ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28                                               

Gündelik bilgi

Gündelik bilgi, yasantılardan elde edilen pratik bilgilerdir. Bu bilgi belli bir yönteme dayanarak, neden-sonuç iliskisi sonunda elde edilen genel geçer bilgi değildir. Insan yasamını kolaylastıran ve sürdüren bu bilgi türü, sahip olduğumuz en es ...

                                               

Kavrama

Kavrama, bir kisi, durum veya haber gibi soyut veya somut bir nesneyle ilgili olan ve kisinin üzerinde düsünüp kavramlarla yeterince ilgilenebildiği psikolojik bir süreçtir. Kavrama, bilenle anlasılan nesne arasında bir bağıntıdır. Bilinen nesney ...

                                               

Kendini tanıma

Kendini tanıma psikolojide kullanılan bir terimdir ve bireyin" Ben neye benziyorum?” sorusuna cevap verirken kullandığı bilgiyi tanımlar. Bu sorunun cevabına yönelik kendini tanıma süreci, öz-farkındalık ve öz-bilinç gerektirir. Kendini tanıma be ...

                                               

Laik kisi

Lâik kisi, belirli bir bilgi sahasında veya meslekî alanda uzman olmayanların tümünü tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir. Baslangıçta bu tâbir Lâikâttan yani ruhban sınıfından olmayanları tanımlamak için kullanılmaktaydı.

                                               

Sanat bilgisi

Sanat;insanin, güzeli arama, bulma veya yaratma sürecini anlatan bir etkinliktir. Sanat bilgisinde özneyi nesneye yönelten "güzellik" kaygısıdır. Sanatçı nesnesine yönelerek onu algılar ve kendine özgü bir biçimde ifade eder. Sanat bilgisi düse, ...

                                               

Scientia potentia est

Scientia potentia est genellikle Francis Bacona atfedilen ve Bilgi güçtür anlamına gelen Latince bir özdeyistir. Ancak, Baconun Ingilizce veya Latince yazılarında ifade birebir olarak bulunamamıstır. Sadece Baconun 1597 tarihli Meditationes Sacra ...

                                               

Tahmin

Tahmin, gündelik dilde, bilinmeyen bir sey hakkında rastgele veya belirsiz bilgi kullanarak bir sonuca varmaktır. Elde var olan bilgiye dayanarak bir çıkarım yapılır, bu çıkarıma dayanarak geleceğe dönük bir öndeyi yapılabilir. Hem çıkarım, hem d ...

                                               

Tarafsız bilgi

Bilginin her tür öznel etkiden bağımsız olarak varolabileceği varsayımına dayanan bilgi anlayısı. Özellikle Pozitivist ve ampirist bilgi anlayıslarında nesnel bilgi ile birlikte ileri sürülen ve aynı anlamı vurgulayan bir bilgi iddia sıdır söz ko ...

                                               

Teknik bilgi

Teknik bilgi, alet yapmak ve kullanmak için gerekli bilgidir. Adını "beceri" anlamına gelen Yunanca "techne-tekne" sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, gündelik ve bilimsel bilginin pratiğe dönüstürülmesidir. Teknik bilgi, sadece somut varlık al ...

                                               

Basit biyosfer modeli

Basit biyosfer modeli, bir bitkinin, herhangi bir bitkinin yasayabilmesi için gerekli kosulları barındıran kapalı kapta yetismesi olayıdır. Genellikle bu kaplar cam küre seklinde olur.

                                               

Loci Metodu

Loci Yöntemi, hafıza sarayı veya zihin sarayı tekniği diye de geçer, Kadim Roma ve Yunan belâgat anlasmalarında benimsenmis bir nimonik cihazdır. Basitce, bilgi organize etmek ve hatırlamak için görsellestirmeyi kullanan bir hafıza gelistirme met ...

                                               

Matematiksel model

Matematiksel model, bir sistemin matematiksel kavramlar ve dil kullanılarak tanımlanmasıdır. Matematiksel model gelistirme süreci, matematiksel modelleme olarak adlandırılır. Matematiksel modeller, doğa bilimlerinde ve mühendislik disiplinlerinde ...

                                               

Ölçü sistemi

Bir ölçü sistemi, ölçü birimleri ve onları birbirine bağlayan kuralların bir toplamıdır. Ölçü sistemi, tarihsel olarak öneme sahip olup bilim ve ticaret amaçları için tanımlanır ve düzenlenir. Kullanılan modern ölçü sisteminin örnekleri metre sis ...

                                               

Mecaz

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından baska anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara mecaz yahut metafor denir. "Mecaz" Arapça, "metafor" ise Fransızca kökenli bir sözcüktür. Ad değisimi olarak da bilinir. Mecâz sanatı, anlatımı daha ...

                                               

Carpetbagger

Carpetbagger, ABD tarihinde Amerikan Iç Savası’nın 1865 yılında sona ermesiyle beraber yeniden yapılanma dönemi süresince Güney eyaletlerine gelen beyaz Kuzeyliler için kullanılan asağılayıcı terimdir.

                                               

Çarkıfelek (felsefe)

Çarkıfelek, kökeni antik çağlara dayanan felsefî bir kavram. Çarkıfelek, insanın kaderine ve alın yazısına bağlı olarak elde edeceği kayıp ve kazançlar ile ödül ve cezaları temsil eder. Çarkıfelek sözcüğü Türkçede, Farsça kökenli "çark" ve Arapça ...

                                               

En iyinin hayatta kalması

En iyinin hayatta kalması ", Darwinci evrim kuramının en temel mekanizması olan doğal seçilimi anlatmak için kullanılan bir tümcedir. Burada, hayatta kalan "iyiler" ifadesi, çevreye olan uyumları göz önünde bulundurularak nesillerini devam ettire ...

                                               

Kâğıttan kaplan

Kâğıttan kaplan, güçlü görünen fakat aslında zararsız olan objeleri tanımlamak için kullanılan Çince terim. Bu ifade, tehdit gibi görünen ama özünde etkisiz olan ve direnemeyen yapıları tanımlamak için kullanılır. Politik olarak; Çin lideri Mao Z ...

                                               

Ton polisliği

Ton polisliği veya ton argümanı, bir çesit ad hominem ve genetik safsata yoluyla karsı argüman üretme çabası. Bu yöntemi kullananan bir kisi bir ifadenin geçerliliğini, o ifadenin ne anlama geldiğini hedef alarak değil de o ifadenin nasıl söylend ...

                                               

Tünel görmesi

Tünel görmesi periferik görmenin kaybolup daralarak merkezi bölge ile kısıtlanması ile kisinin dairesel bir tünelin içinden bakar gibi görmesi durumudur.

                                               

Yin ile yang

Yin ile Yang evrenin ve doğanın isleyis düzeneklerini karsıtlık iliskisi ile gösteren en temel ilkedir. Evrenin dinamiğini karsıt kutuplarla açıklar. Yin ve yang mutlak değildir birbirine dönüsür. Bu kutupların birbiriyle etkilesiminin evreni, he ...

                                               

Kelime

Kelime sözcüğü Arapça "söylenen sey, söz" manasına gelen كلمة kalimat) sözcüğünden ödünçlenmistir. Arapça sözcük yine aynı dilde bulunan كَلَمَ kalama "söyledi" fiilinin faˁilat vezninde türevidir. Kelimenin Türkçede tespit edildiği ilk kaynak 13 ...

                                               

Sözcük öbeği

Sözcük öbekleri ya da kelime grupları, en az iki sözcükten olusan ve genelde olustukları sözcükten farklı anlamlara sahip olan ifadelere verilen addır. Türkçede pek çok kelime grubu ya da diğer bir deyis ile sözcük öbeği bulunmaktadır. Asağıdaki ...

                                               

Mzungu

Mzungu, Afrikanın Büyük Gölleri bölgesinde Avrupa kökenli insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Bantuca bir terimdir. 18. yüzyıldan beri Kenya, Tanzanya, Malavi, Ruanda, Burundi, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Komorlar, Zimbabve, Mayot ...

                                               

Seri virgül

Ingilizce noktalamasında seri virgül, üç veya daha fazla terimden olusan bir dizide, ve bağlacının arkasına yerlestirilen virgüldür. Yazarlar ve editörler arasındaki, Ingilizcenin bölgesel türevleri arasındaki görüsler, seri virgül kullanılıp kul ...

                                               

Türemis kelime

Türemis kelime veya türemis sözcük, isim ve fiil köklerine veya diğer türemis kelimelere yapım ekleri getirilerek türetilen kelime. Yalın hâldeki türemis kelimeler gövde olarak da bilinir. Türetilen kelime, genellikle türediği kelimeyle iliskili ...

                                               

Teori

Teori veya kuram, bilimde bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmıs gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Teori, herhangi bir olayı, vakayı, görüngüyü açıklamak için kullanılan düsünce sistemidir. Genel anlamda, kuram, bir düsü ...

                                               

Abiyogenez

Doğa bilimlerinde abiyogenez, yasamın kökeni sorusu, yeryüzünde yasamın canlı olmayandan nasıl gelisebildiğinin arastırılmasıdır. Bilimsel uzlasmaya göre abiyogenez günümüzün 4.4 milyar yıl öncesi ile 2.7 milyar yıl öncesi arasında meydana gelmis ...

                                               

Arrowun imkânsızlık teoremi

Arrow’un Imkansızlık Teoremi veya Arrow’un Paradoksu, oylama sistemlerinde, dereceli tercihlere dayanan ve üç ya da daha fazla seçenek sunan hiçbir oylama sisteminin belli bir takım mantıklı kıstasları aynı anda sağlayamayacağını gösterir. Bu kıs ...

                                               

Bağlantıcılık

Bağlantıcılık, dijital çağın öğrenme kuramı olarak ağlar üzerinde öğrenmeyi açıklayan bir yaklasım. Bağlantıcılık üç farklı düsüncenin bilesiminden doğar: Bunlar, kaos teorisi, ağların önemi, karmasa ve düzenin karsılıklı iliskisi seklindedir. Ba ...

                                               

Biyoritim

Biyoritim, insan hayatındaki çesitli süreçlerin basit matematiksel hesaplarla tahmin edilebileceğini öne süren bir teoridir. Teori, 19uncu yüzyılın sonlarında Wilhelm Fliess tarafından gelistirildi ve 1970lerin sonunda Amerika Birlesik Devletleri ...

                                               

Genisleyen Dünya teorisi

Genisleyen Dünya teorisi, kıtaların hareketini ve konumunu açıklamaya çalısan bir teoridir. Levha hareketleri teorisine göre görece daha az desteklenmekte ve hiçbir sağlam temele dayanmamaktadır. Teori, 1960larda okyanus yataklarındaki kayaç olus ...

                                               

Görelilik teorisi

Görelilik teorisi, Albert Einsteinın çalısmaları sonucu ortaya atılmıs iki teoriyi kapsar: özel görelilik ve genel görelilik. Özel görelilik, yerçekiminin yokluğunda tüm fiziksel fenomenler için geçerlidir. Genel görelilik, yerçekimi yasasını ve ...

                                               

Hegemonyacı Istikrar Teorisi

Hegemonyacı Istikrar Teorisi ya da Hegemonyacı Istikrar Yaklasımı, "gelismis ülkelerin" gelisme dönemlerinde uluslararası sistemin kurallara göre islemesini sağlayacak bir hegemon gücün varlığına gerek olduğuna dayanan uluslararası ekonomi politi ...

                                               

Hermaneutik

Hermaneutik, geleneksel anlamdan bakıldığında bir yorumlama bilgisi veya teorisidir. Hermeneutik terimi eski Yunancadaki "hermeneuen" kelimesinden gelir. Bu kelime, birinin fikrinin tercüme edilmesi veya yorumlaması demektir. Hermes, Yunan mitolo ...

                                               

Kuramdan Sonra

Kuramdan Sonra, Terry Eagletonı özel olarak kültür kuramının tarihsel izini sürdüğü ve bu bağlam üzerinden kuramın niteliğini ve konumunu değerlendirdiği kitabıdır. Her kitabında görüldügü üzere, burada da hayli ironik, sivri ve oyunsu bir dil ku ...

                                               

Medeniyetler Çatısması

Medeniyetler Çatısması, Samuel Huntington tarafından islenen, Soğuk Savas sonrasına tekabül eden 1990lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olm ...

                                               

Piaget teorisi

Piaget Teorisi ; bilme, anlama, yorumlama ve öğrenme eylemlerini gerçeklestirmeyi sağlayan zihinsel etkinliklerin genel adıdır. Bilis cognition insanın, kendini ve çevresini anlama/yorumlama ve öğrenme eylemlerini gerçeklestirmesini sağlayan zihi ...

                                               

Serbest enerji

Serbest enerji ; Ingilizce "free energy" özgür, bağımsız, serbest anlamlarında tekellesen enerji lobilerine karsılık olarak gelistirilen, karsıt bir kuramdır. birçok ülkede Belli veya belirsiz bir veya birçok ticari enerji üreticisi dolaylı olara ...

                                               

Skopos

1970li yıllarda Hans Vermeer tarafından gelistirilen skopos kuramı, Katharina Reissın metin sınıflandırmasıyla ortaya çıkmıstır. Amaç anlamına gelen skopos kuramına göre, her eylemin amacı vardır; çeviri de bir eylemse onun da bir amacı olmalıdır ...

                                               

Sosyal sermaye

Sosyo-kapital ya da sosyal sermaye, daha önce akademisyen olmayan geleceği öngören birçok yazarın öngördüğü bir gelecek öngörüsü olsa da akademisyenler tarafından bilimsel bir dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle tam olarak takdir görmemis olsa da 2 ...

                                               

Terim

Terim ; Çesitli bilim, sanat, meslek, spor dallarında kullanılan; bunlarla ilgili varlıkları, durumları, olayları karsılayan sözcük. Terimler genel konusma ve yazı dili dısında kalan, uzmanlık isteyen özel uğras alanlarına ait kavramları ifade et ...

                                               

Anlatıcı

Anlatıcı, edebiyat metinleri, sinema, tiyatro, televizyon dizileri vesaire gibi alanlarda söz konusu olan olayı anlatan hayalî varlıktır. Anlatıcıların olayda çesitli fonksiyonları vardır: olayları yorumlarlar, yönlendirici görevi üstlenirler, ta ...

                                               

Baskan

Baskan, herhangi bir organizasyon veya olusumun basındaki yöneticiye denir. Genellikle baskanlar, seçimle görev basına gelirler. Özel durumlarda atama ile bir kurumun basına baskan getirildikleri de görülmektedir.

                                               

Çaprak

Çaprak, modern at eyerinin altına örtülen koruyucu örtüdür. Seremonilerde veya gezilerde kullanılır. Türkçeden Avrupa dillerine geçmistir. Fransızca ve Almanca =Schabracke. Genelde desen veya resim motiflidir. Çoğunlukla koyun veya keçi derisinde ...

                                               

Çapulcu

Çapulcu baskasının malını alan, talan eden kimse, yağmacı ve düsman toprağına atla hücum edip yağma eden, akıncı anlamlarına gelir. Tayyip Erdoğan tarafından Gezi Parkı olayları sırasında göstericiler için kullanıldıktan sonra Türk Dil Kurumu tar ...

                                               

Gnostik

Gnostik terimi "sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi" anlamındaki gnosis sözcüğünden türetilmistir; isim olarak kullanıldığında gnostisizm mensuplarına verilen ad olup, "gnostisizmi benimsemis kimse" anlamına gelir; sıfat olarak kullanı ...

                                               

Kısa film

Kısa film ya da kısa metrajlı film, uzun metrajlı film kriterlerini karsılayacak uzunlukta olmayan film. Tanımı üzerinde evrensel bir uzlasma yoktur. Oskar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisine göre kısa filmlerin ...

                                               

Küresellesme

Küresellesme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüslerinin alıs verisinden doğan bir uluslararası bütünlesme sürecidir. Küresellesme kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çesitli olduğu izlenimini vermesidir ...

                                               

Tünek

Tünek, kusların kafesinde bulunan, ve kafesin içinde üzerinde durdukları bir nesnedir. O olmadan hiçbir sekilde kus evde beslenmemelidir. Çünkü diğer türlü kafesin tabanın da uyur. Bu da kusun sağlığını ve mutluluğunu düsürür. Tünek, bir sürü ren ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →