ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211                                               

Mağara ressamlığı

Mağara ressamlığı, yaklasık 40.000 yıl önce çoğunlukla tarih öncesi kökenli mağara duvarlarında boyanmıs çizimlerdir. Paleolitik mağara resimlerinin kesin amacı bilinmemektedir. Kanıtlar, bulundukları mağaraların devam eden izleri bulunmadığından ...

                                               

Maîn

Main dan. Yemen bölgesinde MÖ 8. yüzyılda kurulmus bir devlettir. Baskentleri Karna bugün, Sadah olarak bilinen bölgede kurulmustur. Bir diğer önemli sehirleri sayılan Yathill bugün Barakis sınırlarında kalmaktadır. Suriye, Filistin, Hindistan ve ...

                                               

Majapahit

Majapahit Imparatorluğu, 13. ve 16. yüzyıllarda Cava merkezli olmak üzere Güneydoğu Asyada varlığını sürdüren bir devletti. Imparatorluk en güçlü döneminde Endonezya, Singapur, Malezya, Brunei, güney Tayland, Sulu Takımadaları, Filipinler, Doğu T ...

                                               

Makedonya Tarih Arsivi

Makedonya Tarih Arsivi ya da kısaca IAM, Selanik’te bulunan ve önemli miktarda Osmanlı arsiv malzemesini barındıran kurumdur. Yunanistan’daki Genel Devlet Arsivleri’ne bağlı bir kurum olarak 1954’te kurulan Makedonya Tarih Arsivi, 1910 tarihli es ...

                                               

Malay Birliği

Malay Birliği, Malay devletleri ile Boğazlar Yerleskesinin birlesimiyle kurulan bir birlikti. 1948 yılında Malay Federasyonu adını almıstır.

                                               

Mangıtlar

Mangıt Hanedanı, 15. yüzyılın bası-1634 arasında Nogay Ordayı, 1785-1920 yılları arasında Buhara Emirliğini yöneten hanedan. Cengiz Han soyundan gelmedikleri için Han unvanı alamamıslar, kendilerine emir, baslarında bulundukları sürede de Buhara ...

                                               

Mavri Mira

Mavri Mira, Mustafa Kemalin Nutuk adlı eserindeki 1 numaralı belgeye göre Istanbul Rum Patrikhanesinde kurulmus heyetin adıdır. Baskanı, Istanbul Rum Patrik Vekili Droteostur. Yunan hükümetinden nakdi yardım almakta olup temel görevi Osmanlı vila ...

                                               

Mayapán

Mayapán, Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda, Kristof Kolomb öncesi dönemde kurulmus bir Maya kentidir. Mérida’nın 40 km. güneydoğusunda ve Chichen Itza’nın 100 km. batısında yer alır.Bkz. Haritası, uydu fotoğrafı ve arazisi Mayapan’ın en parlak ç ...

                                               

Megrelya Prensliği

Megrelya Prensliği ya da Samegrelo Prensliği, Dadiani hanedanı tarafından Gürcistanın Megrelya bölgesinde kurulmus eski bir devlettir. Bazı kaynaklarda adı Odisi Prensliği olarak da geçer.

                                               

Memlûk Hanedanı (Irak)

Irak Memlûk Hanedanı, 18. ve 19. yüzyıllarda günümüz Irakta varlığını sürdüren bir hanedandı. Esas olarak Gürcü kökenli yetkililerden olusan Hanedan yetkilileri Osmanlı yönetiminden özerklik kazanmıs olup bölgedeki düzeni ve bir dereceye kadar ek ...

                                               

Meylisah Hatun

Meyl-i Sah Hatun, 1618-1622 yılları arasında padisahlık yapmıs Genç Osmanın eslerinden biridir ve Sehzade Ömerin annesidir. Kökeni ve ne zaman doğduğu ve ne zaman öldüğüne dair kaynaklarda bilgi yoktur.

                                               

Moleküler biyoloji tarihçesi

Moleküler biyolojideki ilk gelismeler, hızlı çoğalan ve kullanıslı bakteri ve virüslerin incelenmeleriyle elde edilmistir. Ilerideki birçok çalısma, öncelikle prokaryotlarda, sonrasında ökaryotlara uyarlanarak sağlanmıstır. Canlılarda kalıtım sek ...

                                               

V. Muhammed (Gırnata emiri)

V. Muhammed tam adı Muhammad al-chamis al-Ghani bi-llah ibn Yusuf, 1354 ile 1391 arasında Gırnata emiri. Iktidarı babası I. Yusuftan 1325-1333 devraldı ancak baslarda sorunlar yasadı. 1359da Málaga bir Hristiyan donanması tarafından isgal edilinc ...

                                               

Naymanlar

Nayman, Moğol Imparatorluğu kurulmadan önce Moğolistanda yasamıs göçebe kabile. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konustukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistanın kuzeydoğusu ile Moğolistanın batısın ...

                                               

Ogham

Ogham, adını Irlanda tanrılarından Ogmadan alır. Hakkındaki bir teori de saymak için kullanılan çizgilerden olustuğu yönündedir. Irlanda, Galler, Iskoçya ve Ingilterede M.S. 1. ilâ 6. yüzyıllar arasından kalma 400 örnek bulunmustur. Iptidaî Irlan ...

                                               

Orta Paleolitik

Orta Paleolitik, Eski Tas Devrinin ikinci alt devridir. Çok genis anlamda 300.000 ila 30.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Modern insanların son Afrika kökenli teorisine göre, anatomik olarak modern insanlar 125.000 yıl önce Orta Paleolitik dö ...

                                               

Orta Tunç Çağı

Orta Tunç Çağı, aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri çağı ve Eski Hitit Çağı olarak adlandırılır. Orta Tunç Çağı döneminde Asurdan gelen tüccarlar sayesinde Anadoluda ticaret merkezleri kurulmustur. Bu merkezlerin büyüğüne "karum", küçüğüne ise " ...

                                               

Oslo I Anlasması

Oslo I Anlasması veya Oslo I, resmen Geçici Yönetim Düzenleme Ilkelerinin Bildirgesi olarak adlandırılır ve Filistin-Israil çatısması için bir dönüm noktasıdır. Bu görüsme, Israil ile Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk direkt yüz yüze anlas ...

                                               

Osroene

Osroene, MÖ 132 ile MS 244 yılları arasında Mezopotamyada yerlesmis ve tarihte Hıristiyanlığı kabul etmis ilk devlet. Aynı zamanda baskenti olan Edessa adı ile de bilinir. Arap asıllı sülalenin idaresi altında olan Osroene MÖ 132de Selevkos Impar ...

                                               

Oyrat

Oyratlar, Moğolistanın batısından Çinin kuzeybatısına kara olan bölgede yasayan Moğol kavmidir. 15. ile 18. yüzyıllar arasında Moğol ovasında hakimiyetini kurdu. Çin ve Moğolistanın bir parçası olduktan sonra Moğolların bir kolu olduğu kabul edil ...

                                               

Paflagonya

Paflagonya, Frigyadan daha sonra Galatia oldu Bithynianın doğusunda kalan bir uzantıyla ayrılmaktaydı. Strabona göre Parthenius Bartın Çayı nehri bölgenin batı sınırını, Halys Kızılırmak nehri de doğu sınırını çiziyordu. Bölge doğuda Kızılırmak, ...

                                               

Paleontoloji tarihi

Paleontoloji tarihi ; yasayan organizmaların geride bıraktıkları fosilleri inceleyerek dünyadaki yasamın geçmisini anlamaya yönelik yapılan çalısmaların izini sürer. Yasayan organizmaları anlamayla iliskili olduğundan dolayı bir biyoloji alanı ol ...

                                               

Panni (Pestun kabile)

Panni, Afganistan ve Pakistandaki bir Pestun kabilesinden bahsediyor. Kabilenin bir diğer adı Balailzaydir. Diğer Pestunlar gibi, onlar da Doğu Iran genetik ve etnolinguistik mirasa sahiptir. Kays Ebduresidin oğullarından biri olan Garğasttan gel ...

                                               

Pelisyum Muharebesi

Pelisyum Muharebesi Mısır Krallğı ile Ahamenis Imparatorluğu arasında M.Ö. 525 yılının Mayıs ayında yasanan savas. Savas sonucunda Persler kesin sonuçlu bir galibiyet almıslar ve Ahamenis Imparatorluğu, Mısırı hakimiyeti altına almıstır.

                                               

Peru Kral Vekilliği

Peru Kral Vekilliği, önceden Yeni Kastilya Kral Vekilliği olarak adlandırılan Güney Amerikadaki Ispanyol kolonisidir. 1542 yılında kurulmus ve ilk basta 1717 yılında Yeni Granada Kral Vekilliği kurulana kadar, Ispanyolların hükmettiği Güney Ameri ...

                                               

Polyperchon

Polyperchon, Epirus Tymphaia Simmiasın oğlu,uzun yolculuklar boyunca Philip II ve Büyük Iskender eslik eden Iskenderin altında görev yapan bir Makedon generali idi. Babilden döndükten sonra, Polyperchon ile Makedon Craterus geri gönderildi, ancak ...

                                               

Pontus

Pontus Karadenizin güney kıyısında, günümüz Türkiyesinin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bir bölgedir. Bu ad bölgenin kıyıları ve iç kesimlerinde yer alan dağlar için, Arkaik Dönem itibarıyla burayı kolonilestiren Grekler tarafından Karadenizi ...

                                               

Pontus Ayaklanması

Pontus Ayaklanması, Türk Kurtulus Savası sırasında Kuzey Anadoluda bağımsız bir Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla çıkarılan ayaklanma. 1904te kurulan Pontus Rum Cemiyeti ile Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti; I. Dünya Savası sonunda Batumdan Inebolu ...

                                               

Pontus Cumhuriyeti

Kurtulus Savası öncesi ve savas boyunca Merzifon Amerikan Kolejinde 1904te kurulan Pontus Rum Cemiyeti Karadenizde ayrılıkçı faaliyet göstermistir. Cemiyetin ve bölgedeki o dönemde çoğunluğu olusturan Rumların bazılarının amacı merkezi Samsun olm ...

                                               

Pontus Rum Cemiyeti

Merkezi Samsun olan Pontus Rum Cemiyeti Trabzon, Samsun ve diğer Kuzey Anadolu illerinde Pontus Cumhuriyeti kurmak için faaliyet göstermis bir cemiyet.

                                               

Portola seferleri

Portolá seferleri, Gaspar de Portolà önderliğinde 14 Temmuz 1769 - 24 Ocak 1770 tarihleri arasında yapıldı. Bu kesifler, resmi olarak bilinen Yukarı Kaliforniyadaki ilk Ispanyol kesifleriydi. Kesiflerin ana amacı, Rusyadan önce bölgede ilerleyere ...

                                               

Posta tarihi

Posta tarihi posta sistemi ve çalısma seklini açıklamak amacı ile posta sisteminin geçmis dönemleri ile ilgili posta gönderilerinin toplanması ve bunlar ile ilgili çalısmalar yapılmasıdır. Terimin ilk defa filatelist, pul tüccarı ve müzayedeci ol ...

                                               

Río de la Plata Birlesik Eyaletleri

Río de la Plata Birlesik Eyaletleri Mayıs Devrimi 1810 ile 19. yüzyılın 30lu yıllarının ortasına denk gelen zaman diliminde, bugünkü Arjantin, Uruguay ve Bolivyanın bir departamentosu olan Tarijaın egemenlik topraklarına verilen isimdi. Kısa süre ...

                                               

Ryukyu Krallığı

Ryukyu Krallığı, 15 ve 19. yüzyıl arasında Ryukyu Adalarında yer alan bir krallık idi. Krallık küçük topraklarına rağmen Ortaçağda Doğu ve Güneydoğu Asyadaki deniz ticaret ağlarının merkezi rolünü oynadı.

                                               

Sanherib

Sanherib Asur kralı, Asurlu II. Sargonun oğlu ve halefidir. Sanherib, kral olur olmaz pek çok sorunla karsılastı. Istilacı Kimmerlere karsı sınırlarını korumaya çalıstı. Mezopotamyanın diğer büyük gücü Babille ölüm-kalım savasına girdi ve zaferle ...

                                               

Satraplık

Satraplık, Iran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere verilen ad veya Perslerin valilik atamaları olarak da adlandırabileceğimiz sistemdir. Pers imparatorluğu mutlakiyetle yönetilmistir. Pers hükümdarının yetkileri sınırsız o ...

                                               

Selge

Selge, antik Pisidya bölgesinin dağ kentlerinden biridir. Toroslar’ın güney yamaçlarında, denizden 1250 metre yükseklikte kurulmustur. Antalya-Alanya karayolu üzerinde, Aspendos yol ayrımından 5 km sonra dönen yol önce Beskonak, ardından Antik Ro ...

                                               

Semiramis

Semiramis, MÖ 9. yüzyılda yasamıs Asur kraliçesi ve tanrıçası. Asur Kralı V. Samsi-Adadın karısıdır. Semiramis, kocası genç yasta öldükten sonra yası küçük olan Asur kralı III. Adad-nirarinin vasisi olarak bes yıl hüküm sürdü. Semiramis, yaptırdı ...

                                               

Seyfüddin Amidî

Seyfüddin Amidî Diyarbakırlı Kürt filozof, Islam bilgini ve yazar. 1156 yılında Diyarbakırda doğan Amidi Eyyubiler döneminde yasamıstır. Ilk eğitimini Diyarbakırdaki alimlerinin yanında aldı. Daha sonra sırasıyla Bağdat, Sam ve Mısıra gitti. Eyyu ...

                                               

Stockholm Bildirisi

Stokholm Bildirisi, 1950 yılının Mart ayında Dünya Barıs Konseyinin desteğiyle Fransız komünist fizikçi Frédéric Joliot-Curie tarafından baslatılan, Nükleer silahların yasaklanmasını öngören bir girisimdir. Sovyetler Birliğinin tüm yetiskin nüfus ...

                                               

Svaneti Prensliği

Svaneti Prensliği Gürcistanın Svaneti bölgesinde Gürcistan Krallığının 15. yüzyıl sonlarında bölünmesi ile ortaya çıkmıs ortaçağ prensliğidir. Gelovani ve Dadeskeliani Hanedanlıkları tarafından yönetildikten sonra 1858 yılında Çarlık Rusyası tara ...

                                               

Samkor Muharebesi

Samkor Muharebesi 1 Haziran 1195 yılında Arran, Samkor sehri yakınlarında gerçeklesmis muharebedir. Muharebe de, Davit Soslan komutasındaki Gürcü ordusu, Ildenizli atabeyi Nusrettin Ebu Bekire karsı galip gelmistir. Muharebe ayrıca yönetici haned ...

                                               

Sanghay Fransız Imtiyaz Bölgesi

Sanghay Fransız Imtiyaz Bölgesi, Çin Sanghay sehir merkezinin güneyinde bulunan tarihî bir alandır. Fransanın Ingiliz kuvvetleriyle beraber Çing Hanedanına karsı Ikinci Afyon Savasını kazanmasıyla bu alan, Fransız isgâli altına girdi. Fransız Imt ...

                                               

Sanghay Gettosu

Sanghay Gettosu, resmî ismiyle Vatansız Mülteciler Için Sınırlı Bölge, Sanghayın Japon isgâli altında olduğu dönemde, sehrin Hongkou semtinde bir mil karelik bir alanı kapsayan bir bölgeydi. 1930 ve 1940larda özellikle Avrupanın Nazi isgâli altın ...

                                               

Sanghay Uluslararası Imtiyaz Bölgesi

Sanghay Uluslararası Imtiyaz Bölgesi, Çin Sanghay sehrinde, varlığı 1863 ila 1941 yılları arasında süren bir imtiyaz bölgesi. Sanghaydaki yabancı yerlesimler, Çing Hanedanının Birinci Afyon Savası 1839-1842nda Ingilizler tarafından yenilmesinin a ...

                                               

Sehzade Numan Çesmesi

Sehzade Numan Çesmesi, 1728 yılında III. Ahmet tarafından 5 yasındaki oğlu Sehzade Numan adına yaptırılmıstır. Harap durumdaydı, ayna tası kırılmıstı ve musluğu koparılmıstı, su gelmemekteydi. 2010 yılında Istanbul Ticaret Odası ve Istanbul Büyük ...

                                               

Suubiye

Suubiye, Emeviler ve Abbasiler döneminde Arap olmayan Müslümanlar arasında gelisen hareket. Emeviler döneminde mevali adıyla anılan Arap olmayan Müslümanlar Araplarla esit sayılmıyordu. Yönetimin bu tutumu Iran ve Türk kökenli Müslümanları Islamı ...

                                               

Tabal Seferi

Tabal Seferi, MÖ 718 yılında Asur Kralı II. Sargonun Sinukhtulu Kiakiye karsı baslattığı sefer. Tabal, MÖ 705 yılında Asura bağlı bir eyalet durumundadır. II. Sargon kendisine vergi vermeyi durduran ve Kargamıs Kralı Pisiris ile Frigya kralı Mida ...

                                               

Tâceddîn Hâtun

Tâceddîn Seferiyye ya da Seferiyye Hâtun olarak bilinen Tâceddîn Hâtun, Büyük Selçuklu Devletinin 3. sultanı I. Meliksahın esi ve Sultan Tapar ve Sultan Ahmet Sencerin annesi.

                                               

Takruri Krallığı

Takruri Krallığı, 1848 yılından 1893 yılına dek bugünkü Mali, Senegal, Nijer, Nijerya ve Çadın bir kısım topraklarına hakim olan devlet. Takruri öndegelenlerinden Osman Fodyonun açtığı cihad sonucunda kuzey Nijeryanın kuzey ve Malinin batı bölgel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →