ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Helyum-3

Helyum 3, Helyum soygazının radyoaktif olmayan daha hafif bir izotopudur. Helyum 3 çekirdeğinde iki proton ve bir nötron bulunur. Helyum 4 çekirdeği alfa parçacığı olarak adlandırılır. Alfa parçacığında iki nötron bulunurken, helionda bir nötron ...

                                               

Hipergolik itici yakıt

Hipergolik yakıt veya hipergolik itken, ortamdaki sıcaklık ve basınç gibi fiziksel değerler her ne olursa olsun, bir baska kimyasal bilesik ile bir araya getirildiğinde aniden parlayıp alev alabilme özelliğine sahip son derece reaktif ve yanıcı b ...

                                               

Kerosen

Kerosen, genellikle sanayide kullanılan bir petrol türevidir. Kerosen halk dilinde gazyağı diye geçen maddenin daha gelismis ve içerik olarak süzülmüs olanıdır. 150 °C ile 270 °C arasında petrolün çok ince bir sekilde damıtılmasıyla elde edilir. ...

                                               

Kriyojenik yakıt

Kriyojenik yakıtlar, sıvı halde saklanabilmeleri için asırı derecede düsük sıcaklıklarda tutulması gereken yakıt çesitleridir. Bu yakıtlar uzayda çalısması gereken makinelerde kullanılırlar çünkü sıradan yakıtlar, yanmayı destekleyen ortamın yokl ...

                                               

Maltepe Havagazı Fabrikası

Maltepe Havagazı Fabrikası 1929-1990 yılları arasında Ankaranın Maltepe semtinde faaliyet gösteren havagazı üretim tesisidir. Kültür Bakanlığı tarafından arkeolojik sit alanı ilan edilen yapı daha sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek ...

                                               

Mond gazı

Mond gazı, endüstriyel ısıtma amacıyla kullanılan ucuz bir kömür gazıdır. Kömür gazları, kömürün yüksek sıcaklığa kadar ısıtılıp ayrıstırılması ile elde edilir. Kömür gazları, 1940larda ve 1950lerde doğalgazın benimsenmesine kadar birincil gaz ya ...

                                               

Propadien

Propadien H 2 C=C=CH 2 formülüne sahip organik bilesik. Iki komsu C=C çift bağına sahip en basit bilesik ve allendir. MAPP gazının bir bileseni olarak kaynak için yakıt olarak kullanılır.

                                               

Yakıt

Yakıt, fiziksel ve kimyasal yapısında bir değisim meydana geldiğinde ısı enerjisi açığa çıkaran her türlü maddenin genel adı. Yakıtlar içerdikleri enerjiyi yakmak gibi kimyasal anlamda ya da nükleer füzyon gibi nükleer anlamda serbest bırakırlar. ...

                                               

Yasam endeksli memnuniyet

Yasam endeksli memnuniyet Leicester Üniversitesi’nde analitik sosyal psikanalist Adraian G. White tarafında bir meta-analizinden veri kullanarak yaratıldı. O farklı uluslardaki yasam memnuniyetini göstermek için bir denemedir. Bu hesaplamada özne ...

                                               

Ağaçkakan (dergi)

Ağaçkakan, 1992-2003 yılları arasında Savas Emek ve SOS Akdeniz Bürosu tarafından yayınlanmıs ekolojist dergi. 40 sayı yayınlanmıstır. Ilk sayısı "nükleer balayı" dosyasıyla çıkmıstır. Nükleer enerji, endüstriyalizm, yesil hareket, eko-feminizm, ...

                                               

Derin ekoloji

Derin ekoloji, ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket. Doğaya özel değer veren ve ideolojik bir akım olan derin ekoloji, bireylerin ve toplumların bu doğaya saygı duymalarını ister. Dolayısıyla in ...

                                               

Ekolojik sosyalizm

Ekolojik sosyalizm veya eko-sosyalizm, sosyalistlerin; kapitalizmin doğaya verdiği zararı vurgulaması ile olusmus yesil siyasetin bir kolu olan ideolojidir. Türkiyede özellikle Yesiller ve Sol Gelecek Partisi tarafından benimsenen bir ideoloji ol ...

                                               

Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değisikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve. Birlesmis Milletler Iklim Değisikliği Çerçeve Sözlesmesi içinde imzalanmıstır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve ...

                                               

Radikal Demokratik Birlik

Radikal Demokratik Birlik, 1980lerde Türkiyede faaliyet gösteren siyasal hareket. Kamuoyunda Radikal Parti, Radikal Yesiller Partisi, Radikal Demokrat Yesil Parti gibi adlarla da tanınmıstır. Koordinasyon Komitesi baskanlığını 12 Eylül Darbesi ön ...

                                               

Dilbilgisel cinsiyet

Dilbilgisel cinsiyet veya gramatik cinsiyet, bir sözcüğün ait olduğu sınıfına göre dilin baska bir yönü ile uyum sağladığı ad sınıflandırma sistemine verilen addır. Dünya dillerinin dörtte birinde bu sistem bulunur. Bu dillerde cinsiyet denen bu ...

                                               

Dil birliği

Dil birliği veya sprachbund, coğrafi yakınlık ve dil iletisiminden kaynaklanan ortak özelliklere sahip bir dil grubudur. Genetik olarak ilgisiz olabilirler veya yalnızca uzaktan alakalı olabilirler. Genetik bağlantıların belirsiz olduğu durumlard ...

                                               

Dilbilim

Dilbilim, dil bilimi, lengüistik ya da lisaniyat ; dilleri dilbilgisi, söz dizimi, ses bilgisi, ses bilimi, biçimbilim ve edimbilim gibi çesitli yönlerden yapısal, anlamsal ve bildirisimin çıkıs bağlamını temel alarak sözlerin gönderimlerini ve i ...

                                               

Aksan isareti

Àà Èè Ìì Ùù Òò Aksan Imi ˋ Sola yatık olarak kullanılır. Sözcüğün aksanlı olarak seslendirilmesine imkân tanır. Türkçede aksanlı okuyus ancak bazı harflerin inceltilmesiyle mümkündür. Batı dillerinin aksine bu isareti Türkçede yalnızca sessiz har ...

                                               

Amerikan (sözcük)

Dünya üzerindeki değisik dillerde ama özellikle Amerika kıtasında çoğunlukla konusulan Ingilizce, Ispanyolca ve Portekizce dillerinde" Amerikan” sözcüğünün kullanımı konusunda çesitli ve değisik görüsler bulunmaktadır. Türkçede Türk Dil Kurumu’na ...

                                               

Analoji

Analoji ; iki farklı sey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ifade etmektir. Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca g ...

                                               

Arapça ses isaretleri

Arapça ses isaretleri, Arapça öğretiminde ve Kuranın okunusunu daha kolay kılmak için kullanılan değisik isaretlerden olusan sistemdir. Bu sistem sadece Arap harflerini okumayı bilenlerin Arapça metinleri ve Kuranı okuyabilmelerine imkân sağlar. ...

                                               

Bâleybelen

Bâleybelen, Muhyi-i Gülseni tarafından itikadî bilgileri avamdan sakınıp sırlamak ve Osmanlıda ortak kültür dili yaratmak üzere 1574te kurgulanan yapay dil. 12. yüzyılda yaratılan Lingua Ignotanın ardından Dünyanın en erken ikinci yapay dilidir. ...

                                               

Balkan dil birliği

Balkan dil birliği, Balkanlar’da konusulan ve özünde çok farklı olan diller arasında dil bilgisi, söz dizimi, sözcük dağarcığı ve ses bilimi açısından mevcut bazı benzerlikleri açıklamak için ortaya atılmıs bir dilbilim kuramıdır. Kuramın Türkçey ...

                                               

Codex Cumanicus

Codex Cumanicus, Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinden Italyanlar ve Almanlar tarafından 14. yüzyılda derlenmis iki bölümlük bir eserdir. Sözlük-metinler derlemesi olarak sayılabilecek eserin adı Latincedir ve Kuman Kitabı olarak Türkçeye ...

                                               

Çengel isareti

Çengel isareti, dil biliminde ve çoğu dilde kullanılan bir diyakritik isarettir. Türkçede yalnız sessiz harflerde kullanılan ve harflerin ses değerlerini değistiren bir göstergedir. Çç Ss Ģg̦ Tt Ļļ Ķķ Ņņ Ḑḑ Ḩḩ Ŗŗ

                                               

Çeviri normları

Normlar Gideon Toury tarafından gelistirilen çevirmenin süreç öncesi ve çeviri sürecinde aldığı öznel kararlardır. Çevirmenin bu konuda sınırlanamaz hakları vardır. Her çevirmenin kendine özgü normları vardır. Çevirmen, bu normlarla topluma hizme ...

                                               

Dil oyunları

Dil oyunu, bir dili değistirerek, kulağa yabancı gelecek ve anlasılmayacak sekilde kullanma sistemidir. Dil oyunları genellikle konusmalarını diğerlerinin anlamasını istemeyenler tarafından kullanılır. Örnek olarak tüm dünyada kullanılan Kus Dili ...

                                               

Edip Ahmet Yükneki

Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yasamıs bir sair. Bir nasihatname veya siyasetname niteliği tasıyan ve Karahanlı Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık Gerçeklerin Esiği adlı eseri günümüze ulasmıstır. Doğduğu yer, doğum ve ve ...

                                               

Ermeni-Frig

Ermeni-Frigler, Tarih öncesi devirlerde, Anadolu da yasadığı düsünülen varsayımsal insanlardır. Bu varsayımsal topluluğun kökenlerine dair, birbiriyle çelisen iki çesit görüs ve iddia vardır. Antik Yunan tarihçi Herodota göre; Frigler, Bryges vey ...

                                               

Halk etimolojisi

Halk etimolojisi, çözümlenmesi zor yabancı gelen bilinmedik bir formdan daha bilindik yerli bir forma zaman içinde dönüsen ve etimolojik açıdan yanlıs ve yakıstırma olan kelime ya da deyim.

                                               

Hareke

Hareke, Arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek isaretlere denir. Arap alfabesinde sadece ünsüz harfler ve uzun okunan ünlü harfler a, u, i içerdiği için kısa ünlü sesleri için değisik harekeler gelistirilmi ...

                                               

Hece ölçüsü

Türkçe’de heceler uzunluk kısalık bakımından hemen aynı değerdedir. Bu yapısal özellik siirde hece ölçüsünün kolayca kullanılmasına imkân verir. Ilk yazılı Türk edebiyatının ürünleri olarak bilinen Göktürk Yazıtları’nda siir bulunmamasına rağmen ...

                                               

Hungaroloji

Hungaroloji Anabilim Dalı, 09 Ocak 1936 tarihinde Atatürkün emriyle kurulmustur. Hungaroloji Kürsüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulusuyla birlikte açılan ilk 13 kürsü arasında yer alır. Kürsünün basına, yine Atatürkün isteğiyle Kürsü k ...

                                               

Kapalı ön yuvarlak ünlü

Kapalı ön yuvarlak ünlü sesi bazı konusulan dillerde kullanılan bir ünlü sestir. IPA’da bu ses olarak gösterilir. Bazı dillerin abecelerinde "ü", "uu", "u", "ű", "y", "уь", veya "위" olarak yazılır. Türkçede bu sesi "ü" harfi verir. Bazı örnekler ...

                                               

Kürdoloji

Kürdoloji veya Kürt çalısmaları, Kürtçe, Kürtler, Kürt kültürü, geleneği vb. üzerine farklı disiplinler ile akademik olarak inceleme ve arastırma yapmayı amaçlayan öğreti. Günümüzde Kürdoloji seklinde bir disiplinin olduğunu söylemek mümkündür. B ...

                                               

Laforizma

Laforizma Türkçeye ve argoya bugüne dek pek çok sözcük kazandırmıs olan mizah yazarı Cihan Demircinin 1993te, aforizma sözcüğüne bir "L" harfi ekleyerek ürettiği, kısa özdeyislerine verdiği ad. Cihan Demircinin isim babası olduğu Laforizma sözcüğ ...

                                               

Lehçe Koçu

Lehçe Koçu oyuncunun, kamera karsısında, sahnede ya da seslendirme isinde karakterin lehçesiyle konusmasına yardımcı olur. Lehçe Koçu genellikle bir ön arastırma yaparak, örnekler ve eğitim materyalleri toplar ve oyuncuyla replikleri üzerine çalı ...

                                               

Metindilbilim

Metindilbilim ya da metin dil bilimi, dilbilim içinde ve bağlamında 1960’lı yıllarından itibaren gelistirilen yeni bir alandır. Metnin bir bütün olarak yapısı ile islevi ve metni olusturan ögeler arasındaki iliskileri ele alır. Çesitli metin türl ...

                                               

Ses (dilbilim)

Ses, dilin parçalanamayan en küçük parçasıdır. Sesten daha küçük bir dilbirliği yoktur. Sesler bazen tek baslarına, çok defa da yan yana gelerek, canlı cansız varlıkları, kavramları ve durumları karsılayan dil öğelerini, dil biçimlerini meydana g ...

                                               

SIL International

SIL International Ana amacı az bilinen azınlık dillerini dilbilimi yöntemlerine uygun olarak arastırmak, desteklemek ve belgelemek olan Evangelist organizasyon. Arastırma sonuçları ethnologue.com7 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ar ...

                                               

Sınıfbirim

Sınıfbirim, üreysel anlambirimcik toplamına denir. Sınıfbirim, temel anlamın bir kısmını olusturan zorunlu ve ayırt edici anlambirimciktir. Bir anlambirimcik demetinin üreysel anlambirimcik grubu sınıfbirimi olusturur. Sınıfbirim, anlambirimcik d ...

                                               

Soyağacı teorisi

Soyağacı teorisi, dilbilimci August Schleicher tarafından 19. yüzyılın ortalarında gelistirildi. Bu düsünceye göre diller, biyolojik türlerin evrimine benzer bir sekilde, köken olarak tek bir dilden ortaya çıkmıstır. Diller arasındaki bağ ve ilis ...

                                               

Sözdizim

Sözdizim, söz dizimi ya da Fransızcadan ödünçleme biçimiyle sentaks, doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını inceleyen ve bu dildeki cümlelerin esnekliğini inceleyen dilbilim dalıdır. Eski Yunanca "birlikte düzenleme, dizme" anlamına gel ...

                                               

Spoonerism

Spoonerism, ismi, Oxfordda din profesörü olan William Archibald Spoonerdan gelme bir dil sürçmesi türü. Prof. Spooner, günlük hayatında bu hatayı sık yaptığı için onun adı verilmistir. Daha çok ikili kelime gruplarında, hecelerin yerlerini karıst ...

                                               

Telaffuz

Telaffuz, söyleyis ya da boğumlanma ; bir dildeki sözcüklerin söylenis biçimi. Telaffuz sözcüğü Arapça kökenlidir. Dilbilimde, ilgili sözcük ya da cümlenin kullanıldığı dilin okuma özellikleri ve sese dönüsmesinin ifadesi olan telaffuz, kendi içi ...

                                               

Ton geçiskenliği

Ton geçiskenliği, tonlu dillerde bir kelime ya da hece boyunca söyleyisin diğer bir ses yükselti alanına geçmesine denir. Ton geçiskenliği, Doğu ve Güneydoğu Asya dillerinde görülür. Ancak Liberyadaki Kru dilleri ve Namibyadaki Ju dillerinde de b ...

                                               

Türk alfabesindeki harflerin kullanım sıklıkları

Türk alfabesinde en yüksek dereceye sahip olan yani en sık kullanılan harfler A, E, I, N, R, L, üst-orta derecede olanlar I, D, K, M alt-orta derecede olanlar U, Y, T, S, B, O, düsük dereceli olanlar Ü, S, Z, G, Ç, H, Ğ, V, C, Ö, P, F, Jdir. Gaze ...

                                               

Umlaut

Umlaut, Türkçede ve pek çok dilde yalnızca sesli harflerde kullanılan ve harflerin ses değerlerini değistiren bir isarettir. Bu değisim genellikle ince bir harfe dönüme seklinde ortaya çıkar.

                                               

Uygulamalı dilbilim

Uygulamalı dilbilim, genel dilbilimin bir alanıdır. Dil öğrenimi arastırmaları, dil betimlemesi, ayrıca dilbilimsel görüs altında doğa bilimleri, kültür bilimi, bilgi bilimi, hukuk ve ruhbilimdeki sorunlarla disiplinlerarası olarak ilgilenmektedi ...

                                               

Vurgu isareti

Vurgu isareti veya Vurgu imi Latin, Kiril ve Yunan betiklerine dayalı alfabeler ile birçok modern yazı dilinde kullanılan aksan isaretidir. Sesli harfler üzerine konulan aksan isareti olarak da geçer. Asıl olarak Fransızca kökenli bir kelimedir v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →