ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

Aetolia Seferi

Aetolia Seferi, Arkhidamos Savası yıllarında Atinanın, Yunanistanın kuzeybatı kesiminde giristiği basarısız bir askerî harekâttır. Demossthenes MÖ 426 yılında komutası altındaki 30 triremeden olusan bir filo ile Korint Körfezine gönderilmistir. B ...

                                               

Bizantion Kusatması (MÖ 408)

Bizantion Kusatması, MÖ 408 yılında Atinanın Bizantiona karsı gerçeklestirdiği muhasara. Bizantionun MÖ 411 yılında Attika-Delos Deniz Birliğiinden ayrılması ve bunu takiben Atinaya karsı takındığı tavır Atinanın Karadeniz ve Çanakkale Boğazındak ...

                                               

Aegospotami Savası

Aegospotami Muharebesi. MÖ 405 tarihinde Ikinci ya da Büyük Peloponez Savası sırasında, Atinalıların Çanakkale Boğazı tan geçen tahıl yolunu kesmeyi ümit eden Spartalı komutan Lysander, o zamanlar Yunanların müttefiki olan Hellespont sehri Lampsa ...

                                               

Cunaxa Savası

Hanedanlık tacını kardesinden almakta kararlı olan Kyros, Peloponnesos Savasından kurtulan 14.000 Hellen askerini paralı asker olarak kendi ordusunda görevlendirdi. Psidiaya düzenlenecek seferde Hellenler, yönün Babile çevrilmesine karsı çıktılar ...

                                               

Sur Kusatması

Sur Kusatması, MÖ 332 yılında Iskender komutasında 7 ay sürdürülen ve günümüzde Lübnan sınırları içerisinde kalan Sur sehrinin fethedilmesi ile sonuçlanan askeri operasyondur. Kusatmaya dair bilgiler antik yazarlar Flavius Arrianus, Quintus Curti ...

                                               

Thermopylae Savası (MÖ 323)

Thermopylae Savası, MÖ 323te Makedonlar ile Lamia Savası sırasında Thermopylae geçidinde Atina ve Aetolian Birliği ordularını kapsayan bir koalisyon arasında gerçeklesti.

                                               

Lamia Kusatması

Lamia Kusatması, MÖ 322de Antipatros liderliğindeki Makedonlar ile Leosthenes liderliğindeki Orta Yunanistan ordularından olusan bir koalisyon arasında meydana geldi. Antipatros, Thermopylae Savasında yenildikten sonra Lamia sehrinde kendini kapa ...

                                               

Gazze Muharebesi (MÖ 312)

Gazze Muharebesi, Mısır satrapı I. Ptolemaios Soter ile I. Antigonos Monophtalmosun oğlu I. Demetrius Poliorketes arasında yapılmıstır. Ptolemaios Suriyeyi isgal etmek amacıyla 18.000 piyade ve 4.000 süvari ile MÖ 312 yılının baslarında Gazzeye g ...

                                               

Ipsos Savası

Ipsos Muharebesi, Diadokhlar mücadelesinde MÖ 301de Frigyanın batı kıyısında kalan Ipsosta yapılan muharebe. Lysimakhos ve I. Seleukos Nikator bu savasta Antigonosun oğlu Demetriosu mağlup ettiler. Demetrios’un Yunanistan’ı ele geçirmesiyle berab ...

                                               

Korupedyon Muharebesi

Korupedyon Muharebesi, Diadokilerin aralarında yaptıkları bir seri Diadoki Savasları içindeki son muharebedir. MÖ 281 yılında Lysimakhos ve I. Seleukos Nikator arasında gerçeklesmistir. Lysimakhos Trakyayı ve Ipsus Savasınden sonra elinde kalan B ...

                                               

Bizantion Kusatması (MÖ 278-277)

Bizantion Kusatması, MÖ 278-277 yıllarında Galatların Bizantiona karsı gerçeklestirdiği muhasara. Lisimahosun kurduğu devletin MÖ 281 yılında yıkılmasının ardından Avrupa üzerinden Tunayı takip ederek Trakyaya inmeye baslayan Galatlar MÖ 278de Bi ...

                                               

Birinci Pön Savası

Birinci Pön Savası, Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında MÖ 264 - 241 yılları arasında gerçeklesmis olan muharebelerdir. Bu muharebeler, iki devlet arasında yasanan üç büyük savastan ilkidir. Bu iki güç 23 yıl boyunca Batı Akdeniz hakimiyeti, ön ...

                                               

Messana Muharebesi

Messana Muharebesi Roma Cumhuriyeti ile Kartaca arasındaki ilk askeri muharebedir. Yüzyılı askın bir zaman sürecek olan Pön Savaslarının baslangıcıdır. Bu dönemde Italya’nın güneyinde hakimiyetini kuran Roma, giderek Sicilya’da güç kazanmaya basl ...

                                               

Sulci Deniz Muharebesi

Sulci Deniz Muharebesi, Roma Cumhuriyeti ve Kartaca arasında yapılan Birinci Pön Savasının deniz muharebelerinden biri olup Sardinya adasının güneybatı kösesinde bulunan küçük bir yarımada olan "Isola di SantAntıoco"da bulunan, antik çağlarda "Su ...

                                               

Tyndaris Deniz Muharebesi

Tyndaris Deniz Muharebesi, Roma Cumhuriyeti ve Kartaca arasında yapılan Birinci Pön Savasının deniz muharebelerinden biri olup bugünkü Tindari yakınlarındaki Tyndaris açıklarında MÖ 257 yılında gerçeklesmistir. Tyndaris, MÖ 396 yılında Grek yerle ...

                                               

Grek-Baktriya Krallığı

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asyadaki Baktriya ve Soğdianayı MÖ 250den 125e kadar kontrol etmis, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet. Günümüz Afganistanının kuzeyinde merkezlenmistir. Devletin günümüzdeki do ...

                                               

Zhou Hanedanı

Chou Hanedanı veya Zhou Hanedanı ; Çin Tarihinde MÖ 1122den MÖ 256 yılına kadar hüküm süren kraliyet hanedanı. Çin tarihindeki Chou Hanedanı diğer tüm hanedanlardan daha uzun süre hüküm sürmüstür. Bu hanedandan önce Çinin yönetici hanedanı, Shang ...

                                               

Tunus Muharebesi

Tunus Muharebesi, Roma Cumhuriyeti ile Kartaca arasında MÖ 255 yılı bahar aylarında gerçeklesen, Birinci Pön Savasının bir muharebesidir. Muharebe kesin Kartaca zaferiyle sonuçlanmıstır.

                                               

Panormus Muharebesi

Panormus Muharebesi, MÖ 251 yılında Roma Cumhuriyeti ile Kartaca arasında gerçeklesen Birinci Pön Savasının bir muharebesidir. Roma kuvvetlerine Lucius Caecilius Metelius, Kartaca kuvvetlerine ise Hasdrubal komuta etmistir. Muharebe sonucu ortaya ...

                                               

MÖ 243

Selevkos topraklarını fethinden büyük miktarda hazine ve sanat eserleri ile döndü. Bu sanat eserlerinin arasında II. Kambises tarafından Pers Imparatorluğuna tasınmıs olan birçok Mısır tanrısı heykelleri de bulunmaktaydı. Mısır tapınaklarına bu h ...

                                               

Ankyra Muharebesi

Ankyra Savası, MÖ 240ta Selevkos Imparatorluğu krallarından Antiokus Hieraks ve kardesi Selevkos II Kallinikus arasında, Ankyrada gerçeklesmis bir çarpısmadır. MÖ 240 veya 239 yılında Antiokus Hieraks, Selevkos Imparatorluğunu kardesi Selevkos II ...

                                               

Tunus Kusatması

Tunus Kusatması Kartaca Ordusu ile paralı askerler arasındaki Paralı Askerler Savasının son çatısmasıdır. Birinci Pön Savasında Roma Cumhuriyetine karsı Kartaca saflarında savasmıs ancak savasın sonunda alacaklarını alamamıs paralı askerler Karta ...

                                               

Saguntum Kusatması

Saguntum Kusatması, MÖ 219-218 yılları arasında Kartaca kuvvetlerince Sagunto kentinin kusatılması sırasında yasanan muharebedir. Saguntum Kusatması, antik dönemin en önemli savaslarından biri olan Ikinci Pön Savasını baslatan muharebe olması dol ...

                                               

Ticinus Muharebesi

Ticinus Muharebesi, Ikinci Pön Savasının bir muharebesidir. Muharebe, MÖ 218 yılının Kasım ayında, Hannibal komutasındaki Kartaca kuvvetleriyle Konsül Publius Conelius Scipio komutasındaki Roma kuvvetleri arasında Italyada gerçeklesmistir. Muhare ...

                                               

Trebia Muharebesi

Trebia Muharebesi MÖ 218 ile 201 yılları arasında geçen Ikinci Pön Savasının MÖ 218 Aralık ayında Hannibal’ın komuta ettiği Kartaca ile Roma Cumhuriyeti ordusu arasındaki ilk büyük çarpısması olup gündönümü zamanlarına tekabül etmektedir. Roma’nı ...

                                               

Cannae Muharebesi

Cannae Muharebesi, Kartaca ile Roma arasında yapılan II. Pön Savasının baslıca üç çatısmasından biridir. Bu muharebe, MÖ 2 Ağustos 216 tarihinde, güneydoğu Italyanın Cannae kasabası yakınlarında gerçeklesmistir. Muharebe sonunda konsül Lucius Aem ...

                                               

Nanyue

Nanyue, Nam Viet olarak da bilinir, kuzey Vietnamın ve Çinde günümüz Guangdong, Guangsi ve Yünnan eyaletlerinin bazı toprakları üzerinde egemenliğini sürdürmüs antik bir krallıktır. MÖ 204 yılında Nanyue, Çin Hanedanının çöküsü sonrasında, o döne ...

                                               

Zama Muharebesi

Zama Muharebesi, MÖ 19 Ekim 202 tarihinde II. Pön Savasının belirleyici muharebesidir. Scipio Africanus komutasındaki Roma Cumhuriyeti Ordusu, Hannibal Barca komutasındaki Kartaca Ordusunu yenmistir. Yenilginin hemen ardından Kartaca Senatosu bar ...

                                               

Baideng Muharebesi

Baideng Muharebesi, MÖ 200 yılında, Hunlarla Çinliler arasındaki en ünlü çarpısmalardan biridir. Bozkırdan Çine doğru daha önce de akınlar olmakta ve küçük çatısmalar yasanmaktaydı. MÖ 221de Çinde siyasi birlik sağlandı ve MÖ 206da Han Hanedanı i ...

                                               

Panyum Muharebesi

Panyum Savası MÖ 198 yılında Seleukoslar ile Mısır arasında yapılmıstır. Suriye Savaslarının bir parçasıdır. Seleukos Ordusu 3. Antiohos tarafından, Mısır Ordusu ise Etolyalı Skopas tarafından yönetilmistir. Seleukoslar savası kazanmıstır. Savası ...

                                               

Rosetta Tası

Rosetta Tası ya da Resid Tası, Mısırda kale yapımındaki bir kazı sırasında rastlantı eseri bir Fransız askeri tarafından bulunmus, Mısırda Fransızlar tarafından kurulmus olan enstitüye gönderilmistir. Tas, belli baslı üç Mısır tapınağına gönderil ...

                                               

Magnesia Muharebesi

Magnesia Muharebesi, Temmuz MÖ 190 Seleukoslar hükümdarı III. Antiakos ordusu ile Konsul Lucius Cornelius Scipio ve kardesi Publius Cornelius Scipio komutasındaki Roma Cumhuriyeti ordusu ve müttefiki Pergamon Kralı II. Eumenes arasında Manisa yak ...

                                               

Kartaca Kusatması (y. 149-146 MÖ)

Kartaca Muharebesi Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında savasılan Pön Savaslarının üçüncüsünün tek ve son silahlı çatısmasıdır. MÖ 149 yılında bir kusatma harekâtı seklinde baslamıs ve 146 yılında Kartaca sehri ve devletinin yıkılması ve bir dah ...

                                               

Korint Muharebesi (MÖ 146)

Leucapetra Muharebesi veya Lefkopetra Muharebesi olarak da bilinen Korint Muharebesi, Roma Cumhuriyeti ile Yunan sehir devleti Korint ile müttefiki Aka Ligi arasında yapılan kilit öneme sahip bir muharebeydi. Muharebe, Lucius Mummius komutasındak ...

                                               

MÖ 121

Romalılar tarafından Galya Akınlarına karsı Valence komünü kuruldu. Han Hanedanı kuvvetleri, Hiugnuları Hexi Koridorunu kapsayan genis topraklardan Lop Nura kadar kovaladı.

                                               

MÖ 120

Quintus Lutatius Catulus, ya da Capitolinus, Romalı devlet adamı ö. y. MÖ 61 Aurelia Cotta, ya da Aurelia, Jül Sezarın annesi ö. MÖ 54 Marcus Aemilius Lepidus, Romalı devlet insanı ve Roma konsülü ö. MÖ 77

                                               

Marius Reformları

Marius reformları öncelikle nüfus sayımlarında toprakları olmadığı için dikkate alınmayan, "kelle sayısı" olarak kaydedilen ve capite censi olarak adlandırılan topraksız Romalı yığınları içine aldı. Bu insanlar artık dikkate değer herhangi bir mü ...

                                               

Vercellae Savası

Vercellae savası ya da Raudine Ovası savası, MÖ 101de, Konsül Gaius Marius tarafından Cermen kökenli Cimbrilere karsı Cisalpina Galyada bulunan Vercellae kenti yakınlarında kazanılan Roma zaferi. Zaferin ardından, Romalıların iddiasına göre, Cimb ...

                                               

MÖ 90

MÖ 90 Yılı, Julian öncesi Roma takviminin bir yılıydı. O zaman, Sezar ve Lupus Konsültasyon Yılı olarak biliniyordu. Bu yıl için M.Ö. 90 ismi, Anno Domini takvim döneminin Avrupada isimlendirme yılları için yaygın yöntem haline geldiği erken orta ...

                                               

Bizantion Kusatması (MÖ 73-72)

Bizantion Kusatması, MÖ 73-72 yıllarında Pontusun Bizantiona karsı gerçeklestirdiği muhasara. Bitinyanın Roma egemenliğine girmesini kabul etmeyen VI. Mithridatis donanmasıyla Batı Marmaraya açılarak Kalkedon ve Bizantionu kusatmıs ancak sehirler ...

                                               

MÖ 71

Spartaküs, III. Köle Savası sırasında isyancı kölelere liderlik etmis gladyatör d. MÖ 109 Lucius Pomptinus, III. Köle Savası sırasında Marcus Licinius Crassusun emri altındaki Romalı komutan Castus, III. Köle Savası sırasında isyancı kölelere lid ...

                                               

MÖ 70

5 Ağustos - Marcus Tullius Cicero, soylu ancak yolsuzlukları bilinen Sicilya valisi Gaius Verrese yönelik olarak, Verrese Karsı adlı meshur konusmasını yaptı.

                                               

Verrese Karsı

Verrese Karsı Marcus Tullius Cicero tarafından MÖ 70 yılında soylu ancak yolsuzlukları bilinen Sicilya valisi Gaius Verrese yönelik yaptığı meshur konusmasının adıdır. Davada kazandığı basarısı ile kısa süre önce MÖ 69 yılı için Aedilis seçilmis ...

                                               

Tigranakert Savası

Tigranocerta Savası, 6 Ekim 69da Roma Cumhuriyeti güçleri ile Büyük Kral Tigran önderliğindeki Ermenistan Krallığı ordusu arasında gerçeklesen savas. Konsül Lucius Licinius Lucullus liderliğindeki Roma kuvvetleri Tigranı mağlup etti ve sonuç olar ...

                                               

Korakesion (Alanya) Savası

Korakesion Savası, MÖ 67 yılında Kilikya korsanları ile Antik Romalı Gnaeus Pompeius Magnus arasında, Korakesion açıklarında yapılan deniz savasıdır. Ünlü Yunan tarihçi Plutarkhos, bu savası Romanın birkaç küçük savastan sonra Akdenizi korsanlard ...

                                               

MÖ 65

Ermenistanlı Tigranes, Pompey tarafından yakalandı. Bu da Kuzeydoğu sınırlarında Roma için bütün düsmanlıkları bitirdi. Yabancılar tarafından gerçeklestirilen yasadısı vatandas halklarına cevap olarak Roma senatosu Les Papia yı geçirdi ve tüm yab ...

                                               

MÖ 63

Gnaeus Pompeius Magnus liderliğinde Roma Kudüsü fethetti. II. Filipin öldürülmesiyle Selevkos Imparatorluğu yıkıldı. Sezar, Crassus ve Pompey tarafından 1. Triumvirlik olusturuldu.

                                               

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı, Türkiyenin Malatya ilinde yer alan 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında Toros dağ silsilesinde bulunur. 1987de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 yılında te ...

                                               

MÖ 59

Lucius Marcius Philippus, Roma eyaleti Suriyenin propraetoru oldu. Nisan - Jül Sezar, kızı Juliayı Pompey ile evlendirdi. Romanın en güçlü iki figürünün kurduğu bu aile ittifakı, özellikle Marcus Tullius Cicero ve Genç Cato tarafından bir tehlike ...

                                               

Arrar Nehri Muharebesi

Arar Nehri Muharebesi, MÖ 58 Haziran basında antik Galyada, günümüzde Saöne Nehri olarak bilinen nehir kenarından Atlas Okyanusuna büyük bir göç yapmakta olan Helvetler kabilesinin bir kısmı ile Romalı Galya valisi Jül Sezar komutası altında olan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →