ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Yoğunluk

Yoğunluk veya özkütle ; fizikte ve kimyada, belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır. ρ {\displaystyle \rho } veya d {\displaystyle d} harfi ile sembolize edilir. Yoğunluk, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağme ...

                                               

Young modülü

Young katsayısı, katı fiziğinde bir katının sertliğini ölçmede kullanılan bir birimdir. Aynı zamanda elastikiyet katsayısı, gerilme katsayısı olarak da bilinir. Farklı zorlanmalara bağlı olarak değisen farklı gerilmelerin oranı olarak tanımlanır. ...

                                               

Yüklü parçacık

Pozitif ve negatif elektrik yük miktarının dengede olmadığı parçacıklara denir. Eğer pozitif yükler daha fazlaysa parçacık artı yüklü, negatif yükler daha fazlaysa parçacık eksi yüklüdür. Bu iki yükün birbirine esit olması durumunda parçacık yüks ...

                                               

Yüksek geçiren filtre

Yüksek geçiren filtre, belirli bir kesme frekansından daha yüksek bir frekansa sahip sinyalleri ileten ve kesme frekansından daha düsük frekanslı sinyalleri zayıflatan bir filtredir. Her bir frekans için zayıflama miktarı filtre tasarımına bağlıd ...

                                               

Zayıflatılmıs uranyum

Zayıflatılmıs uranyum, yapısındaki radyoaktif Uranyum-235 izotoplarının büyük kısmını kaybetmis uranyuma denir. Zayıflatılmıs uranyum, atom silahı veya atom enerjisi santrali için yakıt üretmek amacıyla uranyum zenginlestirilmesi sırasında ortaya ...

                                               

Zeeman etkisi

Zeeman efekti, ismini Hollandalı fizikçi Pieter Zeemandan alan; tayf çizgilerinin, bir manyetik alan olması durumunda birden fazla bilesene ayrılması efektidir. Zeeman alt katmanlarının arasındaki mesafe bir manyetik alan fonksiyonu olduğundan, b ...

                                               

Agrega

Agrega, betonun hammmaddelerini olusturan kum ve çakıl karısımıdır. Su ve çimentoyla uygun oranda karıstırıldığında beton elde edilir. Genellikle büyüklüğü 1 ila 4 mm arasında olan agrega, kum, 8-31.5 mm arasında olan agrega çakıl 31.5–64 mm aras ...

                                               

Alçı

Alçı, alçıtası veya kireçten üretilen; mimaride ve sanatta kullanılan, suyla karıstırıldığında macun kıvamını alan ve kuruduğunda sertlesen bağlayıcı yapı malzemesi. Alçının hidrotasyonu için yaklasık ağırlığının dörtte biri ölçüsünde su ile karı ...

                                               

Alçı tası

Alçı tası, kalsiyum sülfat dihidrattan olusan yumusak bir sülfat mineralidir ve kimyasal formül CaSO4 2H2Odur. Alçıtası ayrıca selenitin yarı saydam kristalleri olarak kristallesir. Aynı zamanda bir evaporit minerali ve anhidritin hidrasyon ürünü ...

                                               

Amerika Jeoloji Derneği

Amerika Jeoloji Derneği, yer bilimlerinin ilerlemesi amacıyla çalısan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 1888 yılında New Yorkta Alexander Winchell, John J. Stevenson, Charles H. Hitchcock, John R. Procter ve Edward Orton tarafından kurul ...

                                               

Andezit

Andezit, porfiritik dokuya sahip ara bilesimin magmatik yüzey kayasıdır. Genel anlamda bazalt ve riyolit arasındaki ara tiptir ve TAS diyagramında gösterildiği gibi %57 ve %63 silisyum dioksit arasında değismektedir. Kıtasal kabuğun ortalama bile ...

                                               

Atlantik Ortası Sırtı

Atlantik Ortası Sırtı ya da Atlantik Ortası Yükselimi Atlas Okyanusunun ortasında, tüm taban boyunca uzanan, büyük bölümü sular altında bulunan sıradağ kümesi ve okyanus ortası sırtıdır. Kuzey Kutbunun 333 kilometre güneyinde 87° Kuzeyden baslaya ...

                                               

Batı Antarktika çatlağı

Batı Antarktika çatlağı, Doğu ve Batı Antarktika arasında uzanan büyük ve aktif bir çatlak vadidir. Ross Denizi, Ross Buz Sahanlığı altındaki alanı ve Batı Antarktikanın bir kısmını kapsar. Batı Antarktikanın kratonik olmayan alanının Litosferik ...

                                               

Binik akarsu

Binik akarsu veya Superimpose bir ırmak olusumudur. Irmaklar yerçekimine bağlı olarak yamaç asağı akarlar bu yüzden de güzergahları önceden var olan topoğrafya tarafından belirlenir. Yine de bir kısmı ırmakların ilk bakısta, bu temel uymadıkları ...

                                               

Biriktirme ortamı

Jeolojide, çökelme ortamı veya tortul ortam, belirli bir tür çökeltinin çökelmesi ile iliskili fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin kombinasyonunu ve dolayısıyla, çökelti kayada korunursa litoifikasyondan sonra olusacak kaya türlerini tanım ...

                                               

Buzul dönemi

Buzul dönemi veya buzul asaması, buzul çağında daha soğuk iklim ve buzul ilerlemeleri ile belirginlesen bir zaman aralığıdır. Buzullar arası dönem, buzul dönemleri arasında daha sıcak iklim kosullarına sahiptir. Son buzul dönemi yaklasık 15.000 y ...

                                               

Büyük Oksidasyon Olayı

Büyük Oksidasyon Olayı, Oksijen Devrimi, Oksijen Krizi veya Oksijen Çeliskisi olarak adlandırılan, yaklasık 2.4 ilâ 2.6 miyar yıl önce Paleoproterozoik dönemin basında jeolojik Sideryan çağında meydana geldiğine inanılan çok büyük çaplı bir çevre ...

                                               

Büyük Rift Vadisi

Büyük Rift Vadisi yaklasık 6.000 kilometre uzunluğunda, Etiyopyanin kuzeyinden Afrikanın doğusunda Mozambikin ortalarına kadar uzanan engin bir coğrafi ve jeolojik sekildir. Vadinin genisliği otuz ilâ 100 kilometre arasında değisir. Derinliği ise ...

                                               

Çakmak tası

Çakmak tası, mineral kuvarsın sert, tortul kriptokristal formudur. Çoğunlukla tebesirler ve kireç tasları gibi tortul kayaçlardaki nodüller ve kütleler olarak görülür. Nodülün içinde çakmak tası genellikle koyu gri, siyah, yesil, beyaz veya kahve ...

                                               

Dalga kesme platformu

Dalga kesme platformu, kıyı bankları, dalga kesme tezgahları veya kıyı platformu genellikle falez dibinde ya da dalgaların hareketi ile kontrol edilen göl, koy veya deniz kıyı seridi boyunca bulunan dar düz bir alandır. Bu alan denizin sakin oldu ...

                                               

Değerli tas

Değerli tas mücevher yapımında ve bazen de sanayide kullanılan, nispeten az bulunduğu için maddi değeri yüksek mineral. Elmas, yakut, zümrüt ve safir dısındakiler genellikle yarı değerli tas kabul edilir. Lapis lazuli gibi bâzı kaya türleri ile k ...

                                               

Deniz yatağı

Okyanusların çoğu, temel tektonik hareketlerden ve çesitli kaynaklardan gelen tortulardan kaynaklanan ortak fiziksel olayların yarattığı ortak bir yapıya sahiptir. Okyanusların yapısı genellikle kıta sahanlığı ile baslar, kıta yamacına topoğrafik ...

                                               

Dissected Till Plains

Dissected Till Plains, Central Lowlands eyaletinin fizyografik bölümleri olup, Amerika Birlesik Devletlerinin güney ve batı Iowa, kuzeydoğu Kansas, Minnesotanın güneybatı kösesi, kuzey Missouri, doğu Nebraskada bulunan Iç Ovalar ve güneydoğu Güne ...

                                               

Diyaspor

Diyaspor, çoğunlukla beyaz veya grimsi renkte bulunan, sert, camsı bir alüminyum oxit minerali. Emeride bulunan korunduma benzer ve laterit, boksit ve alüminyum kilinde bol miktarda bulunur. Yoğun olarak Macaristan, Güney Afrika, Fransa ile ABDni ...

                                               

Donmus toprak

Donmus toprak veya permafrost, jeolojide iki veya daha fazla yıl suyun donma noktası veya altında yer alan topraktır. Sürekli olarak donmus halde bulunan toprak ve/veya kayaçlardan mütesekkil zemini ifade etmek için kullanılan bir terim. Terim il ...

                                               

Dünya haritası

Dünya haritası, Dünya yüzeyinin tamamını herhangi bir harita projeksiyonu kullanarak gösteren haritadır. Dünya haritaları çoğunlukla siyasi veya fiziksel olarak çizilir. Siyasi haritalar, ülkeler, bölgeler, sınırlar gibi varlıkları gösterir. Fizi ...

                                               

Dünyanın dıs çekirdeği

Yerkürenin dıs çekirdeği yaklasık 2.260 km kalınlığında demir ve nikelden olusmus katı olan iç çekirdeğin üstünde ve mantonun altında yer alan bir tabakadır. Üst sınırı yeryüzünün yaklasık 2890 km metre altında yer alırken, iç çekirdekle geçis bö ...

                                               

Dünyanın iç çekirdeği

Iç çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünyanın en iç bölümünü olusturan çekirdeğin, 5120–2890 kmler arasındaki kısmına dıs çekirdek, 6371–5150 kmler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. Iç çekirdekt ...

                                               

Eksfoliyasyon eklemi

Eksfoliyasyon eklemleri veya lehva eklemleri, kayadaki yüzeye paralel kırılma sistemleridir ve genellikle es merkezli levhaların erozyonuna yol açar).

                                               

El Capitan

El Capitan, Yosemite Ulusal Parkında bulunan bir kaya formasyonudur. Formasyon Yosemite Vadisinin kuzey tarafında yer alır ve batı tarafında sonlanır. Monolit granitten olusan formasyon 900m yüksekliğindedir. Dünyanın dört bir yanında kaya tırman ...

                                               

Fiyort

Fiyort, denizin buzul vadilerini basması sonucunda olusan ve çoğunlukla iç kesimlere kadar sokulan; ince, uzun, genellikle çok derin ve kenarları çok dik körfez. Fiyortlar; genellikle Norveç, Grönland, Alaska gibi kuzey ülkelerinde görülen ilginç ...

                                               

Gabro

Gabro, yeryüzü yüzeyinin altında yer alan bir holoskristalin kütlesine magnezyum ve demir bakımından zengin magmanın yavas soğumasından meydana gelen magmatik bir kayadır. Dünyanın okyanusal kabuklarının çoğu, okyanus ortasındaki sırtlarda olusan ...

                                               

Gelgit bölgesi

Gelgit bölgesi, cezir sırasında su üstünde, met sırasında su altında kalan kısımdır. Bu alan, denizyıldızı, denizkestanesi ve sayısız mercan türü gibi birçok hayvan türüyle birlikte birçok farklı habitat türü içerebilir. Iyi bilinen alan ayrıca s ...

                                               

Glasiyoizostazi

Glasiyoizostazi, ya da Buzul Izostatik Ayarı, 100.000 yıllık dönemselliğe sahip buzul çevrimleri boyunca kıtasal buzulların, buz kütlelerinin ve okyanusların arasındaki hemen periyodik olan kütle dağılımlarından ötürü yerkabuğunun tekrar ayarlanm ...

                                               

Glasiyotektonik

Glasiyotektonik. Dünyadaki kabuğun son zamanlardaki dikey hareketleri çoğunlukla levha sınırları boyunca tektonik deformasyona bağlı olarak, volkanizma, su, buz gibi kabuk yüklemelerindeki değisiklikler ve çökeltiler kıta buz tabakalarının bozulm ...

                                               

Göreli deniz seviyesi

Göreli deniz seviyesi karadan yapılan gözlem ile karanın referans alındığı ve buna göre belirlenen denizin seviyesidir. Östatik deniz seviyesine zıttır. Deniz seviyesi buzulların erimesi, klima krizleri ya da depremler gibi jeolojik sebeplerden e ...

                                               

Grönlandiyen

Grönlandiyen, Grönland ile karıstırılmamalıdır. Jeolojik zaman ölçeğinde, Grönlandiyen holosen döneminin veya serisinin, Kuaternerin bir parçası olan en erken yası ve en düsük asamasıdır.Holosenin üç alt bölümünden biridir. Grönlandiyen çağının a ...

                                               

Gustav Steinmann Madalyası

1973 Dimitrij Andrusov 1965 Alfred Rittmann 2000 Erik Flügel 1992 Alfred G. Fischer 1943 Helge Götrik Backlund 1987 Albert W. Bally 1995 Stephan Mueller 1947 Alfred Philippson 1958 Curt Dietz 2011 Daniel Bernoulli 1938 Ernst Zimmermann 1978 Eduar ...

                                               

Güzelyurt Akiferi

Güzelyurt Akiferi, Kıbrısta bir akifer. 180 kilometrekaresi KKTCde, 100 kilometrekaresi Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki alanda bulunur. 1993-98 arası yağıs ortalaması 300 mmdir. Akiferin yağıslı yıllardaki beslenme miktarı 37x10 6 m³/yıl, kurak ...

                                               

Half Dome

Half Dome Kaliforniya Yosemite Ulusal Parkında bulunan bir granit zirvedir. Yosemite Vadisinin doğusunda bulunur ve vadide en çok görülen kaya formasyonu olan granitten meydana gelir. Kayanın orijinal adı "Tis-sa-ack"dır. Kelime yerel kızıldıreli ...

                                               

Isua yesiltas kemeri

Isua yesiltas kemeri güneybatı Grönlandda yası 3.8 ile 3.7 milyar yıl arası tahmin edilen Arkeyan dönemine ait bir yesiltas kemeridir ve Yeryüzü’nde bilinen en eski, en iyi korunmus, metavolkanik, metasedimenter ve tortul kayalardır. Bes tektonik ...

                                               

Jeodinamik

Jeodinamik jeofizik biliminin Yeryüzü dinamiği ile ilgilenen bir alt dalıdır. Manto konveksiyonunun levha hareketlerine ve deniz tabanının yayılmasına, dağ olusumu, volkanlar, depremler ve fay olusumu gibi jeolojik fenomenlere nasıl yol açtığını ...

                                               

Jeolojik zaman cetveli

Jeolojik zaman cetveli, jeolog, paleontolog ve diğer yer bilimciler tarafından Dünya gezegeninin tarihi boyunca meydana gelen olaylar arasındaki iliskiyi ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılan ve stratigrafiyi zaman ile iliskilendiren bir kron ...

                                               

Jólnir

Jólnir ya da Jolnir, Izlandanın güney kıyılarında bir dönem yer almıs olan ufak bir volkan adasıdır. 1966 Haziranında yasanan tektonik olaylar sonucunda olusarak deniz yüzeyine çıkmıstır. Okyanus asındırmaları nedeniyle hızla küçülen adacık, o gü ...

                                               

Kambriyen patlaması

Kambriyen patlaması, Kambriyen dönemin baslangıcında Dünyadaki canlı çesitliliğinde yasanmıs ani artıstır. Patlamadan kasıt canlı sayısındaki hızlı artıstır. Ilk canlıların ortaya çıkısı olan 3.6 milyar yıl öncesinden, 542 milyon yıl öncesine kad ...

                                               

Kármán hattı

Kármán hattı, deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve genellikle Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hattır. Adını Macar asıllı Amerikalı mühendis ve fizikçi Theodore von Kármándan almaktadır.

                                               

Kaya mekaniği

Kaya mekaniği, kayalar üzerinde kuvveti ve bu kuvvetin kayanın üzerindeki etkisini inceleyen mekaniğin bir alt dalı olup; maden, insaat, jeoloji, petrol mühendisliği gibi birçok mühendislik dalını ilgilendiren uygulamalı bir bilim dalıdır. Kaya m ...

                                               

Kerojen

Kerojen tortul kayaçlardaki organik maddelerin gömülme sartları etkisinde olgunlasmasıyla olusur. Büyük organik madde zincirlerinden olusan kerojen çözünemeyen ve yer kabuğunda açık ara en fazla bulunan organik maddedir. Kerojenin en önemli vasfı ...

                                               

Kristalografi

Kristalografi mineralojinin bir dalı olup, minerallerin sekillerini ve iç yapılarını inceler. X ısınları ile yapılan yapi incelemelerinde, atom veya moleküllerin, üç boyutlu olarak dizilimleri incelenir. Mineral kristallerinde fizikokimyasal olar ...

                                               

Maden cevheri

Maden cevheri ya da kısaca maden ya da cevher, yer kabuğunda iç ve dıs doğal etkenlerle olusan, ekonomik yönden değer tasıyan minerallere verilen ad. Her mineral cevher değeri tasımaz. Bir mineralin cevher değeri tasıması için piyasa sartları gib ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →