ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325                                               

Abdülaziz

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padisahı ve 111. Islam halifesidir. II. Mahmud ve Pertevniyal Sultanın oğlu, Padisah Abdülmecidin kardesidir. Padisah Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardesinin ölümü üzerine, 31 yasında iken tahta geçmistir. Tah ...

                                               

II. Abdülhamid

II. Abdülhamid, Osmanlı Imparatorluğunun 34. padisahı ve çöküs sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padisah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yasadı; basta Balkanlar olmak üzere çesitli bölgelerde çıkan isyanlar ...

                                               

Abdülmecid

Sultan Abdülmecid, 31. Osmanlı padisahı ve 110. Islam halifesidir. II. Mahmudun Bezmialem Sultandan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanını ilan ettirmesiyle meshurdur. Osmanlı Devletinin son dört padisahının babası olup, en çok sayıda oğlu pa ...

                                               

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi veya II. Abdülmecid, Osmanlı Hanedanından son Islam halifesi, iki kutsal caminin hizmetkârı, ressam ve müzisyen. Osmanlı Hanedanı’nın tek ressam üyesidir ve döneminin Türk ressamları arasında yer almıstır. Amcasının oğlu Mehmed ...

                                               

I. Ahmed

I. Ahmed, 14. Osmanlı padisahı ve 93. Islâm halifesidir. Sultan III. Mehmed ve Handan Valide Sultanın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padisahıdır.

                                               

II. Ahmed

Sultan Ibrahim Hanın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultandır. 1643te Istanbulda dünyaya geldi. Iyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsçayı mükemmel bir sekilde öğrendi. Kardesi II. Süleymanın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hay ...

                                               

III. Ahmed

III. Ahmed divan edebiyatındaki mahlasıyla Necib, 23. Osmanlı padisahı, 102. Islam halifesi ve Lale Devri padisahıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûs Sultandır. Sultan II. Mustafanın öz kardesi olan Sultan III. Ahmed, iyi ...

                                               

Fehd

Fehd bin Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabistan kralı ve basbakanı; Suudi Hanedanının eski lideri. Suudi kurucusu Ibni Suudun otuz yedi çocuğundan biri ve krallığı yöneten dördüncü oğlu. Arabistan Dısisleri Bakanı olarak Birlesmis Milletlerde ülkesin ...

                                               

Ibrahim (padisah)

Sultan Ibrahim, 18. Osmanlı padisahı ve 97. Islam halifesidir. Ibrahim, 8 Subat 1640ta ağabeyi IV. Muradın ölümü üzerine 25 yasında ve 18. padisah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Sehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yasamıs, erkek kardesleri IV ...

                                               

I. Mahmud

I. Mahmud, divan edebiyatında kullandığı mahlasıyla Sebkati, 24. Osmanlı padisahı ve 103. Islam halifesidir. 1696da Edirne Sarayında dünyaya geldi. II. Mustafanın oğlu ve III. Ahmetin yeğenidir.

                                               

II. Mahmud

II. Mahmud, 30. Osmanlı padisahı ve 109. Islam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan Ibrahimden sonra Osmanlı Hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padisahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıl, Osmanlı ta ...

                                               

III. Mehmed

III. Mehmed, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî, 13. Osmanlı padisahı ve 92. Islam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padisahlığını sürdürmüstür. Sancaktan gelip tahta çıkan son sehzadedir. I. Süleymandan 30 yıl sonra sefere ...

                                               

IV. Mehmed

IV. Mehmed, Avcı Mehmed adıyla da anılır, 19. Osmanlı padisahı ve 98. Islam halifesidir. Padisah Ibrahimin Turhan Sultandan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648de 6 yasında tahta çıkan en genç padisah oldu. Ava düskünlüğün ...

                                               

VI. Mehmed

VI. Mehmed, Sultan Vahîdeddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı Imparatorluğunun 36. ve son sultanı ve 115. Islam halifesidir. Sultan Vahdettinden sonra padisahlık kaldırılmıs, fakat Islam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmis ...

                                               

V. Mehmed

Sultan V. Mehmed Han veya Mehmed Resad Han, Osmanlı Imparatorluğunun 35. padisahı ve 114. Islam halifesi.

                                               

III. Murad

II. Selimin Nurbanu Sultandan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanunun anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir. Iyi bir eğitim alan sehzade Arapça ve Farsça öğrendi. 1558 yılında babası II. Selimin Manisa Sancakbeyliğ ...

                                               

IV. Murad

IV. Murad, 17. Osmanlı padisahı ve 96. Islam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan ve Bağdat fatihidir. IV. Murad Istanbulda, Sultan I. Ahmedin ve Kösem Sultanın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi II. Osmanın Yedikule zindan ...

                                               

V. Murad

Padisah V. Murad, 33. Osmanlı padisahı ve 112. Islam halifesidir. Babası Padisah Abdülmecit, annesi Megrel asıllı Sevkefza Kadınefendidir. Önceki Osmanlı padisahı Abdülazizin yeğeni ve sonraki Osmanlı padisahı II. Abdülhamidin ağabeyidir. Padisah ...

                                               

I. Mustafa

I. Mustafa, 15. Osmanlı padisahı ve 94. Islam halifesidir. Akli dengesi bozuk olan I. Mustafanın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürdü. Psikolojik rahatsızlığının zamanla geçeceğini savunanların ısrarıyla padisah yapı ...

                                               

II. Mustafa

II. Mustafa, lâkabı Gazi, Divan Edebiyatındaki adı Ikbâlî ; 22. Osmanlı padisahı ve 101. Islam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûs Sultandır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı padisahları arasında sefere çı ...

                                               

IV. Mustafa

IV. Mustafa, 29. Osmanlı padisahı ve 108. Islam halifesidir. Babası I. Abdülhamid annesi Ayse Sineperver Sultandır. Bazı kaynaklarda annesinin Nükhetsezâ Hanım olduğu iddia edilir. Kabakçı Mustafa Isyanı sonunda tahttan indirilen amcâzadesi Sulta ...

                                               

II. Osman

II. Osman ya da Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi ; 16. Osmanlı padisahı ve 95. Islam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultandır. II. Osman 13 yasında iken, a ...

                                               

III. Osman

III. Osman, 25. Osmanlı padisahı ve 104. Islam halifesidir. II. Mustafanın oğlu ve I. Mahmudun kardesidir. Annesi kökeni bilinmeyen Sehsuvar Sultandır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört ya ...

                                               

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi, Eyyubi hanedanının kurucusu ve ilk hükûmdarı. 1187de Kutsal Toprakları Haçlılardan geri almak için büyük bir ordu kurdu ve komutasındaki ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187de Hıttin Muharebesinde Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guyun ordusu ...

                                               

I. Selim

I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padisahı ve 88. Islam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk Islam halifesi ve Hâdimul-Harameynus-Serifeyn unvanına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun, esi Ayse Hafsa Sultandır. ...

                                               

II. Selim

II. Selim, Sarı Selim ya da Sarhos Selim olarak da anılır, 11. Osmanlı padisahı ve 90. Islâm halîfesidir. Kânûnî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultanın oğludur. Kardesi Bayezide karsı Konyada yapılan savası kazanarak, babasının desteğini aldı. Babası ...

                                               

Selman bin Abdülaziz el-Suud

Selman bin Abdülaziz el-Suud, 7. Suudi Arabistan Kralı, Suud Hanedanının bası ve Iki Kutsal Caminin Hizmetkârı. Kral Selman aynı zamanda Basbakan ve Baskomutan unvanlarına da sahiptir. Bundan önce 2012-2015 yılları arasında veliaht prens, 2011den ...

                                               

I. Süleyman

I. Süleyman, Osmanlı Imparatorluğunun onuncu padisahı ve 89. Islam halifesi. Batıda Muhtesem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520den 1566daki ölümüne kadar, yaklasık 46 yıl boyunca pa ...

                                               

II. Süleyman (Osmanlı padisahı)

Sehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardesi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmedin tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687de Osmanl ...

                                               

II. Katerina

Çariçe II. Katerina veya Büyük Katerina, 34 yıl boyunca Rusyayı yönetmis ve 18. yüzyıl Rusyasına damgasını vurmus Çariçedir. Kırımı Rus topraklarına katmasıyla tanınır.

                                               

Maria Theresia

Maria Theresia, Habsburg hanedanının devleti, 1740-1780 tarihleri arasında bizzat yöneten tek imparatoriçesidir. Maria Theresia Avusturya 1816-1867, Maria Theresia Ispanya veya Maria Theresia Avusturya 1845-1927 ile karıstırılmamalıdır. 1740 yılı ...

                                               

Myeongseong

Imparatoriçe Myeongseong veya Kraliçe Min, 28. Joseon Kralı ve ilk Kore Imparatoru Gojongun esidir. Japonyada Meiji yönetimi, Kraliçe Mini dısarıya genisleme politikalarına bir engel olarak görüyordu. Kral Gojongun babası tarafından tertiplenen b ...

                                               

Ermenistanlı Rita

Ermenistanlı Rita, Kilikya Ermeni Krallığı Kralı II. Levon ile Kraliçe Keran çiftinin kızıdır. Bizans ortak imparatoru IX. Mihailun karısıdır.

                                               

Victoria (Birlesik Krallık kraliçesi)

Victoria, Büyük Britanya ve Irlanda Birlesik Krallığı Kraliçesi ve Hindistan Imparatoriçesi. 19. yüzyılda 63 yıl yedi aylık bir süreyle Birlesik Krallık tarihinde II. Elizabethden sonra en uzun süre saltanat sürmüs hükümdardır. Tahta amcası IV. W ...

                                               

Yelizaveta

Yelizaveta Petrovna Петровна), 1741 yılından 1762 yılında kadar hüküm sürmüs, Elizabeth Yelisavet olarak da bilinen Rusya Imparatoriçesi. Avusturya Veraset Savası ve Yedi Yıl Savasları sırasında imparatorluğu yönetmistir. Hükümdarlığı sırasında b ...

                                               

I. Çandragupta

Çandragupta, henüz genç yastayken Indus Nehri kıyılarında Büyük Iskender ile savasmıstır. Savasta Büyük Iskendere oranla birçok avantaja sahip olmasına rağmen yenilmistir ve Hindistan toprakları isgale uğramıstır. Büyük Iskender MÖ 323 tarihinde ...

                                               

Gojong

Gojong veya Imparator Gwangmu, Joseon Krallığının 26. kralı ve Korenin ilk imparatorudur. Saltanatı 13 Aralık 1863ten 21 Ocak 1907 tarihine kadar sürmüstür.

                                               

II. Ludwig (Kutsal Roma imparatoru)

II. Ludwig Italyalı veya Genç Ludwig. 15 Haziran 844 – 12 Ağustos 875 doneminde Lombardlar uzerine Italya Kralı hüküm sürmüstür. 850 – 15 Haziran 875 doneminde Imparator. Ludwigin hayatta iken kullanılan unvanı imperator augustus idi. Fakat Bariy ...

                                               

Odoacer

Odoacer, 5. yüzyılda yasamıs Italya Kralı. Batı Roma Imparatorluğunun son imparatoru olan Romulus Augustusu 476 yılında düsüren ve imparatorluğu çökerten kumandan olarak ün yapmıstır. Batı Roma Imparatorluğuna son vererek Orta Çağı baslatan kisi ...

                                               

II. Pedro (Brezilya)

II. Pedro, Brezilyanın ikinci ve son imparatoru. I. Pedro ile Avusturyalı Maria Leopoldinanın oğludur. Babası Pedronun 7 Nisan 1831de kendisi lehine tahttan çekilmesiyle henüz bes yasındayken imparator oldu. Önceleri José Bonifácio de Andrada e S ...

                                               

Sunjong

Sunjong veya Imparator Yunghui, Korenin ikinci ve son imparatoru ve son Joseon hükümdarıdır. Saltanatı 20 Temmuz 1907den 29 Ağustos 1910 tarihine kadar sürmüstür. Sunjong, 1907de babası Gojongun Japonyanın baskısıyla tahttan çekilmesinin ardından ...

                                               

Aksuvar

Aksuvar 5. ve 6. yüzyıllarda Ak Hun- kralları tarafından kullanılan bir iktidar ünvanıydı Isim Doğu Iran kökenlidir; WB Henninge göre, orijinal biçimi "kral", "hükümdar" anlamına gelen ʾxšʾwndʾr axšōndār idi. G. Widengren ise bununla birlikte, or ...

                                               

Basileus

Basileus, tarihte çesitli monarsilerde kullanılan ve kral ya da imparator gibi anlamlara gelen Grekçe kökenli bir terim. Her ne kadar terimin en bilinen kullanımı Bizans Imparatorluğu döneminde olsa da, gerek Antik Yunanistanda gerekse modern Yun ...

                                               

Çaritsa

Çaritsa veya Çariçe, Bulgaristan, Sırbistan veya Rusyanın kadın otokratik hükümdarının veya bir çarın karısına verilen unvandır. Fransızcada çarin, Ispanyolcada ve Italyancada çarina / zarina ile aynı sekilde Almancada çarin veya zarin kelimesind ...

                                               

Kay (unvan)

Kay, Iran mitolojisinde Avestanın Keyânîleri tarafından kullanılan, daha sonra Kushano-Sasaniler ve ardından Iranın Sasani hükümdarları tarafından benimsenen bir yönetici unvandır.

                                               

Konsort kraliçe

Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun esi olarak kraliçe ya da imparatoriçe olarak görülür. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylasır. Kralın monarsik unvanlarının kadınsı esdeğerini elinde tutar, ancak ta ...

                                               

Mihrace

Mihrace veya maharaca, Sanskritçe "büyük kral" anlamına gelen unvan. Tarihsel kullanımı, Hindistanda yerli devlet hükümdarları tarafındandır; bu hükümdarlar arasında Sih Imparatorluğu kurucusu Ranjit Singh gibi kisiler de bulunmus olsa da, unvanı ...

                                               

Sümer ve Akad kralı

Sümer ve Akad Kralı, antik Mezopotamyadaki Akad Imparatorluğu hükümdarlarının, sahip oldukları "Akad Kralı" yönetici unvanıyla "Sümer Kralı" unvanını birlestirmesiyle meydana gelen bir kraliyet unvanıdır. Unvan, Akadlı Sargon tarafından kurulan a ...

                                               

Tavananna

Tavananna, Hititlerde kral eslerine verilen Hititçe unvan. Türkçe karsılığı anne kraliçedir. Hititlerde tavananna büyük yetkilerle donatılmıstı. Kral, esiyle neredeyse esit haklara sahipti. Tavananna devlet islerinde etkindi; öyle ki adı kraliyet ...

                                               

Tekfur

Tekfur, Bizans Imparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumelideki Hristiyan beylerine verilen genel ad. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Tak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →