ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

Głogów Savası

Głogów Savası, 14 Ağustos, 1109 tarihinde Lehistan Krallığı ile Kutsal Roma Cermen Imparatorluğu arasında yapıldı. Polonya tarihinde en iyi bilinen tarih yazarlarından biri olan Gallus Anonymous tarafından kaydedildi. Imparatorluk kuvvetleri Alma ...

                                               

Hundsfeld Savası

Hundsfeld Savası veya Psie Pole Savası 24 Ağustos 1109 tarihinde olduğu iddia edilen savas Zbigniew yararına, onun üvey kardesi Polonya Krallığı III. Bolesław Wrymouth aleyhine Kutsal Roma Cermen Imparatorluğunun yaptığı savastır. Polonya kuvvetl ...

                                               

1116

II. Raymond, Trablus kontu ö. 1152 Ibnül Cevzî, Arap din, tarih ve tıp bilgini ö. 1201 Ibn Kurtubî, Arap hadis, kırâat ve lügat alimi, sair, hatip ö. 1214 Ibnül Ezrak, Tarih-i Meyafarkin adlı eseriyle tanınan Artuklu tarihçisi ö. 1176

                                               

Aksehir Muharebesi

Aksehir Muharebesi veya Philomenion Muharebesi, Anadolu Selçuklu devleti sultanı Sahinsah ile Bizans Imparatoru I. Aleksios arasında 1116 yılında arka arkaya birkaç günde yapılan bir seri askeri çatısmadan olusan ve Bizans Imparatorluğu galibiyet ...

                                               

1118

tarihi bilinmeyen Taira no Kiyomori, Heian döneminin sonunda Japonyada bir askeri lider ö. 1181 I. Andronikos, Bizans imparatoru ö. 1185 Subat - Nûreddin Mahmud Zengî, Büyük Selçukluların Haleb Atabeyi ö. 1174 Ahmed er-Rifâi, din bilgini ve Rufâi ...

                                               

1120

III. Urbanus, papa ö. 1187 VII. Louis, Frank kralı, öncülü VI. Louisin oğlu ö. 1180 Salisburyli John, Ingiliz din adamı, yazar, eğitimci ve diplomat ö. 1180

                                               

1126

Ioannis Dukas, Theodora Komnini Angelina ile Sicilya Amirali Konstantinos Angelosun oğlu ö. y. 1200 Hakanî, Azerbaycanlı sair ve mütefekkir ö. 1199 I. Hasan, Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdarı ö. 1162 tarihi bilinmeyen 14 Nisan - Ibn Rüsd, Endülü ...

                                               

Zengiler

Zengîler, 12. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Irak ve Suriyede hüküm sürmüs Türk devletidir. Ilk hükümdarı Imadeddin Zengidir. Musulda Imadeddin Zengi tarafından kurulmus Zengi Devleti, onun ölümünden sonra oğulları arasında paylasılmıs, I. Seyfeddin Ga ...

                                               

Aziz Giovanni Vaftizhanesi (Floransa)

Aynı isimdeki baptisteri kilise, vaftiz bölümü için Sienadaki "Aziz Giovanni Baptister Siena" bakılabilir. Ingilizce: Florence Baptistry veya Italyanca: Battistero di San Giovanni Floransa, Italyada küçük bazilika statüsüne sahip bir dini yapıdır ...

                                               

1135

30 Mart - Musa bin Meymun, Musevî filozof, hahambası, yasa koyucu, Talmud bilgini ve vezaret tabibi ö. 1204 Serafeddin el-Tusî, Iranlı matematikçi ve astronom ö. 1213 tarihi bilinmeyen

                                               

1138

tarihi bilinmeyen 6 Haziran - Râsid, Abbâsî halifesi d. 1109 Kiyâ Büzürgümmîd, Nizarîlerin Alamut Kalesinde Hasan Sabbahtan sonraki ikinci komutanı d. 1062 Ibn Bacce, Endülüslü, Arap filozof ve bilim insanı d. 1095

                                               

1142

21 Nisan - Pierre Abélard, Fransız skolastik düsünürü, tanrıbilimci; dil, diyalektik ve ahlak filozofu d. 1079 23 Mart - Müstazî, Abbasi halifesi ö. 1180 tarihi bilinmeyen II. Hasan, Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ö. 1166

                                               

1143

Aslan William, Iskoçya kralı ö. 1214 tarihi bilinmeyen I. Adil, Eyyûbîler Suriye Sultanı, Eyyûbîler Mısır Sultanı ö. 1218 31 Temmuz - Imparator Nijō, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 78. imparatoru ö. 1165

                                               

1147

Murabıtlar devleti sona erdi kurulusu 1040. Viyanada Aziz Stefan Katedrali insa edildi. II. Haçlı seferleri basladı 1147-1149 25 Ekim - Dorileon Muharebesi gerçeklesti.

                                               

1149

Mısırda Zafir, 12. Fatımi halifesi olarak tahta çıktı. Urfa Kontluğu dağıldı kurulusu 1098. 29 Haziran - Nureddin Zenginin orduları Antakya Prensi Raymondu yendi. II. Haçlı seferleri bitti 1147-1149.

                                               

1154

2 Kasım - Hautvilleli Konstanza, Sicilya Kralı II. Rugerronun kızı, Sicilya Norman Krallığının naibi, Kutsal Roma-Cermen Imparatoru VI. Heinrichin esi ö. 1198 tarihi bilinmeyen Muzaffereddin Gökböri, Sultan Selahaddin Eyyubiin önde gelen emir ve ...

                                               

1155

II. Muhammed, Hashasî lider ö. 1210 Benkei, Minamoto no Yoshitsunenin yanında hizmet vermis, Japon millî sōhei ö. 1189 Sihabeddin Sühreverdî, Iranlı Islam filozofu ve israkilik isimli fikrî akımın kurucusu ö. 1191

                                               

1156

Eylül - II. Isaakios, Bizans imparatoru ö. 1204 Kemaleddin ibn Yunus, astronom, matematikçi ve Islam bilgini ö. 1241 Seyfüddin Amidî, Diyarbakırlı Kürt filozof, Islam bilgini ve yazar ö. 1233 tarihi bilinmeyen

                                               

1157

Fransalı Marguerite, Ingiltere, Macaristan ve Hırvatistan kraliçesi ö. 1197 tarihi bilinmeyen 8 Eylül - I. Richard, Aslan Yürekli Richard, Ingiltere kralı ö. 1199

                                               

1160

Sibylla Kudüslü, esi kral Guy Lüzinyanlı ile birlikte ortak Kudüs ve Akka Krallığı kraliçesi ö. 1190 Geoffroy de Villehardouin, Fransız edebiyatının erken dönemlerinde lirik sair ö. y. 1212 Ali Ibnül-Esîr, Arap kökenli Islam tarihçisi ö. 1233 Phi ...

                                               

1161

tarihi bilinmeyen IV. Baudouin, Kudüs Kralı ö. 1185 Wincenty Kadłubek, Krakow psikoposu ve Polonya tarihçisi ö. 1223 20 Eylül - Imparator Takakura, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 80. imparatoru ö. 1181 22 Subat - III. Innocentius, pa ...

                                               

1162

Montferratlı Renier, Bizans Imparatoru I. Manuilun damadı, sezar ö. 1183 Abdüllâtif Bağdâdi, Muvaffakuddin olarak da anılan hekim ve filozof ö. 1231 Muhammed Sihabeddin Guri, Gurlu Sultanı ö. 1206 Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol Impa ...

                                               

1171

Muhammed Ufî, Fars tarihçi, bilim adamı ve yazar ö. 1242 Aziz Osman bin Selahaddin, Eyyubiler Mısır Sultanı ö. 1198 Ahî Evran, Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların dericilerin piri, 32 çesit esnaf ve sanatkârın lideri ö.1261 Agnes, Bizans impara ...

                                               

1174

Ibn-i Hacib, Mısırlı Kürt asıllı maliki fıkıh bilgini, dilbilimci ve yazar ö. 1248 I. Sava Aziz Sava, Sırp prens, Ortodoks kesis, Otosefal Sırp Ortodoks Kilisesinin ilk Baspiskoposu ö. 1236 I. Theodoros, Iznik Imparatoru ö. 1221 / 1222

                                               

1176

Miryokefalon Muharebesi gerçeklesti. Haçlılarla is birliği yapan Bizans, II. Kılıçarslan komutasındaki Selçuklulara Miryokefalonda yenildi. Anadolunun Türk yurdu olduğu kesinlesti.

                                               

1177

13 Ocak - V. Leopold Avusturya dükü oldu. 25 Kasım - Montgisard Muharebesi gerçeklesti. IV. Baudouin ve Renaud de Châtillon, Selahaddin Eyyubiyi yenilgiye uğrattı.

                                               

Montgisard Muharebesi

Montgisard Muharebesi, Eyyubiler ile Kudüs Krallığı arasında 25 Kasım 1177 tarihinde yapılan savasın adıdır. Cüzzam hastası olan 16 yasındaki Kudüs kralı IV. Baudouin sayıca daha az olan Hristiyan Ordusu ile Selahattin Eyyubiyi yenmistir. Ağır bi ...

                                               

1180

Kamil bin Adil, Eyyubiler Mısır Sultanı, Eyyubiler Suriye Sultanı ö. 1238 tarihi bilinmeyen 6 Kasım - I. Izzeddin Keykâvus, Türkiye Selçuklu Sultanı ö. 1220 6 Ağustos - Imparator Go-Toba, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 82. imparatoru ...

                                               

1185

Ikinci Bulgar Imparatorluğu kuruldu dağılısı 1396. Sicilyalılar Kefalonyayı fethetti. Isaakios Komnenos kendisini Basileus imparator ilan etti. Ulah-Bulgar Ayaklanması basladı. 7 Kasım - Demetritzes Muharebesi gerçeklesti. 25 Nisan - Gempei Savas ...

                                               

Ulah-Bulgar Ayaklanması

Ulah-Bulgar Ayaklanması, 1185-1189 yılları arasında Bizans Imparatorluğuna karsı yapılmıs Bulgar isyanı. Ivan ve Petr Asen kardeslerin Bizans hakimiyetine karsı Bulgar ve Ulahları örgütlemisti. Asen kardesler isyan basarıya ulasınca Bulgaristanın ...

                                               

1186

tarihi bilinmeyen Leszek Biały, Polonya prensi ö. 1227 7 Kasım - Ögeday, Cengiz Hanın oğlu ve mirasçısı, Cengiz Handan sonra Moğol Imparatoru ö. 1241

                                               

1187

4 Temmuz - Hıttin Muharebesi gerçeklesti. Selahaddin Eyyubi, Haçlıları ve Kudüs Krallığını bozguna uğrattı. 2 Ekim - Selahaddin Eyyubi, Kudüsü tekrar ele geçirdi.

                                               

Hıttin Muharebesi

Hıttin Muharebesi, 4 Temmuz 1187 tarihinde, Birinci Haçlı Seferinde Kudüste kurulmus olan Haçlı devleti olan Kudüs Krallığının Kralı Lüzinyanlı Guyun askerleri ile Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubiler ordusunun Taberiye Gölünün batı yakasınd ...

                                               

1189

3 Eylül - Aslan yürekli Richard Ingiltere Kralı oldu. III. Haçlı Seferi basladı. Savas, Selahaddin Eyyubi ile Haçlılar arasında Kudüsü tekrar ele geçirmek için yapıldı.

                                               

1192

III. Haçlı Seferi sona erdi. Anadolunun Türk yurdu olduğu kesinlesti. Kamakura sogunluğu kuruldu. Dilmaçoğulları Beyliği dağıldı kurulusu 1085. Danismendliler tarafından Samsun Kalesi insa edildi. Kıbrıs Krallığı kuruldu dağılısı 1489. Haziran - ...

                                               

Samsun Kalesi

Samsun Kalesi, bugünkü Samsun kentinin kökenini olusturan ve 1192 yılında Danismendliler tarafından yaptırılan kermen. Kalenin sınırları günümüzde Saathane Meydanından bedestene, deniz kıyısında ise Ziraat Bankası Özel Islem Merkezinin bulunduğu ...

                                               

1197

Nikephoros Blemmydes, Bizans yazın adamı ö. 1272 Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Arap bilim adamı, botanikçi, eczacı ve hekim ö. 1248 tarihi bilinmeyen 22 Ekim - Imparator Juntoku, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 84. imparatoru ö. 1242

                                               

1198

Siraceddin Urmevi, Kürt kökenli safii fıkıh alimi, filozof ve yazar ö. 1283 Musa ibn Nahman, Katalonyalı bir haham, filozof, doktor, Kabbalist ve Tora yorumcusu ö. 1270 24 Ağustos - II. Alexander, Iskoçya kralı ö. 1249 tarihi bilinmeyen Vardan Ar ...

                                               

1200

Esireddin el-Ebherî, Müslüman filozof, astronom, astrolog ve matematikçi ö. 1262 / 1265 Ahmed el-Bedevî, Arap mutasavvıf ö. 1276 Gıyaseddin Balaban, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarı ö. 1287 19 Ocak - Dōgen, Japon Zen hocası ve Japonyadaki Soto Zen ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (1203)

Sehri zorla almak için, Haçlıların boğazı geçmeleri gerekiyordu. Yaklasık 200 gemi, atların transferleri ve kadırgalar dar boğazı geçmek için Haçlı ordusunun idaresine teslim edilecekti. Orada III. Aleksios, Bizans ordusunu Galatanın banliyölerin ...

                                               

1204

Konstantinopolis Kusatması gerçeklesti. IV. Haçlı Seferi sonucunda Aleksios Komnenos, Trabzon Imparatorluğunu kurdu. Iznik Imparatorluğu kuruldu dağılısı 1261. IV. Haçlı Seferi gerçeklesti, Haçlılar ve Latinler Istanbulu isgal ettiler. Latinler, ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (1204)

diğer kusatmalar için Konstantinopolis kusatmalarına bakınız Konstantinopolis Kusatması Haçlılarca ele geçirilen Bizans Imparatorluğunun bassehri Konstantinopolisin bir kısmı tahrip edildi.

                                               

1205

Epir Despotluğu kuruldu dağılısı 1479. Achaea Prensliği kuruldu dağılısı 1432. 14 Nisan - Bulgar çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin imparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında Hadrianapolis Muharebesi yasandı. Kumanlar ve B ...

                                               

Hadrianapolis Muharebesi (1205)

Hadrianapolis Muharebesi, 14 Nisan 1205 tarihinde Bulgar çarı Kaloyan ile Latin Imparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında yasanmıs savastır. Kumanlar ve Bizanslıların desteği ile basarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından savas kaz ...

                                               

1206

Seyh Edebali, Osmanlı Devletinin kurulus yıllarında yasamıs bir Islam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi seyhi, Osman Gazinin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devletinin fikir babası ö. 1326 IV. Béla, Macaristan ve Hırvatistan Kralı ö. 1270 19 Mart - Gü ...

                                               

1207

30 Eylül - Mevlâna Celâleddin-i Rumi, Müslüman sair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf ö. 1273 1 Ekim - III. Henry, Ingiltere kralı ö. 1272 Haakon Magnusson, Norveç Kralı ö. 1319 tarihi bilinmeyen

                                               

1210

Sadreddin Konevî, Fars sufi ö. 1274 X. Gregorius, papa ö. 1276 Ibn Nefis, Arap Islam bilgini, bilim adamı ö. 1288 IV. Honorius, papa ö. 1287 Sadi, Fars sâir ve Islam âlimi ö. 1292

                                               

Alasehir Muharebesi

Antiochia ad Maeandrum Muharebesi Iznik Imparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında, 1211 yılında, Antiochia ad Maeandrum yakınında gerçeklesmis çatısmadır. Türklerin yenilgisi, Küçük Asyanın Ege Bölgesinin sahilinde Iznik egemenliğini de ...

                                               

Las Navas de Tolosa Muharebesi

Las Navas de Tolosa Muharebesi, Ispanyayı geri almak isteyen Hristiyan León, Kastilya, Navarra ve Portekiz karma ordularının Müslüman Muvahhidleri ağır bir yenilgiye uğrattığı çarpısma. Çarpısma güney Ispanyada, Endülüsde Jaén kentinin 64 km kuze ...

                                               

1218

Varsangali Sultanlığı kuruldu dağılısı 1886. Salamanca Üniversitesi kuruldu. Zürih, Zähringer Hanedanının sona ermesiyle bağımsız bir sehir haline geldi ve eyalet ile karsılastırabilir bir statü kazandı.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →