ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195                                               

1221

II. Theodoros, Iznik Imparatorluğu imparatoru ö. 1258 II. Gıyâseddin Keyhüsrev, Türkiye Selçuklu Sultanı ö. 1246 tarihi bilinmeyen Müstasım, Abbâsî halifesi ö. 1258 23 Kasım - X. Alfonso, Kastilya kralı ö. 1284

                                               

1222

Padova Üniversitesi kuruldu. 1 Mayıs - 1222 Kıbrıs depremi gerçeklesti. Büyüklüğü tahmini olarak 7.0-7.5 idi ve Libya ile Iskenderiyede gözlemlenmis bir tsunamiye yol açtı. En siddetli biçimde Lefkosa, Limasol ve Bafta hissedildi. Halley kuyruklu ...

                                               

1222 Kıbrıs depremi

1222 Kıbrıs depremi, 11 Mayıs 1222 tarihinde saat 06:15 sularında Kıbrısta meydana gelen bir deprem. Büyüklüğü tahmini olarak 7.0-7.5 idi ve Libya ile Iskenderiyede gözlemlenmis bir tsunamiye yol açtı. En siddetli biçimde Lefkosa, Limasol ve Baft ...

                                               

1224

Livonya Haçlı Seferi gerçeklesti. Livonyalı Kılıç Kardesleri, Estonları mağlup etti ve Estonya bölgesindeki kaleleri geri aldı. Theodoros Komnenos Dukas, Selaniki ele geçirdi ve de facto Selanik Imparatorluğunu kurdu. Suğdak Seferi gerçeklesti. N ...

                                               

Suğdak Seferi

Suğdak Seferi, Anadolu Selçuklu kuvvetlerince Karadenizin kuzey kıyılarına düzenlenen deniz ve kara harekâtıdır. Moğollar’ın Kıpçak ülkesini istila etmeleri üzerine Karadeniz Ticaret Yolunun güvenliği sarsıldı. Öte yandan, Trabzon Rum Imparatorlu ...

                                               

1226

21 Mart - I. Carlo, Fransa Kralı VIII. Louis ile Blanche Kastillinin en küçük oğlu ö. 1285 Alâeddin Atâ Melik Cüveynî, Farslı bir Moğol tarihçisi ö. 1283 24 Nisan - Sultan Veled, Mevlana Celaleddin Ruminin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikin ...

                                               

Kızılkule

Antalyanın ilçesi Alanyada bulunan Alanya Kalesi ile kentin simgelerinden biri olan kule. Kızıl Kule, Alanya Limanındadır. Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. 1226 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad t ...

                                               

Çobanoğulları Beyliği

Beyliğin kurulus tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak en erken 1211 yılına ait kayıtlarda Hüsameddin Çoban, Kastamonu Beyi olarak gözükmektedir. I. Izzeddin Keykâvus ve I. Alaeddin Keykubadın taht kavgalarından sonra yaptığı barıs anlasması ...

                                               

Hafsîler

Hafsîler, 1228-1574 yılları arasında Tunusta hüküm sürmüs Berberi hanedan. Hanedan adını, Seyh Ebu Hafs Ömer bin Yahyal Hintatîden alır. Muvahhidlerin Ifrikiye valisi olan adı geçenin oğlu Yahya söz konusu devletten bağımsızlığını kazanınca haned ...

                                               

1230

III. Yaroslav, ilk Tver Prensi ve Vladimirin onuncu Büyük Prensi ö. 1271 Guido Guinizelli, Dolce Stil Novo akımının baslatıcısı kabul edilen Italyan sair ö. 1276 Matteo Polo, Venedikli tüccar ve kâsif ö. 1309 Rükneddin Hür Sah, Elemûtlar-Nizârî D ...

                                               

Yassı Çemen Muharebesi

Bu esnada eski Ahlat Valisi Hacip Ali de kaybettiği Ahlat Kalesini yeniden ele geçirmisti. Bunu duyan Celaleddin Harzemsah, Ahlat Kalesini tekrar almak için Ahlatı kusatınca Hacip Alinin dostluğunu kendi menfaatleri için ilerlettiği Selçuk Sultan ...

                                               

1234

Seyh Ömer Sühreverdî Külliyesi, Bağdadda Ilhanlı veziri Gıyaseddin Muhammed bin Hoca Resîdeddin Fazlullahın emriyle yapıldı. Jin Hanedanlığı Çindeki hakimiyetini kaybetti. Artukoğullarının Harput kolu sona erdi. Harput, Selçuklu hakimiyetine geçt ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (1235-1236)

I. Robertin ilk Latin veya Konstantinopolis Imparatoru 1228de ölümünden sonra, bir yeni hükümdarlık Jean de Briennein yak.1170-27 Mart 1237 bir Fransız asilzadesi olup, evliliği nedeniyle Kudüs Kralı oldu ve daha sonra Konstantinopolise Latin Imp ...

                                               

1236

Dafydd ap Gruffydd, Galler Prensi ö. 1283 II. Levon, Kilikya Ermeni Kralı ö. 1289 Kutbeddin Sirazî, Iranlı din ve astronomi bilgini ö. 1311 Ramon Llull, Katalan yazar, filozof ö. 1315

                                               

1238

Guglielmo Agnelli, Italyan heykeltıras ve mimar ö. y. 1313 Nizameddin Evliya, Hindistan sufilerinden ö. 1325 Yunus Emre, Anadoluda Türkçe siirin öncüsü olan tasavvuf ve halk sairi ö. 1321

                                               

1239

tarihi bilinmeyen II. Mihail Asen, Ikinci Bulgar Imparatorluğu çarı ö. 1256 / 1257 II. Alâeddin Keykubad, Türkiye Selçuklu Sultanı ö. 1254 17 / 18 Haziran - I. Edward, Ingiltere Kralı ö. 1307 18 Ekim - V. Stephen, Macaristan Kralı ö. 1272

                                               

1240

Kiev Knezliği dağıldı kurulusu 882. 6 Aralık - Moğol hükümdarı Batu Han ve emrindeki Altın Ordu, Kiev sehrini fethetti. Siena Üniversitesi kuruldu. Sultan Alparslanın mezarı Moğol istilası sonucu kayboldu. Mezarı 769 yıl sonra bulunabildi.

                                               

1247

Sems-i Tebrîzî ortadan kayboldu. Mevlânâda meydana gelen büyük değisikliği hazmedemeyenler tarafından mı öldürüldüğü, yoksa geldiği gibi kimseye haber vermeden Konyayı terk mi ettiği bilinmemektedir. Qin Jiushao, Çin kalan teoremine iliskin ilk y ...

                                               

1250

Karamanoğulları Beyliği kuruldu dağılısı 1487. Memlük Devleti kuruldu dağılısı 1517. 8 - 11 Subat - Mansûre Muharebesi gerçeklesti. Zengi Devleti yıkıldı kurulusu 1127.

                                               

Karamanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devletinin ardından kurulan Karaman merkezli beyliktir. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi beylik sınırları içerisinde konusulacak dil ilan etmisti ancak zamanla beylikte Farsça resmî dil olmustur. 13. yüzy ...

                                               

Kōtoku-in

Kōtoku-in, Japonyanın Kanagawa ili Kamakura sehrinin Hase 4-2-28 adresinde bulunan budist Jōdo shū mezhebine bağlı tapınak. "Kamakura Daibutsu" veya "Hase Daibutsu" olarak da bilinen ve Japonyayı temsil eden simgelerden biri olarak tanınan çatısı ...

                                               

1254

tarihi bilinmeyen Zhao Mengfu, Yuan Hanedanı döneminde yasamıs Çinli ressam ve akademisyen ö. 1322 15 Eylül - Marco Polo, ünlü Italyan gezgin, ünlü kâsif ve tüccar Niccolo Polonun oğlu ö. 1324

                                               

1255

Guido Cavalcanti, Italyan sair, Dolce Stil Nuovo Tatlı Yeni Üslup akımının önde gelen sairlerinden ö. 1300 Francesca da Rimini, Revennalı Guido da Polentanın güzel kızı ö. 1285, Dante ile aynı zamanlarda yasamıslardır ve Dante kendisini bir karak ...

                                               

1257

Barak Baba, ünlü bir Babai dervisi ö. 1307 Burgonyalı Béatrice, Fransız soylu kadın, Bourbon hanımefendisi ve Clermont-en-Beauvaisis kontesi ö. 1310

                                               

1258

Ingilterenin ilk anayasası sayılan Oxford Sartları, Kral III. Henry tarafından kabul edildi. Bağdat Kusatması gerçeklesti. Bu kusatma sonunda baskent ele geçirilerek istila edildi ve Abbâsî Halifeliği sona erdi.

                                               

Oxford Sartları

Oxford Sartları 1258 yılında Kral III. Henry tarafından kabul edilen, Ingilterenin ilk anayasası sayılan metin. I. Baronlar Savası sonrasında baronlar tarafından henüz 9 yasında iken iktidara getirilen III. Henry, saltanatının ilk yıllarında yöne ...

                                               

1259

tarihi bilinmeyen III. Gıyâseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Sultanı ve IV. Kılıç Arslanın oğlu ö. 1284 25 Mart - II. Andronikos, Bizans Imparatoru ö. 1332 II. Demetre, Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kral ö. 1289

                                               

1260

3 Eylül - Ayn Calut Muharebesi gerçeklesti. Moğollar ilk kez Sultan Seyfeddin Kutuz tarafından 3 Ekimde tamamen kılıçtan geçirildi. 10 Aralık - Birinci Humus Muharebesi gerçeklesti.

                                               

Birinci Humus Muharebesi

Birinci Humus Muharebesi, 10 Aralık 1260 tarihinde, Moğol Imparatorluğunun, Suriyeye akınlar düzenleyen, Iran kolu Ilhanlılar ile, Suriyeyi elinde bulunduran Mısır kökenli Memlük Sultanlığı arasında yapılmıstır. Memlüklerin, Ayn Calut Muharebesin ...

                                               

1261

Inançoğulları Beyliği kuruldu dağılısı 1368. Aydın, Saruhan Karesi ve II.Türk Beylikleri kuruldu. Latin Imparatorluğu yıkıldı kurulusu 1204. Mentese Beyliği kuruldu dağılısı 1424. Iznik Imparatorluğu yıkıldı kurulusu 1204.

                                               

Inançoğulları Beyliği

Inançoğulları Beyliği veya Ladik Beyliği, 1261-1368 arasında Denizli ve Ladik çevresinde hüküm süren II. Dönem Anadolu Türk Beyliklerindendir. Moğol istilasından kaçarak Ladik, Honaz ve Dalaman yörelerine gelen Türkmenlerin uç beylerinden Mehmed ...

                                               

Mentese Beyliği

Menteseoğulları Beyliği Anadolu Selçuklu Devletinin çökmesi ve dağılmasıyla baslayan Anadolu Beylikleri döneminde Güneybatı Anadolu’da kurulmus bir Türk beyliğidir. Sınırları asağı yukarı bugünkü Muğla iline denk gelen bu beyliğin hakimiyeti, 13. ...

                                               

1265

tarihi bilinmeyen 15 Ekim - Temür Olcaytu Han, Çin imparatoru ve Moğol Imparatorluğunun büyük hanı ö. 1307 John Duns Scotus, Iskoç düsünür ö. 1308 Ramon Muntaner, Katalan asker, kendi hayatından bahseden "Crònica" eseri ile bilinen yazar ö. 1336 ...

                                               

Venedik Karnavalı

Venedik Karnavalı, Italyanın Venice sehrinde her yıl düzenli olarak gerçeklesen bir festivaldir. Gerçeklesme zamanı genellikle subat veya mart aylarına denk gelir. Karnavalın gerçeklestiği tarih aralığında katılımcılar, o yılın konsepti olan mask ...

                                               

1270

Ilhanlılar hükümdarı Abaka Han, Herat yakınlarında yapılan savasta Çağatay Devleti hükümdarı Barak Hanı yenilgiye uğrattı. Sekizinci Haçlı Seferi sona erdi.

                                               

1271

Sivasta Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Gök Medresenin yapımı tamamlandı. Dokuzuncu Haçlı Seferi basladı. Kubilay Han, imparatorluğunun adını "Yuan" 元 yuán, olarak değistirdi. Çinde Yuan Hanedanının hükümranlığı resmen baslamıs oldu.

                                               

1272

Âsık Pasa, Türk sâir ve mutasavvıf ö. 1333 William Wallace, Kral I. Edward döneminde Ingiltereye karsı yapılan direniste vatandaslarına önderlik eden Iskoç sövalye ö. 1305 tarihi bilinmeyen 12 Subat - Imparator Bing, Çinin Song Hanedanının 18. ve ...

                                               

1274

6 Ekim - Zehebî, Suriyeli hadis hafızı, tarihçi ve kıraat alimi ö. 1348 Bonaventura, Italyan din düsünürü d. 1217 11 Temmuz - I. Robert, Iskoçya kralı ö. 1329 tarihi bilinmeyen Montferratlı Irini, Bizans Imparatoru II. Andronikosun ikinci esi ve ...

                                               

1277

Pervâneoğulları Beyliği kuruldu dağılısı 1322. Karamanoğlu Mehmed Bey, Türkçeyi resmî dil ilân etti. Sultan Baybars, Anadoluya girdi. Sâhib Ataoğulları Beyliği kuruldu dağılısı 1327.

                                               

Pervâneoğulları Beyliği

Pervâneoğulları Beyliği, Sinop ve Karadeniz kıyılarında 1277 yılında kurulmus II. Dönem Anadolu Beyliğidir. Kurucusu Muînüddin Süleymanın oğlu Muînüddin Mehmeddir. Beyliğin adı, Muînüddin Süleymanın pervanecilik görevinden gelmektedir. Süleymanın ...

                                               

Sâhib Ataoğulları Beyliği

Sâhib Ataoğulları Beyliği Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasında sonra Afyonkarahisar ve çevresinde kurulan II. Dönem Anadolu Beyliklerindendir. Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sâhib Ata Fahreddin Alinin oğulları tarafından kurulan beylik, 1275 ...

                                               

1280

Nicolas Bonet, Fransiskanlar tarikatı üyesi, ilahiyatçı, misyoner ve Malta piskoposu ö. 1343 Avesnesli Marie, Fransız soylu kadın; Clermont-en-Beauvaisis kontesi ile Bourbon düsesi ö. 1354

                                               

Esrefoğulları Beyliği

Esrefoğulları Beyliği, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın baslarında hüküm süren Anadolu Türk beyliklerinden biri. Anadolu Selçuklu Devletinin sınır beylerinden Esrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1280 baslarında Beysehirde kuruldu. Es ...

                                               

Hamitoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan 2. Dönem Anadolu Beyliklerindendir. Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, babası Ilyas ile dedesi Hamid zamanında da bu bölgede bulunm ...

                                               

1282

VI. Innocentius, papa ö. 1362 tarihi bilinmeyen 24 Mart - Olcaytu, Ilhanlı hükümdarı ö. 1316 Eylül - II. Aleksios, Trabzon Imparatorluğu imparatoru ö. 1330 1 Nisan - IV. Ludwig, Kutsal Roma imparatoru ö. 1347 Özbek Han, Altın Orda Devleti’nin dok ...

                                               

1284

Fatma Hatun, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey ile Malhun Hatunın tek kızı ö. 1347 25 Nisan - II. Edward, Ingiltere Kralı ö. 1327 tarihi bilinmeyen

                                               

1285

Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfurunun kızı, Orhan Gazinin esi ve I. Muradın annesi ö. 1383 XII. Benedictus, papa ö. 1342 9 Mart - Go-Nijō, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 94. imparatoru ö. 1308 I. Muhammed, Mısır Memlûk Sultanı ö. 1341 M ...

                                               

Kulacahisarın Fethi

Kulaca Hisar’ın Fethi veya Kulaca Hisar Baskını ; Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans Imparatorluğu’na karsı 1285 yılında yapılan savastır.

                                               

Domaniç Muharebesi

Domaniç Muharebesi veya Ikizce Savası, Osmanlı Beyliğinin yaptığı 3. savas. Bu savas Osmanlı’nın kurulus asamasında önemli bir kırılma noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin kurulusuna zemin hazırlayan tamamlayıcı en önemli asamalardan birisidir. Osmanl ...

                                               

1288

I. Károly, Macaristan Kralı ö. 1342 5 Nisan - Go-Fushimi, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 93. imparatoru ö. 1336 Gazi Evrenos Bey, Osmanlı Devletinin kurulus döneminden bir kumandan ö. 1417 26 Kasım - Go-Daigo, Japonyanın geleneksel v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →