ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

Mağara bilimi

Mağara bilimi ya da Mağarabilim, Speleoloji, speleologies kelimesinden birlesmis olup "mağarabilim" anlamına gelir. Bu bilim dalıyla uğrasanlara "speleolog" adı verilir. Speleologlar, mağaraların yeryüzündeki doğal açılımlar olduğunu, genislikler ...

                                               

Meghaliyen

Jeolojik zaman ölçeğinde, Meghaliyen kuvaterner döneminin en genç veya en üst dönemidir. Aynı zamanda Holosen döneminin üç alt bölümünden en sonuncusudur. Küresel Sınır Stratotip bölümü ve noktası, Hindistanın kuzeydoğusundaki Meghalaya kentinde ...

                                               

Mineralojik form

Genellikle minerallerin sahip oldukları kristal sistemleri olarak bilinir. Ancak tanıma elementlerin hangi iyon kökleriyle birlikte oldukları da dahildir. Mineralojik form, metal yataklarının karlı bir sekilde isletilmelerinin belirlenmesi açısın ...

                                               

Mineroloji

Mineroloji, mineralleri inceleyen bir bilim dalı. Mineroloji sözcüğü mineralis kelimesinden gelir. Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır. Mineraller yeryüzündeki kayaçları olusturan bilesenlerdir. Yer kabuğunu olusturan kayaçları ...

                                               

Mostra

Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen isimdir. Mostralara genellikle erozyonun yoğun olduğu bölgelerde daha sık rastlanır. Bunun yanında insan kaynaklı mostralara da rastla ...

                                               

Nortgripiyen

Jeolojik zaman cetvelinde, Nortgripiyen, kuaterner dönemde yer alan Holosen’nin 3 ayrı çağı içerisinde orta sırada yer almaktadır. Grönlandiyen ve Meghaliyen ile birlikte Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından Temmuz 2018de resmen onaylanm ...

                                               

Organik geokimya

Organik geokimya, canlıların dünya üzerinde sahip olduğu etkiler ve süreçler üzerine yapılan çalısmadır.Organik kimya çalısmaları genellikle Alfred E. Treibs in çalısmalarının izinden gitmistir. Treibs metaloporfirinleri petrolden ayıran ilk kisi ...

                                               

Paleoklimatoloji

Paleoklimatoloji ya da Tasıl iklimbilimi, doğrudan ölçümlerin alınmadığı iklimlerin incelenmesidir. Araçsal kayıtlar Dünya tarihinin yalnızca küçük bir bölümünü kapsadığından, eski iklimin yeniden insası, doğal çesitliliği ve mevcut iklimin evrim ...

                                               

Paleontoloji

Paleontoloji, tasılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yasamın tarihini yazmak amacını tasıyan bilim dalıdır. Yunanca palaios eski onto varlık ve logos bilim kelimelerinden türemistir. Eski varlık bilimi olan Paleonto ...

                                               

Pangaea Ultima

Pangea Ultima, kıtaların gelecek 250 milyon yıl içinde bir arada toplanacağı bir süperkıtadır. Olay gerçeklestiğinde kayda değer mevsim değisimleri olması beklenmektedir.

                                               

Paricutín

Paricutín, Meksikada, Sierra Madre bölgesinde bulunan kül konisi yapılı yanardağ. 20 Subat 1943te Meksikalı çiftçi Dionisio Pulidonun mısır tarlasında açılan çukurdan dumanlar yükselmeye basladı. Bir hafta içinde 170 mlik bir kül konisi olustu. V ...

                                               

Pegmatit

Pegmatit, Dünyanın merkezindeki magmanın zaman içindeki hareketlenmeler sonucunda yeryüzü kalkanına doğru hareketlenmesi sonucunda olusan damarların yeryüzüne ulasamadan olusturdukları odacıklardır. Bu odacıklar zengin mineral yataklarıdır. Pegma ...

                                               

Pekmez toprağı

Pekmez toprağı %50-90 oranında kireç içeren beyaz renkli bir toprak türüdür. Pekmez yapımında sırayı durultmak için kullanılır. Yöresel olarak ak toprak, marın veya Kilis yöresinde havara adlarıyla da bilinse de Amasra bölgesinde pekmez yapiminda ...

                                               

Pelit (jeoloji)

Bir pelit veya metapelit, metamorfize edilmis ince taneli bir tortul kayadır, yani çamurtası veya silttasıdır. Terim daha önce jeologlar tarafından, kil bakımından zengin, ince taneli bir kırıntı tortusu veya tortul kayayı, yani metamorfize edilm ...

                                               

Perlit

Perlit denilince; petrografide soğumaya bağlı olarak meydana gelen uzamanın, gözle veya mikroskopla görülebilecek konsantrik yapı ya da kırılmasının meydana getirdiği özel bir volkanik camsı kayaç türünü ifade eder. Perlit aynı zamanda, doğal ola ...

                                               

Petrografi

Petrografi, doğada varolan kayaçların minerallerini, kimyasal bilesimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunus sekillerini ortaya koyarak, kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısı ...

                                               

Piroklast

Piroklast, yanardağın püskürmesi esnasında sıkısmıs gazların itmesi ile fırlayan lav kütleleridir. Çoğu piroklast, yere çarptıktan sonra birçok parçaya ve küle dağılır, bu vaziyette bulunurlar. Bir piroklast, çok uzun mesafelere fırlayabilir ve ç ...

                                               

Plaj

Plaj ; kıyı seridinde denize girmek için düzenlenmis, genellikle kumluk veya çakıl taslı alan. Bir Plajı olusturan parçacıklar tipik olarak kum, çakıl, zona, çakıl tasları gibi kayadan yapılır. Kumluk olanlarına kumsal denir. Azericede plaj anlam ...

                                               

Pleistosen Çağ

Pleistosen genellikle halk dilinde Buz Devri olarak adlandırılan, yaklasık 2.580.000 ila 11.700 yıl önce süren jeolojik dönemdir. Dünyanın en son tekrarlanan buzullasma dönemi. Pleistosenin sonu, son buzul döneminin sonuna ve arkeolojide kullanıl ...

                                               

Polflucht

Pollufuct, Alfred Wegener tarafından 1915te öne sürülen, kıtasal sürüklenme kuramının isleyis mekanizması. Alfred Wegenerin kuramı onca fosil, dağ sırası kanıtına rağmen mantıklı bir isleyis mekanizması sağlamadığı için mantıksız bulunmus, pek ço ...

                                               

Rodinya

Rodinya, 1.3 ile 0.9 milyar yıl önce ile 750 milyon yıl önce de var olmus süperkıta. Rodinya parçalanınca gelecekte Pangea adlı kıtanın temelleri atılmaya basladı. Kıtanın ömrü 350 milyon yıl olmustur.

                                               

Sedimantoloji

Jeolojinin bir alt bilimi olan sedimantoloji biliminin konuları, yerkabuğundaki tortulların ve tortul kayaçların tanımlanması, sınıflandırılması ve orijinin arastırılması olarak sıralanabilir. Sedimantoloji, jeoloji içerisinde önemli bir yere sah ...

                                               

Tersiyer

Tersiyer veya Üçüncü Zaman günümüzden 65 milyon ila 2.588 milyon öncesi bir jeolojik devrin adıdır. Tersiyer devir, ikincil devir ve Kuvaterner devir arasındaki zamanı kapsar. Bu dönem, Senozoik çağda, Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmaya ...

                                               

Torf

Torf, göl yataklarındaki su seviyesinin düsmesiyle, bitki faaliyetlerinin ön plana çıkması, kısın su seviyesindeki artıs ile bitkinin ölümü ve bu doğa olayının sürekli tekrarlanması ile bitki kök ve gövdelerinin binlerce yıl süren dönüsümlü birik ...

                                               

Trakit

Trakit, çoğunlukla alkali feldispattan olusan magmatik bir kayaçtır. Genellikle ince taneli ve hafif renklidir. Az miktarda mafik mineral içerir.silika ve alkali metallerle zenginlestirilmis lavların hızlı bir sekilde soğutulmasıyla olusur. Siyen ...

                                               

Uzaklasan levha sınırı

Uzaklasan levha sınırı, levha tektoniğinde farklı sınır ya da farklı plaka sınırları birbirinden uzaklasmakta olan iki tektonik plaka arasında var olan doğrusal bir alandır. Okyanus tabanlarında okyanus ortası sırtı, karaların iç kısımlarında Büy ...

                                               

Yapısal jeoloji

Yapısal jeoloji, deformasyon geçmisleri açısından kaya birimleri üç boyutlu dağılımını inceler. Yapısal jeoloji birincil amacı kayalar deformasyon tarihçesi hakkında bilgi ortaya çıkarmak için, ve sonuçta, gözlenen gerginlik ve geometriler sonuçl ...

                                               

Yardang

Yardang, hakim rüzgâr yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmıs ve ana çizgileriyle "U" profil gösteren oluklardır. Kil, silt gibi gevsek tortul kayaçların rüzgâr tarafından asındırılmaları sonucu meydana gelirler. Bu ...

                                               

Yesil sist

Yesil sist, genellikle bölgesel metamorfizma tarafından üretilen tipik olarak 300-450 °C ve 2–10 kilobar arasında olusan en düsük sıcaklıkların ve basınçlar altında olusan metamorfik kayalardır. Yesil sist genellikle klorit, serpantin ve epidot g ...

                                               

ZSM-5

Yüksek Silika Içeren bir zeolit türü: ZSM-5 Si/Al oranı 10-100 olan yüksek silika içeren zeolitler hidrofilik zeolitlerin termokimyasal modifikasyonu veya doğrudan sentez ile elde edilebilirler. Bu malzemeler hidrofobik ve organofilik yapıya sahi ...

                                               

Akma derecesi

Akma derecesi sıvı maddelerin akıskanlık özelliklerini koruyabildiği en düsük sıcaklık derecesidir. Ham petrolün görece yüksek akma derecesi bu madde içinde bulunan kerosenin yoğunluğuna bağlıdır.

                                               

Aktif karbon

Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotropudur. Eriyiklerde renk ve koku yapan bilesikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet etkisine maruz bırakılan, çok ince toz halinde, siyah renkli organik bir maddedir. Odun, kö ...

                                               

Aktivasyon enerjisi

Aktivasyon enerjisi, kimyasal bir tepkimenin gerçeklesebilmesi için asılması gereken enerji değeri. Terim ilk kez 1889 yılında, Svante Arrhenius tarafından kullanılmıstır. Bir mol substratdaki bütün moleküllerin geçis haline gelmesini sağlayan en ...

                                               

Alüminyum florür

Alüminyum florür öncelikle alüminyum üretiminde kullanılan bir inorganik bilesiktir. Bu renksiz katı madde sentetik olarak hazırlanabilir ancak doğada da bulunur.

                                               

Anotlama

Anotlama, bir metalin yüzeyinin, elektrolizle yükseltgeme yoluyla bir kaplamaya dönüstürülmesi islemidir. Anotlama, metalin yüzeyinde metal kaplamanın biriktiği elektrolizle kaplanmasının karsıtı olarak düsünülebilir. Anotlama sırasında, kaplama ...

                                               

Aseton

Aseton, propanon ya da dimetil keton, 2 CO formüllü organik kimyasaldır. Keskin, hos kokulu, yanıcı, zehirli olmayan renksiz bir sıvıdır. Çözücü olarak çokça kullanılır. Sağlığa zararlı değildir. Kapalı formulü C 3 H 6 O olarak gösterilir. Kaynam ...

                                               

Asitlik kuvveti

Bir asidin kuvveti, onun içinde bulunduğu çözeltiye ne kadar proton verebildiğinin ölçüsüdür. Kuvvetli asitler %100 çözünürler. Yani 1 mol HA kuvvetli asidi suda çözündüğünde 1 mol H + ve onun eslenik bazı A - 1 mol olusur. Hidroklorik asit, hidr ...

                                               

Ataktik

Ataktik, simetrik olmayan monomerlerden meydana gelen bir polimerde, simetrik olmayan grup zincir boyunca gelisigüzel dizildiğinde olusan yapıya verilen addır. Uygulamada, çoğu durumda arka arkaya polimerler olusur. Bu nedenle bu tür polimerler, ...

                                               

Atom yarıçapı

Atom yarıçapı, küre seklinde olduğu düsünülen atomların büyüklüklerini ölçmekte kullanılan bir niceliktir. Bu nicelik atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasındaki mesafeyi gösterir. Kuantum atom kuramına göre bir atomun büyüklüğünden kesin ola ...

                                               

Ayrımsal damıtma

Ayrımsal damıtma, kaynama noktaları birbirinden farklı sıvıların karısımlarına uygulanan damıtma islemidir. Sıvı+sıvı homojen çözeltiler için kullanır. Karısım damıtma kabında ısıtılınca, kaynama noktası düsük olan sıvı kaynayarak karısımdan ayrı ...

                                               

Azot tetraoksit

Azot tetroksit, kimyasal sentezde kullanıslı bir ayıraçtır. Azot dioksit ile bir denge karısımı olusturur. Güçlü bir oksitleyici olup roketlerde kullanılmaktadır.

                                               

Badem yağı

Badem yağı, güzellik amacıyla veya ayakkabı koruma amacıyla kullanılan bir tür yağdır. Ayrıca çok tercih edilmemesine karsın ney sazının bakımında da kullanılır. Badem ağacı tohumlarından soğuk sıkma ile elde edilen, soluk sarı renkli, hafif koku ...

                                               

Baz

Baz, suda iyonlastıklarında ortama OH − iyonu ve elektron çifti verebilen maddelerdir. Bazlar da, asitler gibi tehlikeli maddelerdir. Suda iyonlastıklarında hidroksit iyonu derisimini arttıran maddelere baz denir. Bazı bazların sulu çözeltilerind ...

                                               

Berilyum oksit

Berilyum oksit, renksiz katı inorganik bir bilesiktir. Berilyum oksit, elmas haricinde diğer metal olmayan malzemelere göre daha yüksek bir ısı iletkenliğine sahip olup çoğu metalinkini asan dikkate değer bir elektrik izolatörüdür.

                                               

Besinci unsur

Besinci unsur kavramı birçok tradisyonda mevcut bir kavram olup, terim, maddenin dört unsur olarak kabul edilen ates, hava, su ve toprak hallerinden daha farklı olan, algılanamayan halini ifade etmek üzere kullanılır. Terim, Batı’da bu anlamda il ...

                                               

Beta bozunması

Nükleer fizikte ve nükleer kimyada beta çözünmesi, bir adet beta parçacığının yayımlandığı radyoaktif çözünmedir. Eksicik yayımında, "eksi beta" ve artıcık yayımında "artı beta"dan söz edilir. Eksi beta çözünmesinde, zayıf etkilesim nötron n 0 pr ...

                                               

Bilesik

Bilesiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıda olanları da vardır. Bilesikler kimyasal yöntemlerle bilesenlerine ayrılabilir ama fiziksel yöntemlerle bilesenlerine ayrılamazlar. Bilesikler belirli formüllerle ifade edilir. ...

                                               

Biyosit

Biyositler, bir veya birden fazla aktif maddenin karısımıyla olusan, bakteri, mantar, su yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol edici veya öldürücü etkisi olan kimyasal maddelerdir. Biositler, kimyasal ürünlerin ve üretim prosesl ...

                                               

Boğucu gaz

Boğucu gaz, solunan havadaki oksijeni azaltan veya yok eden, zehirli olmayan veya düsük ölçüde zehirli gaz. Oksijeni tükenmis havanın uzun süre solunması, asfiksi sonucu ölüme yol açar. Boğucu gazların genelde durağan ve kokusuz olmaları nedeniyl ...

                                               

Bor karbür

Unit cell of B 4 C. The green sphere and icosahedra consist of boron atoms, and black spheres are carbon atoms. Bor karbür B 4 C, çok sert bir bor-karbon seramik ve kovalent malzemedir. Madde tank zırhında, kursun geçirmez yeleklerde, motor sabot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →