ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263                                               

Psikomotor gelisme

Psikomotor gelisme, fiziksel yapıdaki değisikliklerin santral sinir sisteminin gelisimiyle kosut ve uyumlu olması olgusudur. Prenatal dönemden baslar ve yasam boyu sürer. Büyürken öğrenme, öğrendikçe gelisme ve gelistikçe olgunlasma olgusudur; so ...

                                               

Psödotrisomi 13 sendromu

Psödotrisomi 13 sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, çok sayıda konjenital anomali içeren kalıtsal bir sendromdur. Az da olsa, otosomal resesif olgulara da rastlanabilir. Kafatası küçüktür mikrosefali ve holoproensefali’nin bir türü olan ...

                                               

Ramon sendromu

Ramon sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan ender bir kalıtsal sendromdur. Cücelik düzeyine ulasabilen genel bir gelisme geriliği saptanır. Optik disk ile retina patolojileri ve Axenfeld anomalisi görme sorunlarına yol açar. Isitme sorunları ...

                                               

Restriktif Akciğer Hastalıkları

Restriktif akciğer hastalığı, solunumun kısıtlanması, eforla artan solunum güçlüğü ve akciğer vital kapasitesinin azalmasıyla karakterize bir klinik tablodur. Restriktif hastalıkların tümünde etkilenen sistemin islevlerinde azalma vardır. Solunum ...

                                               

Revesz sendromu

Revesz sendromu, eksüdatif retinopati ve kemik iliği yetmezliğine neden olan ölümcül bir hastalıktır. Diğer semptomlar arasında siddetli aplastik anemi, Intrauterin gelisme geriliği, ince seyrek saçlar, ince retiküler cilt pigmentasyonu, serebell ...

                                               

Richieri-Costa-Pereira sendromu

Richieri-Costa-Pereira sendromu, çene ve yüz bulgularının yoğun olduğu, iskelet sistemi malformasyonlarının saptandığı, otosomal resesif olarak aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Erkek çocuklarında ölü doğum ya da doğumu izleyen günlerde ölümler ...

                                               

Richieri-Costa/Guion-Almeida sendromu

Richieri-Costa/Guion-Almeida sendromu, otosomal resesif ya da X-kromozomu aracılığıyla resesif yola aktarıldığı varsayılan, ender görülen kalıtsal bir sendromdur. Genel gelisme geriliği nedeniyle boy kısa olabilir. Isitme sorunları vardır. Kas çı ...

                                               

Roberts sendromu

Roberts sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Kol ve bacak kemiklerinin eksikliği nedeniyle, eller ve ayaklar gövdeye doğrudan bağlı gibidir. Doğum öncesi prenatal incelemelerde saptanan gelisme geriliği doğumdan son ...

                                               

Romatizmal Ates ve Romatizmal Kalp Hastalığı

Romatizmal ates ve Romatizmal kalp hastalığı, Group A beta-hemolitik streptokokların etkeni olduğu boğaz infeksiyonunun neden olduğu sistemik otoimmun bir hastalıktır. Streptokok antijenlerine karsı gösterilen abartılmıs immun tepkilerin hastanın ...

                                               

Rosselli-Gulienetti sendromu

Rosselli-Gulienetti sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan, ender görülen kalıtsal bir sendromdur. Klinik bulgular ektodermal displazi izlenimi verir. Saçlar, kaslar ve kirpikler seyrektir ve hızla dökülürler. Kulaklar önde ve yelkensi görünü ...

                                               

Rothmund-Thompson sendromu

Rothmund-Thompson sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal dominant geçen, 2 evreli, kalıtsal bir sendromdur. Kronik evre: Gelisme geriliğinin saptandığı, yıllarca sürebilen bir evredir. Vücudun farklı yerlerinde, birbirleriyle ...

                                               

Rubinstein-Taybi sendromu

Rubinstein-Taybi sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, 2 fenotipi olan kalıtsal bir sendromdur. Düsük kilolu doğan hastalarda puberteden sonra obezite bulguları belirir. Eriskinlik boyu kısadır. Mikrosefali ve holoproensefali saptanır. For ...

                                               

Saethre-Chotzen sendromu

Saethre-Chotzen sendromu, fiziksel gelisme geriliği, kraniyosinostoz nedenli kafatası anomalileri, asimetrik yüz, göz ve parmak malformasyonlarının saptandığı otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Kraniyosinostozun çok sayıda ...

                                               

Schilbach-Rott sendromu

Schilbach-Rott sendromu, yüz bulgularının ön planda olduğu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Mikrosefali saptanır. Yüz asimetriktir. Gözler yukarı çekiktir ve göz kapaklarında yapısıklıklar görülür. Gözlerin birbirlerine ...

                                               

Shprintzen-Goldberg sendromu

Shprintzen-Goldberg sendromu, marfanoid yapı, kraniyosinostoz, kardiyovasküler ve nörolojik anomalilerle karakterize, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Marfanoid yapı, Marfan sendromundaki bulguların büyük bölümünün sapta ...

                                               

Siderius-Hamel sendromu

Siderius-Hamel sendromu, X kromozomu aracılığıyla resesif olarak aktarılan kalıtsal bir sendromdur. 54 fenotipi olan" zeka geriliği ” sendromlarından biridir. Klinik incelemelerde, zeka geriliğinin yanı sıra tek ya da iki taraflı dudak ve damak y ...

                                               

Simpson-Golabi-Behmel sendromu

Simpson-Golabi-Behmel sendromu, X-kromozomu aracılığıyla resesif olarak aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 2 fenotipi vardır. Bulldog sendromu olarak da bilinen Simpson-Golabi-Behmel sendromu tip 1 olgularında doğum boyu uzun, doğum kilosu yüksek ...

                                               

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu, bir otoimmun hastalıktır. SLE’den sonra en sık görülen bir otoimmun hastalıktır. 30 yas üzeri kadın hastalar görece daha fazladır; ailesel yatkınlık gösteren olgular vardır. Hastaların tükürüklerinde duktus epitel hücrelerine ka ...

                                               

Snyder-Robinson sendromu

Snyder-Robinson sendromu," mental retardasyon sendromu”nun 54 fenotipinden biri olan, X-kromozomu aracılığıyla resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Ayrıca, marfanoid yapı, kas ve iskelet sistemi anomalileri ve çene-yüz bulguları vardı ...

                                               

Sweet sendromu

Sweet sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Özellikle çocukluk yaslarında baslayan ateslenme atakları ve deri bulgularıyla karakterize bir tablodur. Klinik bulgular orta yaslı kadınlarda daha çarpıcıdır. Laboratuvar ...

                                               

TDO sendromu

TDO sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Ender görülen fenotipleri vardır: TDO sendromu tip II ; tricho-onycho-dental sendrom. Kranyum kafatası bulguları: Doğumda büyük kafatası kranyum ...

                                               

Tetra-amelia sendromu

Tetra-amelia sendromu, kol ve bacakların olusamadığı, skapula ve klavikula malformasyonlarının saptandığı, otosomal resesif olarak aktarılan bir sendromdur. Doğumdan sonraki ilk haftalarda ölüm riski çok yüksektir. Göz kapaklarında yapısıklıklar ...

                                               

Tıbb-ı nebevi

Tıbb-ı nebevi ya da Nebevî tıp, Islam peygamberi Muhammed bin Abdullahın tıp ile ilgili hadislerini kaynak alan Islam ilimidir. Insan sağlığının korunmasında, tedavi ve tedavi araçlarının nasıl uygulanacağı konusunda peygamberin tavsiye ve uygula ...

                                               

Turner-Kieser sendromu

Turner-Kieser sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, tırnaklardaki yapısal bozukluklar ve patella yokluğu ya da hipoplazisi ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Genel gelisme geriliği nedeniyle boy kısadır. Göz kapakları düsüktür ptozis ...

                                               

Tüberküloz stomatiti

Tüberküloz stomatiti, Mycobacterium tuberculosis olarak tanımlanan bakterinin neden olduğu tüberküloz hastalığının ağız mukozasındaki lezyonlarıdır. Günümüzde anti-tüberküloz ilaçlara dirençli mikobakteri türlerinin ortaya çıkması, AIDS ve beslen ...

                                               

Tümör markerleri

Moleküler patoloji, birçok hastalığın moleküler düzeydeki niteliklerini açıklar. Moleküler patolojinin önemli atılımı" tümör markerler i”nin bulunmasıyla gerçeklesti. Onkolojik patolojiye özgü markerlerin nitelikleri, tümör hücrelerinin kaynaklan ...

                                               

Üremik stomatit

Üremik stomatit ya da Üremi stomatiti, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kandaki üre düzeyinin yükselmesi olgusuna üremi adı verilir. Tükürük salgısıyla ağız bosluğuna ulasan üre, ortamdaki canlı etkenlerin ürettiği urease" enzimiyle indir ...

                                               

Van Buchem hastalığı

van Buchem hastalığı, kemik yoğunlasmalarıyla karakterize, iki fenotipi olan kalıtsal bir hastalıktır. Fenotiplerden biri otosomal resesif yolla aktarılır ve kıyasla daha sık görülenidir. Otosomal dominant yolla aktarılan tipi ise çok ender görül ...

                                               

Van der Woude sendromu

van der Woude sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Popliteal pterygium sendromu gibi kromozom 1q32 üzerindeki IRF6 geninin mutasyonu sonucu ortaya çıkar; bu nedenle" popliteal pterygium sendromu”nun bulguları daha ...

                                               

Wolf-Hirschhorn sendromu

Wolf-Hirschhorn sendromu, genel gelisme geriliği, kafa ve yüz malformasyonları ve epileptiform atakların görüldüğü," 4. kromozomun kısa kolunun distal kısmında delesyon ” olarak bilinen kromozom anomalisi sonucu ortaya çıkan izole olgulardır. Kız ...

                                               

Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyon, hipertansiyon veya arteriyel hipertansiyon, atardamarlardaki kan basıncının yükseldiği kronik bir tıbbi durumdur. Bu basınç artısı sonucu, kalp kanın damarlarda dolasımını sağlamak için normalden daha fazla çalısmak zorunda kalır ...

                                               

Zinsser-Cole-Engman sendromu

Zinsser-Cole-Engman sendromu, Dyskeratosis congenita sendromlar kümesinin X-kromozomu bağlantılı resessif yolla aktarılan fenotipidir. Saptanan klinik bulgular öteki fenotiplere kıyasla daha yoğundur.

                                               

Acil tıp

Acil Tıp, insan sağlığının hayati derecede etkilenmesi ve bu durumdan en hızlı sekilde normale dönme adına yapılan tüm uygulamaları kapsayan acil sağlık hizmeti. Acil tıp hizmetleri hastanelerin acil servislerinde ve mobil ekipler vasıtasıyla has ...

                                               

Aile hekimliği

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp bransları gibi kendine özgü bir eğitimi, uygulaması ve arastırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branstır. Çocuk, genç ve yaslı tüm bireylere hem koruy ...

                                               

Bel fıtığı

Bel fıtığı, bel bölgesi omurları arasında yer alan disk adlı yapının sinirlerin ve omuriliğin geçtiği kanala doğru yer değistirmesi sonucu çıkan ağrılı durumların tümüne verilen tanımlamadır. Lomber disk hastalığı fizik tedavi ve rehabilitasyon, ...

                                               

Beyin ve sinir cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nörosirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına nörocerrah ya da nörosirürj ...

                                               

Biyokimya

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yasamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimyanın amacı her seyden önce, hücrenin temel bi ...

                                               

Bulasıcı hastalık

Enfeksiyon ya da infeksiyon ; enfeksiyöz hastalık, intaniye, bulas olarak da bilinir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, ...

                                               

Dermatoloji

Dermatoloji, cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. Deri bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Saç dökülmesi hangi nedene bağlı olursa olsun eğer bir kisi böyle bir durumdan yakınıyor ise hiç paniğe kapılmadan bir Deri Hastalıkları u ...

                                               

Farmakoloji

Farmakoloji ya da eczabilim =ilaç; logos=bilim demektir) günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmis veya bitkilerden ayrıstırılmıs maddel ...

                                               

Fizyoloji

Fizyoloji, canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin isleyisini inceleyen bilim dalıdır. Fizyolojiyle ilgilenen bilim insanlarına fizyolog denir. Fizyoloji alanında en büyük ödül Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülüd ...

                                               

Genel cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler konuları içeren ve gelisimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalları etkilemis bir teknik disiplindir. Genel olarak yemek borusu, ...

                                               

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı, göğüste, tipik olarak göğsün ön tarafında ağrı veya rahatsızlıktır. Keskin, künt, baskı, ağırlık veya sıkma olarak tanımlanabilir. Iliskili semptomlar, mide bulantısı, terleme veya nefes darlığı ile birlikte omuz, kol, üst karın vey ...

                                               

Interstisyel akciğer hastalığı

Interstisyel akciğer hastalığı veya diffüz parankimal akciğer hastalığı, interstisyumu çevresindeki doku ve bosluğu etkileyen bir grup solunum yolu hastalığıdır. Aslında bu hastalıklarda interstisyumun yanı sıra alveol boslukları, küçük hava yoll ...

                                               

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolasım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının dahiliye bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalısmaktadır. Yapılan arastırmalar ile biriken bilgi birikimi ...

                                               

Koruyucu tıp

Koruyucu tıp çevre sartları, insan sağlığı ve hayvan sağlığı arasındaki iliskiyi inceleyen gelismekte olan bir disiplinler arası alandır. Ayrıca ekolojik tıp, çevre tıbbı ya da tıbbi jeoloji olarak da bilinir. Sağlık sorunlarında çevre sartlarını ...

                                               

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikropları inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Mikrobiyoloji bakteriler, virüsler, algler vb. canlıların incelenmesini içerir. Mikroorganizma denilince bakteriler, virüsler, protozoonlar, mantarlar ve ilkel algler anlasılır. Mi ...

                                               

Mikrocerrahi

Mikrocerrahi operasyon mikroskobu kullanılarak yapılan cerrahi islemleri tarifler. Özellikle milimetrik çaptaki damar ve sinirlerin onarımında basarı oranını arttırmakta ve günümüzde bu alandaki onarımların vazgeçilmezi olmustur.

                                               

Nöroloji

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teshis ve cerrahi dısındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmakt ...

                                               

Nükleer tıp

Nükleer tıp, canlılara verilen ısın etkin maddelerin yaydıkları ısınların özel yöntemler veya aygıtlarla dısarıdan sayımı ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır. Sintigrafi; eser düzeyde ısın e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →