ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 378                                               

Lagrange noktası

Gök mekaniğinde, Lagrange noktaları ortak kütle merkezi etrafında dönen, biri genellikle diğerinden çok daha küçük, iki kütlenin yarattığı potansiyelin denge noktalarıdır. Lagrange noktaları iki cismin yarattığı kütleçekim kuvvetinin, dönmeden ka ...

                                               

Mekanik denge

Mekanik denge bir katı cisim için cisme etkiyen bileske kuvvet vektörünün ve bileske moment vektörünün sıfır olmasıdır. Katı cisim deforme olmadığından cisme etkiyen kuvvetlerin ve momentlerin net olarak sıfır olması Newtonun ikinci hareket yasas ...

                                               

Mekanik verimlilik

Mekanik verimlilik, bir makineye verilen enerji ile makineden elde edilen kuvvet veya hareketin verimliliğinin ölçümüdür. Verimlilik, ölçülen performasın ideal performansa oranıdır ve matematiksel olarak söyle ifade edilir: Verimlilik = Olculen p ...

                                               

Merkezkaç kuvveti

Merkezkaç kuvveti adını tasıyan fakat gerçekte bulunmayan, yani Newton yasalarına uymayan bir hayalet kuvvet. Newton’a göre duran bir cisme etki eden kuvvet o cismin ivme kazanmasına neden olur. Yine Newton’a göre hareket halindeki bir cisim, üze ...

                                               

Reynolds sayısı

Akıskanlar mekaniğinde Reynolds sayısı, bir akıskanın, atalet kuvvetlerinin, viskozite kuvvetlerine olan oranıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akıs sartı altında birbirine olan göreceli önemini verir. Bundan ötürü, Reyno ...

                                               

Saatçi

Saatçi, mekanik sistemle çalısan kol saati, çalar saat, cep saati, duvar saati gibi saatlerin montaj, tamir ve ayarını yapan kimsedir. Ilk saat yapımcılarının karsılastıkları güçlükler, sadece mekanik alanda olmustu. Teknik gelismeler sayesinde, ...

                                               

Çoklu dünyalar yorumu

Çoklu dünyalar, Kuantum mekaniğinin yorumlarından biri. Bu yorumlamaya göre gerçekliğin kendisi olarak tüm kainat için tek ve evrensel bir dalga fonksiyonu mevcuttur. Bu evrensel dalga fonksiyonu her seyin dalga fonksiyonu olarak, bilinen dünyada ...

                                               

Kuantum noktacıkları

Kuantum noktacıkları adını ilk kez su anda Yale Üniversitesinde uygulamalı fizik profesörü olan Mark REED’den almıs olmakla beraber, ilk kez Bell Laboratuvarında çalısırken Louis E.Brus tarafından kesfedilmislerdir. Kuantum parçacıkları yarı ilet ...

                                               

Pilot dalga teorisi

Kuantum mekaniğinin farklı bir yorumu olan pilot-dalga kuramına göre, parçacıklar gözlense de gözlenmese de dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen belirli pozisyonlara sahiptir. Kuantum fiziğindeki ölçme problemini çözüme ulastırmak için ilk d ...

                                               

Von Neumann yorumu

Kuantum mekaniğinin farklı yorumlarından Von Neumann yorumuna göre, dalga fonksiyonunun çökmesi için fizik dısından yeni bir sürecin dünyaya girmesi gerekir. Buna göre dünya, herhangi bir bilinçli zihnin dünyanın bir bölümünü her zamanki belirsiz ...

                                               

Zayıf etkilesim

Zayıf nükleer kuvvet ya da zayıf kuvvet, pek çok parçacığın ve hatta pek çok atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumludur. Zayıf kuvvetin etki ettiği parçacık, bozunarak, kendisiyle akraba bir parçacığa dönüsür. Bu esnada bir elektron ile bir ...

                                               

Clausius-Mossotti esitliği

Elektromanyetizmada Clausius-Mossotti esitliği, bir malzemenin bağıl geçirgenliğini o malzemeyi olusturan atom veya moleküllerin kutuplanabilirliği ile iliskilendirir. Ismini Ottaviano-Fabrizio Mossotti ve Rudolf Clausiuslerden almaktadır. Esitli ...

                                               

Dağılma

Elektromanyetizmada ve optikte dağılma ya da dispersiyon, elektromanyetik dalganın ilerlediği ortamdaki faz hızının frekansına bağlı olması durumudur. Kırılma indisinin frekansa bağlılığı olarak da tanımlanabilmektedir. Bu özelliğe sahip ortamlar ...

                                               

Dove prizması

Dove prizması görüntü elde etmek için kullanılan bir tip yansıtıcı prizmadır. Dove prizması tepe açısı 90° olan bir prizmanın üst kısmının çıkarılmasıyla elde edilir. Isık eğimli yüzeylerinden birinden prizmaya girerek taban yüzeyinden tamamen ya ...

                                               

Düzlem ayna

Düzlem ayna, yüzeye paralel gelen ısın demeti paralel olarak yansıtan aynalardır. Düzlem aynada herhangi bir noktasal cisim görüntüsünü bulmak için aynaya iki ısın gönderilir. Yansıma kanunlarına göre ısınlar yansıtılır.Yansıyan ısınların her zam ...

                                               

Evanesan dalga

Elektromanyetizmada evanesan dalgalar ya da sönümlenen dalgalar, uzayda herhangi bir yöne hareket ederken üstel bir biçimde sönümlenen dalgalardır. Bu dalgalar, sönümlendikleri yöne doğru net güç akısı göstermezler. Kartezyen koordinat sisteminde ...

                                               

Faz hızı

Bir dalganın faz hızı, o dalgayı olusturan her bir frekans bileseninin fazının ilerleme hızıdır. Sinüzoidal bir dalganın zirve veya dip noktası faz hızı ile ilerler. Faz hızı, dalga boyu {\displaystyle } ve periyot {\displaystyle } cinsinden, v p ...

                                               

Foton çiftleri

Foton çiftleri, birbiri ile aynı özelliği gösteren iki fotondan olusur. Aralarında hiçbir fiziksel bağ olmamasına karsı, herhangi birine etki edildiği zaman iki çift de aynı tepkiyi verirler. Örnek olarak, bir foton Aya gönderilse ve Dünyadaki es ...

                                               

Fraser spiral illüzyonu

Fraser spiral illüzyonu, ilk kez 1908’de Britanyalı psikolog James Fraser tarafından açıklanan optik bir illüzyondur. Bu illüzyona ayrıca hileli spiral veya orijinal adıyla bükülmüs seritler illüzyonu da denir. Siyah yay parçalarının üst üste gel ...

                                               

Frekans seçici yüzey

Frekans seçici yüzeyler, belli frekanslardaki elektromanyetik dalgaları yansıtmak, iletmek veya soğurmak için tasarlanmıs periyodik yapılardır. Özellikle mikrodalga ve optik frekansları için filtrelemede sıklıkla kullanılan bu yapıların isleyisi ...

                                               

Helyotrop

Helyotrop, 19. yüzyılda Avrupada arazi ölçümlerinde kullanılmıs bir araçtır. Alman matematikçi ve bilim adamı Carl Friedrich Gauss tarafından icat edilmistir. Helyotrop kelimesi, Yunanca helyos ve tropos kelimelerinin birlesmesiyle olusmustur. Gü ...

                                               

Isık haslığı

Isık haslığı, bir rengin ya da rengi olusturan ham maddelerin ısığın ultraviyole etkisi karsısında uğrayacağı zararın derecesidir. Ultraviyole ısın, renk bilesenlerinin yapısını bozabilecek güçtedir. Yani halk dilinde rengi soldurabilmektedir. Re ...

                                               

Karanlık

Karanlık, aydınlığın karsıtı ve görünür ısığın bulunmaması durumu. Renk alanında siyahın olusturduğu görüntüdür. Isık olmadığında gözdeki çubuk ve koni hücreleri uyarılmazlar. Bu uyarım eksikliği nedeniyle fotoreseptör hücreler; frekans ve dalgab ...

                                               

Kırılma (fizik)

Kırılma, fizikte sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ısığın ortamların kırıcılık indislerine nispetle yön değistirmesine verilen addır. Mesela hava ortamında yol alan ısık ısınları su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak ...

                                               

Kırılma indisi

Bir maddenin kırılma indisi, o maddede yol alan ısığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boslukta yol alan ısığa göre ne kadar yavas ilerlediğini gösteren bir katsayıdır. Genellikle n sembolü ile gösterilir. n = c v {\displaystyle n={\frac { ...

                                               

Kırılmalı teleskop

Kırılmalı teleskop veya refraktör, bir görüntüyü görüntülemek için lens kullanan bir optik teleskop türüdür. Kırılmalı teleskop tasarımı baslangıçta casusluk camları ve astronomik teleskoplarda kullanıldı ancak aynı zamanda uzun odaklı kamera mer ...

                                               

Morötesi

Morötesi ya da ultraviyole ısınım, dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ısına denir. Gözümüz, 400 ile 700 nm dalga boyları arasına duyarlıdır ve bunun dısındaki ısınımı algılayamaz. Görebildiğimiz en küçük dalga boylu ısınımı mor olarak algıladığ ...

                                               

Newton halkaları

Newton halkaları olgusu bu konu hakkında ilk niceliksel incelemeleri yapan Isaac Newton tarafından 1717 yılında ortaya kondu. Konveks bir cam parçası tümsek yüzü asağıya gelecek sekilde düz bir cam üzerine yerlestirildiğinde iki parça arasında bi ...

                                               

Prizma (optik)

Prizma, optikte düz yüzeyleri olan ve ısığı kıran saydam bir cisimdir. Yüzeyler arası açıları uygulamaya bağlı olarak değisir. Geleneksel geometrik sekli ise alt yüzeyi üçgen kenarları ise karesel olan üçgen prizmadır. Bu nedenle halk arasında "p ...

                                               

Ar

Ar, 100 metrekareye karsılık gelen alan ölçüleri birimidir. Yöresel kullanımda evlek olarak da kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde matematikte yoğun olarak kullanılan alan ölçüleri: Hektar 10.000 metrekare. Dekar 1000 metrekare Ar 100 metrekare ...

                                               

Atomik kütle birimi

Atomik kütle birimi veya dalton, çok ufak kütleli maddelerin, özellikle atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan ölçü birimidir. Bir karbon 12 atomunun kütlesinin tam olarak 1/12sine esittir. Bunun sebebi, karbonun en kararlı v ...

                                               

Atto-

Atto, "kvintilyonda bir" anlamında bir ön ek. Genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır. 1 litre = 1.000.000.000.000.000.000 attolitre Ağırlık ve ölçü birimlerinde 1 gram = 1.000.000.000.000.000.000 attogram 1 ometre = 1.000.000. ...

                                               

Elektromanyetik debimetre

Elektromanyetik debimetre, iletkenliği olan sıvıların akıslarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Ölçüm hacimsel olarak;litre/saniye, litre/dakika, litre/saat, metreküp/saniye, metreküp/dakika, metreküp/saat cinsinden ölçüm yapılır. Elektrom ...

                                               

Femto-

Femto, "katrilyon bir" anlamında bir ön ek. Genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır. Ağırlık ve ölçü birimlerinde 1 gram = 1.000.000.000.000.000 femtogram 1 litre = 1.000.000.000.000.000 femtolitre 1 metre = 1.000.000.000.000.0 ...

                                               

Hatalı terazi

Ölçüm yapılan terazinin kollarının uzunlukları esit değilse de doğru tartım yapılabilir.Bunun için: "X" cismini terazinin sol kefesine,sağ kefesine de ölçüm yaparken kullandığımız ağırlıkları koyalım ve bunlara da "m 1 diyelim.AC sol kolun uzunlu ...

                                               

Hektometre

Hektometre, metrik sistemde metrenin 100 katı olan ölçü birimi. Hekto kelimesi yunancada "yüz" anlamına gelen "ekato"dan türemistir. nanometre < < < mikrometre < < < milimetre < santimetre < desimetre < metre < dekam ...

                                               

ISO 13485

ISO 13485, ISO kurumu tarafından yayınlanan, mevzuat amaçları bakımından sartlar baslığına sahip medikal cihaz üreticilerine uygulanabilen kalite yönetim standardıdır. ISO 9001:2008 standardına ek olarak birtakım gereklilikler getiren standart, d ...

                                               

ISO 3166-2

ISO 3166-2, ISO 3166 standardının 2. kısmıdır. Ülke bölümlerinin ve bağlı alanlarının isimlerinin kodlanmasına iliskin standartları içerir. Bu standardın amacı, yerler için isimleri yerine kullanılmak üzere dünya çapında geçerli bir kodlama yapıl ...

                                               

ISO 3166-2: IR

Ana madde: ISO 3166-2 ISO 3166-2:IR, Uluslararası Standardizasyon Örgütü kısaltma; ISO tarafından yapılan, ülkelerin bölümlerinin ve bağlı alanlarının isimlerinin kodlanmasına iliskin standartları olan ISO 3166-2nin, Iran Islam Cumhuriyetini kaps ...

                                               

ISO romanizasyonları listesi

ISO 9984, Gürcü alfabesi ISO 11941, Kore Güney Kore ve Kuzey Kore için ayrı alfabesi ISO 11940-2, Tay basitlestirilmis alfabesi ISO 843, Yunan alfabesi ISO 259, Ibrani alfabesi ISO 15919, Hint alfabesi ISO 9985, Ermeni alfabesi ISO 11940, Tay alf ...

                                               

Imparatorluk birimleri

Imparatorluk birimleri, emperyal birimler veya imparatorluk sistemi, Ilk olarak 1824 Ingiliz Ağırlık ve Ölçüleri Yasasında tanımlanan ve bir dizi ölçü ve değisiklikleriyle gelistirimis birimler sistemidir. Imparatorluk birimleri, 1588den 1825e ka ...

                                               

Karat (ağırlık birimi)

Birim, oldukça sabit ağırlıklara sahip olması dolayısı ile eski tarihlerde ağırlık ölçmede kullanılan keçiboynuzu tohumundan kökenlenir. Karat adı, keçiboynuzunun Arapça karsılığı olan karrat sözcüğünden gelir. Keçiboynuzu, Yunancada keration, In ...

                                               

Kilo-

Kilo, "bin" anlamında bir ön ek. Genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır. 1 kilometre = 1000 metre Ağırlık ve ölçü birimlerinde 1 kilogram = 1000 gram 1 kilolitre = 1000 litre 1 kilovolt = 1000 volt 1 kilowatt = 1000 watt Elekt ...

                                               

Kilometre bölü saat

Kilometre bölü saat, hız veya sürat birimi. Bir cismin 1 saat boyunca aldığı yolu ifade eder. Kısaltma olarak km/s ya da km s −1 kullanılır. Birçok ülkede hız birimi kilometre bölü saattir.

                                               

Libre (kütle birimi)

Pound, bir ağırlık ölçüsü birimi. Dünyada yaygın olarak kullanılan avoirdupois sistemde 0.45359237 kilograma, 16 onsa veya 7000 graine esittir. Troy ve apothecaries sistemlerinde 0.3732417216 kg, 12 ons veya 5760 graine esittir. "lb" kısaltması, ...

                                               

Manyetometre

Magnometre, Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan bir araçtır. Magnometre, ortamdaki demir cevheri oranına göre çalısır. Manyetometrelerin önemli kullanım alanlarından biri de dünyamızın manyetik alanının ölçülmesidir. Dünyanın manyetik ala ...

                                               

Mikrometre

Mikrometre, Milimetrenin binde birine, metrenin milyonda birine esit uzunluk birimi. µm sembolü ile gösterilir.

                                               

Mil (birim)

Mil bir mesafe ölçüm birimidir. Isim olarak ingilizce kökenlidir, tarihte değisik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmıs ve hâlen kullanılmaktadır. Standart kısaltması; ´dir. Kara mil´i Statute mile ve Deniz mil´i Nautical mile ola ...

                                               

Milimetre

Milimetre, Uluslararası Birim Sisteminin tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistemin bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.

                                               

Nano-

Nano, Yunanca cüce’ demektir. Nano ile tanımlanan ifadeler, herhangi bir ölçünün milyarda birini gösterir. Örneğin; nanometre, metrenin milyarda birini 10 −9 ifade etmektedir. Nanoteknoloji bizi daha akıllı değilse bile sağlıklı ve güçlü yapacak. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →