ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398                                               

Ilçe

Ilçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari bölünmesinde, ilden sonra gelen idari birimdir. Ilçenin idari amiri kaymakamdır. Ilçe il kelimesine "çe" küçültme eki getirilerek türetilmistir. Anlam olarak" küçük il” demektir. Ilçenin eski adı kazadır. Ilçen ...

                                               

Köy ihtiyar heyeti

Ihtiyar meclisi, belediye encümeni gibi iki tür üyeden olusur. Bunlardan bir kısmı "Seçilenler" diğeri "Doğal" üyelerdir. Seçilenler bes yıl için köy derneği tarafından seçilirler. Bu seçimde adaylığını koyma yöntemi yoktur. Siyasi partiler de ad ...

                                               

Posyolok

Posolok yani kasaba, - Rusya, Belarus, Ukrayna ülkelerinde kullanılan yerlesim idari birimi terimi. Idari bakımından mülki taksimatta rayondan küçük yerlesim birimidir. Türkçe karsılığı olarak kasabaya idari ve yerlesim birimi bakımından çok yakı ...

                                               

Uyezd

Eski zamanlarda "uyezd" terimi XIII. asırdaki Rus kaynaklarında rastlanır. 1775 yılından baslayarak Rusyadaki idari bölümlerden, ekonomik bütünlüğü esas alınarak guberniyanın iç düzenine uygun hale getirildi. Kazakistanda 1920 yılı idari ilçe olm ...

                                               

Matematiğin dalları

Tarih boyunca matematiğin konu çesitliliği ve derinliği artmaktadır, matematiği kavrama, birçok konuyu matematiğin daha genel alanlarına göre sınıflandırma ve düzenleme için bir sistem gerektirir. Bir dizi farklı sınıflandırma seması ortaya çıkmı ...

                                               

Akılcı duygusal davranısçı terapi

Akılcı Duygusal Davranısçı Terapi, Albert Ellis tarafından gelistirilmis br psikoterapi yöntemidir. Terapi; Bilissel ", Davranıssal ve Emosyonel süreçler üzerinden açıklamalar ve tedavi sunmaktadır.

                                               

Akıllı Hans

Akıllı Hans, aritmetik islemler yapabildiği ve zekâ gerektiren baska problemleri çözebildiği iddia edilen bir at. Atın sahibi, Almanyada bir lisede matematik öğretmeni olan Wilhelm von Osten, Hansa toplamayı, çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyı, kesirl ...

                                               

Ambivalenz

Ambivalenz, yani duygu ; birbiriyle bağdasmayan duygu, düsünce, istek ve amaçların kiside aynı zamanda toplanmasıdır. Ambivalenz deyimini ilk E. Bleuler 1875-1939 ortaya atmıstır. Bleuler, üç ayrı ambivalensin olduğunu benimsenmistir. Birincisi; ...

                                               

Ask-utangaçlığı

Ask-utangaçlığı, Bu terim ilk kez Psikolog Brian G. Gilmartin tarafından kronik utangaçlığın özgül bir tipini açıklamak için kullanıldı. 1979da bu tezin üzerinde çalısmak için Auburn üniversitesinden maddi olarak destek aldı. Shyness & Love: Caus ...

                                               

Ayna benlik

Ayna benlik, bireylerin benlik görüslerinin baskalarının kendilerini nasıl gördüğü algısı yoluyla etkilendiği süreçlerdir. Ayna benlik hem "kisinin kendi hakkındaki görüslerini" hem de "baskalarının kendisi ile ilgili görüslerine yönelik algısını ...

                                               

Ballard Olayı

Ballard Olayı, verilen bir konunun ne ölçüde hatırlandığını anlamak için yapılan yoklama sonunda hafızanın güçlenmesidir. Bu güçlenme günlerce sürer ve özellikle yazı parçalarıyla ilintilidir siirler, anlamlı nesir parçaları. Olay, Ballard’ın yap ...

                                               

Benlik kaynakları tükenmesi

Benlik kaynaklarının tükenmesi, öz-kontrol ya da özgür irade gücünün kullanılabilecek sınırlı kaynaklara dayandığı düsüncesini ifade etmektedir. Zihinsel aktivite için enerji düsük olduğunda, öz kontrol zayıflar ve bu durum benlik kaynaklarının t ...

                                               

Bilinçdısına itim

Bilinçdısına itim, gerçeklestirilmesi uygun görülmeyen içgüdüsel isteklerin ya da bunların belli düsünce, imaj ve tasarım kılığına bürünmüs temsilcilerinin bilinçten itilip uzaklastırılmasını ve daha sonra bilinçte boy göstermesinin önlenmesini s ...

                                               

Çapkınlık

Albert Camus bir isi durmadan yapan insanlar arasında fatihleri ve çapkınları da saymaktadır. Fatih, nasıl birçok ülke fethettiğinde bile mutlu olamıyorsa, tıpkı onun gibi, çapkın da birçok sevgili edindiğinde mutlu olamamaktadır. Bu da çapkının ...

                                               

Çocukluk amnezisi

Çocukluk amnezisi aynı zamanda bebeklik amnezisi yani unutkanlık olarak da bilinir. Yetiskinlerin 2-4 yasına kadar olan dönemde olaysal belleklerinde bulunan belirli anılarının zamanını, mekânını, yasadığı duyguyu ve kimle, nasıl, nerede olduğunu ...

                                               

Déjà vu

Déjà vu, yasanılan bir olayı daha önceden yasamıslık veya görülen bir yeri daha önceden görmüs olma duygusu. Anı daha önceden yasamıslık hâlidir. Fransızca; déjà ve voir kelimelerinden olusmaktadır.

                                               

Dısyansıtım

Dısyansıtım, diğer ismiyle projeksiyon; ruhçözümsel terim olarak kisinin kendi kendine özgü istek ve duygularını, tasarımlarını dıs dünyaya yansıtmasıdır. Bu yolla kisi, nesnelere, kendinde olmayan özellikler verir. Öznel tasarımlara nesnel nitel ...

                                               

Doyumsal yoksunluk

Dıs gerçeklikteki kosulların elverissizliği, içgüdüsel isteklerin biliçdısındaki güçler tarafından, özellikle üstben tarafından doyuma kavusturulmasının engellemesi. Bunların yanı sıra kisinin uğradığı haksızlıklar, küçük düsürülmeler, düs kırıkl ...

                                               

Düsünce

Düsünce ya da fikir, dünya modellerinin var olusuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğrastır. Kelimeler bilmeye, sezgiye, bilince, idealarına ve imgeleme içeren benzer kavramla ...

                                               

Forer etkisi

Forer etkisi bireylerin, özellikle kendileri için hazırlanmıs gibi görünen ama aslında büyük çoğunluktaki insanlara uyacak kadar genel ve belirsiz kisilik betimlemelerine yüksek puan verme eğilimlerini anlatan bir gözlemdir. Bu etki, tarot, grafo ...

                                               

Gerçeklik ilkesi

Gerçeklik ilkesi, Sigmund Freuda göre ruhsal olaylara egemen olan iki ilkeden birisidir. Ötekiyse Haz ilkesidir. Gerçeklik ilkesi, ruhsal gelisimin haz ilkesinden bir modifikasyonu sonucu ortaya çıkar.

                                               

Gerileme

Gerileme, geriye dönüs, regsesyon olarak da bilinir. Bireyin geride bıraktığı evre ve dönemlere özgü olup, ilkel ve çocuksal diye nitelenenilecek davranıs, düsünce ve dısavurum biçimlerinin iç ve dıs zorlamalar, birtakım çalısmalar, ruh üzerine b ...

                                               

Geriye ket vurma

Geriye ket vurma hafıza ve bellek altında Bilissel Psikolojinin incelediği bir baslıktır. Geriye Ket Vurma Engelleme – Bozma – Unutma, Yeni öğrenilen bilginin önceden öğrenilmis olan bilgi ile karıstırılması ve yeni öğrenme durumunu zorlastırması ...

                                               

Gündüz düsü

Gündüz düsü, uyanık durumda kisinin kafasında yasattığı, içerisinde çesitli düsüncelerin, isteklerin, hayallerin ve çevresel gerçek olayların birbirine karıstığı canlı hayallerdir. Düsteki gibi simgesel olarak dısavurulmayan hayaller, tamamen ger ...

                                               

Hastalık kazancı

Hastalık kazancı, belli bir rahatsızlıktan dolayı ya da dolaysız sağlanan her türlü doyum, bu deyimin içindedir. Birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılır.

                                               

Hipertimi

Hipertimi, asırı duygusallıkla beliren duygulanım bozukluğu. Psikiyatride tanısal bir kriter olmamasına karsın, daha çok tüm yasamı kapsayan bir kisilik mizacı olarak görülmektedir. Hipertimi, psikiyatride sadece mizaç olarak düsünülmüstür. Ailes ...

                                               

Hipnopompi

Hipnopompi bir insanın hipnagogik durumda yani uykuya dalma sürecinde tecrübe ettiklerini anlatmak için kullanılır. Hipnopompia ise bir insanın hipnopompik durumda yani uyanma sürecinde tecrübe ettiği seyleri ifade eder. Hipnagogik duyular, uykuy ...

                                               

Içgözlem

Içgözlem veya içebakıs, psikolojide bir uyarıcı karsısında kisinin deneyimlediği algı, duyum, düsünce ve duygularındaki gözlem ve çıkarımlarını ifade etmesini içeren bir metotdur. Bu metot: "Bir deneyimi onu yasayan kisiden baskası gözlemleyemez. ...

                                               

Id, ego ve süperego

Psikanalizde id, ego ve süper-ego, insan zihninde etkilesime giren üç katman kümesidir. Ilk defa Sigmund Freud tarafından, yapısal psise modellemesiyle tanımlandı. Bu üç katman, bir kisinin zihinsel yasamının faaliyetlerini ve etkilesimlerini tan ...

                                               

Kafaya takma

Kafaya takma, kisinin bir durumu veya bir kimseyi sürekli olarak düsünmesidir. Kafaya takma bir süre sonra melankoliye dönüsebilir. Böyle bir durumda o kisinin psikolojik destek alması gerekir. Bir seyi kafaya takma durumu nadiren de olsa biyoloj ...

                                               

Kanaat önderi

Kanaat Lideri kavramı, psikolojik bir kavram olup, fertlerin ve toplumların anlama ve kavrama farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan liderdir. Kanaa ...

                                               

Kapıya ayak koyma tekniği

Kapıya Ayak Koyma Tekniği ilk olarak 1966 yılında uzmanlar tarafından arastırılmaya baslanan bir olgudur. Bilinen en yaygın manipülasyon tekniklerinden biridir. KAK Tekniği ilk olarak Stanford Üniversitesi’nden Jonathan Freedman ve Scott Froser I ...

                                               

Karsı koyma

Karsı koyma, bilinçsiz ruhsal içeriklerin biliçli duruma getirilmesinden duyulan hosnutsuzluk, dolayısıyla belirtilerin giderilmesine ve iyilesmeye karsı direnistir. Biliçsiz karsı koyma, örneğin hekimin yeteneklerine ve psikanaliz kuramlarına ka ...

                                               

Katartik yöntem

J. Breurin Anna O. adındaki hastasının tedavisi sırasında bulguladığı yöntemi, J. Breur ile Freud 1895te kitap halinde yayınlanarak ortaya çıkmıstır.

                                               

Konversiyon histerisi

Konversiyon histerili hastalar, cinsellikle çocuksal gelisim asamında kalmıs Oedipus kompleksi gereği gibi bir çözüme kavusturulamamıs kisilerdir. Psikanaliz Üzerine adlı yazısında Sigmund Freud söyle der: "Hastalığın ortaya çıkmasının nedeni, ha ...

                                               

Meditasyon

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmis, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düsünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, "kisinin iç huzuru, sükûnet, değisik suur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulasma ...

                                               

Mikro-ifadeler

Mikro ifadeler insanların, yasadıkları bir hissi veya düsünceyi bastırmak veya gizlemek isterken yaptıkları ani ve istem dısı yüz hareketleridir. Genellikle bir kazanım veya yitirim söz konusu olan gergin durumlarda ortaya çıkarlar. Normal yüz if ...

                                               

Mobbing

Mobbing ya da bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye veya baska bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik siddet, baskı, kusatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıy ...

                                               

Narsisizm

Narsisizm veya özseverlik, kisinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karsı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kisinin kendisine asık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Nar ...

                                               

Online terapi

Online terapi, çevrimiçi terapi veya internet terapisi, internet teknolojileri kullanılarak bireysel veya grup terapilerinin gerçeklestirildiği bir uzaktan psikolojik yardım uygulamasıdır. Online terapi uygulamaları, basta ABD ve Avrupa olmak üze ...

                                               

Orta yas krizi

Orta yas krizi veya eriskin sendromu ; kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz süreci öncesi değisen hormonal faaliyetlere bağlı olarak kisilerin cinselliğe karsı asırı istek artısının olusmasına verilen genel addır. Genelde bilinç daha doğru ...

                                               

Öz sunum

Öz sunum bireylerin, etkilesim içinde bulundukları kisilerdeki izlenimlerini kontrol etme çabası olarak tanımlanır. Izlenim yönetimi bazı kaynaklarda öz sunum ile aynı anlamda kullanılmasına rağmen tanım olarak öz sunumu içinde barındıran, daha k ...

                                               

Problem çözme (bilissel psikoloji)

Problem çözme, problem çözücü için açık bir çözüm yöntemi bulunmadığında, belirli bir durumu, bir sonuç durumuna dönüstürmeye yönelik bilissel süreçtir. Problem çözme, hedefe yönelik goal-directed davranıstır. Hamlelerin uygulanmasını mümkün kıla ...

                                               

Proteus etkisi

Proteus etkisi, çevrimiçi sanal oyun içindeki bireyin davranıslarının, kendi avatarının görsel özellikleri ile iliskili olarak değismesi olarak tanımlanmaktadır. Bu değisim, o sanal ortama dahil diğer kullanıcıların bu karakterlerle tipik bir biç ...

                                               

Psikolojik siddet

Psikolojik siddet, failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve asağılamak, ona yaptırım uygulamak veya cezalandırmak için toplumdan soyutlamak üzere baskı uyguladığı bir saldırganlık biçimidir. Psikolojik siddet uygulayan fail bağırma, korkutma, ...

                                               

Psikolojinin ana hatları

Psikoloji, davranıs ve zihinsel süreçlerin bilimidir. Öncelikli hedefi, hem genel prensipler olusturarak hem de spesifik vakaları arastırarak bireyleri ve grupları anlamaktır. Psikolojiye genel bir bakıs ve güncel bir rehber olarak asağıdaki ana ...

                                               

Reaktans (psikoloji)

Reaktans, Psikolojik Tepkisellik Kuramı veya Karsıt Tepki Kuramı, davranıssal özgürlüklerin teklifler, kisiler, kurallar ya da düzenlemeler yoluyla tehdit edilmesi veya ortadan kaldırılması durumunda ortaya çıkan motivasyonel uyarılmadır. Reaktan ...

                                               

Sanal seks

Sanal seks, cinselliğin fiziki cinsel temas yolu ile değil de, fiziki olmayacak sekilde beyinde yaratılması veya kafada yasanılmasıdır. Örnek olarak rüyasında sevisen erkeğin ereksiyon olması ve orgazm sonucu spermlerinin bosalması gösterilebilir ...

                                               

Simparafili

Simparafili yangın, trafik kazası gibi felaketleri izlerken ya da felaketlere tanık olurken cinsel uyarılmaya sebep olan parafili çesidi. Terim seksolojist, psikolog yazar John Moneynin 1984teki "Paraphilias: Phenomenology and classification" adl ...

                                               

Susmak

susmak, konusma iletisim eyleminin durdurmak muhatap olunanla bir fikir veya bir görüs hakkında muhatap olunmadığı ifade etmek için varsayılan söylemin yok sayılması eylemidir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →