ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Etnosentrizm

Etnosentrizm ya da Etnik merkezcilik ; bir asirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık ile tarif edilen, bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi ile tarif edilen duy ...

                                               

Evsizlik

Evsizlik, sosyo-ekonomik bir sorun olarak düzenli bir barınma mekanına sahip olamama halidir. Sokaklar, terk edilmis mekanlar, gece kullanım sıklığı az olan kent içi çöküntü alanları evsizlerin barınma alanlarıdır. Bu sorun, bireyin ödeme gücünün ...

                                               

Gönüllülük

Gönüllülük, zorlama ya da baskı sonucu yapılana karsıt olarak, bir kisinin özgür irade ile yaptığı aktiviteyi tanımlayan kavram. Insanların bir arada yasamasını sağlayan toplumsal sözlesmeler gönüllücülük esasına göre gerçeklesmektedir.

                                               

Güven (sosyoloji)

Sosyal bağlamda, güvenin birkaç çağrısımı vardır. Güven tanımları tipik olarak asağıdaki unsurlarla karakterize edilen bir duruma isaret eder: bir taraf baska bir tarafın eylemlerine güvenmeye isteklidir; durum geleceğe yöneliktir. Buna ek olarak ...

                                               

Hanehalkı

Hanehalkı, aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yasayan, bir veya daha fazla kisiden olusan topluluktur. Bu topluluk; aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın, konutun hizmet ve yönetimine istirak eden, kazanç ve masraflarını a ...

                                               

Hipster

Hipster, stereotipik olarak soylulastırılmıs mahallelerde bulunan gençlerden olusan bir altkültürdür. Genel olarak indie ve alternatif müzik ile iliskilidir.

                                               

Iç güveyi

Iç güveyi, maddi açıdan daha güçlü olan tarafın kadın olması durumunda, erkek tarafından evliliğin kadının mevcut evinde sürdürülmesi halidir. Birçok toplumda görülebilen bir evlilik çesitidir. Ancak Adigeler arasında görülen iç güveyi evlilik, s ...

                                               

Iç savas

Iç savas veya sivil savas, bir ülkenin insanlarının çesitli politik veya dini kutuplar altında organize olarak birbirleriyle yaptıkları silahlı çatısmalara verilen genel isimdir. Bu çatısmalar genelde ortak yönleri olmasına rağmen her ülkenin ken ...

                                               

Iletisim sosyolojisi

Iletisim sosyolojisi, iletisimin sosyolojik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda iletisimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplum-iletisim iliskisi, toplumsal iletisimin tarihsel süreç içindeki gelisimi gibi konular iletisim sosyolojisinin inc ...

                                               

Internet sosyolojisi

Internet sosyolojisi toplumbilim kuramının bir bilgi ve iletisim kaynağı olan internete uygulanmasıdır. Toplumsal ağlar, sanal topluluklar, etkilesim yöntemleri ve bilisim suçları bu dalın ilgilendiği konular arasındadır. Toplumsal yasamda görece ...

                                               

Kamusal alan

Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçeklestirmeye yönelik düsünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve gelistirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına isaret etmek için kullanılan kavram. Paradigmati ...

                                               

Kız kaçırmak

Kız kaçırmak, bir erkeğin evlenmek istediği kadını kaçırmasıdır. Kız kaçırma tarih boyunca dünya çapında uygulanmaktadır ve günümüzde halen Orta Asya, Kafkasya ile Afrika, Güneydoğu Asya ve Meksikanın bazı kesimlerinde ve Avrupadaki Romanlar gibi ...

                                               

Kitle örgütü

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çesitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kisileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını ...

                                               

LAnnée Sociologique

LAnnée Sociologique, 1898 yılında Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından kurulan dönemlik bir sosyoloji yayınıdır. Dergi 1925 yılına kadar yıllık bir sekilde LAnnée Sociologique ismi ile, 1934 - 1942 arasında ise Annales sociologiques ismi il ...

                                               

Makro sosyoloji

Makro sosyoloji terimi, sosyolojideki çesitli analiz düzeylerinden birisini ifade etmek üzere kullanılır. Makro sosyoloji, mikro sosyolojinin küçük gruplarıın iliskilerini ele alan yaklasımının tersine, makro düzeyde ya sehir ve kilise gibi büyük ...

                                               

Miskin

Miskin, hiçbir mal ve gelire sahip olmayan yoksuldur. Arapçada hareket edemeyen demektir. Çoğulu mesâkîn dir. Bu ölçüdeki yoksulluk ve ihtiyaç, kisiyi çökertip bilinçsiz, hareketsiz ve çaresiz bir duruma getirdiğinden, böylesi düskünlere miskin d ...

                                               

Norm (sosyoloji)

Norm, grup üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar veya ilkeler bütünü. Toplumbilimciler normları yazılı olmayan ve toplumun davranıslarına hükmeden anlayıs olarak tanımlarken, ruhbilimciler ise daha gen ...

                                               

Oğlan

Eski Türkçe döneminde Orhun Yazıtları Bilge Kağan Abidesi Doğu Yüzü numarada isilik kız oglungın küng kıldıg seklindeki kullanımına bakıldığında oğul sözcüğünün çocuk, evlat anlamında kullanıldığı görülür. Bu metinden yola çıkarak sadece erkek ço ...

                                               

Otosefal (sosyoloji)

Otosefal, Max Webere göre bir organizasyon yöneticisini ve birliğin yönetim kurulunu birliğe özgü sosyal düzene göre tespit etmeye denir. Heterosefalde olduğu gibi dısarıdan tâyin edilemez. Otosefal, otonomiyle karıstırılmamalıdır.

                                               

Oydasma

Oydasma, bir grup, topluluk ya da toplumun üyeleri arasında, temel toplumsal değerler üzerindeki anlasma. Sosyolojide kimi düsünürler, toplumsal istikrarın temeli olarak oydasmayı çok fazla vurgulamaktadırlar. Bu yazarlar, uzun bir zaman dilimind ...

                                               

Redneck

Redneck, genellikle Incil Kusağının bulunduğu Amerika Birlesik Devletlerinin güneydoğusunda, kırsal bölgede yasayan eğitimsiz ırkçı beyazları tanımlamak için kullanılan asağılayıcı bir terimdir. Türkçeye, kızıl boyun olarak çevrilir. Önceleri Gün ...

                                               

Resit olma

Resit olma genç bir insanın çocukluktan yetiskinliğe geçisidir. Bu geçisin hangi yasta ve nasıl olacağı toplumdan topluma farklılık gösterir. Basit bir yasal düzenleme olabileceği gibi birçok toplulukta uygulandığı görülen dinsel ya da tinsel rit ...

                                               

Sosyal adalet

Sosyal adalet, toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bireylerle toplum arasındaki sosyal iliskilerin ortaklasa iyinin gerçeklestirilmesi amacıyla düzenlenmesine verilen addır. Asgari ücret kavramını ilk kez kullanan John A. Ryan tarafından tanım ...

                                               

Sosyal bulasma

Sosyal bulasma ya da duygusal bulasma, topluluk içerisinde hakim olan fikrin bireylere aktarılması ve bunun neticesinde kolektif eylemin ortaya çıkmasını açıklayan sosyolojik kavramdır. Gustave Le Bonun kavramsallastırdığı bir olgudur. Le Bon, so ...

                                               

Sosyal statü

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini belirler. Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yasam tarzı, haklar ve sorumluluklar getir ...

                                               

Sosyete (Magazin)

Sosyete ; bir toplumda modayı takip eden zengin ve etkili kimselerden olusan, toplumun geri kalan kısmından farklı grup. 1950lerde oldukça pahalı olan jet yolculuklarının baslaması ile ortaya çıkan ve dünyanın çesitli yerlerinde bir araya gelerek ...

                                               

Sosyofizik

Sosyofizik kelimesi, bulguları kesfedilmis veya kesfedilmeyi bekleyen toplumsal olayları tanımlamakta kullanılır. Mitoloji biliminin bir dalı olan sosyofizik günümüzde sosyal etkilesimlerin tablosu olma misyonunu kazanmıstır. Komplo teorisinden f ...

                                               

Sosyoteknik sistem

Sosyoteknik sistem, isyerlerinde insanlar ve teknoloji arasındaki etkilesimi tanıyan karmasık örgütsel çalısma tasarımını inceleyen örgütsel gelisim alanındaki bir yaklasımdır. Terim aynı zamanda toplumun karmasık altyapıları ile insan davranısı ...

                                               

Stereotip

Stereotip, sosyal psikolojide belirli birey türleri veya belli davranıs biçimleri hakkında yaygın olarak benimsenen herhangi bir düsüncedir. Psikoloji içerisinde ve diğer dallara yayılmıs olarak, kendi genisletilmis tanımlamalarını sağlayan farkl ...

                                               

Tecavüz kültürü

Tecavüz kültürü, tecavüz ile cinsel siddetin yaygın olduğu ve cinsel siddetin toplum içinde yaygın olan tavırlar, normlar, âdetler ve medyalar tarafından normallestirildiği, hos görüldüğü ya da mazur görüldüğü bir kültürü tanımlamak için kullanıl ...

                                               

Toplu zekâ

Toplu zekâ isbirliği, toplu çaba ve çok sayıda bireyin rekabetinden beliren ve oydasmada ortaya çıkan paylasılmıs zekâ ya da grup zekâsıdır. Bu kavram sosyobiyolojide, siyaset biliminde ve akran denetimi ile kitle kaynak uygulamaları bağlamında k ...

                                               

Topluluk

Topluluk belirli ölçütler bakımından birbirine yakın olan insanların olusturduğu öbeğe verilen addır. Biyolojide topluluk ise, aynı çevrede yasayan ve birbirleriyle etkilesim içinde olan canlılar olarak tanımlanmaktadır. Insan topluluklarında niy ...

                                               

Toplumsal değisme

Genel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre "toplumsal değisme" Kuralcı bir biçimde toplumun değisimine sebebiyet verecek seye karsı taraflı bir tutum içine girmeyi daha çok öznel bir anlam ifade eder. Karakteristik olarak ya da paylasılan ...

                                               

Toplumsal hareketler listesi

Bazı önemli toplumsal hareketler asağıda listelenmistir: Terörle mücadele hareketi Hare Krisna hareketi Hindistan Kooperatif hareketi To Write Love on Her Arms Güney Afrika Issizler Hareketi Küresel adalet hareketi Insan hakları hareketi Batı Cap ...

                                               

Torun

Torun, herhangi bir kimsenin çocuğunun çocuğu. Bir kadın torunlarının büyükannesi, bir erkek ise torunlarının büyükbabasıdır. Türkiye Türkçesinde 1500lü yıllara kadar "oğlun oğlu" anlamında kullanılan sözcük zamanla kız torunlar için de kullanılm ...

                                               

Türkiyede sosyoloji

Türkiyede sosyoloji alanında çalısmalar Türkiye’de sosyolojinin önderi olan Ziya Gökalp ile baslamıstır. Osmanlının sekil olarak dağılmasıyla birlikte yasanan sorunların olduğu dönemde sosyoloji fark edilmistir. Türkiye’de Ziya Gökalp’in temsilci ...

                                               

White trash

White trash, genellikle ABDnin güneyinde yasayan, beyaz ırktan olan düsük gelirliler için kullanılan bir argo terimdir. Terim, beyaz toplum içinde daha düsük sosyal sınıfı ve özellikle düsük bir yasam standardını belirtir ve toplumsal düzenin sın ...

                                               

Yhprum Kanunu

Yhprum kanunu, Murphy Kanunlarının tersidir. Yhprum kanunun basit bir özeti, "Çalısabilen her sey, çalısır." olarak da gösterilebilir. Ancak Harvard Üniversitesi Siyasi Ekonomi dalın eğitim üyesi Richard Zeckhausere göre, "Çalısamayan yapılar sis ...

                                               

Biyoloji felsefesi

Biyoloji felsefesi biyoloji ve biyomedikal bilimlerle ilgili epistemoloji, metafizik ve etik sorularını inceleyen felsefe alanıdır. Bilim felsefesi çerçevesinde bulunan oldukça genç bir felsefe dalıdır. Biyolojinin temel prensip ve kuramlarını fe ...

                                               

Çinde bilim ve teknoloji tarihi

Eski Çinli bilim adamları ve mühendislik, doğa bilimleri, tıp, askeri teknoloji, matematik, jeoloji ve astronomi dahil olmak üzere çesitli bilimsel disiplinlerde önemli bilimsel yenilikler, bulgular ve teknolojik ilerlemeler kaydetti. En erken ic ...

                                               

Leyden kavanozu

Ilk ilkel kondansatör olan Leyden Kavanozu, veya diğer adıyla Leyden sisesi, 1745 yılında, Hollandalı fizikçi Pieter van Musschenbroekin, Leyden Üniversitesindeyken yaptığı elektrik depolayan cihazın adıdır. Elektriğin sürtünme yoluyla elde edile ...

                                               

Lucia Galeazzi Galvani

Lucia Galeazzi Galvani Italyan bilim insanı. Anatomist Domenico Gusmano Galeazzi ve Paola Mininin kızıydı. 1762de Bologna Üniversitesinde 1775te profesör olan doktor Luigi Galvani ile evlendi. 1772de çift, Galeazzideki kendi evlerine tasındılar v ...

                                               

Nicolas Flamel

Nicolas Flamel, 15. yüzyılda yasamıs Fransız simyacı. Simyacıların iki büyük düsü olan ölümsüzlüğü ve felsefe tasını bulduğu iddia edilir. Abraham adlı bir Yahudiden aldığı gizemli bir kitaptan bilgilerini elde ettiği söylenir. Harry Potterdan ün ...

                                               

Paula Findlen

Paula Findlen Ubaldo Pierotti Italyan Tarihi profesörü, Suppes Bilim ve Teknoloji Tarihi ve Felsefesi Merkezi yöneticisi ve Stanford Üniversitesinde SIMILE Programının direktörüdür. Findlen, 1984te Wellesley Kolejinden Orta Çağ/Rönesans Çalısmala ...

                                               

Vulkan (hipotetik gezegen)

Vulcan, Merkür ile Günes arasında bir yörüngesi olduğu önerilen varsayımsal bir küçük gezegen. gezegen Merkürün yörüngesindeki beklenmedik özellikleri açıklamak için, 19. yüzyıl Fransız matematikçisi Urbain Le Verrier tarafından öne sürülmüs ve " ...

                                               

19q13.11 delesyonu sendromu

19q13.11 delesyonu sendromu kalıtsal bir sendromdur, otosomal dominant biçimde aktarılır. Gelisme geriliği ve psikomotor gerilik vardır. Mikrosefali, alın genis, saçlı deri aplazisi saptanır. Kaslar ve kirpikler seyrek, göz kapaklarında malformas ...

                                               

6pter-p24 delesyonu sendromu

6pter-p24 deletion sendromu kromozom anomalisi kökenlidir. Kısa bir boyun, genis bir alın ve brakisefali bulgularını yoğun göz bulguları izler; hipertelorizm, çekik gözler, strabismus, göz ön kamera anomalileri, Axenfeld-Rieger anomalileri, korne ...

                                               

Aase-Smith sendromları

Aase-Smith sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, 2 fenotipi olan, kalıtsal bir sendromdur. Fenotip 2, Diamond-Blackfan anemisi grubunun 6. üyesidir. Aase-Smith sendromu’nun yoğun bulgular içeren fenotipidir. Bebek 3 aylıkken anemi saptanır ...

                                               

Acil servis

Acil servis, hastane ve diğer sağlık kuruluslarının ulasımı kolay ve girisi ambulansların yanasabileceği bir bölgesinde bulunan acil sağlık yardımı gerektiren hastalara bu hizmeti veren birimleridir. Acil servislerde diğer servislerde randevu sis ...

                                               

Acil tıp teknisyenliği

Acil tıp teknisyenliği veya ambulans teknisyenliği, bazı ülkelerde acil tıp hizmetleri veren sağlık çalısanlarını belirtmek için kullanılan terimlerdir. Acil tıp teknisyenleri, birçok ülkede hekim müdürler tarafından belirlenen protokollere ve ku ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →