ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261                                               

Koch postülatları

Koch postülatları, bir hastalık ile bir mikrop arasında nedensel iliski kurmak için gereken dört kriter. Ilk kez 1884 yılında Robert Koch ile Friedrich Loeffler tarafından ortaya atılmıs olan kriterler, 1890 yılında tekrar gözden geçirilip basılm ...

                                               

Kuluçka (epidemiyoloji)

Kulukça süresi, canlının patojenik organizmaya, kimyasal maddeye ya da radyasyona maruz kalma ile belirgin belirtilerin ve bulguların ortaya çıkması arasında geçen süre. Tipik olarak enfeksiyon hastalıklarında, konakta belirtilerin ortaya çıkabil ...

                                               

Subklinik enfeksiyon

Belirti göstermeden veya belirgin isaretleri gözlemlenemeden seyreden enfeksiyonlara subklinik enfeksiyon denir. Subklinik enfeksiyon gösteren bir kisi mikrobun asemptomatik tasıyıcısıdır, parazitler ya da virüsler genellikle hastalıklara neden o ...

                                               

Sürveyans

Bulasıcı hastalık sürveyansı, hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edildiği, epidemiyolojik uygulamaların tamamına verilen isimdir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sürveyans: "Herhangi bir hastalık, durum ...

                                               

Tasıyıcı (epidemiyoloji)

Tasıyıcı ya da vektör epidemiyolojide: bir mikroorganizmayı veya parazit bir canlıyı vücudunda barındıran ve baska canlılara ulasmasına aracılık eden canlılara denir. Tasıyıcılar enfeksiyon nedeni olan bakteri, kene, bit vb. canlıları üzerlerinde ...

                                               

Temel çoğalma sayısı

Epidemiyolojide, temel çoğalma sayısı veya temel üreme sayısı, R 0 {\displaystyle R_{0}}, tüm bireylerin enfeksiyona duyarlı olduğu bir popülasyonda, bir vaka tarafından doğrudan olusturulan beklenen vaka sayısı olarak düsünülebilir. Tanım, baska ...

                                               

Farmasötik botanik

Farmasötik botanik; doğrudan ilaç olarak kullanılan bitkileri, ilaç yapımında kullanılan bitkileri, zehirli bitkileri ve ekonomik önemi olan bitkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bitkilerin bitki sistematiğindeki yerini esas alarak; anatomik ...

                                               

Etnobotanik

Etnobotanik insanların bitkilerle çok yönlü iliskisini sistematik olarak arastıran disiplinler arası bilim dalı. Yunanca ethnos, halk ve botanik, bitki bilimi; ingilizce ethnobotany adı verilir. Türk Dil Kurumu’nun sözlüklerine henüz girmemis olm ...

                                               

Odyoloji

Odyoloji terimi Latince isitme anlamına gelen" audire ” ve tanımlama anlamına gelen Yunanca son ek olan" logos ” kelimesinden türemistir. Odyoloji, isitme - denge sistemleri ile ilgili çalısmaların yapıldığı ve isitme - denge bozukluklarının aras ...

                                               

Dikotik dinleme

Dikotik dinleme, seçici dikkati ve isitme sistemi içinde beyin fonksiyonunun lateralizasyonunu arastırmak için yaygın olarak kullanılan psikolojik bir testtir. Dikotik dinleme testi bilissel psikoloji ve sinirbilim alanlarında kullanılır. Standar ...

                                               

Hiperakuzi

Hiperakuzi, ayrıca ses hassasiyeti olarak bilinir. Genel olarak akustik travma sonucunda isitme sinirlerinde veya ortakulakta meydana gelen hasarlardan kaynaklanan bir isitme sorunudur. Bununla birlikte beyin sarsıntısı, beyin tümörü, MS gibi bey ...

                                               

Orta kulak iltihabı

Orta kulak iltihabı veya otitis media, orta kulak bölgesinde meydana gelen, enflamasyonla kendini gösteren hastalıklara verilen genel addır. Çocuklarda en çok görülen kulak iltihabı türüdür. Çesitli nedenlere bağlı olarak kulak zarı arkasında ilt ...

                                               

Tıp

Tıp, sağlık bilimleri dalı. Insan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğrasan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma, hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalısmalarda bulunan birçok alt bilim ...

                                               

Zehirlenme

Zehirlenme, kimyasal bir maddenin canlı organizma üzerindeki patolojik etkisidir. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değisebilen bir hastalık haline ya da ölüme yol açar. Adli tıp uzmanlar ...

                                               

ADULT sendromu

ADULT sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, TP63 gen mutasyonu sonucu ortaya çıkan, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Iskelet sistemi bulguları: Ön planda akromelik malformasyonlar ekstremitelerin uç kısımlarında kısalık ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromları

Oral-facial-digital sendromlar, günümüze dek 16 fenotipi belirlenmis olan bir sendromlar kümesidir. Bilinen fenotiplere yenileri eklenebilir. Ağız-Yüz-Parmak sendromunun OFD arasında en sık ratlanılanı OFP tip I temel bulguları içerir; sıkça rast ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu (tip 1)

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 1, ektodermal displazi bulguları da içeren, X-kromozomu aracılığıyla dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Simpson-Golabi-Behmel sendromu tip 2 ile alelik bağı olduğu belirlenmistir. Kız çocuklarında görece sıktır. ...

                                               

Akromelik frontonazal disostoz

Akromelik frontonazal disostoz, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Frontonazal displazilerin ender görülen tiplerinden biridir. Kafatası, çene ve yüz bulgularının yanı sıra görülebilen beyin ve iskelet sistemi bulguları ön ...

                                               

Alerjik stomatit

Alerjik stomatit, olguları kontakt dermatitlere benzer mekanizmayla ortaya çıkan patolojilerdir: bir maddenin deriye ya da mukozaya temas ettiği yerde olusan alerjik nitelikteki yangısal tepkilerdir.

                                               

Amnion rüptürü sekansı

Amnion rüptürü sekansı, amnion kesesinin erken yırtılması nedeniyle içerdiği sıvının yitirilmesi sonucu ortaya çıkar; Potter sequence olgusundakine benzer bir mekanizmayla olusur. Doğum öncesi gelisme geriliği vardır. Göbek kordonu kısadır. Derid ...

                                               

Anne yamyamlığı

Anne yamyamlığı ya da Maternal kanibalizm annenin yavrularını yeme durumudur. Özellikle memeli hayvanlarda rastlanır. Genelde doğumdan sonraki ilk saatlerde gerçeklesir. Anne, yavruların tamamının ya da bir kısmının ölümüne sebep olabilir. Anne y ...

                                               

Aort koarktasyonu

Aort darlığı ya da aort koarktasyonu, aort ana arterinin bir bölgede gösterdiği daralmadır. Aortun daralması kan akımının engellenmesine neden olur. Olguların çoğu, yasamın ilk yılı içindeki bebeklerde saptanan doğumdal anomalilerdir; bunların bi ...

                                               

APECED sendromu

APECED sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant ya da otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Ilk belirtiler çocukluk yaslarında ortaya çıkar. Primer immun yetmezlik sendromlarından biridir. Otoimmun patolojiler: ...

                                               

Apoptozis

Apoptozis veya Apoptoz, düsmek", apo ="-den/-dan" ve ptosis ="düsmek") programlanmıs hücre ölümünün ana tiplerinden biridir; genetik sistemde kodlanmıs kendi kendini yok etme programını içeren mekanizmanın aktiflesmesiyle tetiklenir. Çoğu hücrede ...

                                               

Asfiksiyan torasik displazi sendromu

Asfiksiyan torasik displazi sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan, 22 fenotipi olan kalıtsal bir sendromdur. Ilk tanımlanan fenotip 1, Jeune sendromu olarak bilinmemektedir. Fenotiplerden ikisi Ellis-van Creveld sendromu kapsamındadır. Saldi ...

                                               

Asırı duyarlılık

Asırı duyarlılık reaksiyonları, bağısıklık sistemi islevlerinin kendi dokularına zarar verecek düzeylere ulastığı olgular için yapılan bir tanımlamadır. Bağısıklık sistemi, organizmayı yabancı antijenlerden korumaya yönelik bir dizi islev için ku ...

                                               

Bağısıklık yetmezliği

Bağısıklık yetmezliği veya bağısıklık eksikliği, bağısıklık sisteminin herhangi bir nedenle baskılanması ve doğal davranıslarının kısıtlanması sonucunda savunma sistemi elemanları arasındaki koordinasyonun bozulması olgusudur. Memelilerin fizyolo ...

                                               

Beemer-Langer sendromu

Beemer-Langer sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan asfiksiyan torasik displazi sendromu’nun 22 fenotipinin 12.si olan kalıtsal bir sendromdur. Asfiksiyan torasik displazi sendromundaki ortak bulguların büyük bölümü Beemer-Langer sendromunda ...

                                               

BOR sendromu

BOR sendromu, otosomal dominant aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Boyunda ikinci farengeal ark artıklarından kökenli, her iki yanda bilateral brankiyal kistler ve fistüller bilateral vardır. Kulaklar küçük ve kepçemsidir; çevresinde çukurlar var ...

                                               

Bradikinezi

Bradikinezi, yavas hareket ve vücudun komut üzerine hızla hareket etme yeteneğinin bozulmasıyla tanımlanır. En sık olarak Parkinson hastalığının bir belirtisi veya ilaçların bir yan etkisidir. Parkinsonu teshis ederken doktorların arayacağı ana s ...

                                               

Churg Strauss sendromu

Churg Strauss sendromu, çok sayıda damarı etkileyen otoimmun bir yangısal sendromdur.

                                               

Cleidocranial dysostosis

Cleidocranial dysostosis, kemik malformasyonları içeren kalıtsal bir sendromdur; ebeveynlerden birinden otosomal dominant yolla gelir. Genetik incelemeler, kemik gelisimiyle ilgili RUNX2 genindeki bir sorunu göstermektedir. 3 tipi vardır; disleri ...

                                               

Coffin-Siris sendromu

Coffin-Siris sendromu, ektodermal displazi bulgularını da içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. 8 fenotipi vardır. Çene-yüz bulguları fenotiplerden 3’ünde belirgindir. Hastalarda genel gelisme geriliği vardır. Kafatası küçüktür ...

                                               

Cor pulmonale

Cor pulmonale, akciğer hastalıklarından kökenli pulmoner hipertansiyona bağlı bir kalp hastalığıdır. Kalbin sağ ventrikülünü etkiler. Sürecin temelinde, akciğer patolojisi nedeniyle kan dolasımının güçlesmesi ve damarlardaki kanın geriye doğru bi ...

                                               

Dev hücreli reparatif granülom

Dev hücreli reparatif granülom ya da dev hücreli granülom, çoğunlukla disetleri ya da çene kemiklerinde ortaya çıkan, nedeni kesin olarak bilinmeyen olusumlardır; son yıllarda yüz kemiklerinde, el ve ayak parmak kemiklerinde ortaya çıkan dev hücr ...

                                               

Doğum jeli

Doğum jeli, vajinal doğumu kolaylastırmak için gelistirilmis bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylastırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi korumak için normal doğum sırasında uygulanır. Doğum jeli, doğum kanalında yağlandırıcı bir zar o ...

                                               

Dubowitz sendromu

Dubowitz sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur; genel bir gelisme geriliği vardır. Kafa ve yüz bulguları: Mikrosefali belirgindir. Alın bombesi yüksek ve genis, kas çıkıntıları düzdür. S ...

                                               

Ektodermal displazi

Ektodermal displazi sendromları, ektodermden gelisen doku ve organlardaki malformasyonların ve olusum kusurlarının saptandığı genis bir topluluktur. Dislerle ilgili anomaliler ve malformasyonlar; saç olusumunda yetersizlikler ; ter bezlerinin eks ...

                                               

Ellis-van Creveld sendromu

Ellis-van Creveld sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Asfiksiyan torasik displazi sendromu’nun 22 fenotipinden 2si Ellis-van Creveld sendromu olarak değerlendirilir. Asfiksiyan torasik d ...

                                               

Elsahy-Waters sendromu

Elsahy-Waters sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Kafa ve yüz bulguları, dislerle ilgili patolojiler, vertebraların kaynasması ile zeka geriliği temel bulguları arasındadır. Kafatası sakak bölgelerinden basılmıs gi ...

                                               

Elschnig sendromu

Elschnig sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. 2 fenotipi vardır. Kafa ve yüz bulguları: Alın bombesi yüksek, saçlar ve kaslar seyrektir. Yüz basık gibidir. Göz bulguları: Hiperteloriz ...

                                               

Embolizm

Embolizm, bir kütlenin kan akımıyla sürüklenerek damarları tıkamasına embolizm, bu cisme embolus denir. Kan akımıyla sürüklenen kütle maddenin her türden fiziksel niteliğini tasıyabilir. Bir embolizm sürecinin etkisi, embolusun kaynağı ve izlediğ ...

                                               

Fallot tetralojisi

Fallot tetralojisi, doğumsal kalp anomalilerinden olusan bir kardiyovasküler olgudur. Siyanoza yol açan konjenital kalp hastalıklarından en sık görülenidir.1500-4000 yenidoğanda bir görülen bu anomali bazı genetik durumlarla birlikte görülse de ç ...

                                               

Farengeal arklar

Faringeal arklar ya da Brankiyal arklar, bas-boyun gelismesindeki baslangıç noktalarıdır. Bas-boyun olusmasında birincil etkinliği olan faringeal arklar, intrauterin yasamın 4. haftasında, nöral krest hücrelerinin bölgeye göçüyle birlikte belirme ...

                                               

Fiziksel nedenlere bağlı stomatitler

Fiziksel nedenlere bağlı stomatitler ağız mukozasında ısı değisikliklerinin ya da elektrik akımının neden olduğu yanıklar ile mekanik travmaların yol açtığı yangılardır. Stomatitlere neden olan tahrislerde, etkenin yıpratma gücü, etki süresi ve d ...

                                               

Flegmon

Flegmon, irinli yangıların en tehlikeli türleriden biridir. Bazı bakteriler ürettikleri proteolitik ve fibrinolitik maddelerin yardımıyla doku ve hücre aralıkları boyunca sınırsız bir biçimde yayılabilirler. Yangı sınırlandırılamazsa nötrofil pol ...

                                               

Frontofasiyonazal displazi

Frontofasiyonazal displazi, göz bulguları ile çene-yüz malformasyonlarının belirgin olduğu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Brakisefali yapıdaki kafatasında ensefalosel saptanır. Alın bölgesinde yağ dokusu kitlesi vardır ...

                                               

GAPO sendromu

GAPO sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Hastalarda genel bir gelisme geriliği vardır. Alın bombesi yüksektir. Saçlar giderek dökülür. Optik atrofi ve glokomun neden olduğu görme soru ...

                                               

Glossofaringeal nevralji

Glossofaringeal nevralji, glossofaringeal-vagus kompleksi uyarılmasıyla ortaya çıkan bir ağrı sendromudur. Dilin 1/3 arka kesimine, farinkse, larinkse, yumusak damağa gelen uyaranlara yol açan patolojilerin tetikleyici olduğu varsayılır.

                                               

Glossoptozis

Glossoptozis, bir dil anomalsidir. Dil, asağı-arka yönde geriye çekilmis gibidir. Glossoptozis olgularının çoğunda, damak kemiklerinin gelismesi için gereken uyarıcı etki bulunmadığı için tabloya" yarık damak” bulgusu da eklenir. Olgulara, altçen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →