ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

Changi Hapishanesi

Changi Hapishanesi, Singapurun doğusundaki Changide bulunan bir hapishanedir. Changi Hapishanesi, Ingiliz idaresi tarafından 1936da Straits Settlements bölgesinde sivil hapishane olarak insa edildi.II. Dünya Savası esnasında, Subat 1942de Singapu ...

                                               

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo, "sözlesme görüsmelerindeki kusurdan doğan sorumluluk" anlamına gelen Latince hukuk terimidir. Kara Avrupası hukuk sistemi ülkelerinin pek çoğunda önemli sayılan bir borçlar hukuku kavramıdır. Dürüstlük kuralına dayanır. Tara ...

                                               

Çek (bankacılık)

Çek, kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri. Çek, bir borç senedi ya da senetlerde olduğu gibi belli bir süre sonunda senet bedelinin ödenmesi vaadi değildir. Çekler, ancak bankal ...

                                               

Çevrimiçi uyusmazlık çözümü

Çevrimiçi uyusmazlık çözümü, bir uyusmazlık çözüm dalı olarak taraflar arasındaki uyusmazlığın çözümünü kolaylastırmak için teknoloji kullanır. ODR, öncelikli olarak uyusmazlık çözüm yollarından arabuluculuk, müzakere ve tahkimi ya da üçünü bir a ...

                                               

Danimarkada escinsel evlilik

Danimarkada escinsel evlilik 15 Haziran 2012 tarihinde yasal oldu. Escinsel evliliğin yasallastırılması için Thorning-Schmidt hükümetinin öne sürdüğü yasa tasarısı 7 Haziran 2012de Folketing tarafından onaylandı, 12 Haziranda da kraliyet onayını ...

                                               

Davanın ihbarı

Görülmekte olan bir davadan hukukî durumu etkilenecek olan üçüncü kisinin, davanın taraflarından birisince davanın varlığından haberdar edilmesine davanın ihbarı denir. Görülmekte olan davadaki taraflardan birisi davayı kaybettiğinde, üçüncü kisi ...

                                               

Deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku

Deniz alanları sınırsız değildir ve coğrafyanın ülkeleri yakınlastırdığı yerlerde denizin hukuk tarafından sınırlandırılması kaçınılmaz olabilir. Ilgili deniz alanının dar olması, kıyı sekilleri, bölgede ada veya adacıkların bulunması ve benzeri ...

                                               

Dıs Uzay Anlasması

Dıs Uzay Andlasması, resmi adıyla Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dâhil, Uzayın Kesif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten Ilkeler Hakkında Andlasma, uluslararası uzay hukukunun temelini olusturan antlasmadır. 27 ocak 1967de ABD, Birle ...

                                               

Dijital haklar yönetimi

Dijital haklar yönetimi, dijital medyaların günümüzde çok kolay bir sekilde kopyalanabilir olması sebebiyle lisans haklarını kontrol etmek amacıyla gelistirilmis erisim kontrol sistemleri için kullanılan genel isim. Donanım üreticileri, oyun ve y ...

                                               

Dil hakları

Dil hakları veya dilsel haklar, bireysel ve kolektif bir hak olarak özel ve kamusal alanlarda iletisim için kullanılan dili veya dilleri seçmeye iliskin varolan insan hakları ve sivil haklardır. Yasal, idari ve adli islemlerde kisinin kendi dilin ...

                                               

Dilekçe hakkı

Dilekçe hakkı, bireylerin, kisisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve sikayetlerini yalnız veya baskaları ile birlikte yargı organı dısındaki resmi kuruluslara sunabilme hakkıdır. Dilek seklinde yapılan basvurularda resmi bir yerden ya doğrud ...

                                               

Doktrin

Doktrin veya öğreti, belirli bir konu ya da inanç sistemine iliskin kabul, ilke ve kurallar bütünü. Dini bağlamda sıkça kullanılan öğreti kavramına önceki bilgilerden yararlanarak gelistirilmis olan ortak hukuk ilkelerinde de rastlanmaktadır. Mes ...

                                               

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık, en genel anlamıyla aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemdir. Dolandırıcılık, türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Arkeoloji, edebiyat, emlâk, belge sahteciliği vb. dolandırıcılık türleri vardır.

                                               

E-demokrasi

E-demokrasi," demokrasi özgürlüktür” temeli üzerinden yükselen yeni bir düsünce akımı olarak" dijital demokrasi” düsüncesinin ifadesidir. Bir ülkenin vatandaslarının o ülkedeki resmî olarak seçilebilinir olan yasal siyasi partilere kendi istekler ...

                                               

Egemenlik hakkı

Egemenlik hakkı, medeni hukuk bağlamında ele alınırsa; sağladıkları yetki bakımından sınıflandırılmıs hakların en basında gelir. Hak sahibine, hakkı üzerinde çok genis yetkiler tanıyan egemenlik hakları üçe ayrılır: Kisilik Hakları Fikri Mülkiyet ...

                                               

Elestirel hukuk çalısmaları

Elestirel hukuk çalısmaları, 1970li ve 80li yıllarda hukuki düsüncede gelisen bir harekettir. Temelinde, gizli çıkarlardan ve mevcut yasal kurumlarda varolduğu algılanan sınıf egemenliğinden yoksun bir insan kisiliğini esas alarak toplumun sekill ...

                                               

Esit koruma

Esit koruma, bazı devlet anayasalarında bulunan, ancak farklı yasal dizgelerde farklı biçimde yorumlanan siyasi kavram. Yüksek mahkemenin değisen görüs örgüsüyle birlikte içeriği de değismistir. Çok sayıda yasa, halkı belli ölçülerde sınıflandırı ...

                                               

Esya hukuku

Esya hukuku, Medeni Hukuk dalıdır ve Medeni Kanunun 4. kitabında genel olarak düzenlenmistir. Kisilerin esya üzerindeki mutlak haklarını düzenler. Esya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakkı esya üzerinde en genis ve sınırsız ...

                                               

Ev hapsi

Ev hapsi, nispeten hafif suçlarda mahkemelerce verilen hapis cezalarının kisinin kendi konutunda geçirmesini ifade eder. Mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılan kisi hapis cezası sonuna kadar konutundan dısarıya çıkamaz. Cezasını çekeceği ...

                                               

Evlilik hukuku

Medeni Hukuk içinde, Aile hukuku baslığında yer almaktadır. Son yasa değisikliğinden önce karı-koca hukuku adını tasıyordu. Evlilik hukuku hükümlerine göre, Nisanlanma, evlenme vaadiyle olur. Esler, evlenme akdi nikâh için ehliyete sahip olurlar. ...

                                               

Evlilik ruhsatı

Evlilik ruhsatı, kilise ya da bir devlet otoritesi tarafından, bir çiftin evliliğine onay verildiğine iliskin verilen belgedir. Belgenin elde edilmesi prosedürü ülkeden ülkeye değisir ve zaman içinde de değisiklik göstermistir. Evlilik ruhsatları ...

                                               

Fatih Kanunnâmesi

Fatih Kanunnâmesi, Osmanlı Imparatorluğunun devlet örgütü ile örgüt yapısının isleyisi hakkında düzenleyici nitelikteki temel kanun. II. Mehmed döneminde olusturulması nedeniyle padisahın lakabı olan "fatih" adıyla anılmakta olup o zamana dek yür ...

                                               

Fikrî mülkiyet hukuku

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer tasıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan olusmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle ...

                                               

Fransız Maresal Mahkemeleri

Fransız Maresal Mahkemeleri ya da Namus Meseleleri Mahkemeleri, soylular arasında sıkça görülen düellolara bir son vermek amacıyla XIV. Louis tarafından kurulmustur. Her özerk yönetim bölgesi ve derebeylikte, en az dördüncü derece soyluluk unvanı ...

                                               

Gayssot Yasası

Gayssot Yasası ya da Gayssot Kanunu, Nazi liderlerinin 1945 ila 1946 yılları arasında Nürnbergde Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinde yargılanmasının temelini olusturan 1945 tarihli Londra Antlasmasında tanımlanan insanlığa karsı suçları Fransad ...

                                               

Gaz odası

Gaz odası, idam için kullanılan bir yöntemdir. Kilitli bir oda ve içine konulan zehirli veya boğucu gazlardan olusur. Bu oda için en çok kullanılan gaz, hidrojen siyanürdür; karbon dioksit ve karbon monoksit de kullanılabilir.

                                               

Geçici isçi

Geçici isçi ; Türkiye 657 nolu Devlet Memurları Kanununda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici isçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad, ve fıkralarında belirtilenler dısında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli isçi kad ...

                                               

Genel islem kosulları

Genel islem kosulları ya da genel islem sartları, önceden hazırlanmıs bir sözlesme metni çesididir. Sözlesmenin taraflarından birisi, diğer tarafa, daha önceden hazırlanmıs olan bir metni empoze eder. Bunun en yaygın örneklerinden birisi, kredi h ...

                                               

Gizlilik sözlesmesi

NDA Ingilizce non-disclosure agreement kelimelerinin bas harflerinden olusmus, Türkçeye kabaca "Gizlilik anlasması" olarak çevrilebilecek hukuki bir terimdir. Bir gizlilik anlasması, en az iki taraf arasında akdedilir. Bu tür anlasmalar, bir ilis ...

                                               

Gözaltı

Gözaltı, suç süphesi üzerine yakalanan kisinin, suçu islediğine iliskin emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararıyla, sorusturmanın tamamlanması amacıyla, sorusturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde kolluk tarafından ...

                                               

Göze göz

Göze göz, dise dis, kısasa kısas veya Latince kullanımıyla lex talionis, bir baskasını yaralayan bir kisinin benzer derecede cezalandırılması ve bu cezayı veren kisinin de yaralı taraf olması ilkesidir. Yumusatılmıs durumlarda mağdurun tazminat i ...

                                               

Grundgesetz

Grundgesetz, Almanyanın mevcut anayasasıdır. Bir önceki Weimar Cumhuriyeti anayasasının nasyonal sosyalizm döneminde fiilen devre dısı kalmasından sonra Müttefik Devletlerin gözetiminde 1949 yılında Batı Almanya bölgesinde yürürlüğe girmistir. We ...

                                               

Hakikat ve uzlasma komisyonu

Hakikat ve uzlasma komisyonu, geçmisten kalan çatısmaları çözebilme umuduyla, bir devlet ya da duruma göre devlet dısı aktörler tarafından geçmiste yapılan haksızlıkları ve islenen suçları kesfetmek ve ortaya çıkarmakla görevli bir komisyondur. B ...

                                               

Hâkim (hukuk)

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığınca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. Idari yargı haki ...

                                               

Haksız fiil

Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir sekilde diğer bir kisinin malvarlığı veya sahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Bir haksız fiilden bahsedilebilmesi için zarara sebep olan fiilin öncelikle hukuka aykırı olması ger ...

                                               

Haksız rekabet

Haksız rekabet, ticaret hukukunda bir kisi ya da kurumun bir diğeri üzerinde herhangi bir alanda uyguladığı zarar verici hareketlerin tümüne verilen addır. Haksız rekabet uygulayan kisi ya da kurumlar kimi kosullarda suç isliyor kabul edilebilir ...

                                               

Hamule Senedi

Hamule Senedi, Tren ile tasımacılıkta kullanılan tasıma belgesi olup "malların demiryolu ile tasınmasına iliskin uluslararası anlasma" - kısa adı CIM - anlasmasına tabi olarak düzenlenir. Malların mülkiyetini temsil etmez, dolayısıyla ciro edilem ...

                                               

Hollanda Anayasası

Hollanda Krallığı Anayasası, Hollandayı yöneten iki temel belgeden biri, Hollanda Krallığının Avrupa topraklarının temel yasasıdır. Ana hatlarıyla anayasal monarsi teskil eden anayasa, 1815te çıkarılandan doğrudan türetilmis olarak görülür; Dünya ...

                                               

Islam hukuku

Islam hukuku dinsel kökenli hukuk kurallarını ve bunların uygulanma esaslarını tanımlar. Kimi zaman Fıkıh bilimi ile aynı anlamda kullanılır. Bazen de Seriat kavramı kastedilmektedir.

                                               

Hukukî koruma sigortası

Hukukî koruma sigortası, hukukî giderler sigortası ya da hukuk sigortası, sigortacının, prim ödenmesi karsılığında, sigortalının taraf olduğu poliçe kapsamında düzenlenen dava çesitleriyle sınırlı olarak yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ...

                                               

Hukuki pozitivizm

Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir düsünce okulu. Hukuki pozitivizmin baslıca iddiaları sunlardır: Kanunlar insanlar tarafından yaratılan kurallardır. Hukuk ve etik ahlaklılık arasında doğal ve kaçınılmaz bir bağlantı yoktu ...

                                               

Hukukî sebepten soyutluk ilkesi

Hukukî sebepten soyutluk ilkesi, borçlandırıcı islemde meydana gelen bir iptal sebebinin, tasarruf isleminin iptal olmasına sebep olmayacağını ifade eder. Tasınmaz satısında, borçlandırıcı islemin tasınmaz satısının iptal edilmeyi gerektirecek bi ...

                                               

Inns of Court

Inns of Court, Ingiltere ve Gallerdeki avukatlar için profesyonel derneklerdir. Tüm avukatların bu tür bir derneğe bağlı olmaları gerekmektedir. Derneklerin üyeleri üzerinde denetim ve disiplin islevleri vardır. Innsta ayrıca kütüphaneler, yemek ...

                                               

Iztırar hali

Iztırar hali, kisinin kendisinin ya da bir baskasın mal ya da kisi varlığına yönelik ciddi bir tehdidi önlemek amacıyla üçüncü bir sahsın mal varlığına tecavüz etmek zorunda kalması halidir. Örneğin pesindeki saldırganlardan kaçan kisi ilk gördüğ ...

                                               

Iç tüzük

Iç tüzük, eskiden dâhilî nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kurulusların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç isleyisini düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar bütünüdür. Anayasanın 95. maddesi, Türkiye Büyük Millet Mecli ...

                                               

Içtihat

Içtihat, tarafından hüküm belirtilmemis bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır. Somut olayda mevcut olan anlasmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlasmazl ...

                                               

Idare hukuku

Idare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine iliskin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Prof. Dr. Metin Günday ...

                                               

Idare mahkemesi

Idare mahkemeleri, idare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlasmazlıkların çözümünde görev yapan mahkemelerdir. Bu mahkemeler Kara Avrupası hukuk düzenini kabul etmis Avrupa devletlerinde bulunur ve genel mahkemel ...

                                               

Idari vesayet

Idari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare sınıfı ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan denetim mekanizmasıdır. Diğer tamamlayıcı denetim mekanizması genel idare sını ...

                                               

Iddianame

Iddianame, ceza yargılamasında, hazırlık sorusturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eristiğinin anlasılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belge. Türk Ceza Adaleti sistemi içinde kamu davası açan belgeye iddianame ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →