ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

Menoraji

Menoraji veya asırı âdet kanaması, âdet döneminde asırı vajinal akıntının meydana geldiği ve anormal uterin kanama kategorisinde değerlendirilen durum. Anormal uterin kanamaları üreme sistemindeki yapısal anormallikler, anovülasyon, kanama bozukl ...

                                               

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı veya Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Istatistiksel El Kitabı, zihinsel hastalıklar için bir tanı ölçütüdür. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanır. Ilk defa 1952de yayımlanmıstır. Son ...

                                               

Miyom

Miyom, rahmin adale tabakasından çıkan urlara verilen addır. Rahimde mevcut olan miyomlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Genellikle rahmin kendi dokusundan kaynaklanarak ortaya çıkmaktadır. Bu tümörlerin çapları 1–15 cm büyüklüğündedir; rahim ağz ...

                                               

Moksibüsyon

Moksibüsyon, vücudun belirli noktalarına kurutulmus pelin yakılan geleneksel bir Çin tıbbı terapisidir. Çin, Japonya, Kore, Vietnam ve Moğolistanın geleneksel tıbbi sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Tedarikçiler genellikle pelini yasland ...

                                               

Möbius sendromu

Möbius sendromu, maksillofasiyal, lokomotor ve nörolojik bulguların ön planda olduğu bir sendromdur. Olguların önemli bir bölümünü izole olgulardır; etyolojilerinde çevresel faktörlerin etkisi belirlenir. Otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsa ...

                                               

Multipl konjenital anomaliler-Hipotoni-Epilepsi Sendromu

MCAHS sendromu, üç fenotipten olusan kalıtsal bir sendromdur; fenotip 1 ve fenotip 3 otosomal resesif yolla, fenotip 2 X-kromozomu aracılığıyla resesif olarak aktarılır. Birbirlerinden çok farklı bulgular içeren MCAHS sendromlarında, çok sayıda m ...

                                               

Nabız

Nabız ; kanın sol karıncıktan büyük atardamarlara pompalanması esnasında, uç noktalardaki atardamarlarda olusturduğu dalgalanmadır. Kalp atısının uçtaki atardamarlardan hissedilmesine nabız denir. Normal nabız, yetiskinde dakikada 60–100 kez çocu ...

                                               

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, her yıl tıp bilimine önemli katkıda bulunan bir bilim insanı yahut değerlendirmeye göre bilim insanlarına, Nobel Vakfı tarafından verilen ödüldür.

                                               

Nozoloji

Nozoloji, hastalık tasnifinin bilimsel incelemesi veya hastalıkları sınıflandırma bilimi. Tıbbın bir dalı olan nozoloji hastalıkların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Hastalıkları, etiyoloji, patogenez veya semptoma göre sınıflandırı ...

                                               

Nöropsikoloji

Nöropsikoloji, beynin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan iliskisini anlamayı ve nörolojik bozuklukların yol açtığı davranıssal ve bilissel etkilerin teshis ve tedavisini hedefleyen psikoloji dalıdır. Daha eklektik psikoloj ...

                                               

Nörotoksisite

Nörotoksisite, zehirli maddenin sinir sisteminin normal çalısmasını olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Bu zehir ağır metallerin olusturduğu kimyasal bilesikler ya da nörotoksin gibi biyolojik maddeler olabilir. Bazı moleküller sıcak kanlı hayvan ...

                                               

Nötron tomografisi

Nötron tomografisi ; nötronların, elektronlar ve protonlar gibi yansıma, saçılma ve tutulma özelliğinin kullanıldığı izleme yöntemine denir. Nötronların madde içinden difüzyonu, ilgilenilen maddenin özelliklerine göre değisir. Bu durum maddelerin ...

                                               

Oksijen doygunluğu (tıp)

Oksijen doygunluğu kandaki oksijen konsantrasyonunu belirten bir terimdir. Insan vücudu kandaki oksijen seviyesinin çok hassas olarak spesifik bir değerde bulunmasına ihtiyaç duyar ve vücut bunun için gerekli düzenlemeleri yapar. Insan kanındaki ...

                                               

OMIM

Mendelian Inheritance in Man bilinen tüm hastalıklar hakkında bilgiler ve kataloglar içeren bir internet veritabanıdır.Diğer veri tabanlarından farklı olarak,hastalıkların genler ile olan iliskilerini de içermektedir.Her hastalık,6 haneli bir say ...

                                               

Optik nörit

Optik sinir gözün retina tabakasından alınan görsel bilgiyi aksonları aracılığı ile beynin primer görme merkezinin bulunduğu oksipital loba tasıyan sinirdir. Optik sinirde olusan inflamasyon ödem ve miyelin kılıfta hasar olusturarak görme kaybına ...

                                               

Ortodonti

Ortodonti kelimesi, Yunancada ortho düzgün ve odons dis kelimelerinden olusmaktadır. Ortodonti anabilim dalı, dislerin dis kemikleri alveolar kretler üzerinde düzgün sekilde yerlesmesi ve yüz düzensizliklerinin teshis ve tedavisi ile ilgilenen Di ...

                                               

Ortodontist

Ortodontist ya da ortodonti uzmanı, dis ve yüz düzensizliklerinin teshis ve tedavisi konusunda uzmanlasmıs bir dis hekimidir. Ortodontist olmak için öncelikle dis hekimliği fakültesi bitirilmelidir. Ardından dört ila altı yıl süren bir uzmanlık y ...

                                               

Otosefali

Agnati-Otosefali kompleksi, öncelikle mikrognatiye neden olan malformasyonlardan biridir; altçene yokluğu anlamına gelse de, altçenenin tümü değil ancak bir bölümünün eksikliği ya da oldukça asırı bir hipoplazisi söz konudur. Ender görülen bu kom ...

                                               

Özgüllük

Özgüllük veya spesifite biyoistatistikte kullanılan bir terim; bir testin, sağlamlar içinden gerçek sağlamları ayırma yeteneğini gösterir. s p e c i f i c i t y = n u m b e r o f T r u e N e g a t i v e s n u m b e r o f T r u e N e g a t i v e s ...

                                               

Paratiroid hormon

Paratiroid hormon, parathormon veya PTH, paratiroid bezi tarafından salgılanan, vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon. Vücutta kalsiyum metabolizmasını ayarlayan en önemli hormondur. Bu hormon dokularda kendi reseptorü ...

                                               

Pcr24 antijen

Pcr24 antijen, HIV virüsü enfekte tanısında kullanılan bir metotdur. Hiv virusu ile enfekte olmus bir insanda 10 saat ile 15 gün arasında yapılan testlerde %90 oranında doğru sonuç vermektedir. Temel amacı kandaki antikorlar degil, HIV virüsünün ...

                                               

Pediatri

Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir. Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemistir: paidi παιδί "erkek çocuk" ve iatros ιατρός "doktor". Ayrıca jarg ...

                                               

Periodontoloji

Periodontoloji, dis hekimliğinin bir bölümü olup disleri çevreleyen yumusak ve sert dokuların anatomi fizyoloji ve histolojisini inceleyen ; bu dokularda meydana gelen hastalıkları arastıran, bu hastalıkların tedavisini ve tedavi sonucu elde edil ...

                                               

Polidaktili

Polidaktili veya polidaktilizm "çok" + δάκτυλος "parmak"), hiperdaktili olarak da bilinir; doğustan gelen fiziksel bir anormallik olarak el ya da ayak parmaklarının normalden çok sayıda olması halidir. Anne karnında el ve ayak yapıları gelisirken ...

                                               

Pozitron emisyon tomografisi

Pozitron emisyon tomografisi adı verilen ve damar yolu ile enjekte edilen metabolik radyoaktif ajanların biriktiği normal veya patolojik dokuları görüntüleyen bir görüntüleme tekniği. Genel anlamda metabolik veya fonksiyonel görüntüleme için kull ...

                                               

Prevalans

Prevalans, prevalans hızı veya prevalans oranı, belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalısma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranıdır. Prevalans, epidemiyoloji ve birçok sosyal ...

                                               

Psikiyatr

Psikiyatr veya psikiyatrist, ruh sağlığını inceleyip ruh hastalıklarını tedavi etmeye çalısan uzman hekimdir. Psikiyatri alanında en az 4 yıllık uzmanlık eğitimine sahip kisidir. Psikiyatrlık, psikiyatri alanındaki yoğun arastırmalar sayesinde so ...

                                               

Psikiyatri

Psikiyatri ; akıl hastalıklarının teshisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğrasan bilim ve hekimlik dalı. Insanın davranıs dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalısan ve normal ile normal dısı davranıs örüntülerini sınıflandırarak t ...

                                               

Radyoimmün test

Radyoimmün test, 1960ta Solomon Aaron Berson ve Rosalyn Sussman Yalowun arastırmaları sonucu buldukları ve Yalowa Nobel Ödülü kazandıran test yöntemidir. Endokrinolojide hormon testlerinde birkaç dakika içinde kusursuz sonuç verebilen önemli bir ...

                                               

Ral (tıp)

Ral akciğer oskültasyonunda genellikle inspiryum sırasında duyulan çıtırtı sesine benzeyen anormal solunum sesleridir. Bronsit, pnömoni ve pulmoner fibrozis gibi akciğer patolojilerinde duyulabilir, ayrıca daha nadir olmak üzere konjestif kalp ye ...

                                               

Rapunzel sendromu

Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeslerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzelden esinlenerek adlandırılmıstır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yol ...

                                               

Reçete

Reçete, doktor, dishekimi veya veteriner tarafından yazılan, tedavi amaçlı; üzerinde ilaç isimleri yazılı belgedir. El yazısı, bilgisayar çıktısı ve günümüzde elektronik olarak düzenlenebilir. Eczacı tarafından isleme alınır.

                                               

Sağ kalma suçluluğu

Sağ kalma suçluluğu bir kisi travmatik bir olaydan sağ çıkarak yanlıs bir sey yaptığını düsündüğünde ortaya çıkan zihinsel bir durumdur, genellikle kisi kendini suçlu hisseder. Hayatta kalan kisinin suçluluk psikolojisi ve tezahürü bireyin psikol ...

                                               

Sağlık memuru

Sağlık Memuru, sağlık kurum ve kuruluslarında halk sağlığı alanında çalısması planlanmıs olan Türkiyede çesitli dönemlerde lise ve/veya lisans eğitimi alarak çalısan personeldir. Bu personel hekim dısı diğer sağlık personelinin yetersiz kalması d ...

                                               

Santral tolerans

Santral tolerans, negatif seçilim olarak da bilinir, otoreaktif T ve B lenfositlerin öldürülmesi islemidir. Söz konusu negatif seçilim, immün hücrelerinin bireyin kendi proteinlerine karsı yanıt olusmasının engellenmesini sağlar.

                                               

Seçici serotonin geri alım inhibitörü

Seçici serotonin geri alım inhibitörü, antidepresan ilaçların bir grubu. Bu gruba dahil etken maddeler: Sertralin, Sitalopram, Fluoksetin, Paroksetin, Fluvoksamin, Escitalopram vs. SSGIler, endojen de olmak üzere birçok depresyon türünde, tekrar ...

                                               

Setleis sendromu

Setleis sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 4 fenotipi vardır Özellikle yüz derisi bulguları öne çıkar; yüz derisi gevsektir. Kaba bir yüz yapısı vardır. Sakaklarda ve kulak önü saçlı deride defektler saptanır. Her ...

                                               

Sinoatriyal düğüm

Sinoatriyal düğüm, kalbin sağ kulakçığında yer alan vuru üretici doku. Normal haldeki sinüs ritminin ortaya çıkısını sağlar. Sinoatriyal düğüm sağ kulakçık duvarında üst anatoplardamar girisine yakın bölgede yerlesik bir hücre grubudur. Bu hücrel ...

                                               

Smith-Magenis sendromu

Kalıtsal olgularda otosomal dominant geçis niteliği vardır. Olguların bir bölümünde kromozom anomalisi saptanır. Prepubertal gelisme geriliği bebeklerde ve çocuklarda göze çarpan ilk bulgulardan biridir. Brakisefali, yüksek ve genis alın bombesi, ...

                                               

Soluma

Nefes almak ya da soluk almak havanın akciğerlere alınıp verilme islemidir. Aerobik organizmalar enerji açığa çıkarabilmek için solunum yoluyla oksijene ihtiyaç duyar. Nefes almak vücudun ihtiyacı olan oksijenin alınıp karbondioksidin atıldığı te ...

                                               

Solunum (fizyoloji)

Solunum sistemi, kan ile atmosfer havası arasında gaz değisimini sağlamaya hizmet eden bir sistemdir. En önemli görevi oksijenin kana geçmesi ve kandaki karbondioksitin dısarı atılmasıdır, bunun yanıda baskaca islevleri de vardır. Bu islevler sol ...

                                               

Stres

Stres, vücudun çesitli içsel ve dıssal uyaranlara verdiği otomatik tepki. Latince germek anlamına gelen stringere sözcüğünden gelir. Stres; fizyolojik ve psikolojik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Fizyolojik stres sadece HPA aksı üzerinden etki gö ...

                                               

Syngnathia

Syngnathia, altçenenin üstçene ya da yüz kemikleriyle kaynasması olgusudur. Çoğu gen mutasyonu sonucu olusan izole olgulardır; sendroma-özgü bir bulgu olduklarında, otosomal dominant ya da otosomal resesif yolla aktarılırlar. 4 fenotip saptanmıst ...

                                               

Sırınga

Sırınga, bir tüp, tüpün içerisinde hareket eden bir piston ve ince bir ağızlıktan meydana gelen, gaz ve sıvıları basınçla içine emerek ince bir hat halinde püskürten cihaz. Ucuna iğne takılmıs sırınga kısaca iğne olarak adlandırılır. Daha çok tıp ...

                                               

Tardiv diskinezi

Tardiv diskinezi, tardif diskinezi veya geç diskinezi, antipsikotiklerin kullanımından en az 6 ay sonra ortaya çıkan değisik kas gruplarındaki diskinezilerdir. En sık ağız çevresindeki kaslarda görülmekle beraber; el ve ayak parmaklarında, el ve ...

                                               

Ter

Ter, su ve çözünmüs katılardan olusan ve memelilerin derilerindeki ter bezlerinden salgılanan sıvı. Ter salgılama sürecine terleme denir. Ter, 2-metilfenol ve 4-metilfenol ve hatta eser miktarda da olsa üre, amonyak, ürik asit gibi koku verici ma ...

                                               

Tıbbi atık

Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki islemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan olusan atıkların genel adıdır. Faaliyetleri sonucunda tıbbî atık olusumuna neden olan üniteler tıbbî atıklarını; üzerinde uluslara ...

                                               

Tıbbi cihaz

Tıbbi cihaz, üreticisi tarafından özellikle teshis veya terapötik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanan ve doğru uygulanması için gerekli olan yazılım da dahil olmak üzere, tek basına veya kombinasyon halinde kullanılan herhangi bir cihaz, alet, ya ...

                                               

Tıkanırcasına yeme

Tıkınırcasına yeme, doygunluk hissine aldırıs etmeden haftada en az iki kere kisinin bir ila iki saat aralığında durmaksızın yemesidir. Kisi yemesini kontrol edemez ve çoğunlukla yediklerinin miktarından utandığı için yalnızken yer. Bulimiya nerv ...

                                               

Tırnak batması

Tırnak batması, yaygın bir tırnak rahatsızlığı. Genellikle ayak tırnaklarında görülür. Tırnağın paronychium veya tırnak yatağına batması ile gerçeklesen acı verici bir durumdur. Mikrobik enfeksiyon olarak baslayan rahatsızlık tırnağın granulomaya ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →