ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81                                               

Kimya literatürü

Üniversitelerde yüksek lisans,doktora ve doçentlik derecelerini almak için bastırılarak sunulan arastırma raporları da birincil kaynaklardır. Türkiyede ULAKBIM yılda bir Tez duyuru bülteni yayınlayarak Türk üniversitelerinde kabul edilmis doçentl ...

                                               

Nikel izotopları

Nikel elementinin 5 doğal yerdesi bulunmaktadır. Bunlar 58 Ni, 60 Ni, 61 Ni, 62 Ni ve 64 Nidir. 58 Ni %68.077lik doğada bulunma oranıyla en yaygın nikel türevi durumundadır. Nikelin 26 radyoizotopundan en kararlısı 76.000 yıllık yarı ömre sahip 5 ...

                                               

Nobel Kimya Ödülü sahipleri listesi

Nobel Ödülleri kapsamındaki Nobel Kimya Ödülü, kimyanın çesitli alanlarında faaliyet gösteren kisilere verilmektedir. Alfred Nobelin mirası üzerine Nobel Vakfı tarafından organize edilen ve her yıl, Alfred Nobelin ölüm yıldönümü olan 10 Aralık gü ...

                                               

Asal sayıların listesi

Asal sayıların listesi ile verilir. M.Ö 3. yüzyıldan beri asal sayıların sonsuz sayıda olduğu bilinmektedir. Ilk 1000 asal sayı asağıda listelenmistir. 1000-2999 sayi

                                               

Çözülememis matematik problemleri listesi

Rönesanstan bu yana, her yüzyılda, bir önceki göre daha fazla matematik problemi çözülmüstür. Yine de birçok büyük ve küçük problem çözüme kavusturulamamıstır. Uzun süredir var olan bir sorunun çözümü için genellikle ödüller verilir ve çözülmemis ...

                                               

Diferansiyel geometri konularının listesi

Ikinci temel form Temel eğrilikler Eğrilik Gauss- Codazzi-Mainardi denklemleri Asimptotik eğri Birinci temel form Dupin göstergesi Gauss eğriliği Ortalama eğrilik Eliptik nokta Theorema egregium Gauss-Bonnet teoremi Gelistirilebilir yüzey Minimal ...

                                               

Dönüsümlerin listesi

Fourier dönüsümü Bateman dönüsümü Bracewell dönüsümü Kısa süreli Fourier dönüsümü Abel dönüsümü Hartley dönüsümü Hilbert dönüsümü Hankel dönüsümü Hilbert-Schmidt Integral operatörü Iki taraflı Laplace dönüsümü Ters Laplace dönüsümü Laplace dönüsü ...

                                               

Üstel konuların listesi

Bu bir üstel konuların listesi dir, Wikipedia sayfası. Ayrıca logaritmik konuların listesine bakınız. E matematik sabiti De Moivre formülü Üstel polinomlar da-bakın Touchard polinomları kombinatorik Üstel hata Euler özdesliği Üstel büyüme Üstel e ...

                                               

Fiyat endeks formülleri listesi

Fiyat endeks sayılarını hesaplamak için birçok sayıda değisik formül bulunmaktadır. Bu değisik fiyat endeks sayıları için formullerin hepsi veri olarak fiyatlar ve miktarları kullanmaktadırlar. Ancak bu aynı verileri değisik olarak birlestirmekte ...

                                               

Fonksiyon türleri listesi

Bu özellikler tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi olan fonksiyonlarıdır. Içine fonksiyon: Eğer fonksiyonun görüntü kümesi, değer kümesinin alt kümesi değer kümesinin bazı elemanlarının tanım kümesinde karsılığı yok ise bu tür fonksiyonla ...

                                               

Matematiksel fonksiyonların listesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır. Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir. Istatistik dısı ve matematiksel fizik gelismeleri sonucu ...

                                               

Fonksiyonel analiz konuları listesi

Iç çarpım uzayı Özvektör, Özdeğer, Öz fonksiyon Diklestirme Diyagonal matris Kaydırma operatörü Hermitsel operatör özeslenik operatör Gram-Schmidt yöntemi Hilbert uzayı Birimdik baz Normal matris, normal operatör Hilbert matrisi Dik tümleyen Matr ...

                                               

Geometricilerin listesi

Platon MÖ 427 – 347 Eratosthenes y. MÖ 276 – y. MÖ 195/194 - Öklid geometrisi Katyayana y. MÖ 3. yüzyıl - Öklid geometrisi Miletli Thales y. MÖ 624 – y. MÖ 546 - Öklid geometrisi Pergeli Apollonius y. MÖ 262 – y. MÖ 190 - Öklid geometrisi, konik ...

                                               

Grup teorisinin konularının listesi

Ikili islem Çarpım tablosu Kafesayrık alt grubu en fazla Çift Doğrusal operatörü Değismeli Birlesim Asal sayı Denklik bağıntısı Birebir örten Denklik sınıfı Kafesgrup Kongrüans iliskisi

                                               

Kalkülüs konularının listesi

Türev Newton diferansiyel gösterimi Leibniz diferansiyel gösterimi Gösterim Sabitin türevi Diferansiyelin doğrusallığı Diferansiyel toplam kuralı Diferansiyel sabit faktör kuralı En basit kurallar Kuvvet kuralı Örtük diferansiyel Ilk türev testi ...

                                               

Lie gruplarının tablosu

Bu yazıda bazı yaygın Lie grupları ve bununla iliskili Lie cebirleri tablosu verilmistir. Asağıda belirtilenler: Grupların topolojik özellikleri yanı sıra cebirsel özellikleri de vardır. Basit Lie gruplarının listesinin diğer ilgili konuları ve L ...

                                               

Matematiğin ana hatları

Matematik, sayı, uzay, matematiksel yapı ve değisim gibi konuları arastıran bir çalısma alanıdır. Matematik ve bilim arasındaki iliski hakkında daha fazla bilgi Matematik ve bilim bölümünde bulunabilir.

                                               

Matematik kısaltmaları listesi

Bu liste, matematiksel fonksiyonların, fonksiyon benzeri operatörlerin ve diğer matematiksel terminolojinin kısaltılmıs adlarının bir listesidir. Bu liste, iki ya da daha fazla harf kısaltmaları ile sınırlıdır. Bazı kısaltmaların kapitalizasyonla ...

                                               

Matematik konularının listesi

Matematik konularının listesi, matematik ile ilgili çesitli konuları kapsar. Bu listelerden bazıları yüzlerce makaleye bağlantı içerir; bazıları sadece birkaç tane ile bağlantılıdır. Bu makale, aynı içeriği, göz atmaya daha uygun bir sekilde orga ...

                                               

Matematik toplulukları listesi

Afrikalı Kadınlar Matematik Birliği Afrika Matematik Birliği African Mathematical Union

                                               

Matematik yarısmalarının listesi

Matematik yarısmaları veya matematik olimpiyatları, katılımcıların bir matematik testine girdiği rekabetçi etkinliklerdir. Bu testler, çoktan seçmeli yanıtlar, sayısal cevaplar, ayrıntılı yazılı bir çözüm veya kanıt gerektirebilir.

                                               

Matematiksel sekillerin listesi

Dörtgen çember: x 2 + y 2 = r 2 Ongen parabol hiperbol çokgen Besgen apeirogon Üçgen Onbingen elips megagon Bézier eğrisi: As + Bt n | 0 ≤ s ≤ 1 ∧ 0 ≤ t ≤ 1 ∧ s + t = 1, A n, A n − 1 B., B n vektörleridir Yamuk Altıgen Onbirgen Yedigen Sekizgen B ...

                                               

Milenyum Problemleri

Milenyum Problemleri, 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenmis matematiğin farklı dallarındaki yedi probleme verilen addır. Kasım 2015 itibarı ile problemlerden altısı henüz çözülmemistir. Problemlerden herhangi birine yapılan ...

                                               

Pi ile ilgili konuların listesi

Bu, temel bir matematik sabiti olan pi ile ilgili konuların listesidir. Pilish 22/7nin π yi astığının kanıtı Buffon iğnesi Pi harf Daire konularının listesi π nin tarihçesi Eulerin özdesliği π nin irrasyonel olduğunun kanıtı Pi Günü Radyan Wallis ...

                                               

Rekreasyonel sayılar teorisi konularının listesi

Bu, rekreasyonel sayılar teorisi konularının bir listesidir. Buradaki liste asağılayıcı değildir: Sayı teorisindeki birçok ünlü konunun kökeni, tamamen kendileri için ortaya çıkan problemlere meydan okur. Sayı teorisinin bakıs açılarını daha kons ...

                                               

Sayılar teorisi konularının listesi

Bilesik sayı Süper kompozit sayı Parite Çift ve tek sayılar Aralarında asal En küçük ortak kat EKOK En büyük ortak bölen EBOB Bézout özdesliği, Bézout yardımcı teoremi Bölen, tam bölen Öklid yardımcı teoremi Bölenler tablosu Öklid algoritması Gen ...

                                               

Sophus Lie adıyla çalısmalar listesi

Bu bir Sophus Lie adıyla çalısmalar listesi dir.Sophus Lie,bir matematikçi,asağıda listelenen seyler tümü eponimdir Lie üçüncü teoremi Kompakt Lie cebiri Bir Lie cebrinin ek temsili Lie bicebri Lie teorisi Lie grupoid 26955 Lie Bir Lie grubunun g ...

                                               

Trigonometrinin ana hatları

Trigonometri, üçgenlerdeki kenarlar ve açılar arasındaki iliskileri inceleyen bir matematik dalıdır. Trigonometri, bu iliskileri tanımlayan ve dalgalar gibi döngüsel fenomenlere uygulanabilirliği olan trigonometrik fonksiyonları tanımlar.

                                               

Türev alma kuralları

Türev, matematikteki ve özellikle diferansiyeldeki temel kavramlardan biridir. Asağıda bazı fonksiyonların türev kuralları yer almaktadır. Burada, f ve g türevlenebilir fonksiyonlar ve c ise reel sayıdır. d x sinh ⁡ x = cosh ⁡ x {\displaystyle {d ...

                                               

Aziz Malaki kehaneti

Aziz Malaki kehaneti 1094/95-1148 yılları arasında yasamıs ve asıl adı Ua Morgair olan bir Irlandalıdır. Armaghın baspiskoposudur. Muhtemel doğum yeri Armagh ve doğduğunda aldığı adı Máel Máedoc Ua Morgair ya da Maelmhaedhoc Ó Morgairdir. 2 Kasım ...

                                               

II. Dünya Savasında Almanyanın as pilotları

Luftwaffede hava zaferinin onaylanması için çok ayrıntılı kanıtlama süreci mevcuttur. Düsman uçağının nihai imha ya da havada patlaması ya da pilotun uçaktan çıkması, top-kamera ya da en az bir tanık tarafından görülmesi gerekirdi. Tanık, pilotun ...

                                               

Halifeler listesi

Halifeler listesi, Islam peygamberi Muhammedin ölümünden sonra Müslümanların siyasi liderliğini yapmıs kisilerin listesidir. Dört Halife, Emevî halifeleri, Abbâsî halifeleri, Fâtımî halifeleri, Memlûk halifeleri, Osmanlı halifeleri ve son olarak ...

                                               

Hâlâ yasanılan en eski sehirler listesi

Bu sayfa, Dünyanın hâlâ yasanılan en eski kentleri nin bir listesini içerir. Asağıdaki listede kentlerin yanında parantez içinde ne zaman kuruldukları yazar. Dünyanın en eski üç kenti Sam, Eriha ve Biblostur. Türkiyenin hâlâ yasanılan en eski ken ...

                                               

Modern öncesi silahlar listesi

Yakın dövüs silahları Balta Nzappa zap aynı zamanda atılan silah Sagaris Masakari Küçük balta aynı zamanda atılan silah Cestus Gun Eku Kukri Pugio Sopa Dirk Hançer Harman döven Çekiç Acinaces Mere Takoba Falcata Topuz Xiphos Sappara Makuahuitl Ma ...

                                               

Müslüman devletler ve hanedanlar listesi

Tüm Islam imparatorlukları, yalnızca Islam inancının değil, aynı zamanda Müslüman halkın ilk lideri olarak da Muhammedi kabul etmektedir. Akademisyenler tam olarak bir imparatorluğu neyin olusturduğu konusunda fikir birliğine varmıs değildir. Tan ...

                                               

Papalar listesi

Roma Katolik Kilisesinin Papaları listesi. Latince: "baba" anlamına gelen papa sözcüğünden türetilen bu isim, bazı kiliseler tarafından yüksek ruhani liderlerini tanımlamak için kullanılmıs, zamanla Roma Katolik Kilisesinin dünyevi basını ifade e ...

                                               

Roma lejyonları listesi

Bu liste, günümüze ulasmıs edebi, epigrafik ve arkeolojik deliller ısığında esas olarak Principate dönemine odaklanmıs olan bir Roma lejyonları listesi dir. Cumhuriyet lejyonları MÖ 1. yüzyıla kadar özel seferler için, geçici olarak, yurttaslarda ...

                                               

Sloven tarihinin zaman çizelgesi

Sloven tarihinin zaman çizelgesi, Slovenya ve selefi olan devletlerindeki önemli yasal ve bölgesel değisiklikleri ve siyasi olayları içeren Slovenya tarihinin bir zaman çizelgesini ifade eder.

                                               

Türkiyede kurulmus tarihi devletler listesi

Türkiyede kurulmus tarihi devletler listesi, günümüzde Türkiyenin Asya ve Avrupa kıtalarındaki topraklarını merkez alarak kurulmus yani baskenti bu topraklar üzerinde olan Ortaçağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ dönemleri içindeki tüm siyasi birlikleri, k ...

                                               

Fobiler listesi

ailurofobi: kedilerden korkma antlofobi: sel korkusu amatofobi: toz korkusu asimetrifobi: simetrik olmayan seylerden korkma akustikofobi: belirli seslerden korkma aviofobi: uçus korkusu akrofobi: yüksek yerlerden korkma atelofobi: mükemmel olamam ...

                                               

90377 Sedna

Sedna, Neptün ötesi cisimlerden biri. Michael E. Brown, Chad Trujillo ve David Rabinowitz tarafından 14 Kasım 2003te bulunmustur. Sedna, asağı yukarı Plütonun 3te 2si kadardır ve kuramsal olarak yerçekimiyle kendi kendini yuvarlayabilecek büyüklü ...

                                               

90482 Orcus

90482 Orcus Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden Michael Brown, Gemini Gözlemevinden Chad Trujillo ve Yale Üniversitesinden David Rabinowitz tarafından 17 Subat 2004 tarihinde kesfedilen bir Kuiper kusağı gök cismidir. Uluslararası Astronomi Birli ...

                                               

Enceladus

Enceladus Satürnün en büyük altıncı uydusudur. Yaklasık 500 kilometre çapında olan Enceladus Satürnün en büyük uydusu olan Titanın onda biri büyüklüğündedir. Yüzeyinin büyük oranda temiz buzla kaplı olması sonucunda Enceladus günes sisteminde ısı ...

                                               

Penisilin

Penisilin, 1928 yılında Londrada Alexander Fleming tarafından Penicillium notatum adlı küfte kesfedilen antibiyotik. Bu madde, ilk olarak 1911 yılında bir Iskandinavyalı tarafından tanımlanmıs olmakla beraber o yıllarda iyilestirici gücü bilinmem ...

                                               

Orta Çağ Islam dünyasında bilim

Orta Çağ Islam dünyasında bilim, Islamın Altın Çağı adı verilen ve 8. yüzyıl ile 14. yüzyıl-15. yüzyıl arasında Islam dünyasında gelistirilen ve uygulanan bilim. Bu dönemde Hint, Fars, Sabii ve özellikle Yunan uygarlıklarına ait eserler Arapçaya ...

                                               

Orta Çağ Islam dünyasında fizik

Ortaçağ Islam dünyasında fizik, Islamın Altın Çağı, Antik Yunan yeniliklerine ek olarak doğa bilimlerinde birçok gelismeler görüldü. Bu zaman aralığında Islam Teolojisi bilgiye ulasmaya çalısan düsünürleri cesaretlendirirken, bilim etkisinin ya d ...

                                               

Oresme

Nicole Oresme, Nicolas Oresme, Nicholas Oresme, ya da Nicolas dOresme Ortaçağ sonuna etki etmis ünlü filozoflardan biriydi. Nicoles Oresme iktisatçı, matematikçi, fizikçi, gök bilimci, tanrı bilimci, Lisieux piskoposu ve yetenekli bir çevirmendi. ...

                                               

Antarktika Buzul Çekirdeği Avrupa Projesi

Antarktika Buzul Çekirdiği Avrupa Projesi Antarktika’da bulunan derin buzul çekirdeği çok uluslu bir Avrupa delim projesidir. EPICA; baskanlığı Prof. Dr. Heinrich Miller tarafından yürütülen, son 900.000 yıl içerisindeki iklim ve atmosfer değisik ...

                                               

Fatma Elif Genceli Güner

Fatma Elif Genceli Güner, Türk kimya mühendisi ve akademisyen. Istanbul Teknik Üniversitesi kimya mühendisliği bölümü mezunudur. Hollandada Delft Teknik Üniversitesinde doktora yapmıstır. Günümüzde Istanbul Teknik Üniversitesinde doçent doktor ol ...

                                               

Uluslararası Jeofizik Yılı

Uluslararası Jeofizik Yılı, 1 Temmuz 1957 tarihinde baslayıp 31 Aralık 1958ye kadar süren uluslararası bilimsel proje. Batı Bloku ve Doğu Blokunun olustuğu ve bilimsel değisimin ciddi kesintiye uğradığı Soğuk Savas döneminde, 1953 yılında Sovyetl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →