ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193                                               

Sperkhios Muharebesi

Sperkhios Muharebesi 997 yılında orta Yunanistanda Lamya sehri yakınında Spercheios Nehri kıyılarında gerçeklesmistir. Bir önceki yıl Yunanistanın güneyine ilerlemis Çar Samuil komutasındaki Bulgar ordusu ile general Nikiforos Uranos komutasındak ...

                                               

Epemiye Muharebesi

Epemiye Muharebesi Bizans Imparatorluğu ile Fâtımîler arasında 19 Temmuz 998de gerçeklesen çatısmadır. Muharebe, kuzey Suriyenin kontrolü üzerindeki iki güç ile Halepin Hamdani emirliği arasındaki bir dizi askeri çatısmanın bir parçasıydı. Bizans ...

                                               

Gazne Muharebesi

Mahmut, Samanîlerin iç savaslarla uğrastığı dönemde Nisabur valiliği yapmaktaydı. Sebük Tegin 977 yılında ölmeden önce oğlu Ismailin tahta geçmesini vasiyet etmistir. Babasının ölümünün ardından Ismail, Belhe gelerek hükümdar olduğunu ilan etmistir.

                                               

1000

Çinde barut kesfedildi. Leif Ericson, Kuzey Amerikanın doğu kıyılarına çıktı. Dünya nüfusu 310 milyondu. Iskandinavya, Macaristan ve Izlanda Hristiyan oldu. Biruni, ilk büyük eseri olan El-Âsâril-Bâkiye anil-Kurûnii-Hâli-ye isimli kitabını tamamladı.

                                               

Ardoin Savasları

1004-1014 yılları arasında yapılmıs Almanya-Lombardiya savasları. Almanya kralı II. Heinrich 1002den beri Italya Kralı ilan etmekte olan Arduin tarafından yönetilen Lombardiyanın kontrolünü ele geçirmek istiyordu. Henrynin kuvvetleri Kuzey Italya ...

                                               

1014

Yaz - Selanik Muharebesi: Imparator II. Basileios, Bulgaristana karsı bir sefer baslattı. Batı Trakyadan Serez üzerinden Struma Nehri vadisine, Selanik modern Yunanistan yakınlarında ulasır; Yerel Bizans valisi Theofilaktos Botaneiatis Bulgarları ...

                                               

1015

V. Mihail, Bizans imparatoru ö. 1042 I. Andrew, Macaristan kralı ö. 1060 I. Harold, Ingiltere Kralı ö. 1040 III. Harald, Norveç kralı ö. 1066 Robert Guiscard, Norman paralı asker, yağmacı ö. 1085 Bedr el-Cemâli, Fatımiler Devletinde devlet adamı ...

                                               

1025

Anna Dalassini, Komnenos Hanedanının yükselisinde rol oynamıs Bizans soylusu ö. 1100 / 1102 tarihi bilinmeyen 28 Ağustos - Imparator Go-Reizei, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 70. imparatoru ö. 1068

                                               

1050

Nestor, Doğu Slavlarına ait günümüze ulasan en eski kronik olan Nestor Kroniğinin yazarı olduğu düsünülen bir kesis ö. 1113 Roscelinus - Ortaçağ filozofu ö. 1120 III. Olaf, Norveç kralı ö. 1093 11 Kasım - IV. Heinrich, Kutsal Roma imparatoru ö. 1 ...

                                               

1054

4 Temmuz - Yengeç Bulutsusunun olusmasına sebep olan yıldız süpernovaya uğradı. Gözlemlendiği yıla ithafen SN 1054 adı verilen süpernova dünyadan ilk 23 gün gündüz de dahil olmak üzere 2 yıl boyunca gözlemlenebildi ve dönemin astronomları tarafın ...

                                               

Dicle Köprüsü

Dicle Köprüsü, Diyarbakırın Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihî bir köprüdür. On açıklığa sahip olduğu için yerel halkça On Gözlü Köprü olarak bilinirken eski Silvan yolu güzergâhında bulunduğundan bazı kaynaklarda ise Silvan Köprü ...

                                               

Kastilya Krallığı

Kastilya Krallığı, Iber Yarımadasında eski bir krallık. Endülüs Emevilerinin çöküsünden sonra kurulmustur. 1479da yerini Ispanya Krallığına bırakmıstır. Satolar ülkesi anlamına gelen Kastilya adı ilk kez 800 yılında Ispanyanın kuzeyinde yer alan ...

                                               

1066

14 Ekim - Hastings Muharebesi gerçeklesti. Halley kuyruklu yıldızı, Dünyanın yakınından geçti önceki: 989 ; sonraki: 1145. Normanlar, Büyük Britanya adasını istila etti. bkz: Ingilterenin Normanlar tarafından fethi 25 Eylül - Stamford Köprüsü Muh ...

                                               

Hastings Muharebesi

Hastings Muharebesi, 14 Ekim 1066da Ingilterenin Hastings kasabası yakınlarında Senlac Tepesinde Fransız Normanlar ve Anglo-Sakson Ingilizler arasında yapılmıs bir savastır. Normanların zaferi ve Ingiltereyi fethetmesiyle sonuçlanmıstır. Savas es ...

                                               

Stamford Köprüsü Muharebesi

Stamford Bridge Muharebesi Stamford kasabasında olmus Yorkshire yakınlarındaki savastır. Savası kesin olarak Anglosaksonlar kazanmıstır. Bu savas Norveçli Vikinglerin Büyük Britanyayı ele geçirme planlarına büyük darbe vurmustur.

                                               

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans Imparatoru Romen Diyojen arasında gerçeklesen muharebedir. Alp Arslanın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolunun kapılar ...

                                               

1072

Alp Arslan öldürüldü ve Büyük Selçuklu Devletinin basına I. Meliksah geçti. Kasgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâtit-Türkü Abbasi halifesi Muktedîye sundu. Erzurum çevresinde Saltuklu Beyliği kuruldu dağılısı 1202.

                                               

Saltuklu Beyliği

Saltuklu Beyliği, Malazgirt Savasından sonra Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından, Ebulkasım Saltuk Beyin 1071 yılında kurduğu, merkezi Erzurum olan Anadolu Türk Beyliğidir. Emîr Saltuk, 1071 yılında gerçeklesen Malazgirt Meydan Muharebesinde B ...

                                               

1073

Selçuklular Ankarayı ele geçirdi. 22 Nisan - Papa VII. Gregory Kardinal Hildebrand, Papa II. Alexanderın ardından 157. papa oldu. Imparator Shirakawa, Japonyada tahta çıktı.

                                               

1074

Liao Hanedanının basındaki imparator, Hitayların soyadı almasını yasakladı. Tanrıbermis Beyliği kuruldu dağılısı 1098. 7 Subat - Montesarchio Muharebesi: Prens Beneventolu IV. Pandulf Normanlar tarafından öldürüldü. I. William Beyaz Kulenin yapım ...

                                               

Dânismendliler Beyliği

Danismendli Beyliği, 1080–1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri sehirleri civarında kurulmus bir Anadolu beyliğidir. II. Kılıçarslan tarafından yıkılmıstır. Ilk baskenti Niksar olup sonraki ...

                                               

1076

Murabıtlar, Gananın baskenti Kumbiyi ele geçirdiler. Ocak - Kutsal Roma Imparatoru IV. Heinrich tarafından atanan Alman piskoposlar Papa VII. Gregoryye olan bağlılıklarını sona erdirdiler. 14 Subat - Papa VII. Gregory IV. Heinrichi aforoz etti. 2 ...

                                               

Harezmsahlar Devleti

Harezmsahlar veya Harzemsahlar Devleti, Orta Asyada Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmsah tarafından kurulan bir Türk-Islam devletidir. Bu devlet, Anadolu Selçuklu Devleti ile 1230 yılında yapılan Yassı Çemen savası sonucunda iyice zayıf ...

                                               

1079

I. Kılıç Arslan - Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmısoğlu Süleyman Sahın oğlu ve ikinci Türkiye Selçuklu Sultanı ö. 1107 8 Ağustos - Imparator Horikawa, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 73. imparatoru ö. 1107 Pierre Abélard - ...

                                               

Mengüçlü Beyliği

Mengüçlü Beyliği ya da Mengücekliler, Malazgirt Savasından sonra Anadoluda Erzincan merkez olmak üzere, Kemah, Divriği, Sebinkarahisar, Tunceli, Elâzığ yöresinde kurulmus bir beyliktir. Kurucusu Malazgirt Savasına Selçuklu Sultanı Alp Arslanın ko ...

                                               

Dilmaçoğulları Beyliği

Dilmaçoğulları Beyliği, 1085-1192 yılları arasında Bitlis ve Erzende egemen olan Türk beyliğidir. Kurucusu, Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslanın komutanlarından Dilmaçoğlu Mehmed Beydir. Kurulus döneminde Büyük Selçuklu Devletine biçimsel bağlıl ...

                                               

1086

23 Ekim - Ez-Zellaka Muharebesi gerçeklesti Murabıt Yusuf ibn Tasfin ve Castile Kralı VI. Alfonso arasında yapılmıs olan savas. 4 Haziran - Ayn Seylem Muharebesi gerçeklesti.

                                               

Ez-Zellaka Muharebesi

Ez-Zellaka Muharebesi Murabıt Yusuf bin Tasfin ve Kastilya Kralı VI. Alfonso arasında yapılmıs olan muharebedir. Aragon Krallığı ise Kastilyaya yardım etmistir. Yusuf ibn Tasfin üç Endülüslü liderin Mutemid ibn Abbad ve diğerleri çağrısına yanıt ...

                                               

1087

I. Mahmud, Büyük Selçuklu sultanı ö. 1094 tarihi bilinmeyen 13 Eylül - II. Ioannis, Bizans imparatoru ö. 1143 Yelü Dashi, Karahitay veya Batı Liao Hanedanının kurucusu ve ilk hanı ö. 1143

                                               

1087 Mehdiye Seferi

1087 Mehdiye Seferi, Italyan denizci cumhuriyetler Cenevre ve Pisa tarafından Kuzey Afrika sehri Mehdiyeye karsı 1087 yılında düzenlenen bir seferdir. Seferin sebebi 1062-1108 yıllarında hüküm süren Zîrî kumandanı Tamim ibn Muizzin Italya Yarımad ...

                                               

1090

Aziz Bernard de Clairvaux, Hristiyan teolog ö. 1153 Qin Hui, Song Hanedanı baskanı ö. 1155 II. Thibaut, Chartres, Blois, Champagne ve Brie kontu ö. 1152

                                               

1091

Murabıtlar, Abbadilerin egemenliğine son verdi. Macaristan Kralı I. Ladislaus, Hırvatistanın Slavonya bölgesini ele geçirdi. Sicilya Kontu I. Rugerro, Maltayı ele geçirdi. Nisan - Bizans Imparatoru I. Aleksios, Kuman Türklerinin yardımıyla Meriç ...

                                               

I. Alamut Muharebesi

Selçuklu veziri Nizâmülmülk Ismaililerin bölgedeki faaliyetlerine son vermek ve Hasan Sabbahı ortadan kaldırmak için Sultan I. Meliksahı ikna ederek 1092 yılında Emir Arslantas komutasında 1000 kisilik bir ordu hazırladı ve Alamut Kalesini kusatt ...

                                               

1093

Ahmed Yesevî, Türk mutasavvıf ve sair ö. 1166 tarihi bilinmeyen I. Demetre, Bagrationi hanedanı mensubu Gürcü kralı ö. 1156 16 Ocak - Isaakios Komnenos, Bizans imparatoru I. Aleksiosun oğlu ö. 1152den sonra III. Konrad, Hohenstaufen Hanedanından ...

                                               

1094

Urfa, Büyük Selçuklu tarafından ele geçirildi. Badajoz Emirliği, Murabıtlar tarafından yıkıldı. 15 Haziran - Kastilyalı Rodrigo Díaz de Vivar El Cid, Valensiyayı ele geçirdi. Aralık - Ebu Said Tacüddevle Tutus, Bağdatı ele geçirdi.

                                               

1095

Papa II. Urbanus, 18 - 28 Kasım 1095 tarihleri arasında Fransanın Clermont kentinde bir kurultay topladı. Konseyde Hristiyan dünyasında hakim olan barısçı doktrin terk edildi ve Haçlı Seferleri’nin temeli atıldı.

                                               

Clermont Konsili

Clermont Konsili, 1095 Kasımında, Papa II. Urbanus’un baskanlığında ve birçok din adamının katılımıyla gerçeklesen Clermont Konsili Haçlı Seferleri’nin baslangıç noktasıdır. Bizans Imparatoru I. Aleksios, Papa II. Urbanustan Selçuklulara karsı ya ...

                                               

1096

Eylül - Breisli Rainald liderliğindeki Alman kuvvetleri 5.000 piyade ve 200 sövalye Iznik bölgesine baskın düzenledi. Doğuya doğru ilerledilser ve Kserigordos kalesinde Selçuklu garnizonuna saldırdılar. Ele geçirmeyi basardılar; iase ve tedarik s ...

                                               

1097

Nikea Kusatması gerçeklesti. Birinci Haçlı Seferinde yüzbinlerce kisilik kafileler Bizans Imparatorunun desteğinde Anadoluya geçti. I. Kılıçarslanın Selçuklu ordusu ilk büyük kafileyi kılıçtan geçirdi. Fakat arkadan gelen zırhlı Frank ve Germen b ...

                                               

Inaloğulları Beyliği

Inaloğulları Beyliği veya Yinaloğulları Beyliği 1098-1183 tarihleri arasında Amid ve çevresinde küçük bir bölgede hüküm süren Türk beyliğidir. 1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Meliksahın ölümünden sonra bölgedeki Türkmen beylerini yenerek Amid ...

                                               

1099

Kudüs Krallığı kuruldu dağılısı 1291. Kudüs Kusatması gerçeklesti. Kudüs, Hristiyan Latin krallıkların eline geçti, tarihinin en büyük katliamını yasadı. I. Haçlı Seferi 1096-1099 sona erdi.

                                               

Kudüs Kusatması (1099)

Kudüs Kusatması, 7 Temmuz – 15 Temmuz 1099 tarihlerinde Fâtımî Devleti toprağı olan Kudüsün Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles önderliğindeki Haçlılar tarafından kusatılmasıdır ve ele geçirilmesidir. Savasın ardından burada Kudüs Krallığı kur ...

                                               

1100

Ahlatsahlar Beyliği kuruldu dağılısı 1207. Askelon Karay ihtiyarlarının mektubu, Askelon Karay cemaatinden altı ihtiyarın, Birinci Haçlı seferinin ardından Kudüsün düsüsünden dokuz ay sonra Iskenderiyedeki dindaslarıyla yaptığı mektuplasma

                                               

Ahlatsahlar Beyliği

Ahlatsahlar Beyliği, Sah-i Ermen veya Sökmenliler Beyliği, 1100 ve 1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Ercis, Bargiri, Tatvan, Malazgirt, Mus ve Sason civarında hüküm sürmüs birinci dönem Anadolu beyliği.

                                               

Askelon Karay ihtiyarlarının mektubu

Askelon Karay ihtiyarlarının mektubu, Askelon Karay cemaatinden altı ihtiyarın, Birinci Haçlı seferinin ardından Kudüsün düsüsünden dokuz ay sonra Iskenderiyedeki dindaslarıyla yaptığı mektuplasmadır. Mektupta, Askelon ihtiyar heyetinin, Haçlılar ...

                                               

1101

Birinci Haçlı seferini tamamlamak ve Frank Haçlılarına destek sağlamak için düzenlenen 1101 Haçlı Seferi, baslangıçta Ankara gibi kent ve kaleleri ele geçse de, büyük bir bozgunla sonuçlandı.

                                               

1102

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan, Denizliyi ele geçirdi. Endülüs Emevîleri, Valensiyayı ele geçirdi. Bosna-Hersek, Macaristan Krallığının hakimiyetine geçti. Haçlı kumandanı Raymondla yaptığı Trablus önündeki savasta Tutusun oğlu Sam emir ...

                                               

Artuklu Beyliği

Artuklu Beyliği ya da diğer adıyla Artuklular, Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüs bir Oğuz Türkmen Beyliğidir. Artuklular, 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadoluda Artuk Bey tarafından kurulmus bir beyli ...

                                               

1104

Gürcistan kralı IV. David 1.500 savasçıyla 100.000in üzerindeki Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattı. Sultan I. Kılıç Arslan Danismentlilere savas açtı. Suriye atabegi Tuğtekin, Suriyede kısa süreli bir devlet kurdu. I. Baudouin Akkayı ele geçirdi ...

                                               

1106

I. Muhammed, Hashasî lider, Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ö. 1157 Papa III. Celestine, papa ö. 1198 Aleksios, Bizans Imparatoru II. Ioannis ile karısı Macaristanlı Irininin en büyük oğulları ö. 1142 Ibn-i Tufeyl, Evrim fikrini de içeren Hayy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →