ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62                                               

Manyeto optik tuzak

Manyeto optik tuzak, yüksüz atomları yaklasık mutlak sıfır noktasına kadar soğutan ve onları manyetik alan ve dairesel olarak kutuplanmıs lazer ısınları ile kesin bir yerde tuzaklayan bir alettir. Yüklü parçacıklar için manyetik ve elektrik alanl ...

                                               

Membran (fizik)

Membran, fizikte seçici bir engel olup bazı seylerin geçmesine izin verirken diğerlerini durdurur. Bu tür seyler moleküller, iyonlar veya diğer küçük parçacıklar olabilir. Biyolojik membranlar arasında hücre zarları, bir hücre çekirdeğini kaplaya ...

                                               

Mesafe

Mesafe, iki noktanın birbirlerinden ne kadar ayrı olduklarının sayısal ifadesidir. Metrik ölçüm sisteminde uzaklık birimi metredir ve m sembolü ile gösterilir. Fizikte ya da gündelik kullanımda, bir fiziksel uzunluk ya da baska bir ölçüte dayalı ...

                                               

Michelson-Morley deneyi

Michelson–Morley deneyi, fizik tarihinin en önemli ve ünlü deneylerinden biridir. 1887de Albert Michelson ve Edward Morley tarafından Case Western Reserve Universityde yapılan deney genel olarak eter teorisine karsı en büyük kanıt olarak düsünülü ...

                                               

Mikrodalga

Mikrodalga, 1 metre ile 1 milimetre arasında değisen dalga boyları ile bir elektromanyetik radyasyon biçimidir. 300 MHz ve 300 GHz arasındaki frekansları kapsar. Mikrodalgalar elektromanyetik dalga olarak yayılırlar, radarlarda, mikrodalga fırınl ...

                                               

Newton tipi akıskan

Newton tipi akıskan, akısa neden olan kayma gerilmesi ile doğru orantılı bir sekil değistirme hızına sahip akıskan. Baska bir deyisle, akıs yönüne paralel yüzeydeki kayma gerilmesi ile o yüzeydeki hız gradyeni her noktada doğru orantılı ise akısk ...

                                               

Newtonun besiği

Newtonun besiği, adını Isaac Newtontan alan, momentumun korunumunun incelendiği ve basit sarkaçların yan yana bağlanması ile olusan çoklu sarkaçtır. Animasyonlu resimde de göründüğü gibi, tipik bir Newtonun besiği, basit bir fizik kanununa göre ç ...

                                               

Nobel Fizik Ödülü

Nobel Fizik Ödülü, Isveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholmde Alfred Nobelin ölüm günü olan 10 Aralıkta verilir. Bu ödül, Alfred Nobelin 1895 yılında isteği ile baslatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülünden bi ...

                                               

Nükleer izomer

Nükleer izomer, nükleonlarından birinin veya daha fazlasının uyarılması sonucu yarı kararlı duruma geçen atom çekirdeğidir. Bir nükleer izomer uyarılmamıs çekirdeğe göre daha yüksek enerji seviyesi isgal eder. Nükleer izomer sonunda sahip olduğu ...

                                               

Nükleer manyeton

Nükleer manyeton fiziksel bir sabittir. SI birimlerinde Söyle tanımlanır. μ N = e ℏ 2 m p {\displaystyle \mu _{\mathrm {N} }= Olarak tanımlanır. e: temel yük, ħ: Planck sabiti, m p: proton serbest kütlesi c: ısık hızı sabiti SI birim sisteminde y ...

                                               

Optik kaldırma

Bir kuvvet diyagramı, dikey ve yanal sabitleme dikey odaklı optik tuzak nasıl olustuğunun gösteriyor. Optik kaldırma bir malzeme tarafından foton momentum transferi sırasında olusan yukarı doğru bir kuvvet ile, yerçekimi kuvvetine karsı asağı doğ ...

                                               

Paramanyetizma

Paramıknatıs ya da paramanyetik maddeler, bağıl manyetik geçirgenlikleri 1den büyük olan maddelerdir. Ferromıknatıs ya da ferromanyetik maddelerin tersine sadece manyetik alan etkisi altındayken manyetizasyonlarını/mıktanıs davranıslarını koruyab ...

                                               

Pascal yasası

Fizik bilimlerinde, Pascal yasası veya Pascal prensibi ; hareketsiz ve sıkıstırılamayan bir akıskanın aynı mutlak yüksekliğe sahip tüm noktalarında, bazı yerlerde akıskana ek basınç uygulansa dahi, sıvı basıncı aynıdır, der. Öte taraftan, h 1 ve ...

                                               

Patlama

Patlama, genellikle ısının yükselmesi ve gazların salınması ile olusan hızlı ve yüksek bir sesle bir sekilde hacim artısı ve enerjinin açığa çıkmasıdır.

                                               

Planck yoğunluğu

Fizikte Planck yoğunluğu, Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde yoğunluk birimidir. Planck yoğunluğu söyle ifade edilir: ρ P = m P l P 3 = c 5 ℏ G 2 {\displaystyle \rho _{\text{P}}={\frac {m_{\text{P}}}{l_{\text{P}}^{3}}}={\fr ...

                                               

Plazma lambası

Plazma lambası Nikola Tesla tarafından yüksek voltaj olgusunu arastırmak amacıyla içi bosaltılmıs cam tüplerde yaptığı yüksek frekans elektrik akımı deneyleri sonucunda icat edilmistir. Tesla bu icadını "soy gaz desarj tüpü" olarak adlandırmıstır.

                                               

Plummer modeli

Plummer modeli, dinamik sistemlerde parçacıkların hız ve konumlarının dağılımını tanımlamakta kullanılan bir modeldir. Ilk defa H. C. Plummer tarafından küresel kümelerin gözlemlerini açıklamak için kullanılmıstır. Bu nedenle onun ismiyle anılmak ...

                                               

Poynting vektörü

Poyting vektörü bir elektromanyetik alanın enerji akısını tanımlar. Adını, mucidi olan John Henry Poyntingden alır. cgs birim sisteminde poynting vektörü söyle tanımlanır: S = c 4 π E × B {\displaystyle \mathbf {S} ={\frac {c}{4\pi \ }}\mathbf {E ...

                                               

Purkine Kayması

Güçlü bir ısık, mavi ve yesil renklerin, kırmızıdan daha parlak algılanmasına neden olur. Bu etkiye Purkine Kayması denir. 1819 yılında Jan Evangelista Purkyně tarafından kesfedilmistir.

                                               

Raman saçılması

Raman saçılması, lineer optik süreçte, elastik olmayan foton saçılmalarından biridir. Aydınlatma kaynağından gelen fotonların büyük çoğunluğu atom ya da molekülden elastik bir sekilde saçılır. Buna Rayleigh saçılımı denir. Ancak bazıları uyarılmı ...

                                               

Renk uzayı

Renk uzayı belirli bir renk organizasyondur. Fiziksel aygıt profili ile birlikte, analog ve dijital temsiller renk tekrarlanabilir temsilleri sağlar. Belirli renkler NCS Sistemi, Adobe RGB veya sRGB olduğu gibi, fiziksel renk örnekleri bir dizi a ...

                                               

Retentiviti

Retentiviti, bir malzemenin belli bir süre boyunca ve belli bir miktar mıknatıslık kuvveti etkisi altında kaldıktan sonra mıknatıslanma kuvvetinin kesilmesinden sonra o malzemenin göstermis olduğu mıknatıslık kabiliyetine denir. Yüksek retentivit ...

                                               

Rezonans (fizik)

Rezonans, fizikte bir sistemin bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha büyük genliklerde salınması eğilimidir. Bunlar, o sistemin rezonans frekansları olarak adlandırılır. Bu frekanslarda küçük periyodik kuvvetler bile çok büyük genlikler üret ...

                                               

Robert Smolańczuk

Robert Smolańczuk, Polonya, Oleckoda doğdu. Polonyalı bir teorik fizikçidir. Doktorasını 1996 yılında Soltan Nükleer Arastırmalar Enstitüsünden aldı. Daha sonra 1998-2000 yılları arasında Fulbright Üyesi olarak Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuva ...

                                               

Rutherford atom modeli

Rutherford atom modeli, Ernest Rutherford tarafından 1911 yılında ortaya konan fiziksel model. Arkasına film yerlestirilmis bir altın tabakaya +2 yüklü alfa tanecikleri H e + 2 {\displaystyle He^{+2}} göndererek ısınların levhaya çarptıktan sonra ...

                                               

Sağ el kuralı

Sağ el kuralı, 3 boyutlu vektörleri anlamak için matematik ve fizik bilimlerinde kullanılan ortak bir yöntemdir. 19. yüzyılın sonlarında Ingiliz fizikçi John Ambrose Fleming tarafından elektromanyetizma etkilesimlerinde kullanılmak için ortaya at ...

                                               

Sarkaç

Sarkaç bir ipin bir ucuna rahatlıkla sallanabilecek sekilde bağlanılan bir kütle ile olusturulan düzenektir. Düzenek kütleçekim kuvveti yüzünden denge konumunu muhafaza etmeye meyillidir. Kütle denge konumundan alındığında yercekimi kuvveti taraf ...

                                               

Schumann rezonansı

Schumann rezonansı, 1952de fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından açıklanan, yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titresime verilen isimdir. Küresel elektro manyetik bir alanın olusması ve bu alan bünyesindeki titresimse ...

                                               

Schwarzschild kara deliği

Schwarzschild karadeliği genel görelilikteki en basit karadelik çözümüdür. Elektrik yükü yoktur ve herhangi bir yönde dönmez. Tarif ettiği uzay zaman küresel simetriktir. Asağıdaki metrik ile temsil edilir: d s 2 = − c 2 1 − 2 G M r c 2 d t 2 + 1 ...

                                               

Schwarzschild yarıçapı

Schwarzschild yarıçapı, her kütle ile iliskilendirilen karakteristik bir yarıçaptır. Verilen bir kütle bu yarıçapa kadar sıkıstırılırsa bilinen hiçbir kuvvet onun uzay zaman tekilliğine çökmesini engelleyemez. Schwarzschild yarıçapı terimi fizikt ...

                                               

Serap

Serap, atmosferde ısık ısınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormus gibi, cisimle birlikte ters görüntünün olusumudur. Ilgım, yalgın, pus ...

                                               

Serbest düsme

Klasik mekanikte serbest düsme, yerçekiminden baska bir kuvvetin etkimediği bir fiziksel maddenin devinimine verilen addır. Genel görelilik bağlamında ise yerçekimi uzay-zaman boyutunda değerlendirildiğinden, üzerinde herhangi bir kuvvetin bulunm ...

                                               

Ses hızı

Ses hızı, havada, deniz seviyesinde ve 20 °C sıcaklıkta 343.2 m/s olarak alınır. Ses hızı frekansa bağlı olarak değismez, her frekansta ses aynı hızda gider. Havanın sıcaklık, yoğunluk durumuna göre sesin yayılma hızı değisir. Soğuk havada ses hı ...

                                               

Siyah cisim

Kara cisim üstüne gelen tüm elektromanyetik radyasyonu frekans ve yön gözetmeden sönümleyen idealize edilmis fiziksel cisme verilen isimdir. Üzerinde çok küçük bir delik olan bir küreye benzetilebilir. Üzerine gelen tüm ısınımı absorbe eden bir s ...

                                               

Spin küresel harmonikler

Kuantum mekaniğinde, spin küresel harmonikler spinorlar dır ve bu açısal momentum islemcisinin karesinin özdurumudur, ve böylece vektör küresel harmoniklerin doğal spinoriyel analoğudur. Bu matris içindeki formu ile verliyor Y j − 1 2, 1 2 j m = ...

                                               

Su buharı

Su buharı, normal sartlar altında sıvı halde bulunan suyun gaz hâlidir. Su, her sıcaklıkta buharlasabildiği için havada her zaman su buharı bulunur. Buharlasma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı hâline gelmesine buharlasma denir. Su buh ...

                                               

Su döngüsü

Su döngüsü yahut Hidrolojik döngü, suyun dünya yüzeyinin üstünde ve altında sürekli hareketini tanımlar ve okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden yeryüzüne, ve yeniden deniz ve okyanuslara ulasması seklindeki genel turuna verilen isimdir. ...

                                               

Su yalıtımı

Su yalıtımı, bir nesnenin veya yapının su geçirmez veya suya dayanıklı olması, böylece sudan nispeten etkilenmemesi veya belirli kosullar altında su girmesine direnç göstermesi islemidir. Bu gibi malzemeler ıslak ortamlarda veya belirli derinlikl ...

                                               

Süperkavitasyon

Süperkavitasyon, sıvı içinden geçen bir nesneyi kusatacak kadar büyük bir sıvı içinde gaz kabarcığı yaratmak için kavitasyon etkisinin kullanılmasıdır. Süperkavitasyon, cisim üzerindeki sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır ve çok yüksek hızlara ulasıl ...

                                               

Terahertz radyasyonu

Terahertz bandı elektromanyetik tayfta uzak kızılötesi ile mikrodalgalar arasındaki frekans bandında bulunur. T-ısınları, T-dalgaları, T-ısık, T-lux, THz olarak da adlandırılmaktadır. Alt ve üst limitlerinin kesin değerleri olmamakla birlikte, 30 ...

                                               

Termoremanent manyetizasyon

Magmatik kayaçlar soğuduğu zaman, Dünyanın manyetik alanından bir thrmoremanent maneyetizasyon kazanmıstır. Termoremanent maneyetizasyon, oda sıcaklığında aynı alana maruz kalırsa, manytetizasyon çok daha büyük olabilir. Bu mıknatıslanma aynı zam ...

                                               

Tersinmezlik

Termodinamikte, geri döndürülemez olan islemlere tersinmez denir. Termodinamiğin bu bakıs açısına göre, doğal olan bütün islemler tersinmezdir. Tersinmezlik olgusu, bir termodinamik sistemde etkilenen moleküller baska bir termodinamik sisteme akt ...

                                               

Tokamak

Tokamak, plazmanın kapalı manyetik alan bölgesi içinde hapsedilmeye çalısıldığı bir plazma tutucu sistemdir. Plazma çok sıcak bir madde olduğundan plazmanın tutulabilmesi için manyetik alandan faydalanılır. Tokamak da bu sistemlerden biridir. Tok ...

                                               

Ultrason

Ultrason veya yansılanım, insan kulağının isitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen addır,Ingilizce Ultrasound sözcüğünden olusturulmus bir kelimedir,bu kelimde Yüksek ses anlamına gelir. Ses bir enerji türüdür ve cisimlerin ti ...

                                               

Uzayzaman

Uzayzaman, uzay ile zamanı "uzay-zaman sürekliliği" adı verilen yapıda birlestiren matematik modeli. Öklitçi yaklasıma göre evren uzayın üç boyutu ve dördüncü boyutu olusturan zamandan olusur. Fizikçiler, uzay ve zaman kavramlarını tek bir çatı a ...

                                               

Vakum

Vakum, içinde hiç atom ya da molekül bulunmayan bosluk. Genellikle, hava basıncı çevresindeki atmosferik basınçtan daha düsük olan ortamları tanımlamak için kullanılır. Pratikte vakumun, yani tamamen bosaltılmıs bir bosluğun, laboratuvar sartları ...

                                               

Wheatstone köprüsü

Wheatstone köprüsü, elektriksel dirençleri karsılastırmaya ya da ölçmeye yarayan elektrik devresidir. Dört direncin kare olusturacak biçimde birbirine bağlanmasından olusur. Orta büyüklükteki dirençlerin tam doğru ölçülebilmesi için kullanılabile ...

                                               

Yankı

Yankı ya da eko, akustikte bir sesin belli bir süre sonra duyulan yansıması. Yankının tipik örnekleri bir kuyunun içinden, bir binadan ya da bos bir odanın duvarlarından gelen yansıma sesidir. Gerçek yankı, bir ses için alınan bir tek yansımadan ...

                                               

Yer değistirme (fizik)

Yer değistirme veya yerdeğisimi, hareket eden bir parçacığın konumundaki değismedir. Parçacığın harekete basladığı konum ile belirli bir zaman sonra bulunduğu konum arasında, son konum yönünde, doğrusal bir vektördür. △ X = X 2 − X 1 {\displaysty ...

                                               

Yer es zamanlı yörünge

Dairesel ya da eliptik olan Yer es zamanlı yörüngelerin küçük ekseni 42.164 kmdir. Aslında aynı periyodlu yörüngelerin küçük eksenleri hep aynıdır: a = μ P 2 π 2 3 {\displaystyle a={\sqrt{\mu \left{\frac {P}{2\pi }}\right^{2}}}} Burada a küçük ek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →