenin konusu olmus birçok temel sınıflandırmadan biridir. Nicelikte öbek ve birey a ...

                                               

Objektivizm

Objektivizm. 1940lı yıllardan itibaren ABD sağlık çevrelerinde gelismeye baslamıs bir psiko-terapi yöntemi. Ilk olarak psikiyatr Alan Blumenthal tarafından, romancı Ayn Randın kitaplarından alınan ilhamla ortaya atılmıstır. Yöntem temelde, kisini ...

                                               

Türümcülük

Türümcülük yahut sudûrculuk bazı dini veya felsefi sistemlerin kozmolojisindeki veya kozmogonisindeki bir düsüncedir. Türüm her seyin ilk gerçeklik veya ilkeden türetildiğini ifade eder. Her sey, ilk realitenin veya Tanrının daha düsük dereceleri ...

                                               

Varlık ve Hiçlik

Varlık ve Hiçlik, Jean Paul Sartreın ilk olarak 1943 yılında yayınlanan ve Fenomenolojik Ontoloji Denemesi altbaslığını tasıyan eseridir. Bu metin felsefe tarihinin özellikle Varolusçuluk felsefesinin en önemli metinlerinden biri olarak bilinmekt ...

                                               

Varlık ve Zaman

Varlık ve Zaman, Alman filozof Martin Heideggerin 1927 yılında yayınlanmıs eseridir. Her ne kadar kısa sürede yazılmıs ve giris kısmında belirtilen ikinci bölüm tamamlanamamıs olsa da 20. yüzyıl felsefesinde bir hayli etkili olmus bir kitaptır. H ...

                                               

Zihin-beden düalizmi

Zihin felsefesinde, Zihin-beden düalizmi, zihinsel islevlerin fiziksel olmadığı ya da zihin ve bedenin ayrılabilir olduğu görüsüdür. Buradan hareketle, zihin-madde iliskisi ve özne-nesne iliskisi hakkında bazı görüsler öne sürer. Zihin-beden prob ...

                                               

Pozitivizm

Pozitivizm, olguculuk, iki felsefi düsünceye verilen addır. Her iki düsüncenin de teoloji ve metafizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayısı vardır. Daha yeni olan mantıksal pozitivizm 1920de Viyana Çe ...

                                               

Fringe

Fringe, J. J. Abrams, Alex Kurtzman ve Roberto Orci tarafından kurgulanan Amerikan bilimkurgu dizisi. Dizide Kamu Güvenlik Teskilatı denetimi altındaki FBIın bir kolu olan ve Boston, Massachusetts merkezli Fringe Bölümü anlatılmaktadır. Fringe ta ...

                                               

Gaia hipotezi

Gaia hipotezi, Gaia kuramı ya da Gaia prensibi, biyosferin ve yerkürenin fiziki bilesenleri sayılan atmosferin, kriyosferin, hidrosferin ve litosferin, karmasık bir karsılıklı etkilesim sistemi içinde bir araya gelerek bir bütünlük olusturduğunu ...

                                               

Sistem teorisi

Sistem teorisi, disiplinlerarası bir bilim olup incelenen bir sorunu veya olguyu bir sistem olarak ele alan bilimsel ve düsünsel anlayıstır. Organizmaları, yapıları, örgütleri, mekanizmaları, doğal olusumları bir bütün olusturacak biçimde birbirl ...

                                               

Ajan tabanlı modelleme

Bir ajan tabanlı modelleme, sistem üzerindeki etkilerini bir bütün olarak değerlendirmek amacıyla özerk temsilcilerin eylemlerini ve etkilesimlerini taklit etmek için bir hesaplama modelleri sınıfından biridir. Oyun teorisi, kompleks sistemler, o ...

                                               

Is bölümü

Is bölümü bir organizmada, bir toplumda veya bir üretim düzeni içinde değisik hizmet ve görevlerin değisik organlar, kisiler vb. arasında bölünmesidir.

                                               

Is süreci

Bir is süreci belirli bir sonuç elde etmek amacı ile birbirine bağlı bir dizi görev ya da aktiviteden meydana gelir. Elde edilecek sonuç, bir isletmenin iç ya da dıs müsterileri için değer yaratmalı ve onlar tarafından yararlı kabul edilmelidir. ...

                                               

Kontrol sistemi

Kontrol sistemi, diğer cihaz veya sistemlerin davranıslarının doğrudan veya dolaylı olarak yöneten, kontrol eden bir cihaz veya cihaz grubudur. Endüstriyel ürünler için endüstriyel kontrol sistemi kullanılır. Kontrol sistemi değisim ve birlesime ...

                                               

Modern Dünya Sistemi Teorisi

Modern Dünya Sistemi Teorisi, Immanuel Wallerstein tarafından ortaya atılmıs olup küresel ekonomiyi merkez ve çevre kavramları ile bağımlılık iliskileri çerçevesinde açıklamaya çalısmıstır. Immanuel Wallerstein küresel dünyada ülkeler arasındaki ...

                                               

Otopoiesis

Yunanca αὐτo- ve ποίησις sözcüklerinden türetilen bir neolojizmdir, yani bilinen sözcükleri kullanarak yeni anlam kazandırılmıs bir kavramdır. Temel olarak kendi devamlılığını sağlayan ve kendini yeniden üreten sistemleri tarif etmek üzere ilk ke ...

                                               

Sistem dinamiği

Sistem Dinamiği karmasık sistemlerin zaman içindeki davranıslarını anlamaya yarayan bir yaklasımdır. Bütün bir sistemin davranıslarını etkileyen içsel geri besleme döngüleri ve gecikme süreleri ile ilgilenir. Sistem Dinamiğini karmasık sistemlerl ...

                                               

Süperpozisyon prensibi (fizik)

Fizikte ve sistem teorisinde, süperpozisyon prensibi, tüm lineer sistemler için bir veya daha fazla uyarılar tarafından olusan net tepki olarak belirtilen süper pozisyon özelliği olarak da bilinir. Bu uyarılar her bir uyarıcı tarafından tek meyda ...

                                               

Süreç yönetimi

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyilestirilmesini sağlayan ve süreçleri temel" varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gel ...

                                               

Teknoloji felsefesi

Teknoloji felsefesi, teknolojinin doğasıyla ve insana etkileriyle ilgilenen bir felsefe dalıdır. Insanın araç-gereç yapımını ve bunların sonuçlarını sorgular. Antik Yunanda ortaya çıkan teknoloji felsefesi, en eski disiplinlerden biridir.

                                               

Çince odası

Çince Odası Argümanı, dijital bir bilgisayarın –ne kadar zeki ya da insansı davranıslar sergilerse sergilesin– bir" zihne”," anlayısa” ya da" bilince” sahip olamayacağını savunur. Filozof John Searle tarafından" Minds, Brains, and Programs ” adlı ...

                                               

Martin Heidegger

26 Eylül 1889da Baden eyaletinde doğdu. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetisti. Felsefi çalısmalarıyla olduğu kadar, yasamı ve çesitli dönemlerde sergilediği politik tutumlarıyla da tartısma konusu oldu. Felsefi yet ...

                                               

Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı

Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması, Amerikalı felsefeci Robert M. Pirsigin 1974 yılında yayımlanmıs olan bir kitabı ve nitelik metafiziğini konu eden ilk metinlerden biridir. Kitabın ismi, 1953te yayımlanan ve Eugen Herrigel ...

                                               

Tümevarım

Tümevarım, felsefe ve mantıkta sahip olunan özel verilerden yola çıkarak genel sonuç çıkarma yöntemidir. Tümevarımın aksi tümdengelim yöntemidir. Pn bir açık önerme, a önermeyi doğrulayan en küçük sayma sayısı olmak üzere, Pn nin doğruluğunu göst ...

                                               

Café Central

Café Central, Viyananın Innere Stadt bölgesindeki Herrengassede bulunan geleneksel bir Viyana Kahvesidir. Kafenin bulunduğu bina mimarı Heinrich von Ferstelin adından dolayı Palais Ferstel olarak anılmaktadır. Bina eskiden Banka ve Borsa Binası o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →