ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Ihanet Davası

Ihanet Davası, Güney Afrikada 1956 yılında yasanan ve Nelson Mandelanın da aralarında bulunduğu 156 kisinin tutuklanmasına konu olan dava. Dava, tüm sanıkların suçsuz bulunduğu 1961 yılına dek sürmüstür. Oliver Tambo durusmalar sırasında ülkeyi t ...

                                               

Ikmalen tarh

Ikmalen tarh, vergi beyannamesinin belirlenen sürede verilmemesi, gerekli belgelerin doğru sekilde tutulmaması, yaptırılması gereken onaylama ve imzalama islemlerinin geregi gibi yaptırılmaması neticesinde yaptırılan tarhtır. Vergi Usul Kanunu 29 ...

                                               

Ilan sûretiyle vaad

Îlan sûretiyle vaad ya da îlan yoluyla ödül sözü verme, belirli bir edimin yerine getirilmesi karsılığında kamuya yapılan ödül vaadidir. Bir sonucun gerçeklesmesi karsılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, kendisini bu sözü yerine g ...

                                               

Illiyet bağı

Illiyet bağı ya da nedensellik bağı, hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir. Ortaya çıkan zarar ile failin davranısı arasındaki bağlantı olarak tanımlanabilir. Maddi hukukta da ceza hukukunda ...

                                               

Imar afları

Imar affı tasınmaz gayrimenkullerin yasal hale getirilmesi için popülist yaklasımı olan hükümetlerin siyasi olarak mevcut düzenlemeler uymayan yapılara resmi olarak izin vermesidir.

                                               

Ingiliz Yurttas Hakları Beyannamesi

Ingiliz Yurttas Hakları Beyannamesi ile su beyannameler kastediliyor olabilir: 1689 Hak Talebi Yasası - Iskoç Parlamentosunun çıkardığı ve Ingilterede çıkarılan Yurttas Hakları Yasasının ilkelerini aynen Iskoç hukukuna aktaran yasa. Yürürlükte ol ...

                                               

Isimsiz sözlesme

Isimsiz sözlesme kanunlarda düzenlenmemis olan sözlesme türlerini tanımlamak için kullanılan bir adlandırmadır. Sözlesme türleri sınırlı sayı ilkesi ile sınırlı değildir. Isimsiz sözlesmeler kisilerin kendi irade özgürlükleri çerçevesinde yaptıkl ...

                                               

Istanbul Protokolü

Iskence ve Diğer Zalimane Insanlık Dısı Asağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Sorusturulması ve Belgelendirilmesi Için El Kılavuzu, bilinen adıyla Istanbul Protokolü, iskencenin ve sonuçlarının belgelenmesi hakkındaki ilk uluslararası ...

                                               

Isveçte escinsel evlilik

Isveçte escinsel evlilik, evliliğe iliskin cinsiyet ayrımı yapmayan yeni yasanın 1 Mayıs 2009da Isveç parlamentosunda kabulüyle resmen tanındı. Böylece Isveç, ülke genelinde escinsel çiftlere evlenme hakkı tanıyan yedinci ülke oldu. Yasanın kabul ...

                                               

Isviçre Federal Idare Mahkemesi

Isviçre Federal Idare Mahkemesi, Isviçre federal yönetim birimlerinin almıs oldukları kararlara karsı açılan davalara bakmakla yükümlü olan ve temyiz yetkisine haiz idare mahkemesidir.

                                               

Is hukuku

Is hukuku, isçi hakları, çalısma kosulları, isçi ücretleri, isçi sendikaları ve isveren-isçi iliskileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. Is hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli is kanunları ile düzenle ...

                                               

Isçi hakları

Isçi hakları, isçi ve isveren iliskisinde, isçilere tanınan ve insan hakları kapsamına giren yasal haklar. Isçi sendikaları, toplu sözlesme ve grev girisimleriyle üyelerinin daha yüksek ücret elde etmelerini ve daha iyi sartlarda çalısma hakkına ...

                                               

Itiyadi suç

Itiyadi suçu, suç sayılan fiilin belirli bir zaman dilimi içerisinde birçok kez islenmesi Suç sayılan fiilin bir kere islenmesi itiyadi suç sayılabilmesi için yeterli değildir. Itiyadi suçlar basit itiyadi suçlar ve nitelikli itiyadi suçlar olmak ...

                                               

Jellinek Üçlüsü

Jellinek Üçlüsü, Alman hukukçu Georg Jellinek tarafından yapılan temel hak ve hürriyetleri ayırma yöntemidir. Bu yöntemde haklar üçe ayrılır. Bu haklar; negatif, pozitif ve aktif statü hakkıdır.

                                               

Jus gentium

Latince milletler hukuku anlamına gelen jus gentium asağıdaki kurallar basta olmak üzere devlet-devlet iliskilerinde riayet edilmesi gereken kurallardan olusan bir uluslararası hukuk dalıdır. Yaralı gemilere ve bu gemilerdeki kisilere yardım etme ...

                                               

Jus in bello

Jus in bello, ius in bello seklinde de rastlanabilecek latince bir deyistir. Savas sırasında uyulması gereken kuralları anlatmaya yarayan uluslararası hukuk kavramıdır. Ilk kez Hugo Grotius tarafından ortaya atılmıs, Vitor ve Suarez tarafından ge ...

                                               

Jus sanguinis

Jus sanguinis, ülkelerin vatandaslık kanunlarına göre, arzuları üzerine bireylerin kendi ailelerinin veya atalarının sahip oldukları vatandaslığa geçebilmelerini sağlayan ve kan bağına bağlı olarak atfedilecek hukuk ilkesidir. ve sanguinis sözcük ...

                                               

Jus soli

Jus soli, doğustan vatandaslık olarak da bilinen, uyrukluk veya vatandaslık ile ilgili devletin sınırları içinde doğan her birey için kabul edilebilir olan bir haktır. Jus soli, Dünya ülkelerinin yaklasık % 20sinde görülmektedir. Kanada ve Amerik ...

                                               

Jüri

Jüri, adaletin uygulanmasına katılan yurttas topluluğu. Ingiliz hukuk gereğince yurttaslar, adaletin uygulanmasına katkıda bulunurlar. Bundan dolayı ceza mahkemelerinde ve birçok birinci dereceden hukuk mahkemesinde bir jüri bulunur. Bu jürinin r ...

                                               

Kadınların Siyasi Haklarına Iliskin Sözlesme

Birlesmis Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 1952 tarih ve 640 sayılıKararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıstır. Sözlesme VI. maddeye uygun olarak 7 Temmuz 1954 tarihinde yürürlüğe girmistir. Birlesmis Milletler Antlasmasında sözü ...

                                               

Kambiyo senedi

Kambiyo senedi, ticaret hukukunda, kıymetli evrakın bir alt türü olarak incelenen senetlerdir. Türk Ticaret Kanununa göre kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek tir.Ticaret kanununda düzenlenmis olduğundan ticari issayılır. Diğer kıymetli evrakla ...

                                               

Kamu davası

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karsı açmıs olduğu hak davası olmayıp bireyin topluma veya bir kurum tarafından konulmus kurum kanununun olusturduğu yasal hak mağduriyetinden ötürü kuruma açılan ve alınacak karar sadece davayı aça ...

                                               

Karsılastırmalı hukuk

Karsılastırmalı hukuk, farklı devletlerin hukuk sistemlerini karsılastırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan hukuk dalıdır. Günümüzde, teknolojinin gelisimine paralel olarak, devletler diğer devletlerde kabul edilen yeni ...

                                               

Karsılıksız çek

Karsılıksız çek, bankadaki hesapta karsılığı bulundurulmadan düzenlenen çeki ifade eder. Karsılıksız çek düzenleyenler birçok ülkede idari yaptırımlarla karsılasırlar.

                                               

Kazasker

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devletinde seri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değistirme ve yeni kararlar olusturma gibi maddeler vardır. Yani kadı kararlarına ...

                                               

Kısa durusma

Kısa durusma tarafsız üçüncü kisiler ya da uyusmazlığın taraflarının atadığı temsilciler kurulundan olusan heyetlerin bir araya gelerek gizlilik içinde uyusmazlığın çözümü için önerileri görüstükleri bağlayıcı olmayan bir alternatif uyusmazlık çö ...

                                               

Kıymetli evrak

Kıymetli evrak ; Ticaret Kanunu’nda, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi, baskalarına da devredilemez senetlerdir” seklinde tanımlanmıstır. Kanunda yer alan bu tanımda, kıymetli evraklar, bir hakkın aracı değ ...

                                               

Know-how

Bir isletmenin, üretim yöntemleri ya da teknolojisinin, aynı dalda çalısan veya aynı isi yapmaya hazırlanan bir baska firmaya satılması veya kiralanmasıdır. Kısaca, bir üründen ya da yöntemden en verimli ve kolay biçimde yararlanabilmek için o ko ...

                                               

Kolektif sirket

Kolektif sirket, Türk Ticaret Kanununa göre Kolektif Sirket "Ticari bir isletmeyi, bir ticaret unvanı altında isletmek amacıyla gercek kisiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu sirket alacaklarına karsı sınırlanmamıs olan sirk ...

                                               

Koloni (siyaset)

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerlestirmek için denizasırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaslarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur. Bazı durumlarda "sömürge" ile es anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir ...

                                               

Kontrat

Kontrat ya da Sözlesme, iki ya da daha fazla taraf arasında bir isi yapmak veya geri durmak üzere yapılmıs, taraflar için yasal yükümlülük içeren bir anlasmadır. Kontratın bozulması yasa tarafından tanınır ve buna karsı yaptırımlar uygulanabilir. ...

                                               

Kooperatif

Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlasmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma islemine verilen addır. Kelime kökeni olarak Fransızca coopérative kelimesinden gelmektedir. Tüzel kisiliği haiz olmak üzere ...

                                               

Kurtarma Anlasması

Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmıs Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlasma, diğer adıyla Kurtarma Anlasması uzaya gönderilen insanların kurtarılması konusunda ülkelere dört hak ve yükümlülükler getiren uluslar ...

                                               

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını tek yanlı olarak ilan etmesinden sonra kurulmus olan Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıs, 5 Mayıs 1985 günü Kıbrıs Türkü seçmenler t ...

                                               

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslık kanunu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslık kanunu, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisinin 21 Mayıs 1993 tarihindeki oturumda kabul ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasayan kisilere yönelik vatandaslık haklarının belirlendiği kanundur. Türkiyen ...

                                               

LL.M. Eur

LL.M. Eur, Avrupa Hukuku Yüksek Lisansı, lisans eğitimi sonrası ileri düzeyde akademik bir unvan olup genelde LL.M. Eur olarak kısaltılır. Bu unvan, AB Hukuku arastırma programını bitirip, bu alanda hazırlanmıs yüksek lisans tezini takiben alınan ...

                                               

LLM

LLM, Hukuk Yüksek Lisansı, ileri düzeyde akademik unvan veya arastırma unvanıdır ve genel olarak LL.M. ya da LLM olarak kısaltılır. Latince "legum magister" anlamına gelen kısaltmadır. Ingilizcesi ise Master of Laws seklindedir.

                                               

Mahkeme

Mahkeme, taraflar arasındaki hukukî anlasmazlıkları hukukun üstünlüğüne uygun olarak sivil ya da askerî, adlî veya idarî konularda adaleti sağlamak üzere yetkilendirilmis, toplum yapısına ve kültüre göre değisiklikler gösterebilen bir yargılama f ...

                                               

Medeni usul hukuku

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekismeli ve çekismesiz yargı seklinde ikiye ayrılmaktadır. Usul, Arapça kökenli bir sözcük olup anlamı belli bir amaca erismek için izlenen, tutulan yol" anlamına gelir. M ...

                                               

Mekik diplomasisi

Iki ihtilaflı taraf arasında çözüme ulasabilmek için arabulucu ya da kolaylastırıcı rolündeki üçüncü bir tarafın, klasik diplomasi kurallarına uymadan yaptığı ve her iki tarafta da seri görüsmelerle sonuca ulasmaya çalıstığı diplomasi türü. Terim ...

                                               

Mevzuat

Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan asağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğden olusur.

                                               

Miras hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve di ...

                                               

Moors cinayetleri

Moors cinayetleri, 1963 Temmuz ve 1965 Ekimi arasında Ian Brady ve Myra Hindley tarafından Ingilterenin bugünkü adıyla Greater Manchester bölgesinde gerçeklestirilen cinayetlerdir. Pauline Reade, John Kilbride, Keith Bennett, Lesley Ann Downey ve ...

                                               

Moskova Davaları

Moskova Davaları Büyük Temizlik sırasında 1936-38 yılları arasında Josef Stalinin siyasi rakiplerini yargılamak için yapılan davalardır. 1950li yıllarda Nikita Krusçevin destalinizasyon politikalarından sonra, Moskova Davaları, pek çok yerde kara ...

                                               

Muvazaa

Hukukta muvazaa, bir hukuki iliskinin taraflarının, üçüncü kisileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüs yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlasma. Arapça kökenli bir sözcük ola ...

                                               

Mülkiyet hakkı

Mülkiyet hakkı, kapitalist ekonomik kurallarının hakim olduğu bölge, sistem veya devletlerde; tasınır ya da tasınmaz bir esya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, m ...

                                               

Müzakere

Müzakere, birbirinden birtakım seyler elde etmek isteyen kisilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düsünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner ser ...

                                               

Napolyon Yasaları

Napolyon Yasaları - Napolyon Bonapartın hazırlattığı medeni yasa metnidir. Onun isteğiyle Fransada hazırlanmıs ve 1804 yılında yürürlüğe girmistir. Metin hazırlanırken önceki iki hukuk sistemlerinden etkilenilmistir. Birisi Roma Hukuku, diğeri Is ...

                                               

Negatif haklar

Negatif hak, bir toplumda ayrım yapmadan, azınlık-çoğunluk demeden herkese tanınan haklardır; ör. Toplu ulasımdan yararlanma, mülk edinme, eğitim-sağlık vb. haklar. Ne var ki sakatlığı bulunan kisiler bu haklardan yararlanamamaktadırlar. Çünkü he ...

                                               

Normlar hiyerarsisi

Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar, düzensiz olarak değil, alt-alta, üst üste bulunmaktadır.Normlar birbirleriyle iliskilidir ve piramit düzeni seklinde bulunmaktadır.Normlar birbirleriyle altlık ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →