ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207                                               

2017

6 Aralık - Amerika Birlesik Devletleri Baskanı Donald Trump, Kudüsü resmî olarak Israilin baskenti olarak tanıdı ve Tel Avivde bulunan Amerikan büyükelçiliğin Kudüse tasınması talimatı verdi.

                                               

2018

16 Kasım 12 Kasım - Kongo Demokratik Cumhuriyetinin doğusunda bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40 kisi öldü. Zimbabvenin Matabeleland Güney bölgesinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 40 kisi öldü. Uluslarar ...

                                               

2019

27 Aralık - Türkiyenin yerli otomobili olan TOGG Yerli Otomobil tanıtıldı. 27 Aralık - Kazakistanda uçak kazası oldu. 12 kisi öldü. 1 Aralık - Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi ilan edilen koronavirüs hastalığı ...

                                               

2020

2020 çarsamba günü baslayan yıl. Birlesmis Milletler 2020yi Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı olarak ilan etti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Hemsire ve Ebe Yılı olarak belirlenmistir. 2020, küresel sosyal ve ekonomik bozulmaya, etkinlik ...

                                               

COVID-19 pandemisi

COVID-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çinin Hubei bölgesinin baskenti olan Vuhanda ortaya çıkan virüs salgını. Çesitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelisen ve tedavi ile asılara cevap vermeyen bir zatür ...

                                               

Expo 2020

Expo 2020, Birlesik Arap Emirliklerinin Dubai sehrinde 20 Ekim 2020de açılması planlanmıs geleneksel Expo fuarı. Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulu 27 Kasım 2013te Dubaiyi ev sahibi olarak seçti. 4 Mayıs 2020 tarihinde, devam eden COVID-19 ...

                                               

2021

23 Temmuz - 2020 Yaz Olimpiyatları Tokyoda düzenlenecek.

                                               

2038 yılı problemi

2038 yılı problemi, 2038 yılında bazı POSIX zaman gösterimini kullanan 32-bit sistemlerin çökmesine yol açacak bir yazılım hatasıdır. Hata, sistem zamanını 1 Ocak 1970 tarihinden beri saniye bazında hesaplayan ve 32-bitlik UNIX ve türevi sistemle ...

                                               

Hadean

Hadean Eon 4600–4000 myö Hadeyan, yeryüzünün olusum sürecindeki ilk jeolojik eondur. Yaklasık 4.567 milyon yıl önce yeryüzünün olusumuyla baslayıp, farklı görüsler ileri sürülmekle birlikte Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından 4 milyar y ...

                                               

Insanın evrimi

Insanın evrimi, modern insanın evrimsel kökenini ve ne tür evrimsel süreçlerle ortaya çıktığını incelediği gibi insanın en eski atalarını ve atasal kökenlerini de konu edinir. Bunun yanında insanla ortak ataları paylasan ve insan ile yakın akraba ...

                                               

Atom Çağı

Atom Çağı ya da Atom Devri genellikle 16 Temmuz 1945 II. Dünya Savasında ilk nükleer patlamasından sonraki tarihi dönemi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. 1933 yılında nükleer zincir reaksiyonları hipotez olmasına rağmen ve ilk yapay kendi ...

                                               

Elizabeth devri

Elizabeth devri veya Elizabeth çağı, I. Elizabethin 1558te tahta çıkmasıyla baslayan ve 1603te ölümüyle sona eren dönemi belirtir ve çoğunlukla Ingiltere tarihinin altın çağı olarak adlandırılır. Dönem, Ingiliz Rönesansının zirveye ulastığı ve In ...

                                               

Üst Paleolitik

Üst Paleolitik, Eski Tas Devrinin üçüncü ve son alt devridir. Çok genis anlamda 50.000 ila 10.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde mağara ressamlığı ile avcılık için daha iyi aletler gelismeye baslamıstır. Buzul Çağı bu dönemde yasanmı ...

                                               

Tarih öncesi

Tarih öncesi veya Prehistorya, insanlığın yazının bulunmasından önceki dönemi. Tarih öncesi dönemler arkeoloji tarafından arastırılır. Tarih öncesi dönemin uzunluğu bölgelere göre değisiklik gösterir. Kimi bölgelerde 2 milyon yıl öncesinde yasanm ...

                                               

Protohistorya

Protohistorya, bazı arkeologlar ve tarihçiler tarafından tarihöncesi ile tarih arasında kalan dönemi adlandırmak için kullanılır. Tarihöncesi ile protohistorya arasındaki ayrım pek net değildir. Bazı kullanımlarda, bu dönemdeki kültür ya da uygar ...

                                               

Tarih öncesi savas

Tarih öncesi savas, yazının bulunmasından ve devletler gibi büyük sosyal yapıların kurulmasından önceki çağlarda yapılan savaslardır. Tarihî savaslar Sümerlerde Bronz Çağındaki profesyonel ordularla birlikte baslar. Bazı topluluklarda ise daha so ...

                                               

Tarih öncesi insan kronolojisi

Asağıdaki tarih öncesi insan kronolojisi, 300.000 yıl önce Afrikada Homo sapiensin ilk görünüsünden baslayıp, 5.000 yıl önce Yazının icadı, ve tarihyazımının baslangıcına kadar süren, bir baska anlatımla Orta Paleolitik den dünya tarihi nin basla ...

                                               

Weichselian buzullasma

Weichselian buzullasma, Avrupanın kuzey kesimlerindeki son buzul dönemini ve bununla iliskili buzullasmayı ifade eder. Alp bölgesinde, Würm buzuluna karsılık gelir. Iskandinav Dağlarından yayılan ve Schleswig-Holsteinın doğu kıyısına Branderbug y ...

                                               

Huronian Buzul Çağı

Huronian Buzul Çağı, 2.400 milyon ile 2.100 milyon yıl öncesi arasında gerçeklesmistir. Jeolojik geçmisin en sert ve en uzun buzul çağıdır. Paleoproterozoik dönemin Siderian ve Rhyacaian alt bölümleri boyunca gerçeklesmistir. Bu dönemlerde yeryüz ...

                                               

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Meksikanın iç bölgelerinde yer alan Guanajuato Eyaletinin doğu kesiminde bulunan bir sehir ve belediyedir. Bajíonun makrobölgelerinin bir parçasıdır. Meksikodan 274 km, Guanajuato Eyaletinin baskentinden 97 km uzaklıkta yer ...

                                               

Litostratigrafi

Litostratigrafi, birimleri sedimanter, volkanik ve bunların kısmen metamorfize olmus cinslerinin litolojilerine ve stratigrafik konumlarına göre tanımlanmıs birimlerdir. Bir litostratigrafi birimi bir ya da daha fazla litoloji tipinden olusmus, k ...

                                               

Kanada Kalkanı

Kanada Kalkanı, Laurentian Platosu ya da Bouclier canadien da denilmektedir. Kuzey Amerika Kıtasında bulunan alan, Prekambriyen döneminde magmatik ve yüksek derecede metaformik etkiye maruz kalmıs kalkandır. Bu sebeple alan volkanik kayaçlardan o ...

                                               

Argon tarihlendirme yöntemi

Argon tarihlendirme yöntemi kuvaterner ve öncesi jeolojik dönemlere ait volkanik malzemelerin yaslandırılmasında kullanılan radyometrik yaslandırma yöntemidir. Aynı zamanda jeolojik ve jeomorfolojik olayların tarihlendirilmesi amacıyla da kullanı ...

                                               

Potasyum-argon yas tayini

Potasyum-argon yas tayini veya K-Ar yas tayini, jeokronoloji ve arkeolojide kullanılan bir radyometrik yas tayini yöntemidir. Argon içindeki potasyum izotopunun radyoaktif bozunma ürününün ölçülmesine dayanır. Potasyum mika, kil mineralleri, tefr ...

                                               

Radyometrik tarihleme

Radyometrik tarihleme veya radyoaktif tarihleme, tas ya da karbon gibi maddelerin olustuğunda izini sürdüren radyoaktif kirliliklerin seçici olarak katıldığı vakit ile yasını tayin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, maddenin içindeki ...

                                               

Uranyum-kursun dönüsümü

Uranyum-kursun dönüsümü bilinen en eski radyoaktif dönüsümlerden biridir. 4.5 milyar yıl öncesinden 1 milyon yıl öncesine kadar dönüsüm geçirmis tüm tasları, tasın içindeki kursun yüzde aralığına bakarak tarihini bulabiliriz. Uranyum-Kursun dönüs ...

                                               

Uranyum-toryum serisi

Uranyum-Toryum Serisi Uranyum-seri iliskisi olarak da adlandırılır ve mağara çökeli ya da mercan gibi kalsiyum karbonat materyallerin yasını saptamak için yaygın olarak kullanılan radyometrik iliskilendirme tekniğidir. Rubidyum-stronsiyum, uranyu ...

                                               

Stratigrafi

Stratigrafi, katmanbilim ya da tabakabilim. Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bilesimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur. Bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, ka ...

                                               

Biyostratigrafi

Biyostratigrafi, içerdiği fosil topluluklarını kullanarak kaya katmanlarının göreceli yaslarını iliskilendirmeye ve atamaya odaklanan yer katmanlarını inceleyen yerbilimi kolu nun dalıdır. Yaslandırmanın birincil amacı, belirli bir olgunluğu oldu ...

                                               

Doğal kalıcı mıknatıslanma

Doğal kalıcı mıknatıslanma, bir kayaç ya da sedimanda kalıcı manyetizma olusması durumudur. Bazı formlarında, Dünyanın manyetik alanının rekorunu ve kaya tektonik hareketleriini milyonlarca yıl boyunca koruyabilecek kadar niteliklidir. Doğal kalı ...

                                               

Fasiyes

Jeolojide fasiyes, herhangi bir gözlemlenebilir niteliği genel görünümü, bilesimi veya olusum durumu gibi olan veya bir coğrafi alanda bu özelliklerde meydana gelebilecek değisikliklerin gözlemlenebildiği belirli karakteristik özelliklere sahip b ...

                                               

Jeolojik kayıt

Stratigrafi, paleontoloji ve diğer doğa bilimlerindeki jeolojik kayıt, kaya katmanlarının tüm katmanlarına atıfta bulunur. Diğer bir deyisle,volkanizma veya ayrısma kırıntılarından Türetilen tortunun birikmesiyle ortaya çıkan tortular. Bu, tüm fo ...

                                               

Kaynak kaya

Petrol jeolojisinde, kaynak kaya, yeterli jeolojik zaman ve ısıl sartlarda petrol ve doğalgaz olusturabilen organik maddece zengin kayalardır.

                                               

Kronostratigrafi

Kronostratigrafi, kayaç kütlelerinin göreceli yas iliskilerini ele alan stratigrafinin bir parçasıdır ve en temel birimi jeolojik zamanın belli bir aralığında olusan bir kayaç kütlesidir. Kronostratigrafi’nin en büyük amacı, kayaçların yer değisi ...

                                               

Manyetostratigrafi

Manyetostratigrafi, tortul ve volkanik dizilerin tarihlenebilmesi için kullanılan bir jeofizik korelasyon tekniğidir. Yöntem, bölüm boyunca ölçülen aralıklara yönelik örnekler toplayarak çalısır. Numuneler onların karakteristik mıknatıslanmarı, b ...

                                               

Unconformity (Uyumsuzluk)

Unconformity. Jeolojik katmanlar arasındaki tabakalanma düzlemi, jeolojik zaman bağlamında düsünüldüğünde önemsiz olan dakikalar, saatler, yıllar ya da onlarca yılık dönemlerde depolanmadaki bir kesikliği gösterebilir. Bununla beraber kimi tabaka ...

                                               

Marcellinus Comes

Marcellinus Comes, Doğu Roma Imparatorluğunun Latince Vakanüvistir. Iliryalıdır, hayatının çoğunu Konstantinopolis sarayında geçirdi. Hayatta kalan tek eseri Doğu Roma Imparatorluğuna odaklanan Vakainame idi.

                                               

Ramon Muntaner

Ramon Muntaner - Katalan asker ve kendi hayatından bahseden "Crònica" eseri ile bilinen yazar. "Crònica" eserinde, Katalan Bölüğünde komutan olarak yasadığı olayları anlatmıstır. Perelada doğumludur.

                                               

Praglı Kosmas

Praglı Kosmas, Bohemyada soylu bir ailede doğan rahip, yazar ve tarihçidir. 1075 ile 1081 yılları arasında Liègede okumustur. Bohemyaya döndükten sonra rahip oldu. Kosmas, prestijli bir konumda olan Praga atandı. Katedrale bağlı bir rahip olarak ...

                                               

Wincenty Kadłubek

Wincenty Kadłubek, Vincentius de Cracovia,Vincent Kadlubek, Vincent Kadlubo, Vincent Kadlubko, Vincent Krakov, Usta Vincentius, olarak da bilinen bir 13. yüzyıl Krakow psikoposu ve Polonya tarihçisi.

                                               

Joseon Hanedanlığının Gerçek Kayıtları

Joseon Hanedanlığının Gerçek Kayıtları, Joseon Hanedanlığının 1413 ile 1865 yılları arasındaki yıllık kayıtlarıdır. Yıllıklar 1.893 ciltten olusur ve tek bir hanedanın en uzun sürekli dönemini kapsadığı düsünülmektedir. Japon yönetimi döneminde d ...

                                               

Chronicon Paschale

Chronicon Paschale, önceki vakainameleri izler. 600 ile 627 yılları arası, dönemin tarihçisi olarak yazar - ki bu dönem Mauriciusun son yılları, Phocasın hükümdarlığı ve Herakleiosun hükümdarlığının ilk on yedi yılına tekabül eder. Diğer birçok v ...

                                               

Iosif Genesios

Iosif Genesios, 10 yüzyıl "imparatorların saltanatları" vakayinamesinin anonim Yunan yazarına verilen geleneksel isim. Konstantin Maniakesin oğlu ya da torunu olduğu rivayet edilir. VII. Konstantinosun sarayında yetismistir, vakayinamesi 814 yılı ...

                                               

Ioannis Zonaras

Ioannis Zonaras, Konstantinopoliste yasamıs Bizanslı Vakanüvis ve din adamı. Imparator I. Aleksios idaresinde, basyargıçlık ve imparatorun özel sekreterliğini protasēkrētis yapmıstır. Aleksiosun ölümünden sonra, emekli olmus ve ölünceye kadar kit ...

                                               

Antakyalı Ioannis (tarihçi)

Antakyalı Ioannis, Yunanca yazmıs bir 7. yüzyıl vakanüvisi. Görünüse göre Imparator Herakleios ile çağdas bir kesisti. Gelzer, yazarı 630dan 648e kadar Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patrikliği yapan Monofizit III. Ioannis ile özdeslestirmekte ...

                                               

Ioannis Skilicis

Hayatı hakkında çok az sey bilinmektedir. Çalısmasının baslığı onu bir kouropalatēs ve eski bir Vigla nın rungarios u olarak kaydetmis iken genellikle bir Ioannis Thrakesios ile aynı kisi kabul edilir. Ana çalısması Tarihin Özeti Grekçe: Σύνοψις ...

                                               

Zoltán

Zoltán, veya Zolta, Gesta Hungarorum da 907 yılı civarında babası Árpádın yerine geçen Macarların üçüncü büyük prensi olarak anılmaktadır. Diğer vakanüvislerin onu Macar yöneticiler arasında listelememesinden ötürü modern tarihçiler, Zoltánın ege ...

                                               

Takvimler listesi

Jülyen takvimi Zerdüst takvimi Parsi dahil Rünik takvim Ásatrúlar tarafından kullanılmakta Ermeni takvimi Ibo takvimi, Ibolar tarafından kullanılmakta. Maya takvimi Maya yerlileri tarafından hala kullanılmakta Tayland ay takvimi Cava takvimi Berb ...

                                               

Ay-günes takvimi

Ay-günes takvimi, birçok kültürde bulunan ve tarihinin hem ay evresini hem de günes yılını gösterdiği bir takvimdir. Günes yılı, günes yılı olarak tanımlanırsa, bu durumda ay-günes takvimi sezonun bir göstergesi verecektir; bir yıldız yılı olarak ...

                                               

Babil takvimi

Babil takvimi, 12 kameri aydan olusan ve yıllık bir ay-günes takvimidir. Babilde kullanılan takvim, hem kamerî ve hem de Günes esaslı olarak düzenlenmistir. Babil takviminde de gün, günbatımında baslar ve bir sonraki günbatımında sona erer. Sümer ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →