ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Tek atomlu gaz

Fizikte ve kimyada tek atomlu gaz veya monatomik "tek atom" anlamına gelen, "mono" ve "atomik" sözcüklerinden türetilen bir terimdir. Genellikle gazlar için kullanılır. Bir monatomik gaz, atomları birbiri ile bağlı olmayan gaz seklinde tarif edil ...

                                               

Termoset

Termoset, ısıtıldığında sertlesen ve bu halini sonsuza dek koruyan plastiktir. Termoset, polimerlerin ısıl davranıslarına göre ayrıldığı iki temel gruptan biridir, diğeri de termoplastiktir. Zincir molekülleri arasında bulundurdukları çapraz bağl ...

                                               

Titer

Titer veya titre, doğası gereği sadece pozitif veya negatif olarak değerlendirme yapan bir analitik prosedür. Çözümsel usulden yaklasık nicel bilgiyi elde etmek için seri seyreltme yöntemi kullanan bir laboratuvar testinin sonucudur. Titre, sonuç ...

                                               

Turnusol

Turnusol kağıdı kimyada kullanılan ayıraçlardan bir tanesidir. Çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Turnusol, asitle temas ettiğinde kırmızı, bazla temas ettiğinde mavi renk verir. Turnusol belirli likenlerden elde edilen içer ...

                                               

Tutkal

Tutkal ağaç, mobilya, tekstil, kâğıt ambalaj ve dekorasyon islerinde çesitli gereçlerin birbirine yapıstırılmasında kullanılan maddeye tutkal, yapıstırma islemine tutkallama denir. Merdane, sprey, rulo ile sıcak ve soğuk uygulanabilir. Tarihçe ol ...

                                               

Tuz (kimya)

Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen maddedir. Tuz asitteki artı yüklü iyonla bazdaki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrlesme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çı ...

                                               

Uçucu kül

Uçucu kül, termik santrallerde kömürün tek basına kazanlarında yakılması sırasında baca gazlarındaki taneciklerin elektro filtrelerde tutulmasıyla olusan bir küldür. Yakılan kömürün kaynağına ve bilesimine bağlı olarak, uçucu kül bilesenleri önem ...

                                               

Uranyum ötesi element

Uranyum ötesi element veya transuranyum element atom numarası 92den büyük olan kimyasal elementlerdir. Bu elementlerin hiçbiri kararlı değildir ve zaman içinde bozunarak diğer elementlere dönüsürler.

                                               

Yanma

Yanma reaksiyonları, bir yakıt ve oksidanın arasında gerçeklesen ve sonucunda oksitlenmis ürün olusan yüksek sıcaklıklı ekzotermik redoks tepkimeleridir. Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. Yanma tepkimeleri kimyasal bir olaydır. Yapısında ...

                                               

Yapay membran

Yapay membran veya sentetik membran, laboratuvar ve endüstri ortamında saflastırma ve yalıtma islemlerinde kullanılır. Membranda bulunan küçük delikler büyük tanecikleri tutup küçük taneciklerin geçmesini sağlar. Özellesmis membranlar küçük molek ...

                                               

Yükseltgenme durumu

Oksidasyon seviyesi ya da yükseltgenme seviyesi, bir atomun reaksiyon sırasındaki elektron değisimini ifade eder. Element halde yükseltgenme basamağı sıfır kabul edilir. Reaksiyon sırasında aldığı her elektron yükseltgenme basamağını 1 düsürür, v ...

                                               

Sübsidans

Sübsidans, üst atmosferde soğuyarak ağırlasan havanın yeryüzüne inmesi olayıdır. Konveksiyonel hava hareketlerinden yukarıdan asağıya doğru olandır. Sübsidans gerçeklesen yerde bağıl nem azalır, bulutlar kaybolur, hava kuraklasır. Kısın gökyüzünü ...

                                               

Evrenin yası

Evrenin yası, Büyük Patlamadan günümüze dek geçen zamandır. Su anki teori ve gözlemler, Evrenin yasının 13.5 ile 14 milyar arası olduğunu önermektedir. Bu yas aralığı birçok bilimsel arastırma projesinin görüs birliğiyle elde edilmistir. Bu proje ...

                                               

Mağdur bilimi

Mağdur bilimi, bir suç bağlamında mağduru ele alan kriminoloji dalı. Mağdur olma kavramı ve mağdurların psikolojisi ile çevre iliskileri üzerinde durur. Tıp ve psiklojinin ana dallarından sayılmakla birlikte son dönemde sosyoloji, siyaset bilimi ...

                                               

Modus operandi

Modus operandi, bir kimsenin çalısma yöntemi veya alıskanlığını tanımlamakta kullanılan Latince bir deyim. Kriminoloji ve kriminalistik terminolojisinde, "vakanın olus sekli" veya "failin yöntemi" anlamlarına gelir. Failin psikolojisiyle ilgili i ...

                                               

Inkâr edilebilen sifreleme

Inkâr edilebilen sifreleme, kriptografi ve steganografide kullanıcılarına sifrelenmis bir bilginin varlığını inandırıcı sekilde inkâr edebilme imkânını sunan, karsı tarafı aldatmak için kullanılan usuldur.

                                               

Jerzy Różycki

Jerzy Witold Różycki Polonyalı matematikçi ve kriptolog. II.Dünya Savası sırasında Polonya istihbaratı, Nazi Almanyasının istihbarat güvenliğini sağlayan Enigma makinasının sifreleme sistemini çözmek için genç matematikçilerden olusan bir ekip ku ...

                                               

Kriptanaliz

Kriptanaliz sifrelenmis metinlerin çözümünü arastıran kriptoloji dalıdır. Kriptanaliz, bilinmeyen anahtarları bulmak için kullanılır. II. Dünya Savasında kullanılan Bombe ve Colossus bilgisayarı gibi kriptanaliz makinelerinden, günümüzün bilgisay ...

                                               

Marian Rejewski

Marian Adam Rejewski Polonyalı matematikçi ve kriptolog. II.Dünya Savası sırasında Polonya istihbaratı, Nazi Almanyasının istihbarat güvenliğini sağlayan Enigma makinasının sifreleme sistemini çözmek için genç matematikçilerden olusan bir ekip ku ...

                                               

Sezar sifrelemesi

Sezar sifrelemesi, ilk kez Romalı lider Jül Sezar tarafından kullanılmıs olan sifreleme tekniğidir. Tarihin ilk kriptolojik fikirleri Ingilizcede transposition and substitution cipher adını tasır, yani yer değistirme ve harf değistirme sifrelemes ...

                                               

Henryk Zygalski

Henryk Zygalski, Polonyalı matematikçi ve kriptolog. II. Dünya Savası sırasında Polonya istihbaratı, Nazi Almanyasının istihbarat güvenliğini sağlayan Enigma makinasının sifreleme sistemini çözmek için genç matematikçilerden olusan bir ekip kurar ...

                                               

Adezyon

Adezyon birbirinden farklı yüzeylerin birbirlerine yapısma eğilimi. Adezyon ve kohezyon kuvvetine sebep olan kuvvetler birkaç farklı sekilde incelenebilir. Moleküller arası kuvvetler yapısma sekillerindeki farklardan dolayı kimyasal adezyon, dağı ...

                                               

Martemperleme

Martemperleme çeliğin islenmesinde sertlestirmeye yönelik malzeme isleme metodu. Kademeli su verme olarak da bilinir. Bu islemde çelik, üst kritik noktanın üzerine ısıtılır ve daha sonra martenzitik dönüsüm baslama sıcaklığının hemen üzerindeki b ...

                                               

−1

−1, aritmetikte 1in toplama islemine göre tersini simgeleyen ve 1 eklendiğinde toplama isleminin etkisiz elemanı olan 0 sayısını veren tam sayıdır. Ayrıca en büyük negatif tam sayıdır.

                                               

14 (sayı)

196 sayısının kareköküdür. 13 ile 15 arasında yer alan bir çift sayıdır. 14 besinci yarı asal sayıdır. 14 bilesik sayıdır ve tambölenleri 1, 2, 7 ve 14tür. 14 doğal sayıdır ve dördüncü Catalan sayısıdır. 2 ile 7nin en küçük ortak katıdır.

                                               

15 (sayı)

14 ile 16 arasında yer alan bir tek sayıdır. 5in katı olan üçüncü pozitif tam sayı,5in katı olan ikinci iki basamaklı pozitif tam sayı ve 5in katı olan en küçük pozitif tek tam sayıdır. 15, bilesik sayıdır ve tambölen sayı 1, 3, 5 ve 15tir. 15, ü ...

                                               

16 (sayı)

Sekizinci pozitif çift sayı, dördüncü iki basamaklı pozitif çift sayıdır. Karesi 256 sayısına esittir.Bu da -16 ve +16 sayılarının mutlak değerlerine esit olduğu anlamına gelir. 16, bilesik sayıdır ve tambölen sayı 1, 2, 4, 8 ve 16dır. 16, Heksad ...

                                               

28 (sayı)

28, ikinci mükemmel sayıdır. Bir mükemmel sayı olarak bir Mersenne sayısı olan 7 ile iliskilidir; zira 2 3 − 1 2 3 − 1 = 28. Kendisinden bir önceki mükemmel sayı 6, bir sonraki ise, 496dır.

                                               

47 (sayı)

47, bir asal sayı. Doğal sayı sisteminde 48den önce yer alır ve 46dan sonra gelir. Gümüs elementinin atom numarası, Titanyum elementinin atom kütlesidir.

                                               

8. Dereceden Franklin karesi

8. Dereceden Franklin karesi: Benjamin Franklinin bulduğu 8. dereceden bir matris, yarı-sihirli karedir. 1den 64e kadar olan sayılar öyle bir yerlestirilmistir ki satır ve sütunlardaki sayıların toplamı birbirine esittir. Aynı satırda ve sütunun ...

                                               

9 (sayı)

Türk ve Altay mitolojisinde, halk kültüründe, halk inancında ve samanizminde kutlu rakamdır. Tokus, tuğız, tugıs, dokıs, toğuz, tokız olarak da söylenir. Türkler’de kutsal rakamdır. Dokuzun as ve üs katları da yine önemli rakamlardandır. Dokuz Tu ...

                                               

Abel-Gonçarov interpolasyonu

Abel–Goncharov interpolasyonu, elde bulunan bir fonksiyon üzerinde bilinen noktalardaki n- dereceden türevine esit değere sahip bir polinomu türetmek için kullanılan bir yöntemdir. Metot, önce Whittaker tarafından, sonra bundan bağımsız olarak, G ...

                                               

Açısal dakika

Açısal dakika veya MOA bir derecenin altmısta birine esit bir açısal ölçü birimidir. Bir derece bir dairenin üç yüz altmısta biri olarak tarif edildiğinden 1 MOA;açısal dakika kapalı bir dairenin 21 600de biridir. Astronomi veya keskin nisancılık ...

                                               

Adi diferansiyel denklem

Matematikte adi diferansiyel denklem, tek değiskenli fonksiyonların türevlerini iliskilendiren diferansiyel denklem çesididir. Adi diferansiyel denklemler adı daha yaygındır. Kapalı olarak f = f {\displaystyle f=f\,} seklinde gösterilirler. Bu if ...

                                               

Algoritmalar teorisi

Algoritmalar teori, bu teoriye göre evrensel algoritmik modellerin 3 türü ele alınmaktadır. Üçüncü tür: Algoritmik modeller ise, herhangi alfabede sözcüklerin değistirilmesine dayalı kelime islemcileridir. Ikinci tür: Algoritmanın her ayrık zaman ...

                                               

Ana eksen

Geometride ana eksen, elipslerin ve hiperbollerin tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Ana eksen, elipsler için merkezlerinden geçen en uzun kiris, hiperboller için de iki kollarının arasındaki en kısa açıklıktır. Özellikle gök biliminde ana ...

                                               

Ancak ve ancak

Mantıkta ve matematik ve psikoloji gibi alanlarda ancak ve ancak, iki ifade arasındaki iki kosullu mantık bağlacını belirtir. Birbirine bağlı olan iki ifadenin birinin doğruluğu için ötekinin doğru olması gerekmektedir, dolayısıyla ya iki ifade d ...

                                               

Aralarında asal

Aralarında asal matematikte sayılar teorisinde kullanılan bir terimdir. a ve b birer tam sayı sıfır hariç olmak üzere, eğer a ve b nin 1den baska ortak böleni yoksa yani a ve b nin EBOBu 1 ise a ve b sayıları aralarında asal dır. Örneğin 8 ve 15 ...

                                               

Ardısık sayılar

Ardısık sayılar, kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara denir. n: Bir tam sayı Ardısık tek sayı: 2 n + 58 + 60 {\displaystyle 2n+58+60} 2ser artan ardısık çift sayı

                                               

Arithmetika

Arithmetika veya Arithmetica Iskenderiyeli Diophantusun ilk yazıldığında 13 cilt olduğu tahmin edilen fakat günümüze sadece 6 cildinin ulastığı en önemli eseridir. 19. yüzyıl Matematik tarihçisi Hankelin tanımlamasına göre Arithmetica 5 farklı ka ...

                                               

Aritmetiğin temel teoremi

Birden büyük her doğal sayı, sonlu sayıda birtakım asal sayının çarpımı olarak yazılabileceğini ifade eden teoremdir. ii) Bu ayrılıs ise sıra düsünülmeksizin tektir.

                                               

Aritmetik

Aritmetik ; matematiğin sayılar arasındaki iliskiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik kavramı ile genellikle sayılar teorisi, ölçme ve hesaplama kastedilir. Bununla birlikte bazı matematikçiler daha karmasık ç ...

                                               

Arkadas sayılar

Iki sayı birbirinin kendisi hariç bölenleri toplamına esitse bu sayılara arkadas sayılar denir. Örnek: 220 ve 284 220: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 284: 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 1636 yılında Fermat 17296 ve 18416 nın ...

                                               

Artı ve eksi isaretleri

Artı ve eksi isaretleri, pozitif ve negatif kavramlarıyla birlikte toplama ve çıkarma islemlerini belirtmek için kullanılan matematik sembolleri.

                                               

At turu

At turu, bir satranç tahtasındaki bir atı konu alan bir matematiksel problemdir. At, bos bir satranç tahtası üzerinde bir yerdedir ve satranç kurallarına uygun bir sekilde hareket ederek tahtadaki bütün karelere tam bir kez gitmesi gerekir. At eğ ...

                                               

Basel problemi

Basel problemi, Pietro Mengoli tarafından 1644te ortaya atılan ve 1735 yılında Leonhard Euler tarafından çözülen ünlü bir sayı kuramı problemidir. Zamanın matematikçilerini bir hayli uğrastırmıs olan problem Euleri 28 yasında büyük ün sahibi yapm ...

                                               

Belirli integral

f: R → R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli bir fonksiyon olsun. fx = Fx ise f x = ∫ F x d x + C {\displaystyle fx=\int Fx\,dx+C} olur. Belirli integral ise alt ve üst sınırlarla belirlendiğinden integral alma isleminden sonra sınırlar ...

                                               

Bergman uzayı

Matematiğin bir alt dalı olan karmasık analizde, Bergman uzayı karmasık düzlemin bir D bölgesinde tanımlı, D nin sınırında mutlak türevlenebilen holomorf fonksiyonlardan olusan bir fonksiyon uzayıdır. Bu uzay ismini, Stefan Bergman isimli matemat ...

                                               

Bernoulli sayısı

Matematikte Bernoulli sayıları, sayı kuramıyla derin bir iliskisi olan rasyonel sayı dizisidir. Sayı değerleri Riemann zeta islevinin negatif tam sayılar için kazandığı değerlere yakındır. n 1den farklı bir tek sayı olmak üzere B n = 0 esitliği g ...

                                               

Birim fonksiyon

Birim fonksiyon, her zaman kendisine verilen değeri döndüren fonksiyondur. f = x seklinde ifade edilebilir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →