ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Büyüklük sıralaması (zaman)

Büyüklük sıralaması ; zamanın büyüklük sırası, mikrosaniye veya milyon yıl gibi bir temel zaman birimi ile birlikte genellikle ondalık bir önek veya ondalık büyüklük sırası miktarı. Bazı durumlarda, büyüklük sırası "ikinci" veya "yıl" gibi ifade ...

                                               

Hayat Çizgisi

Hayat Çizgisi Fizikte, hayat çizgisi bir objenin 4 boyutlu uzayda islediği yola denir. Objenin geçmis mekanını her an takip etmeye de bu ad verilir. Hayat çizgisi yörünge den ayrı bir kavramdır. Bu kavramlar zaman boyutuyla ayrılır. Ve genelde yö ...

                                               

Hora tertia

Hora tertia, Hristiyanlık mezheplerinin hemen tümünde ibadet için kullanılan, gün içinde sabah 9 sularına karsılık gelen zamandır. Latince kökenli terim "gündoğumundan üç saat sonrası" anlamına gelmektedir.

                                               

Nanosaniye

Bir nanosaniye saniyenin milyarda birine esit bir SI zaman birimidir, yani saniyenin 1 ⁄ 1 000 ine esittir veya 10 −9 saniyedir. Terim, nano- ön eki ve dakikanın altmısta biri olan saniye sözlerinin birlesimidir. Bir nanosaniye, 1000 pikosaniye v ...

                                               

Saat (zaman)

24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmistir. Saatlerin zaman göstermek dısında da islevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılısın örneği bombalarda ...

                                               

Zaman serisi

Zaman serisi, istatistik, sinyal isleme, ekonometri ve matematiksel finansta veri noktalarının sıklığını ifade eder ve düzenli zaman aralıklarında, ardısık zaman alanlarında tipik olarak ölçülür. Zaman serisine örnek olarak, IMKB endeksinin günlü ...

                                               

Sinodik ay

Sinodik Ay evrelerinin kendini tekrar etmesi için geçen süredir. Ay takviminin esas aldığı ay da sinodik aydır. Bu süre iki sürenin toplamıdır: Ayın Dünya çevresinde 360 0 derecelik bir tam dönüs süresi yıldızlara göre ay süresi Bu süre içinde Dü ...

                                               

Standart zaman

Standart zaman, bir yerel ortalama zaman standardı olusturmak için günes zamanı veya yerel olarak seçilen bir meridyen kullanmak yerine, bir coğrafi alan veya bölgedeki saatlerin tek bir zaman standardıyla senkronize edilmesi. Çoğu insanın günlük ...

                                               

Takvim

Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla gün organize bir sistemdir. Takvim organizasyonu, zamanı dilimlere bölerek gün, haft ...

                                               

Zaman Damgası

Zaman damgası, herhangi bir olayın ne zaman meydana geldiğini, genellikle saniyenin küçük bir kısmına yakın bir doğrulukta, tarih ve zaman olarak tanımlayan bir karakter veya kodlanmıs bilgi dizisidir. Zaman damgası terimi postanelere gelen evrak ...

                                               

Zaman sabiti

Zaman sabiti matematikte ve fizikte genliği zamanla asimtotik olarak artan veya azalan fonksiyonların genliğinin artıs veya azalıs hızını gösteren bir sabittir. τ {\displaystyle \tau } ile gösterilir. Genliği zamanla azalan fonksiyonlarda zaman s ...

                                               

Zamanın ölçülmesi

Zamanın ölçülmesi, kullandığımız zaman sistemi Dünyanın kendi ekseni çevresindeki hareketini esas almaktadır. Gezegenin kendi etrafındaki bir tam dönüsü bir gün;Günesin yörüngesindeki bir tam dönüsü ise bir yıldır. Dünya dönerken günes gökyüzünde ...

                                               

1919 Hindistan Hükûmeti Yasası

1919 Hindistan Hükûmeti Yasası, Birlesik Krallık Parlamentosunun geçirdiği, kraliyet onayını 23 Aralık 1919 tarihinde alan bir yasadır. Yasadaki hükümler Hindistandan Sorumlu Devlet Bakanı Edwin Samuel Montagu ve Hindistan Genel Valisi Frederic T ...

                                               

1974 tarihli Enerjinin Yeniden Organizasyonu Yasası

1974 tarihli Enerjinin Yeniden Organizasyonu Yasası Nükleer Düzenleme Komisyonunu kuran Birlesik Devletler federal yasasıdır. 1954 tarihli Atom Enerjisi Yasası döneminde Birlesik Devletler Atom Enerjisi Komisyonu, nükleer silahların gelistirilmes ...

                                               

1974 Yugoslavya Anayasası

1974 Yugoslavya Anayasası, 406 adet orijinal olarak hazırlanan içeriği ile dünyanın en uzun anayasaların biriydi. Bu ayrıntılı dil, ülkede uygulanan özyönetim modelinin merkezi devlet müdahalesinden korunması amacıyla kullanılmıstı. Anayasa, ülke ...

                                               

1981 Yaban Hayatı ve Tasra Kanunu

1981 Yaban Hayatı ve Tasra Kanunu, Birlesik Krallıkta yabani kusların korunmasına iliskin 2009/147/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifine uymak üzere uygulanan bir Parlamento kanunudur. Kanun, kısaca yerli türlere koruma sağlar, yerli olmayan türle ...

                                               

Kanada Insan Hakları ve Ceza Kanununu Iyilestirmek için bir Kanun

Kanada Insan Hakları ve Ceza Kanununu Iyilestirmek için bir Kanun Kanada Meclisi tarafından yürürlüğe koyulan yasa. Yasa; cinsiyet dısavurumu ve cinsel kimlik meselelerini ve ayrıca Ceza Kanununun "nefret propagandası", soykırım tesviği ve hüküm ...

                                               

Adalet çemberi

Adalet çemberi, Osmanlı Devletinin adalet anlayısını ifade eden, Kınalızade Ali Efendinin Ahlak-i Alâi eserinde bulunan sekiz maddelik yöntemdir. Bu maddelerden bir tanesi bile olmazsa, adaletin varlığından bahsedilemez. Adaletin zıddı ise zulümdür.

                                               

Adil kullanım

Adil kullanım, ABD Telif Hakları Yasasında bulunan, telifli malzemelerin, telif sahibinden izin istenmeden, kısıtlı olarak kullanılmasına imkân veren bir doktrindir. Adil kullanım, akademik amaçlar ve önizleme amacıyla kullanım için ortaya atılmı ...

                                               

Adli sicil

Adli sicil, ortak hukuk sisteminde genellikle potansiyel isverenler tarafından adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan sabıka kaydına iliskin bilgilerdir. Adli sicil uygulamaları ülkeler arasında ve h ...

                                               

Adli yardım

Adli yardım, hukukî himaye ihtiyacı olup da, avukatlık hizmetinden yararlanacak düzeyde ekonomik olanağı bulunamayanlara devlet tarafından sağlanan hizmettir. Adli yardımdan yararlanmak için ekonomik düzeyin belgelenmesi gerekmektedir.

                                               

Af

Af, genel anlamda, bir kisinin kusurunun bağıslanması demektir. Bütün toplumların aileden baslayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına iliskin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. ...

                                               

Ahde vefa

Ahde Vefa uluslararası hukuk kurallarının olusmasında etkili olan ve devletin anayasasında var olan ve devlete antlasma yapma yetkisi tanıyan kuraldır. Antlasmalar hukuku kuralıdır. Bu kuralın bağlayıcı niteliği, iyi niyet ilkesine dayanmaktadır. ...

                                               

Aile birlesimi

Aile birlesimi, eslerin veya çocukların birlikte yasamak amacıyla bir araya gelmesi yoluyla yapılan göç anlamına gelen, uluslararası kanunlar ile tanınmıs bir haktır. Aile birlesimi yasaları, ülkenin göçü kontrol altına alma hakkıyla ailenin bir ...

                                               

Alacak hakları ve serbestlik hakları

Alacak hakkı, hak sahibi lehine baskasına sorumluluk, görev ya da borç yükleyen haktır. Buna karsın serbestlik hakkı ; baskalarına herhangi bir yükümlülük getirmeyen, hak sahibine özgürlük ya da müsaade sağlayan haktır. Bu iki tür hak arasındaki ...

                                               

Alman vatandaslığı kanunu

Alman vatandaslığı kanunu temel olarak jus sanguinis prensibine dayalıdır. Yani herhangi bir kisi Alman vatandaslığını doğum yerinden bağımsız olarak, bir ebeveyni Alman vatandasıysa edinir. Almanya anayasasının 116. paragrafında 2001 yılına kada ...

                                               

Alternatif uyusmazlık çözümü

Alternatif uyusmazlık çözümü, uyusmazlıkların mahkeme dısı çözüm yollarıyla etkin, hızlı ve daha düsük maliyetle çözüme kavusturulması için düsünülen çözüm yollarına verilen genel addır. Ingilizce ifadesinin bas harflerinin kısaltması olan ADR kı ...

                                               

Amerika Birlesik Devletleri-Atilla davası

Amerika Birlesik Devletleri-Atilla davası, Amerika Birlesik Devletleri Bölge Mahkemesi tarafından açılan New Yorktaki bir Iran yaptırım davasıdır. Halkbankta bir yönetici olan Mehmet Hakan Atilla, Iranlı isadamı Rıza Zerrab ile ABDnin yaptırımlar ...

                                               

Anayasa hukuku

Anayasa hukuku, ulus devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalısmaları içermektedir. Anayasalar hükûmetler için bir çatı olusturur, otorite, yeni yasa ve düzenlemelerin yapılmasında siyasi yapıların isl ...

                                               

Anayasal bildirge

Anayasal bildirge ya da nizamname, devlet ya da baska bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağıslarken düzenlediği hukukî vesika. Büyük Britanyada kraliyetin hâkim imtiyaz nüfûsu çerçevesinde korporal yapılar ...

                                               

Anonim sirket

Anonim sirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüs ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan sirkettir. Tamamı esas sözlesmede taahhüt edilmis bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk lirasından ve sermayenin artı ...

                                               

Arabulucu

Arabulucu, ara bulan kisi anlamında kulanılan bir kelimedir. Arabulucu, arabuluculuk mesleğini yapan bu konuda eğitim almıs bağımsız kisidir. Arabulucu, kendisine basvuran tarafların arasındaki uyusmazlıkları onları masada tutacak yöntemler kulla ...

                                               

Arizona SB 1070

Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, ABDnin Arizona eyaletinde yasa dısı göç karsıtı bir yasa. Vali Jan Brewer tarafından 23 Nisan 2010da imzalanarak kanunlastı. 29 Temmuz 2010da yürürlüğe girmesi beklenen yasa, anayasaya uygun ...

                                               

Asoka Fermanları

Asoka Fermanları Asoka Sütunlarının üstünde olduğu kadar, kayalar ve mağara duvarları üstünde yer alan ve Mauryan Hanedanlığından olup M.Ö. 272 ile 231 yılları arasında hüküm süren Imparator Büyük Asoka tarafından yazdırılmıs olan 33 kitabelik bi ...

                                               

Büyük Asoka

Asoka", Prakrit dilinde Imparatorluk adı: Devanampriya Priyadarsi, O,Tanrıların sevgili oğludur ve her insana içtenlikle saygı duyar ") ve Dhamma, Adil, Dindar, Erdemli ") arasında, MÖ 273 ile MÖ 232 arasında egemen olan Maurya Hanedanlığının Hin ...

                                               

Ay Anlasması

Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlasma, bilinen adıyla Ay Sözlesmesi ya da Ay Anlasması, tüm gök cisimlerinde gök cisimlerinin yörüngesinde bulunanlar dahil yargı yetkisini uluslararası topluluğa bırakan u ...

                                               

Ayırma (tapu)

Ayırma talep üzerine yapılan bir tapu islemidir. Zıddı Birlestirme islemidir. Tapu kütüğünde tek tapu altında bulunan büyük boyutlardaki parsellerin bölünmesi islemidir. Bu islem ile büyük bir alanı kapsayan parseller bölünerek küçük parseller ha ...

                                               

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycanın en üstün hukuk kaynağıdır ve temel kurulus belgesidir. Yeni anayasa 12 Kasım 1995 yılında halk oylaması-referandum yoluyla kabul edilmis ve 27 Kasımda yürürlüğe girmistir. Azerbaycandaki yeni anayasa ...

                                               

Babalık hakları akımı

Babalık hakları akımı, üyeleri öncelikli olarak aile hukuku, velayet, çocuğa destek gibi baba ve çocuğa etki eden konularla ilgilenen akım. Evlilik dısı iliskiden çocuk sahibi olmus ya da bosanmıs çoğu baba, çocuğun velayet hakkını anne ile esit ...

                                               

Baro

Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kurulusudur. Barolar, yasaların bir meslek kurulusu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğin ...

                                               

Benes Kararnamesi

Benes Kararnamesi, II. Dünya Savasında Çekoslovakya Parlamentosunun yokluğunda yürürlüğe giren sürgündeki Çekoslovakya hükûmeti tarafında hazırlanmıs bir dizi yasadır. Bugün, savas sonrasında Çekoslovakyada yasayan etnik Alman ve Macarlar hakkınd ...

                                               

Beraat

Beraat, Türk Dil Kurumuna göre "aklanmak" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan beraat, bugün daha çok hukuk alanında kullanılıyor olup, "beraat etmek", aklanmak, beraat ettirilmek, beraatinin istenmesi, beraatine karar verilmek - ...

                                               

Beyanname

Beyanname, yazı ile yapılan bildirim. Beyanname, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilir. Vergi beyannamelerinde baslıca ...

                                               

Bireysel basvuru

Bireysel basvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün islem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlâl edilen bireylerin diğer basvuru yollarını tükettikten sonra basvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu. Bireysel basvuru ücret ...

                                               

Birlesik Krallık Anayasası

Birlesik Krallık Anayasası, Birlesik Krallıkın siyasi yapısını olusturan yasalar ve ilkeler bütünüdür. Bireyler ile devlet arasındaki iliski ve yasama, yürütme ve yargının isleyisi hakkında düzenlemeler içerir. Diğer ülkelerin aksine BKda tek bir ...

                                               

Birlesik Krallıkta ölüm cezası

Birlesik Krallıkta ölüm cezası, çok eski zamanlardan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uygulanmaya devam eden ölüm cezası. Birlesik Krallıktaki son infaz, 1964 yılında mahkumun asılmasıyla gerçeklestirildi. 1965 yılında cinayet suçuna karsılık v ...

                                               

Birlestirme

Birlestirme talep üzerine yapılan bir tapu islemidir. Zıddı ifraz islemidir. Tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan arsa veya arazi parsellerinin tek tapu altında toplanması islemidir. Büyük bir alanda kurulacak olan bir tesis veya uygulana ...

                                               

Bono (finans)

Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız sartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedi. Üzerinde bono veya emre muharrer senet ibarelerini tasımayan ve açı ...

                                               

Borçlar hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve esitler arasında meydana gelen ve borç iliskisi adı verilen hukuki iliskilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ...

                                               

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Brezilyada en son yargı basvuru mercisidir ve de aldığı kararlar temyiz edilemez. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Brezilya Ulusal Kongresinin aldığı kararların ve olusturduğu yasaların Brezilya Anayasasına uyg ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →