ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350                                               

Idrar kesesi

Idrar kesesi, sidik torbası veya mesane, memelilerin anatomisinde idrarı böbreklerden atıldıktan sonra, idrar çıkarmadan önce, depolayan organdır. Idrar, idrar kesesine üreterlerce getirilir, üretra aracılığıyla atılır. Insanda ortalama olarak 30 ...

                                               

Ikincil lenfoid organlar

Ikincil lenfoid organlar ya da yüzeyel veya sekonder lenfoid organlar, bağısıklık sisteminde birincil lenfoid organlarda üretilen ve olgunlastırılan lenfositlerin kan dolasımıyla gelip yerlestiği vücut organlarıdır. Antijen ile karsılasma ve bağı ...

                                               

Ince bağırsak

Ince bağırsak, sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. Bes yasından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter diye adlandır ...

                                               

Insan boyu

Insan boyu, bir insanın boy uzunluğudur. Arastırmalara göre boy uzunluğu %90 oranında genler tarafından belirlenmektedir. Nihai yetiskin uzunluğu 15-20 yaslarında ulasılır. Kadınlar 15-17 yasları arasında ve erkekler 18-21 yasları arasında tam uz ...

                                               

Insan vücudu

Insan vücudu, fiziksel ve kimyasal yapılardan olusan bir sistemler bütünüdür. Vücut, insan sağlığının maddesel parçasıdır; insan varlığının korunması ve soyun sürekliliği için birbiriyle uyumlu bir biçimde çalısan öğelerden olusmustur. Insan vücu ...

                                               

Iskelet

Iskelet, canlılarda kemiklerden olusmus eklem ve bağlarla birbirine tutturulmus, etrafı kaslarla sarılı destek veren yapıya denir. Iskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan, iç organların korunmasını sağlaya ...

                                               

Iskelet kası

Iskelet kası, üç kas dokusu türünden biri. Çizgili kasın bir türü olan iskelet kasları, somatik sinir sistemi tarafından uyarılır. Böylece isteğe bağlı hareketi sağlar. Çoğu iskelet kası, kemiklere kolajen demetlerinden olusan tendonlarla bağlanı ...

                                               

Kalp kası

Kalp kası, kalp duvarlarında bulunan bir kas türüdür. Istemsiz çalısır. Bu mekanizma kalbin iç uyarımı sayesinde olmakta ve bu uyarımın esas iki öğesi bulunmaktadır. Bunlar atrio-ventrikuler ve sinoatriyal düğümlerdir. Kalp kasılma gücü ve kalp a ...

                                               

Kan-beyin bariyeri

Yaklasık yüz yıl önce Paul Ehrlich bir hayvan dolasım sistemine mavi bir boya damlatmıs ve omurilik ile beyin dısındaki tüm dokuların mavilestiğini gözlemlemistir.Tam tersini yani boyayı beyne damlattığında beyin ve omurilik dısındaki diğer dokul ...

                                               

Kanat

Kanat, hayvan ya da cansız bir objenin uçmasını sağlayan organ ya da parça. Özellikle kuslarda görülür. Bazı hayvanlarda uçmasını sağlayamayacak kadar küçüktür. Bunun yanında aerodinamik ölçümler ile cansız objelerin yapılmasında da kullanılmıstı ...

                                               

Karın

Karın duvarı, en dısta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın bosluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından olusmaktadır. Deri, karın bölgesinin dıs yüzeyini kaplayarak doğrudan göze çarpan ve dıs etkenlerden ...

                                               

Karın zarı

Karın zarı ya da peritoneum, abdomen ve pelvis bosluğu duvarlarının iç yüzünü ve bu boslukta yer alan tüm organları saran veya örten zara verilen isimdir. Iki kısımdan olusur: Karın ön ve arka duvarlarının iç, diyaframın alt ve pelvis bosluğunun ...

                                               

Kas

Kas, vücutta bulunan, gelismekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından olusan, büzülebilen bir dokudur. Kas hücrelerinden olusur. Vücuttaki görevi güç olusumu ve hareket sağlamaktır. Kas hareketlerinin büyük çoğunluğu bilinç dısında g ...

                                               

Kassal epitel

Kassal epitel ya da Miyoepitel, bazı bezlerin gelisimleri sırasında kasılmak için özellesmesiyle olusan bir epitel doku türüdür. Tükürük, ter, gözyası ve meme bezlerinin gelisimi sırasında ektodermal kökenli, yıldız sekilli bazı hücreler kassal h ...

                                               

Kemikbilim

Kemikbilim veya Osteoloji kemikler hakkında olan bilimsel çalısmadır. Anatominin alt dalı olan kemikbilim kemikler, iskelet ögeleri, dis, morfoloji, islev, hastalık, patoloji, kemiklesme süreci, kemiklerin direnci ve sertliği, gibi konularda deta ...

                                               

Kılcal damar

Kılcal damar veya kapiler vücuttaki en küçük kan damarlarına verilen isimdir. Büyüklükleri yaklasık 5-10 μmdir. Atardamarlar ile toplardamarları birlestiren kılcal damarlar, dokularla etkilesimi en yoğun olan kan damarlarıdır. Kılcal damar duvarl ...

                                               

Lenf damarı

Lenf damarları, lenf adı verilen sıvı, kılcal damarlarla hücreler arasında bağlantı kurar. Sürekli hareket halinde olan lenften hücreler gerekli maddeleri alırlar ve artık maddeleri lenfe bırakırlar. Sonra lenf, giderek birlesip kalınlasan özel k ...

                                               

Lenf nodu

Lenf düğümü, lenf nodu veya lenf bezi, lenf sisteminin bir parçası olan birçok hücre çesidini içeren bir organ yapısıdır. Lenf düğümleri vücudun her yerinde bulunurlar ve beyaz kan hücrelerini görevi görürler. Bu yüzden bağısıklık sisteminin aksa ...

                                               

Manus (anatomi)

Manus, bir hayvanın ön ayaklarının distal kısmı için kullanılan zoolojik terimdir. Tetrapodlarda, metakarpalları ve parmakları içeren bes parmaklı ekstremitenin bir parçasıdır. Evrim sürecinde çesitli sekilde farklı islevlere hizmet etmistir. Pri ...

                                               

Metensefalon

Metensefalon, artbeynin bir parçasıdır ve pons ile beyincikten olusur. 4. ventrikülün bir kısmını, trigeminal siniri, nervus abdusensi, fasiyal siniri ve vestibülokohlear sinirin bir kısmını içinde barındırır. Metensefalon, embriyo 5 haftalıkken ...

                                               

Notokorda

Notokord ya da Notokorda ; kordatların ilkel iskeletine denir. Bütün sırtipliklilerin embriyolarında, sırtta ortada, boyuna uzanan, segmentsiz ve bükülebilir sopa seklinde bir uzantıdır. Embriyoda mezodermle aynı zamanda ve benzer sekilde olusur. ...

                                               

Olfaktör bulbus

Olfaktör bulbus omurgalı ön beyninde koku almada görevli sinir yapısıdır. Koku bilgilerini islenmek üzere duygu, hafıza ve öğrenmede rol oynayan amigdala, orbitofrontal korteks ve hipokampusa gönderir. Bulbus ana koku alma bulbusu ve yardımcı kok ...

                                               

Omurilik

Omurilik, omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. Ilk lumbar, omurun alt kenarına kadar devam eder. Buradan itibaren sin ...

                                               

Omurilik soğanı

Omurilik soğanı veya medulla oblongata, beyinsapının parçası olan, beyinle omurilik arasında yer alan bölge. Beyinciğin altında pons ile omurilik arasında bulunur. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Üstündeki pon ...

                                               

Omuz

Omuz insan vücudunda kolların gövdeyle birlestiği yere verilen isimdir. Omuz bölgesinde ve omuz eklemini çevreleyen birçok damar sinir paketleri, kas grupları bulunmaktadır. En önemli görevi ise bu özel yapısı ile kol hareketlerini mükemmel olara ...

                                               

Ön bağırsak

Ön bağırsak veya foregut, embriyonal gelisimin erken döneminde olusan primitif sindirim kanalının, kör boru seklindeki ön bölümüdür. Ağızdan safra kanalının girisindeki duodenuma kadar olan sindirimle iliskili yapılar bu kısımda gelisirler. Miden ...

                                               

Örtü epiteli

Örtü epiteli nde, epitel hücreleri sıkıca yan yana gelerek düzgün ve devamlı bir tabaka olustururlar. Hücreler arası aralık oldukça dardır. Üst yüzeyleri ile vücudun bir iç bosluğuna ya da dıs yüzeyine bakarlar. Alt yüzü ile bazal lamina adı veri ...

                                               

Östaki borusu

Östaki borusu burnun arka kısmında bulunan ve geniz adı verilen bölge ile orta kulak arasında geçis sağlayan bir kanaldır. Bu kanal orta kulağın hava almasını sağladığı gibi bu bölgedeki salgıların genize akması için de bir yol olusturur. Dıs ort ...

                                               

Parietal lob

Parietal lob Insan beyninin mekânsal yön belirleme, tatları algılama, acı ve dokunma hisleri gibi islevlerinden sorumlu bölümüdür. Eklem ve kaslardaki bilgilerin islenmesi de görevleri arasındadır. Vâr olan bilgiler arasında köprü kurulması bilgi ...

                                               

Perikard

Perikard, perikardiyum veya perikart, kalbin etrafını saran ve kalp ile birlikte ana damarların kökünü kapsayan çift duvarlı kese.

                                               

Perinöryum

Çevresel sinir sisteminde, bir sinirdeki her aksonun miyelin kılıfı, endonöryum olarak bilinen hassas bir koruyucu kılıf içine sarılıdır. Sinir içinde, aynı anatomik yeri hedefleyen aksonlar, perinöryum adlı baska bir koruyucu kılıfla çevrili fas ...

                                               

Peyer plakları

Peyer plakları, ince bağırsakları çevreleyen lenf dokusu plaklarıdır. Ince bağırsağın ileum bölgesinde, yoğunlasmıs lenfoid yapıları seklinde bulunan bölgelerdir. Sindirim sistemini korumak üzere özellesmis bağısıklık hücreleri içeren lenf dokusu ...

                                               

Portal ven

Portal ven veya hepatik portal ven, karındaki gastrointestinal kanal, pankreas, dalak ve safra kesesinden kanı karaciğere tasıyan damar. Halihazırda dokulardan geçmis olan kanın oksijen içeriği nispeten azdır; ancak sindirim sisteminden kana karı ...

                                               

Pronasyon

Pronasyon anatomide, önkolun radioulnar eklem ya da ayağın subtalar ve talokalkaneonavikular eklemler etrafında yaptığı dönme hareketidir. Önkol için, standart anatomik konumda ayakta dururken, pronasyon, el ayasını omzu döndürmeden arkaya bakar ...

                                               

Pronator teres

Pronator teres kası önkolda yer alan ve pronator quadratus kası ile birlikte önkolun pronasyon yapmasını yani kolu döndürerek el ayasının geriye doğru bakmasını sağlayan kastır. Iki baslı bir kastır. Caput humerale ve Caput ulnare, humeral bası e ...

                                               

Prostat

Prostat Üriner sistemin son kısmına yakın bölümde mesane ve üretra arasına yerlesmis kestane sekli ve büyüklüğünde bir organdır. Kadınlarda bulunan Skene bezi, erkeklerde bulunan prostatın esdeğeridir.

                                               

Ranvier boğumu

Ranvier boğumu, miyelinli nöronların aksonlarında miyelin maddesini olusturan Schwann hücreleri arasında kalan bosluktur. Nöronun akson ucundan gelen uyartı impuls bu boğumlardan elektriksel sıçramalarla ilerlerler.

                                               

Reseptör (biyoloji)

Reseptör, sinir veya epitel hücrelerden olusan, ortamda bulunan çesitli sekillerdeki enerjinin impulsa dönüstürülmesini sağlayan duyu tüyleri. Reseptörler dıs ortamdaki değisimlerin yanı sıra iç ortamdaki değisimleri de algılayabilir. Dıs çevrede ...

                                               

Sakal

Sakal, genellikle erkeklerin çene, yanak, boyun ve üst dudak kısımlarında büyüyen kıllara verilen ad. Erkeklerde ergenlik çağından itibaren gözlenmeye baslayan sakal, hirsutizm rahatsızlığı olan kadınlarda da görülebilmektedir.

                                               

Sakrum

Sakrum, insan anatomisinde omurganın alt kısmında büyük, üçgen sekilli kemik. Birinci ila besinci sakral omurun birlesmesiyle olusur. Sakrumu olusturan omurlar birlesmeye 12 yasında baslar. Omurlar arasında bosluklar görüldüğünde kisinin 20 yasın ...

                                               

Sempatik sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi, vücudu gerilime hazırlar. Stresli bir durum sırasında etkindir. Etkileri "savas ya da kaç" seklinde genellenebilir. Sempatik sistemle ilgili nöronlar medulla spinalisde torakal ve lumbal bölge yan boynuzlarda bulunurlar. B ...

                                               

Serebrum

Serebrum, cerebrum ya da telensefalon beynin en büyük ve en üst kısmında bulunan merkezi sinir sistemi bölümü. Sağ ve solda bulunan hemisferler corpus callosum ile birbirleriyle bağlantı kurar. Serebrumun en dıs kısmına serebral korteks denir. Ön ...

                                               

Seromüköz bezler

Seromuköz bezler ; hem seröz hem de muköz salgı salgılayan karısık yapıdaki bezlerdir. Muköz hücreler daha çoğunluktadır. Seröz hücreler ise, son kısımlarda bulunup, yarımay seklinde muköz hücreleri sarar. Bu yerlesim düzenine Giannuzzi yarımayı ...

                                               

Sferositoz

Spherocytosis veya sferositozis ; kümelesme ve makrofajlarda parçalanmaya yatkın küre biçimli eritrositlerde özellik kazanmıstır. Sferositoz, ekstravasküler oto-hemolitik anemi karakterinde bir herediter bozukluktur. Bunun sonucunda Anemi ve bask ...

                                               

Sinir

Sinir, çevresel sinir sisteminde içeriği aksonlardan olusan, kenarları çevrelenmis demettir. Aksonlar boyunca çesitli organlara veya organlardan elektrokimyasal sinir sinyali ulastırılabilmesi için bir yol sağlar. Nöronlara zaman "sinir hücresi" ...

                                               

Sistik arter

Sistik arter, safra kesesi ve sistik kanala oksijenli kanı sağlayan atardamardır. Insanların yaklasık %70inde tekil bir sistik arter, Calot üçgenin üst kısmında kalan sağ hepatik arterin bükülmesi ile olusur. Sağ hepatik arterin daha proksimal ve ...

                                               

Soluk borusu

Soluk borusu vücutta solunan havanın geçtiği, boru seklinde bir organdır. Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçisini sağlarken, omurgasızlarda dısarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulastırır. Soluk borusu, gırtlağın altındadır, o ...

                                               

Sümük

Sümük, burun bosluklarında ve bronslardan gelen yapıskan sıvı. Sümüğün içinde epitelyum hücreleri, mikroplar, tozlar ve su bulunur. Suyun az veya çok olusuna göre sümük akıcı veya iplik gibi uzayıcı bir yapı gösterir. Kuruyunca az çok kalın ve ya ...

                                               

Süt disi

Süt disleri veya bebek disleri, insanlarda ve bazı diğer memelilerde bebeklikte ve çocuklukta görülen ilk dis takımıdır. Canlı embriyo asamasındayken olusmaya baslar ancak bebeklikte görünmeye baslar. Pek çok insanda ilk dis 6. ay civarında belir ...

                                               

Talamus

Talamus, diensefalonun bir parçasıdır. Koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen afferent sinyaller için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranıslardan sorumludur. Vücuda gelen çesitli uyaranlara bir çesit filtre görev ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →