ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353



                                               

Floem

Floem veya soymuk borusu, fotosentez sonucu üretilen organik maddeleri yeni sürgün olusumunda kullanmak üzere veya depo organlarında biriktirmek üzere ileten borucuklar. Tek sıra halinde üst üste dizilmis canlı hücrelerden olusur. Floem olusurken ...

                                               

Gutasyon

Gutasyon, bitkilerde su basıncının arttığı zamanlarda yapraklarda hidadot denilen özel yapılardan ksilem özsuyunun damlalar halinde dısarıya çıkması. Çiy ile karıstırılmamalıdır. Bu özel yapılardan su kök basıncı arttığı zaman, iletim aktivitesi ...

                                               

Hortus Botanicus Leiden

Horus Botanicus Leiden, Hollandanın en eski botanik bahçesi olup aynı zamanda dünyanın en eskilerindendir. Sehrin tarihi merkezinin güneybatısında, Akademi binası ile Leiden Gözlemevi arasında kalır.

                                               

Index Herbariorum

Index Herbariorum ; dünya çapında aktif olarak hizmet veren herbaryumların barındırdıkları koleksiyonlara ait bilgilerin düzenli bir sekilde korunması ve saklanması için 1935 yılında olusturulmus olan uluslararası veri sistemidir. Günümüzde basıl ...

                                               

Kabuk

Isim, gökbilim, zooloji, tıp alanlarında kabuk aynı anlamı tasımaktadır. Bir seyin üstünü kaplayan ve onu dıs etkilere karsı koruyan, bazı durumlarda besleyen, yapı gereği veya kendiliğinden olusmus sert bölüm olarak kabul görmektedir. Ağaçlarda ...

                                               

Ksilem

Ksilem veya odun borusu, bitkilerde inorganik maddelerin tasınmasını sağlayan borumsu yapılardır. Cansız hücrelerden olusurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hücreler arasındaki enine zarla ...

                                               

Lentisel

Lentisel, odunsu bitkilerin sürgün ve gövdelerini dıstan koruyan genç kabukları üzerinde, dairesel veya iğ biçimli açık veya koyu renkli kabartılar veya noktalar halinde görülen,kloroplast bulundurmayan, açılıp kapanma özelliğine sahip olmayan, h ...

                                               

Lökoplast

Lökoplastlar, renksiz plastitlerdir. Bitkilerin ısık görmeyen kısımlarında bulunurlar. Nisasta depolarlar. Fotosentez sonucu kloroplasta dönüsür ve üretilen glikoz, iletim sistemi yoluyla depo yeri olan lökoplastlara gelir. Burada glikoz moleküll ...

                                               

Plastit

Plastitler alg ve bitki hücrelerinde bulunan çesitli görevleri olan çift zarlı temel organellerdir. 1.5 milyar yıl önce simbiyogenez ile olustuğu tahmin edilmektedir. Genç hücrelerde renksiz olan plastitler, hücre ile birlikte geliserek, hücrenin ...

                                               

Psödomaki

Psödomaki, Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edilmesi sonucu olusan makiye benzer nemcil çalı topluluklarına verilen addır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde olusan çalı türleri gelisir. Akdeniz iklim bölgesinin dısında, bu iklimin hissed ...

                                               

Tomurcuk

Tomurcuk, yaprakları biri üzerine sıkıca kapanmıs ve internodları uzamamıs embriyonik sürgün. Ağaçlarda odun tomurcuğu ve çiçek tomurcuğu olmak üzere iki çesit tomurcuk bulunur. Odun tomurcukları ince ve sivridir. Odun dalları bunlardan çıkar. Çi ...

                                               

Trikom

Trikom belirli bitkiler ve bazı protistlerde bulunan tüyümsü çıkıntılar. Bunların görevleri ve yapıları oldukça değiskendir. Canlı tüyler olarak da adlandırıldıkları veya tanımlandıkları olur. Bitkilerde görülen trikom, bitkilerin farklı bölgeler ...

                                               

Vejetatif üreme

Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organlarından belli kısımlarının, ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin olusturulmasıdır. Vejetatif üreme, eseysiz üreme çesitlerindendir. Tarımda yaygın bir sekilde kullanılan ...

                                               

Yaprak dizilisleri

Alternat, her noddan bir yaprak çıkar ve yapraklar arasında belirli bir açı bulunur. Bu diziliste yapraklar almaçlı yer almıstır. Bazal, bu tip bitkilerde internodlar indirgenmis ve yapraklar kaidede yer almıstır. Dekussat, her noddan karsılıklı ...

                                               

Anjiyogenez

Anjiyogenez veya anjiyojenez ; fizyolojik bir süreç olup var olan damarlardan tomurcuklanma yolu ile yeni damarların olusması, gelismesi anlamına gelir. Vaskülojenez ile benzerlik göstermektedir. Anjiyogenez, büyüme ve gelisme ile yara iyilesmesi ...

                                               

Görüs alanı

Görüs alanı belirli bir anda görülebilen gözlemlenebilir alandır. Gözlerin kafada konumlanmasına göre hayvanların görüs alanı değisiklik gösterir. Insanlarda görüs alanı ileriye doğru 180 derecelik yatay bir alan iken bazı kuslarda görüs alanı 36 ...

                                               

Hipotermi

Hipotermi, 36-37 °C olan normal vücut sıcaklığının, 35 °Cden asağı düsmesi halinde meydana gelen rahatsızlık. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir. Insan vücudu bulunduğu ortamla ısı alıs ...

                                               

Kassal hidrostat

Kassal hidrostat hayvanlarda bulunan biyolojik bir yapıdır. Besin de dahil olmak üzere nesneleri hareket ettirmeye ve bir yerden bir yere hareket etmeye yarayan, iskeletsel desteği olmayan ve yalnızca kaslardan olusan bir yapıdır. hidrolik hareke ...

                                               

Nosiseptör

Nosiseptör ler, vücut dokusunda tehdîd eden ya da olmus olan bir yaralanmaya tepki gösteren bir reseptördür. Eğer beyin bu tehdidi yeterli bulursa gerekli vücut bölgesine dikkati çekmek için ağrı hissi uyandırır. Bu sayede tehditten kaçınılabilir ...

                                               

Ortakyasam

Ortakyasam, ortakyasarlık ya da simbiyoz, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlasarak bir arada yasamaları. Ortakyasam, iki bitki arasında olacağı gibi, bir bitki ile bir hayvan arasında da olur. Örneğin liken bir mantarla bir ...

                                               

Sebum

Sebum, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı. Yağ bezleri normalde sebum adı verilen bir madde salgılarlar. Bu salgı bildiğimiz yağ özelliklerini tasır ve amacı cildi korumaktır. Yağ bezlerinin önemli kısmı vücutta kıl köklerinin içinde yer alır ...

                                               

Vazodilatasyon

Vazodilatasyon damar duvarındaki çizgisiz kasın gevsemesiyle damarın genislemesidir. Böylece, kan akısı için daha fazla yer açılır, kan basıncı düser. Vazodilatasyon islemini kontrol eden kas ve sinirlere vazomotor denir. Vazodilatörler dokuların ...

                                               

Blastokist

Blastokist "tomurcuk" anlamına gelir, κύστις ise "idrar kesesini" ifade eder), canlı gelisiminde blastosöl asamasındaki hücre kitlesine verilen ad. Bu evrede hücreler daha hızlı bölünmeye, kendi genomlarından yapıtasları sentezlemeye ve aktif ola ...

                                               

Ektoderm

Ektoderm. Gastrulasyon sırasında, hücreler aktif ve pasif olarak yer değistirirler. Bu yer değistirmeler sonucunda hücreler Gastrula bosluğuna göre dısta, ortada ve içte olmak üzere sıralanırlar. Süngerler, Taraklılar ve Knidliler takımlarında or ...

                                               

Embriyo

Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir. Embriyo, Ingilizce: Embryo Eski Yunanca: ἔμβρυον oku. embrüon tohum çok hücreli diploid ökaryotlarda gelisimin ilk basamaklarından biri. Yumurta ve sperm hücreler ...

                                               

Endoderm

Endoderm. Gastrulasyon sırasında, hücreler aktif ve pasif olarak yer değistirirler. Bu yer değistirmeler sonucunda hücreler Gastrula bosluğuna göre dısta, ortada ve içte olmak üzere sıralanırlar. Porifera, Ctenophora ve Cnidaria takımlarında orta ...

                                               

Gastrulasyon

Gastrulasyon. Blastula evresinden sonra, çokhücrelilerin hemen hepsinde görülen evredir. Bu evrede, ektoderm ve endoderm olusur. Ektoderm, vücudu örten yapıları olustururken, endoderm; bağırsağı ve onunla ilgili yapıları meydana getirir. Blastula ...

                                               

Gelisim biyolojisi

Gelisim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelisimlerini inceleyen bilim dalı. Modern gelisim biyolojisi, dokular, organlar ve sistemlerin olusumunda rol alan hücrelerin gelisimini, değisimini, farklılasımını ve sekil almasını inceler. Embriyoloji, ...

                                               

Göbek bağı

Göbek bağı, memelilerde embriyoyu eteneye bağlayan dokuya verilen isimdir. Embriyonun kalp atısları, kanı göbek bağındaki ya da göbek kordonu iki atardamardan etenyeye gönderir; sonra kan göbek bağı toplardamarından geçerek embriyoya geri döner. ...

                                               

Indüklenmis pluripotent kök hücre

Indüklenmis pluripotent kök hücre, pluripotent olmayan bir hücreden, bazı genleri üretmesi sağlanarak veya dısarıdan faktörler verilerek, farklılasmanın tersine çevrilmesi sonucu elde edilen hücre. Indüklenmis pluripotent kök hücreler birçok yönü ...

                                               

Mezoderm

Mezoderm. Gastrulasyon sırasında, hücreler aktif ve pasif olarak yer değistirirler. Bu yer değistirmeler sonucunda hücreler Gastrula bosluğuna göre dısta, ortada ve içte olmak üzere sıralanırlar. Porifera, Ctenophora, ve Cnidaria subelerinde orta ...

                                               

Neoteni

Neoteni, olgunlasma süresinin yavaslaması sonucu büyümenin daha uzun zaman almasıdır. Büyük beyinlerin gelisiminde en önemli etmenlerdendir.Neoteni bas/beden oranı gibi morfolojik ya da merak ve oyunbazlık gibi davranıssal özellikler üzerinden ta ...

                                               

Pluripotent

Pluripotent, gelisen bir embriyonun erken safhalarında var olan, canlıyı olusturan özellesmis tüm hücre tiplerine dönüsebilme yeteneğindeki henüz farklılasmamıs hücreler için kullanılan bir tanımlama. Totipotent hücrelerin soyundan gelen pluripot ...

                                               

Somatik hücre

Somatik hücre, bir organizmanın vücudu olusturan herhangi biyolojik bir hücre. Somatik hücre, çok hücreli bir organizmada, üremeyle ilgili olan gamet, germ hücresi, gametosit veya farklılasmamıs kök hücre dısındaki diğer tüm hücrelere verilen isi ...

                                               

Yaslanma

Her canlının belirli bir yasam süresi vardır. Döllenen hücre, gelisimi tamamlayıp yeni döller verdikten sonra yaslanmaya baslar. Yaslanma sonucu ölüm meydana gelir. Yasam uzunluğu türlere göre değiskenlik gösterir. Ömür ile vücut büyüklüğü arasın ...

                                               

Zigot

Zigot, biri anneden, biri babadan gelen iki esey hücresinin birlesmesi sonucu olusan diploit hücre. Zigot, gelisiminin devamında bölünerek canlıyı olusturur. Hayvan zigotları mitoz bölünmeyle; embriyoyu olustururken, diğer canlılarda bu dönemde m ...

                                               

Anöplodi

Anöploidi bir kesinti için kromozomların bir organizmanın normal numarasını gösterir. Kromozomlar DNA, yasamın önemli bir bileseni deposu olarak çok ciddi doğum kusurları ve konjenital kosulları anöploidi için bağlantılıdır. tamamen, gelistirilen ...

                                               

Bağlantı dengesizliği

Genetikte, bağlantı dengesizliği iki veya daha fazla lokusun alellerin rastgele olmayan birlikteliğidir. Bu olgu, genetik bağlantılık ile karıstırılmamalıdır: bu, aynı kromozomda bulunan, aralarında sınırlı oranda rekombinasyon olan iki veya daha ...

                                               

Çaprazlama (genetik algoritma)

Çaprazlama yapay zekânın bir alt kolu olan genetik algoritmalarda kullanılan bir genetik isleçtir. Bu isleç kusaktan kusağa geçirilen kromozom ya da kromozomların programlamasını değistirmek için kullanılır. Genetik algoritmaların dayandığı kroso ...

                                               

Çaprazlama (genetik)

Çaprazlama, eseyli üreyen canlılarda erkek ve disi üreme hücrelerinin birlestirilmesiyle yavru bireyler elde edilmesi olayına denir. Çaprazlama yapılmasının sebebi karakterleri olusturan allel genlerin yarısının disiden yarısının erkekten alınmas ...

                                               

Çerçeve kayması mutasyonu

Çerçeve kayması mutasyonu, bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile olusan mutasyon çesididir. Bu girme ya da çıkma noktasından itibaren kodonların doğru okuma çerçevesinde bir kayma olur. Çerçeve kayma ...

                                               

DNA yanlıs eslesme tamiri

DNA Yanlıs Eslesme Tamiri, DNA tamir mekanizmalarından birisidir. DNA polimeraz, replikasyon sırasında Prova okuması proofreading yeteneğine sahiptir. DNA yanlıs eslesme tamiri, hata okuma sonrası bile kalan yanlıs eslesmeleri tamir eden mekanizm ...

                                               

Ekivalentlik

Ekivalentlik, genetik olarak aynı karaktere etki eden fakat birbirinden farklı özellik tasıyan iki genin canlının genotipinde birbirine dominantlık gösteremeyip ebeveynlerinden farklı yeni bir genotip olusturmasıdır. Ekivalentlik "eksik baskınlık ...

                                               

Elektroporasyon

Elektroporasyon ya da Elektropermabilizasyon, hücreleri veya dokuları kısa süreli yüksek güçte bir elektriksel alan uygulayarak, hücre zarında DNAnın geçebileceği nanometre boyutunda geçici gözenekler açılması mantığına dayanan gen aktarımı islem ...

                                               

Farmakogenetik

Kisilerdeki genetik farklılıklarından dolayı alınan ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği değismektedir. Farmakokinetik değistiğinde ilacın vücuttaki seyri yani yazgısı değisir. Özellikle ilacın eliminasyon ve/veya metabolizmasında rol oynaya ...

                                               

Fenotip

Fenotip ya da Dısyapı, genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dıs görünüsündeki yansıması. Fenotip çoğunlukla genler tarafından belirlenir ancak bazı kosullarda diğer etkenler, fenotipin genotipe yüzde yüz uymasını engelle ...

                                               

G-dörtlüsü

G-dörtlüsü. Nükleik asit dizilileri guanin bakımından zengindir ve dört bazlı birimlerden meydana gelmis istiflenme kümeleri ile kromozom uçlarını stabilize ederek, dört guanin baz yassı bir tabaka olusutururlar. Bunlar birbirleri üzerine yığılar ...

                                               

Gen haritalaması

Gen haritalaması, bir genin lokusu ile genler arasındaki mesafeleri tanımlamak için kullanılan yöntemlerdir. Gen haritalamasının asıl amacı bir dizi moleküler isaretleyicileri genom üzerinde kendi pozisyonlarına yerlestirmektir.

                                               

Gen ifadesi

Gen ifadesi ya da Gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüsmesi süreci için kullanılan bir terimdir. Basitçe, bu durum genlerin açık olup olmadıkları olarak da tanımlanabilir. DNAnın farklı genlere karsılık g ...

                                               

Gen knockdown

Bir gen knockdown, kromozomunda aktivitesi ya da ekspresyonu azaltılmıs bir yahut birden fazla gen tasıyan bir genetiği değistirilmis organizmadır veya aktif bir gene ya da onun mRNA transkriptine komplementer dizisi olan kısa bir DNA ya da RNA g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →