ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392                                               

Obsesif kompulsif kisilik bozukluğu

Obsesif kompulsif kisilik bozukluğu ya da Saplantı nevrozu, neurosis) ; Hastanın kendisini sürekli olarak duygulara kaptırmaktan, belli düsünceleri aklına getirmekten, belli davranısları bir tören havasında yinelemekten bir türlü yakasını kurtara ...

                                               

Oftalmoparezi

Oftalmoparezi belli nörolojik hastalıklarda karsılasılan bir fiziksel bulgudur. Göz hareketinden sorumlu bir veya daha fazla ekstaoküler kasın felç olması durumuna denir. Oftalmoparezi bütün ekstraoküler kasları kapsayabilir.

                                               

Orak hücreli anemi

Orak hücreli anemi, alyuvarlardaki oksijen tasıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucu alyuvarların orak seklini almasıyla olusan otozomal resesif kalıtılan genetik bir hastalıktır. Solunumla aldığımız oksijen akciğerlerden kana geçerek ...

                                               

Osteoporoz

Osteoporoz veya kemik erimesi, kemik metabolizmasındaki bir bozukluk sonucunda kemikteki protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay kırılabilmesine sebep olan bir hastalıktır. Kemiğin birim hacimdeki mineral yo ...

                                               

Osteoskleroz

Osteoskleroz, kemik dokusundaki yoğunluk artısını betimler. Nedenleri açısından 2 tür osteoskleroz vardır: 1. Primer osteoskleroz: Nedeni bilinmeyen osteoskleroz olgularıdır. Çoğu sendroma-özgü bulgu olarak ortaya çıkar. Kemik displazileri içeren ...

                                               

Otit

Otit, hem insanlarda hem de diğer hayvanlarda kulağın iltihaplanması veya iltihaplanma için kullanılan genel bir terimdir. Asağıdakilere bölünmüstür: Otitis externa, dıs kulak iltihabı, dıs kulak ve kulak kanalını içerir. Dokunulduğunda veya çeki ...

                                               

Otizm Tanı Görüsmesi

Otizm Tanı Görüsmesi – Gözden Geçirilmis, otizm ya da otistik spektrum bozukluğu olması ihtimali olan bireylerin ebeveynleri ile yapılan bir görüsmedir. Görüsme söz konusu kisinin tüm gelisimsel tarihçesini inceler, bir psikiyatrist ya da eğitiml ...

                                               

Otizm Tanı Gözlem Ölçeği

Otizm Tanı Gözlem Ölçeği, 1989 yılında yaratılan ve otizm ile ilgili sosyal ve iletisimsel davranısları değerlendirmek için kullanılan standartlastırılmıs tıbbi bir protokoldur. Protokol, değerlendirmeyi yapan ve değerlendirme yapılan arasında bi ...

                                               

Panik bozukluk

Panik bozukluk, tekrarlanan beklenmedik panik ataklar ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, uyusma veya korkunç bir seyin olacağı hissini içeren ani yoğun korku dönemleridir. Semptoml ...

                                               

Papillon-Lefévre sendromu

Papillon-Lefévre sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Haim-Munk sendromu olarak nitelendirilen bir fenotipi vardır. Ilk bulgular 2-4 yaslarında belirir. Deri Bulguları: Avuçlarda ve taban ...

                                               

Parry Romberg sendromu

Parry Romberg sendromu ; progresif, yüzün tek tarafını tutma eğiliminde olan bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık görülmekte ve 5-15 yas aralığında baslangıç göstermektedir.

                                               

Pectus Excavatum

Tıbbi terminoloji adıyla Çökük göğüs seklinde göğüs kafesi sekil bozukluğunu ifade etmektedir. Göğüs kafesi. Pectus excavatum, günümüzde torakoskopi göğüs kafesinin içini gösteren küçük kamera yardımı ile göğüs kafesi içine dısarıdan görülemeyece ...

                                               

Pellegra

B 3 vitamini eksikliğinde ortaya çıkan tehlikeli hastalıklardan biridir. Derinin açık bölümlerinde kızıl lekeler belirir. Ishal gibi sindirim problemleri ve unutkanlık-bunama gibi sinir sistemi belirtileriyle seyreder ve ölümle sonuçlanır. Sempto ...

                                               

Pityriasis rosea

Gül hastalığı, nedeni belirlenemeyen ve stres ile semptomları artıs gösteren bir hastalıktır. Baslangıcında öncelikle sivilceye benzeyen bir doku çıkar, sonra bu doku döküntü haline dönüsür ve kırmızı bir halka halini alır. Bu hastalığın görülmes ...

                                               

Piyemi

Piyemi, organizmada irinli bir odaktan piyojen etkenlerin kan dolasımına karısması ve organizmanın diğer bölgelerinde de apselerin olusmasıyla karakterize bir durumdur. Antemortem muayenede yüksek ates, genel durum bozukluğu, kaseksi ve lokal iri ...

                                               

Plevral efüzyon

Plevral efüzyon, paryetal ve visseral plevra arasındaki potansiyel bosluğa plevral bosluk sıvı birikimidir. Gelismekte olan ülkelerde en sık sebepler konjestif kalp yetmezliği, kanserler ve pnömonidir.

                                               

Plörezi

Plörezi veya Plöral efüzyon, akciğerleri çepeçevre saran zarların arasında sıvı toplanmasıyla sonuçlanan hastalıkların genel ismidir. Halk arasında zatülcenp adıyla bilinir. Her yastan insanda görülebilir. Tüberkülozdan kansere, kalp yetersizliği ...

                                               

Polimiyozit

Bacakların ve gövdeye yakın proksimal kısımlarında hareket zayıflığının yanı sıra, kas kütlelerinde amiyotrofiyle, ra basamakla ya da kendiliğinden beliren ağrılarla ortaya çıkar. Buna çoğu zaman deri belirtileri eslik eder; yüzde eritemli dökünt ...

                                               

Polinevrit

Polinevrit, birçok büyük sinirin aynı anda ve bakısımlı olarak hastalanmasıyla belirgenlesen ve uçlarda daha belirgin bir gevsek felç, kemik, kris reflekslerinin ortadan kalkması ve amiyotrofi belirtileriyle birlikte el ve ayaklarda daha belirgin ...

                                               

Poliüri

Poliüri belli bir zaman aralığında yüksek miktarda idrarın üretilip atılmasıdır. Antidiüretik bir madde ise idrar miktarını azaltır. Bak Vasopressin Kahve, alkol ve kola gibi diüretik maddeler içeren içeceklerin tüketilmesi idrar miktarının artıs ...

                                               

Potomani

Potomani veya psikojenik polidipsi sürekli ve kontrol edilemez bir sekilde su içme isteği ile karakterize olan bir hastalıktır. Hasta ulasabileceği herhangi sıvıyla ve de özellikle suyla bu isteğini yerine getirir. Potomani tehlikeli sonuçlara yo ...

                                               

Propionibacterium acnes

Propionibacterium acnes gram-pozitif, yavas çoğalan, cildin normal florasında da bulunan bakteri. Akne olusumunda rolü bulunur. Bu bakterinin genomu taranmıs ve cildi asındırıcı enzimler ve bağısıklık sistemini harekete geçirici bazı proteinleri ...

                                               

Pseudohematuria

Pseudohematuria, Yalancı hematüri olarak da adlandırılmaktadır. Idrar ve dıskının alınan bir kısım ilaçların ve yiyeceklerin etkisi ile kırmızı renk almasıdır. Bilinen gerçek hemoroidin aksine kırmızılığın içinde herhangi bir kan hücresi veya hem ...

                                               

Psikopati

Psikopati, çekici, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç isleme potansiyeline sahip kisilik yapılarını için kullanılır. Psikopati sözcüğü, Yunanca psych yani "zihin, ruh" ve pathos yani "dert, acı çekmek, hastalık"tan türemistir. Eskiden h ...

                                               

Rabdomiyoliz

Rabdomiyoliz, kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulmadır. Kas hasarı fiziksel, kimyasal veya biyolojik faktörlerden kaynaklanabilir. Kaslardaki tahribat, hasarlı kas hücrelerinin bozulma ürünlerinin kana ...

                                               

Ramsay Hunt sendromu

Ramsay Hunt sendromu akut fasiyal nöropati kümesine özgü sendromlardan biridir. Hastaların çoğu orta yasın üzerindedir. Yüz ve ağız lezyonları olan Herpes zoster ’li hastalarda N. facialis ve ganglion geniculatum etkilenmesi sonrasında ortaya çıkar.

                                               

Rapp-Hodgkin sendromu

Rapp-Hodgkin sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. AEC sendromunun fenotipi olarak niteleyen arastırmacılar vardır; AEC sendromu’ndan farkı göz kapakları yapısıklığının bulunmamasıdır. De ...

                                               

Regresif otizm

Regresif otizm normal gelismeye basladığı görülen bir çocuğun yaklasık 18 aylıktan itibaren konusma va sosyal becerilerini kaybetmesi ve sonradan otizm tanısı konmasıyla ortaya çıkar. Otistik çocuklarda gerilemeyi tanımlamak için ayrıca otistik g ...

                                               

Riketsioz

Riketsioz - Rickettsia türü bakterilerin yol açtığı hastalıklara verilen genel addır. Bu hastalıklardan bazıları kesin olarak tanımlanmıstır. Bunlar arasında Rocky dağı kızamıklı atesi, Brill-Zinsser hastalığı ve fievre boutonneuse sayılabilir. R ...

                                               

Serebral palsi

Serebral palsi, gelismekte olan beyinde intrauterin dönemde veya yasamın ilk aylarında olusan lezyon ya da zedelenme sonucu gelisen, ilerleyici olmayan ancak yasla birlikte değisebilen, hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve ...

                                               

Sıcak çarpması

Sıcak çarpması, aynı zamanda günes çarpması olarak da bilinen bu tibbi durum çevresel kosullar nedeniyle ısıya maruz kalınması ve termoregülasyon eksikliği nedeniyle vücut sıcaklığının 40.6 °Cnin üzerine çıktığı hipertermi olarak tanımlanan ciddi ...

                                               

Siğil

Siğil derinin üst tabakasına veya mukozaya yerlesen Insan papilloma virüsü/HPV olarak bilinen bir virüse ait enfeksiyonlardır. Siğillerin sekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değismekle beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırı ...

                                               

Sinüzit

Sinüzit, yüz sinüsleri yüzeyindeki mukoza zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Burun mukoza iltihabı ya da dis çürüğünden kaynaklanan üst çene kemiği iltihaplanmasından ileri gelir. Burundaki biçim bozuklukları ve polipler sinü ...

                                               

Siroz

Siroz ; karaciğer fonksiyonlarının kaybı ile sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül islevsel birimlerinin sertlesme ve nedbelesme ile yerini geri dönüsümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen he ...

                                               

Sistit

Sistit, kadınlarda görülen idrar kesesi iltihaplanmasıdır. Bakterilerin yol açtığı mikrobik sistit ve mikroplar ile ilgisi bulunmayan intersitisyel sistit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Bu iki hastalığın belirti ve bulguları birbirine benzem ...

                                               

Skeeter sendromu

Skeeter sendromu, sivrisineklerin sokması sonrasında olusur. Eriskin disi sivrisinek yumurtalarını olgunlastırabilmek için demire ihtiyaç duyar. Demiri kandaki Hemoglobin ve Transferrin’den sağlar. Hemoglobin, kandaki oksijeni tasımak için içeriğ ...

                                               

Solunum yetmezliği

Solunum yetmezliği veya respiratuar yetmezlik solunum sisteminin gaz değisiminde yetersiz kalması durumudur. Bunun sonucu olarak arteriyel oksijen ve/veya karbon dioksit seviyesi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düsüs hipoksemi ve a ...

                                               

Stomatitis

Stomatitis, ağzın ve dudakların enflamasyonudur. Aft olsun ya da olmasın, ağız veya dudak mukozalarını etkileyen herhangi bir enflamatuarı ifade eden genel terimdir. Kisinin yemesini, konusmasını ve uyumasını zorlastırır. Dil, dis etleri ve dudak ...

                                               

Suçiçeği

Suçiçeği, varicella zoster virüsünün sebep olduğu, vücutta kasıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ates ile kendini gösteren bulasıcı bir hastalık türüdür. Suçiçeği döküntüleri ilk olarak gövde ve yüzde ortaya çıkar. Hastalık, çoğunlukta çocu ...

                                               

Superior vena kava sendromu

Superior vena kava sendromu superior vena kavanın kompresyonu sonucunda ortaya çıkan belirti ve bulguları tanımlar. Superior vena kava sendromuna, trakea basısı da eslik ederse superior mediastinal sendrom adını alır. En sık neden malign tümörler ...

                                               

Süt humması

Süt humması veya hipokalsemi, kan kalsiyum seviyesini düzenleyen paratiroid hormonunun doğum sonrası islev gösterememesi sonucunda olusur. Doğum felci daha çok yüksek süt verimli sığırlarda doğum sonrası görülen metabolik bir hastalıktır. Hayvan ...

                                               

Sankroid

Sankroid cinsel yolla bulasan ve üreme organlarında görülen ağrılı yaralardır. Genel olarak cinsel temas yoluyla geçmekle beraber erkeklerde temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden de görülür.

                                               

Sasılık

Strabismus veya bilinen adıyla sasılık, gözün önlenemeyen kayması. Sasılık gözlerin yanlıs pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Gözlerden bir tanesi tam karsıya bakarken diğeri dısa yukarıya içe ya da asağıya bakmaktadı ...

                                               

Sizotipal kisilik bozukluğu

Sizotipal kisilik bozukluğu veya sizotipal bozukluk, siddetli sosyal anksiyete, düsünce bozukluğu, paranoid düsünceler, derealizasyon, geçici psikoz ve çoğu zaman sıradısı inançlar ile karakterize zihinsel bir bozukluktur. Bu bozukluğu olan insan ...

                                               

Takayasu arteriti

Takayasu arteriti, genellikle 40 yas altı kadınlarda görülen,aort ve ana dallarını tutan inflamasyon sonucu olusan vaskülit tablosudur. Iki koldan ölçülen tansiyon değerleri farkının 10-20 mmhg nin üzerinde olması,kollarda hareket sonrası çabuk y ...

                                               

Tasikardi

Tasikardi, sinüs ritminin dinlenme sırasında olabilecek normal oranını asmasıdır. Genel olarak dinlenme sırasında nabzın dakiada 100ü asması yetiskinlerde tasikardi olarak kabul edilmektedir. Dinlenme hızının üzerindeki kalp atıs hızları normal v ...

                                               

Testis torsiyonu

Testis torsiyonu erkeklerde yumurtalıkların kendi etrafında dönerek spermatik kordonun büzüsmesi sonucu kan dolasımının bozulmasından dolayı olusan rahatsızlığa verilen addır. Tıbbi acil bir durumdur. En geç 4-6 saat içerisinde cerrahi veya elle ...

                                               

Thomsen hastalığı

Otosomal dominant geçer. Yani hastalık doğustan vardır. Otosomal resesif formları da vardır. Kas membranı klor kanallarında bozukluk vardır. 10-20 yaslarında baslar ve tek semptom myotonidir. Myotoni,kasların kasıldıktan sonra hızlıca gevsememesi ...

                                               

Tremor

Tremor, irade dısı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinsonda görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir. Tremor ...

                                               

Trombotik trombositopenik purpura

Trombotik trombositopenik purpura TTP ya da Moschcowitz sendromu, kanın pıhtılasmasına iliskin nadir görülen bir hastalıktır. Vücut genelinde küçük damarlarda mikroskobik ve yoğun kan pıhtılasmasıyla kendisini gösterir. TTP vakalarının çoğu ADAMT ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →