ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Sovyetler Birliğinde bilim ve teknoloji

Sovyetler Birliğinde bilim ve teknoloji, Sovyetler Birliğinin ulusal politikasında önemli bir parçası olarak rol aldı. Vladimir Lenin zamanından 1990ların basında Sovyetler Birliğinin dağılmasına kadar hem bilim hem de teknoloj, Sovyet devletinin ...

                                               

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı veya kısaca MEXT, Japonyada eğitim, kültür, spor, bilim ve teknolojiden sorumlu bakanlıktır. Ilk olarak 1871de Meiji dönemi sırasında kurulmus olup günümüz bakanlık Ocak 2001 tarihinde Eğ ...

                                               

Çevre bilimi

Çevre bilimi, fiziksel bilimleri, biyolojik bilimleri ve bilgi bilimlerini çevre arastırmalarına ve çevre sorunlarının çözümüne entegre eden disiplinlerarası bir akademik alandır. Çevre bilimi, Aydınlanma Çağı sırasında doğa tarihi ve tıp alanlar ...

                                               

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre kosullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını ge ...

                                               

Çevre açı

Geometride, çevre açı, çember üzerinde iki sekant çizgisi kesistiğinde bir çember üzerinde olusan açıdır. Çember üzerindeki bir nokta ile çember üzerinde verilen diğer iki noktanın olusturduğu açı olarak da tanımlanabilir. Esdeğer olarak, bir çev ...

                                               

Çevre kirliliği

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir sekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme seklinde tabir edilmektedir. Çevre; dünya üzerinde yasamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca iliskilerini sürdürdüğü dıs ...

                                               

Insanın çevre üzerindeki etkisi

Insanın çevre üzerindeki etkisi veya çevre üzerindeki antropojenik etki, biyofiziksel ortamlarda ve ekosistemlerde, biyoçesitlilikte ve doğal kaynaklarda doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından neden olunan küresel ısınma, çevresel bozul ...

                                               

Çevre hukuku

Çevre hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme, düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gerektiğinde insan faaliyetlerini sınırlamak ya da engelleme yoluyl ...

                                               

Doğal çevre

Çevre, insanların ve diğer canlıların yasamları boyunca iliskilerini sürdürdükleri ve karsılıklı olarak etkilesim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve doğal ortamdır. Canlı varlıkları etkileyen dıs tesirlerin tümü ...

                                               

Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı

Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Kurumu, federal Amerika Birlesik Devletleri hükûmetin, Kongrede kabul edilen yasalar ve yönetmenlikler çerçevesinde uygulamalarını sürdüren insan sağlığı ve çevre koruma devlet kurumudur. EPA, dönemin ABD ...

                                               

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığına bağlı olarak çalısan, çevre ve sehircilik islerinden sorumlu olan bakanlıktır. 3 Mayıs 1920de kurulan Bayındırlık Bakanlığı ile 13 Ekim 1923te kurulan Imar ...

                                               

Çevre teknolojisi

Çevre teknolojisi, çevre bakımının gereksinimini sağlıklı bir biçimde düzenleyerek ve kolaylıkla kurak veya herhangi bir çevrenin iliskisini optimum olarak karsılayabilecek birden fazla yapılan ve uygulanan yöntemlerdir. Kullanılan farklı atık tü ...

                                               

Dil

Dil veya lisan, insanlar arasında anlasmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelisen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmıs bir gizli anlasmalar düzeni, seslerden örü ...

                                               

Türk dilleri

Türk dilleri, Doğu Avrupadan Sibirya ve Çinin batısına dek uzanan bir alana yayılmıs ve içerisinde 35 yasayan dil barındıran dil ailesi. Toplamda yaklasık 180 ile 200 milyon kisi tarafından konusulan Türk dillerinin en çok konusulan üyesi Türkçe ...

                                               

Hint-Avrupa dil ailesi

Hint-Avrupa dil ailesi, yüzlerce dil ve lehçe içeren dünyanın en büyük dil ailesi. Dünyada 3.2 milyarı askın kisinin anadili bu aileye ait bir dil olup, bu değer dünya nüfusunun %46sına tekabül etmektedir. Avrupanın en büyük dilleri, Güney ve Bat ...

                                               

Dil ailesi

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen ve soysal açıdan akraba dil topluluğuna verilen ad. Aynı dil ailesine mensup dillerin, ortak bir proto dilden türediği kabul edilir. Ethnologue a göre dünyada 7.000i askın yasayan dili kapsayan 142 farklı ...

                                               

Resmî dil

Resmî dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabûl edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili olan Türkçe aynı zamanda Türkiyenin tek resmî dilidir. Devlet ile birey ve bireyler arasındaki tüm resmî ...

                                               

Izole dil

Izole dil, baska hiçbir dil ile akrabalığı olmayan doğal dillere denir. Sümerce, Baskça ve Elamca sıkça zikredilen izole diller olsa da, her birinin diğer dillerle bağlantısı olduğunu iddia eden dil bilimciler olmustur. Bazı kaynaklar, "izole dil ...

                                               

Yapay dil

Yapay dil, diğer pek çok dilin aksine kaynağı belli olan, yani o dili olusturan kisi ya da komisyonun adı bilinen, grameri tarihin akısı içerisinde insanların günlük kabulleri ya da yönelimleriyle evrilmemis, tamamen insan eliyle yapılandırılmıs ...

                                               

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelismesi için çalısmak amacıyla 12 Temmuz 1932de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiyenin baskenti Ankarada yer alan kurum, Türk dili üzerine çalısmaların yapılıp yayımlandığı ...

                                               

Sami dilleri

Sami dil ailesi veya Semitik diller, Afro-Asyatik dil ailesinin bir alt grubudur. Orta Doğuda yaygın olan antik dillerin çoğunu kapsar. Bunların arasında Aramice, Arapça ve Ibranice en fazla konusulan Sami dillerdir. Ayrıca Fenikece ve Akadca da ...

                                               

Doğal dil isleme

Doğal Dil Isleme, yaygın olarak NLP olarak bilinen yapay zekâ ve dilbilim alt kategorisidir. Türkçe, Ingilizce, Almanca, Fransızca gibi doğal dillerin islenmesi ve kullanılması amacı ile arastırma yapan bilim dalıdır. Gelecekte, konusma sentezley ...

                                               

Altay dilleri

Altay dilleri ilk olarak 18. yüzyılda ileri sürülmüs Avrasyada yaygınca konusulan Türk dilleri, Moğolca, Tunguzca ve bazen Japonca, Korece ve Aynu dillerinin ortak bir ataya sahip olduklarını savunan, günümüzde ise geçerliliğini kaybetmis bir dil ...

                                               

Doğa

Doğa veya tabiat, en genis tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusunu ve genel olarak yasamı belirtmek için de kullanılır. Doğayı inceleyen bilim alt kümesine doğa bilimleri denir. Insanlar do ...

                                               

Doğa bilimleri

Doğa bilimleri, doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal gerçekliktir. Insan düsüncesinden bağımsız olarak var olan her sey doğal gerçekliktir. Fizik basta olmak üzere, maddeyi inceleyen kimya, canlıyı inceleyen biyoloji, gök cisimlerin ...

                                               

Doğa tarihi

Doğa tarihi, hayvanları ve bitkileri inceleyen, deneyden çok gözleme dayalı bir bilim dalı. Bu bilimle uğrasanlara doğa tarihçisi ya da natüralist denir. Bir doğa bilimi olan doğa tarihi, doğal varlıkların ve organizmaların sistemli olarak etüt e ...

                                               

Doğa koruma alanı

Doğa koruma alanı ya da tabiatı koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem tasıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmus ekosistemler, türler ve ...

                                               

Doğa felsefesi

Doğa felsefesi, felsefe tarihinde ilk çağ Yunan felsefesinin baslagıcında merkezi tema olarak doğanın ele alındığı felsefe yönelimidir, daha sonra çesitli biçimlerde sürmüs, yeni nitelikler kazanmıs ve yeniden değerlendirilmistir.

                                               

Doğa Derneği

Doğa Derneği, 2002 yılında kurulmus merkezi Ankarada bulunan ulusal bir sivil toplum kurulusudur. Kısa adıyla DD, doğa ve insanı birbirinden ayrı görmeyerek, önemli doğa alanları basta olmak üzere tüm Türkiyede doğanın yasatılması için çalısmakta ...

                                               

Orta Doğu

Orta Doğu, Afrika-Avrasyada genellikle Batı Asyayı, tüm Mısırı ve Türkiyeyi kapsayan kıtalararası bir bölgedir. Terim, 20. yüzyılın baslarında baslayan Yakın Doğu teriminin yerini almak üzere daha genis bir kullanıma girmistir. Daha genis "Büyük ...

                                               

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiyenin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmistir. Ülkenin, nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az ...

                                               

Hukuk

Hukuk ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan iliskilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması ger ...

                                               

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ; Türkiye Cumhuriyetinin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara’da" Ankara Adliye Hukuk Mektebi ” adıyla kurulan, 1946 yılından itibaren Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak hizmet veren hukuk oku ...

                                               

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tüm idari ve akademik birimleriyle Istanbul Üniversitesinin Beyazıt merkez kampüsünde faaliyet gösteren Türkiyenin ilk hukuk fakültesidir. Türkiye Barolar Birliğinin 22 ölçütlü değerlendirmesine göre Türkiye ...

                                               

Medeni hukuk

Medeni hukuk, kisilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kisilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel iliskilerinin kamu hukuku gibi baska bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni hukuk yurtta ...

                                               

Laik hukuk

Lâik hukuk insanların bir toplum olarak birlikte yasama ihtiyacından doğan, kaynağını doğrudan insan aklından alan, toplumsal gereksinimlere göre değisebilen, evrensel nitelikte genel geçerliliğe sahip olduğu kabul edilen hukuk anlayısıdır.

                                               

Doğal hukuk

Bu madde Doğal Hukuk ile ilgilidir. Ingiltere kolonilerinin yasal sistemi için Ortak hukuk sayfasına bakınız. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku içeriği doğal olarak var olan, doğal olarak ayarlanmıs ve her seyin üzerinde geçerliliğ ...

                                               

Ulusal hukuk sistemleri listesi

Modern hukuk sistemleri dünyada genel olarak üç temel sistem veya bu sistemlerin kombinasyonları üzerine oturmaktadır: Anglo-Sakson Hukuku, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve dinsel hukuk. Bununla birlikte her ülkenin hukuk sistemi kendi tarihi ile s ...

                                               

Uluslararası hukuk

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası iliskiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası iliskiler disiplini olarak uluslararası iliskilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin ...

                                               

Hukuk sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi, sosyoloji boyutuyla hukuk eksenli arastırmalar yapan bir bilim dalıdır. Hukuk çok boyutlu bir olgu, bir kurumdur. Hukukun bir norm düzeni olarak olumlu hukuk niteliğinde uygulama boyutu, sağtöresel değer içermesi bakımından fel ...

                                               

Hukuk fakültesi

Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çesitli dallarda arastırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık, hukuk danısmanlığı, noterlik, kaymakamlık yapabilmektedir. Türkiyede eğitim süreleri 4 yıld ...

                                               

Kara Avrupası hukuk düzeni

Kara Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara Avrupası hukuk düzeni, derlenmis yazılı kurallara dayanmaktadır. Bu düzenin en önemli p ...

                                               

Özel hukuk

Toplumun birbiriyle esit haklara sahip üyeleri arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiyede bu alanı düzenleyen baslıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk ...

                                               

Inanç

Inanç, gerçekte kesin olan bir seyin kanıtlanması için ampirik kanıtlar olsun veya olmasın bir kisinin zihninde olusan duruma verilen isimdir. Inancın tanımlanmasının bir baska yolu ise bunun gerçek olma olasılığına karsı pozitif yönde tutum göst ...

                                               

Batıl inanç

Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranıslara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranıslarda bulunmak, sözler söylemek, veya inançlara inanmaktır. Örnek olarak; yolculuğa çıkan birisinin arkasından yer ...

                                               

Alevilikte inanç

Alevîler’in dinî i’tikadı Siyâseten Islâmiyet’in" Imamiye-i Isnâaser’îyye / Onikicilik” fıkhî mezhebinden olan Alevîler, i’tikaden Horasan Melametîliği’nden köken alan Hoca Ahmed Yesevî’in kurduğu" Sünnîliğin Tasavvufî–Yesev’îyye Tarikâtı” ile Fâ ...

                                               

Kâzım Inanç

Kâzım Inanç, Türk asker ve siyasetçi. Hakkı Beyin oğludur. 17 Ocak 1900 tarihinde Harp Okulunu bitirdi. 6 Aralık 1902 tarihinde Harp Akademisinden mezun oldu. 6 Aralık 1902 tarihinde kurmay stajını yapmak üzere 5. Ordu emrine daha sonra da 23 Sub ...

                                               

Çetin Inanç

Çetin Inanç, Türk film yönetmenidir. Hızlı film çekmesi sebebiyle jet rejisör olarak anılır, Dünyayı Kurtaran Adam filmi ile üne kavusmustur.

                                               

Din

Din, genellikle doğaüstü, transandantal, ve ruhsal unsurlarla iliskilendirilmis, çesitli ayinler ve uygulamaları içeren, ahlak, dünya görüsleri, kutsal metinler ve yerler, kehanetler, etik kuruluslarından olusan bir sosyo-kültürel sistemdir. zama ...

                                               

Inanç Koç

Inanç Koç, Basketbol Süper Ligi takımlarından Yesilgiresun Belediyespor forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.01 metre boyundaki oyuncu kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →