ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400                                               

Kon-Tiki

Kon-Tiki, Norveçli bilim insanı Thor Heyerdahl ve bes arkadasının 1947de Güney Amerikanın batı kıyılarından Tahitinin doğusundaki adalara yaptıkları yolculukta kullandıkları sal. Heyerdahl, eski çağlarda Amerikada yasayan insanların, okyanusu sal ...

                                               

Nöroantropoloji

Kültürel sinirbilim, sosyalitenin beyin üzerindeki etkisine odaklanan bir baska alandır. Bununla birlikte, nöroantropolojiden farklı olarak, kültürel sinirbilim, antropoloji ve psikoloji gibi diğer insancıl bilimlerden, bu profesyonellerle doğrud ...

                                               

Transkültürel hemsirelik

Transkültürel hemsirelik, özellikle Avrupada yükselerek artan kültürlerarasılık sebebiyle farklı kültürel arkaplanlardan gelen insanlara bakım verme ihtiyacından ortaya çıkmıs bir profesyonel hemsireliğin kültür ile iliskisini konu edinen bir alt ...

                                               

Ülkelere göre IQ

Ülkerin ortalama IQları veya ülkelerin ortalama zeka seviyeleri zeka testlerinde alınan milli puanlar çerçevesinde çesitli psikolog ve akademisyenler tarafında arastırılan bir konudur. Ülke ve milletlerin ekonomik ve sosyal durumları ile zeka tes ...

                                               

Bilisim

Bilisim, bilisim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri arastıran bir yapısal bilim dalıdır. Bilisimciler ya da bilgisayar bilim ...

                                               

Veritabanı yönetim sistemi

Veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değistirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü isletimsel gereksinimleri karsılamak için tasarlanmıs sistem ve yazılımdır. Veri tanımlama alt sistemi. Uygu ...

                                               

Agrobakteri

Agrobakteri H. J. Conn tarafından kesfedilmis, bitkilerde tümöre sebep olmak için yatay gen transferini kullanan bir cins Gram- negatif bakterisi. Agrobacterium tumefaciens ise bu türde sıklıkla çalısılan türlerdir. Agrobakteri aynı zamanda kendi ...

                                               

Biyoliç

Biyoliç, geleneksel liç yöntemlerine göre daha az yatırım maliyetine sahip olan, çevreye karsı daya duyarlı bir prosestir. Bugüne kadar doğada kendiliğinden gerçeklesmis de olsa, bilimsel açıdan ilk defa 1940larda kesfedilmistir. Kısaca biyoliç; ...

                                               

Aubrey de Grey

Aubrey David Nicholas Jasper de Grey, Ingiliz yazar ve biyomedikal gerontolog. Mitokondriyal Serbest Radikal Yaslanma Kuramının 1999 ve Ending Agingin 2007 yazarı ve" Journal of Rejuvenation Research” dergisinin yazı isleri müdürüdür. Günümüzde t ...

                                               

Hücre kültürü

Hücre kültürü, hücrelerin kontrollü sartlar altında yetistirilmesi sürecidir. Pratikte hücre kültürü terimi, çok hücreli ökaryotlardan özellikle hayvan hücrelerinden kaynaklanan hücrelerin kültürlenmesi için kullanılmaktadır. Hücre kültürleriyle ...

                                               

Içecek teknolojisi

Içecek teknolojisi teknik bilimsel bir disiplindir ve gıda teknolojisi uzmanlığı veya proses mühendisliği. bilimsel, teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal ilkeler temelinde, içeceklerin üretim süreçlerinin yanı sıra biyoteknolojik, fiziksel, kimya ...

                                               

Protein saflastırması

Protein saflastırması, karmasık bir karısımdan tek bir tip proteini izole etmek için izlenen bir seri süreçtir. Ilgi duyulan bir proteinin islevi, yapısı ve diğer proteinlerle etkilesiminin karakterizasyonu için protein saflastırması sarttır. Bas ...

                                               

Rekombinant DNA

Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden olusması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesine ve elde edilen farklı DNA parçalarının birlestirilmesi ...

                                               

Restriksiyon enzimi

Restriksiyon enzimi veya restriksiyon endonükleazı çift zincirli DNA moleküllerindeki belli nükleotit dizilerini tanıyan ve her iki zinciri birlikte kesen bir enzim türüdür. Bu özel enzimler, bakteri ve arkelerde bulunurlar ve virüslere karsı bir ...

                                               

Transfer DNA

Transfer DNA Agrobacterium tumefaciens ve Agrobakteriyum rizogen gibi bazı bakterilerin Ti plazmidinden çevrilmis DNA. T-DNA bakteriden bitkinin çekirdek DNA genomuna transfer edilir. T-DNA her ucundan 25 adet tekrar eden baz çifti ile sınırlandı ...

                                               

Evrimsel psikoloji

Evrimsel psikoloji, bellek, algı, dil gibi psikolojik özellikleri modern evrimsel bir bakıs açısıyla inceleyen bilim dalıdır. Evrimsel psikoloji, bunun yanında insanın hangi psikolojik özelliklerinin, ne tür bir uyum ve adaptasyon gelistirdiğini, ...

                                               

Hipergami

Hipergami, sosyal bilimlerde kendisinden daha yüksek kast veya sosyal statüye sahip bir esle evlenen bir kisinin eylemi veya uygulaması için kullanılan bir terimdir. Hipogami zıtlığı, tersini ifade eder: daha düsük sosyal sınıf veya statüden bir ...

                                               

Psikolojik adaptasyon

Psikolojik adaptasyon, çevresindeki bir organizmaya fayda sağlayan islevsel, bilissel veya davranıssal bir özelliktir. Psikolojik adaptasyonlar evrimlesmis psikolojik mekanizmaların kapsamına girer, ancak, EPMler daha az kısıtlı bir kümeye isaret ...

                                               

Açık Erisim Haftası

Açık Erisim Haftası, her yıl Ekim ayının son haftasında dünyanın birçok ülkesinde açık erisim ve bağlantılı konulara dikkat çekmek için yılda bir kez gerçeklesen bir akademik iletisim etkinliği. Ilk defa 2007de ABDde ulusal bir etkinlik olarak dü ...

                                               

Bilgi Aktivizmi

Bilgi aktivistleri, bilgiyi sunmak için çalısan herhangi bir kisidir. Anthony Molaroya göre, "Bir bilgi aktivisti çalısma, iletisim, arastırma veya öğretim yoluyla kazanılan bir bilginin güçlü bir savunucusudur". Kütüphanelerde ve kütüphaneciler ...

                                               

Ayna simetrisi

Matematik ve kuramsal fizikte, ayna simetrisi Calabi-Yau dağıtımlar olarak adlandırılan geometrik cisimler arasındaki iliskidir. Bu olay, sekilleri geometrik olarak farklı görünen altı boyutlu iki dağıtım için gerçeklesebilir ama yine de eğer bu ...

                                               

Calabi-Yau manifoldu

Ayrıca Calabi-Yau alanı olarak bilinen Calabi-Yau manifoldu, örneğin cebirsel geometri gibi matematiğin belirli branslarında açıklanan manifoldun özel bir türü. Ricci düzlüğü gibi Calabi-Yau manifoldun özellikleri, aynı zamanda teorik fizik uygul ...

                                               

DAlembert isleci

DAlembert islemcisi, özel görelilikte, elektromanyetizmada ve dalga kuramında; Minkowski uzayını ve Einstein alan denklemlerinin diğer çözümlerini sağlayan Laplace islemcisine dAlembert islemcisi veya dalga islemcisi denir. Islemci, ◻ {\displayst ...

                                               

Değisken değistirme

Değisken değistirme, Integral, çarpanlara ayırma, denklemler, üslü denklemler, trigonometri ve diferansiyel denklemler basta olmak üzere matematiğin her alanında islemi basitlestirmek için kullanılan matematiksel bir yöntemdir.

                                               

Dünyayı Değistiren Bes Denklem

Yazar, eğitimci ve aynı zamanda Amerikan ABC televizyonunda bilim editörü olarak görev yapan Michael Guillen, Dünyayı Değistiren Bes Denklem ya da özgün adıyla Five Equations that Changed the World kitabında, günlük hayatımızı kalıcı bir biçimde ...

                                               

Nikolay Bogolyubov

Nikolay Nikolayeviç Bogolyubov, kuantum alan teorisi, klasik ve kuantum istatistiksel mekanik ve dinamik sistemlerin teorisi alanlarında yaptığı önemli katkıları ile bilinen Sovyet matematikçi ve teorik fizikçi. 1992 Dirac Ödülü ve diğer birçok b ...

                                               

Özel birimsel grup

Matematikte n dercesinin özel birimsel grubu, nxn birimsel matrislerinin determinant 1 ile Lie grubudur ve SU seklinde ifade edilir. Grup operasyonu matriks çarpımıdır. SUn grubu praktik fiziğin Standard Modeli nde genis uygulama alanına sahiptir ...

                                               

Pertürbasyon teorisi

Pertürbasyon teorisi, tam olarak çözümlenemeyen bir problemin, bu probleme bağlı baska bir problemden yola çıkılarak yaklasık bir çözüm elde etmek için matematiksel metotlar içeren teoridir. Kesin olarak çözümlenebilen problemin matematiksel tanı ...

                                               

Renormalizasyon (fizik)

Kuantum alan teorisinde, renormalizasyon veya yeniden normallestirme, pertürbatif genislemede hesaplanan miktarda ortaya çıkan sonsuzlukların bir dizi teknik kullanılarak giderilmesi süreci. Kuantum alan teorisinde, fotonlardan, pozitronlardan, v ...

                                               

Mimarlık teorisi

Mimarlık teorisi veya mimari teori mimarlık hakkında düsünmek, tartısmak ve en önemlisi yazmak eylemlerine verilen isimdir. Mimarlık teorisi dünyanın birçok yerinde mimarlık fakültelerinde öğretilmekte ve bazıları da belli mimarlar tarafından ben ...

                                               

Bezeme

Bezeme veya tezyinat, herhangi bir yüzeyi süslemek için; üzerine boyalı, boyasız, düz ya da kabartma olarak yapılan güzel biçimlere denir. Bu ad, sanat çevrelerince de pek anlasılmıs değildir. Nedeni de, genis anlamlı süsleme sözcüğünü kullanma a ...

                                               

Biçim islevi takip eder

Biçim islevi takip eder 20. yüzyılda ağırlıklı olarak modern mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarında eklektisizme karsı çıkıp daha islevselci bir üslup takınmasıyla geçerliliğini korumus bir prensiptir. Bu prensibin en önemli dayanak n ...

                                               

Kavramsal mimari

Kavramsal mimari, mimarlıkta kavramsallıktan faydalanan belirli binaları ve pratikleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Kavramsal mimari, alan dısından gelen fikirleri ve kavramları mimari disiplinini genisletmek amacıyla alanla birlestirmes ...

                                               

Malzemelere dürüstlük

Malzemelere dürüstlük modern mimarlık akımı içinde yaygın bir prensip olup postmodern mimariye karsı gelistirilmis prensiplerden birisidir. Bu prensipe göre bir yapıdaki herhangi bir malzeme sadece gerektiği yerde ve doğal bir sekilde kullanılmal ...

                                               

Proporsiyon (mimari)

Proposiyon,soyut olarak iki büyüklük arasındaki sayısal bağıntı ya da bütünle onu olusturan parçalar arasındaki oransal iliskiler anlamına gelmektedir. Proporsiyon, mimarlık teorisinin merkezi bir ilkesidir. Bu birbirlerine ve bütün bir yapıyı ol ...

                                               

Rasyonalizm (mimarlık)

Rasyonalizm Vitruvius’un prensiplerine göre gelismis bir mimarlık akımıdır. De Architectura adlı eserde Vitruvius, mimarlığın bir bilim dalı olduğu ve rasyonel olarak algılanıp, anlasılabileceğinden bahsetmistir. Bu bakıs açısı Rönesans döneminde ...

                                               

Xanadu Evi

Xanadu Evleri Amerika Birlesik Devletlerinde insa edilen, içinde bilgisayar ve otomasyon sistemleri bulunan, geleceğin evi olarak adlandırılan, camekânlı deney evleridir. Mimari proje 1979 yılında baslamıs, ve 1980lerin ilk aylarında Amerika Birl ...

                                               

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, maddenin atomik, moleküler ayrıca supramoleküler seviyede kontrolüdür. 2020Nanoteknolojinin ayrıca bugün moleküler nanoteknoloji olarak bahsedilen en eski ve yaygın tanımı, tam olarak makroölçek ürünlerinin imalatı için atomların v ...

                                               

Brown motoru

Brown motorları, ısıyla etkinlestirilen kimyasal reaksiyonların kontrol edilerek uzayda yönlü hareket olusturmasını ve mekanik veya elektronik is yapmasını sağlayan nano skalada veya moleküler aletlerdir. Bu küçük motorlar akıskanlığı eylemsizliğ ...

                                               

Nanoteknolojinin endüstrideki uygulamaları

Nanoteknoloji kolay temizlenebilirlikten dayanıklılığa kadar uzanan yeni özellikleri olan ürünler sağlayarak tüketim sektörünü etkilemektedir. Modern tekstil ürünleri kırısıklığa ve lekeye dayanıklıdır. Bu ürünler içlerine gömülü" giyilebilen ele ...

                                               

Fotonik kristal

Fotonik kristaller, ısığın hareketini kontrol eden periyodik yapılardır. Isığın bu yapılarla etkilesimi, Katı hâl fiziğinde kristal yapıların elektronlarla etkilesimine benzetilebilir; yapının periyodikliği, ısığın ilerleyemeceği bir fotonik bant ...

                                               

Gen tabancası

Genetik mühendisliğinde, bir gen tabancası veya biyolistik parçacık teslim sistemi, eksojen DNA, RNA veya proteini hücrelere transfer etmek için kullanılan bir cihazdır. Ilk olarak, ağır metal parçacıkları ilgilenilen genle kaplanır. Ardından ise ...

                                               

Görünmezlik pelerini

Görünmezlik pelerini, çesitli bilimkurgu eserlerinde ve filmlerinde karsılasılan futuristik bir tema ve günümüzde bilimadamları tarafından üzerinde çalısılan gerçek bir konudur.

                                               

Kolloidal altın

Kolloidal altın, nanoaltın olarak da bilinir, sıvı içinde mikrometre-altı büyüklükte altın tanecikleri süspansiyonudur. Sıvının rengi genelde parlak kırmızı veya pis sarı renklidir. Eski çağlardan beri varlığı bilinen kolloidal altın sentezi önce ...

                                               

Moleküler makine

Moleküler makine veya nano makine, belirli uyaranlara yanıt olarak yarı-mekanik hareketler üreten moleküler bilesenlerinin herhangi ayrık bir sayısıdır. Moleküler makine ifadesi çoğunlukla, daha genel olarak sadece makroskobik seviyede meydana ge ...

                                               

Moleküler nanoteknoloji

Moleküler nanoteknoloji mekanosentez yoluyla atomik özellikli, kompleks yapılar yapabilen bir teknolojidir. Mekanosentez yöntemi onu diğer nano ölçekli maddelerden ayırdeder. Richard Feynmanın kompleks ürünler yapmak için nanomakineleri kullanma ...

                                               

Nanofiltrasyon

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklastırılmasında kullanılır. Ayrılma islemi organik bir yarı geçir ...

                                               

Nanofotonik

Nanofotonik ya da nano-optik, ısığın nanometre boylarındaki özelliklerini ve bu boyutlardaki maddelerle etkilesimini inceleyen fotonik ile nanoteknolojinin bir alt dalıdır. Optik, malzeme bilimi ile elektrik mühendisliği ile yakın bir iliski için ...

                                               

Nanokristaller ile ayarlanabilir beyaz ısık üretimi

Nanokristaller ile ayarlanabilir beyaz ısık üretimi, dünyada ilk kez, Bilkent Üniversitesi, Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile arastırma grubu tarafından gerçeklestirdi.

                                               

Nanorobot bilimi

Nanorobot bilimi, bir nanometre veya buna yakın ölçekli parçalar içeren makine veya robot yaratan gelisen bir teknoloji alanıdır. Daha özel bir deyisle, nanorobotics, 0.1-10 mikrometre ölçekli cihazlar ile nanoteknoloji mühendislik disiplini için ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →