ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167                                               

Özgür Sanat Lisansı

Özgür Sanat Lisansı ; Telif feragatı ilkeleri doğrultusunda sanat eserlerinin özgürce dağıtımı, çoğaltımı, değistirilmesi ve paylasımını gözeten bir lisanslama modelidir. Özgür Sanat Lisansı, Temmuz 2000de Paris merkezli iki önemli modern sanat s ...

                                               

Sahipli yazılım

Sahipli yazılım, özel mülk yazılım ya da mülk yazılım, yazılımın yayımcısının veya bir diğer kisinin fikrî mülkiyet hakkını - çoğunlukla kaynak kodun telif hakkını fakat bazen de patent haklarını - kendi elinde tuttuğu bilgisayar yazılımıdır.

                                               

Sanal Ortamda Islenen Suçlar Sözlesmesi

Sanal Suçlar Sözlesmesi veya Sanal Ortamda Islenen Suçlar Sözlesmesi, bilgisayar suçlarını ve internet suçlarını gözeten ilk uluslararası sözlesmedir. Ulusal kanunların harmonisini sağlayarak, arastırma tekniklerini gelistirerek ve ülkeler arası ...

                                               

Stop Online Piracy Act

Stop Online Piracy Act - Çevrimiçi Korsanlığı Durdur, ABD Temsilciler Meclisinin 26 Ekim 2011de açıkladığı yasa tasarısıdır. Yasa tasarısı, eğer kabul edilirse, Amerikan yasama kurulusları ve telif hakkı sahiplerine internette telif hakkı ile kor ...

                                               

Bilisim suçları

Bilisim suçu veya bilgisayar suçu terimi bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak islenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır. Bilgisayar, bir suçun islenmesinde kullanılmıs olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir. Siber suçl ...

                                               

Unutulma hakkı

"Unutulma hakkı", kısaca kisi ve kurumların internette kendi adlarıyla arama yapldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkıdır.

                                               

Deniz hukuku

Deniz hukuku, deniz ve okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunlar ile hukuksal açıdan ilgilenen Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz hukuku, denizcilik hukukunun aksine bir kamu hukukudur. Devletlerinin karasuyu, kıta saha ...

                                               

1923 Boğazlar Sözlesmesi

1923 Boğazlar Sözlesmesi veya 1923 Lozan Boğazlar Sözlesmesi, Istanbul ve Çanakkale Boğazlarının statüsünü 1923-1936 yılları arasında düzenleyen sözlesmedir. 143 maddeden olusan Lozan Antlasmasının bölümlerinden birini olusturur. 1936 yılında Mon ...

                                               

Abluka

Abluka, savas halinde olan devletlerden birinin, diğerinin kıyılarından bir bölümüne veya tümüne giris ve çıkısı engellemeyi amaçlayan savas önlemlerinden birisidir. Devletlerin birbirlerine karsı genis çapta ekonomik bağımlılıkları olmasından do ...

                                               

Avarya

Avarya, deniz ticaretinde gemiye ya da yüke gelen zarar. Bu zarardan gemi ve yük sahiplerine veya onların sigortacılarına düsen pay. Hukukta özellikle "müsterek avarya" kavramı içinde kullanılır.

                                               

Deniz arazilesmesi

Deniz arazilesmesi, herhangi bir hükümetin bölgesi dısında kalan denizde, kalıcı mesken edinme kavramıdır. Seasteading kelimesi sea - deniz ve homesteading principle15 Subat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. - arazi yasası sözc ...

                                               

Deniz ticareti hukuku

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari iliskileri düzenleyen hukuk dalıdır. 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda deniz ticaretini konu alan bazı baslıklar sunlardır:

                                               

Denizlerin Serbestisi

Denizlerin Serbestisi, yahut Felemenklerin Hindistan’la ticaret hakkına iliskin layiha". Bu eseri Hugo Grotius 1609 yılında yayınlamıstır. Papa VI. Alexander "Inter Caetera" fermanıyla dünyayı Portekiz ve Ispanya arasında paylastırır. Hint okyanu ...

                                               

GMDSS

GMDSS, denizde ortaya çıkan tehlikelerde kara esaslı iletisim sistemlerininde kullanılarak kurtarma birimlerini otomatik olarak uyaran, arama ve kurtarmayı otomatik olarak hızla temin eden uluslararası bir sistemdir. Bu islevi yerine getirmek içi ...

                                               

Karasuları

Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitisik, genisliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanını belirler. Baska bir tanımla; karasuları, iç sular veya kıyı ile açık deniz ar ...

                                               

Kıta sahanlığı

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi olusturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun basladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreley ...

                                               

Montrö Boğazlar Sözlesmesi

Montrö Boğazlar Sözlesmesi, 1936da imzalanan ve Türkiyeye Istanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savas gemilerinin geçisini düzenleme hakkı veren uluslararası sözlesme. Sözlesme, Türkiyeye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı verir ve ...

                                               

Münhasır ekonomik bölge

Münhasır ekonomik bölge) Birlesmis Milletler Deniz Hukuku Sözlesmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının arastırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu alan devle ...

                                               

Zararsız geçis

Zararsız geçis veya zararsız geçis hakkı ; yabancı bandıralı bir geminin, baska bir ülkenin karasularından geçisini düzenleyen bir deniz hukuku kavramıdır. Her ülke bu hakka sahip olmakla birlikte, hukukun emrettiği ve ev sahibi ülke tarafından b ...

                                               

Devlet dini

Devlet dini ya da resmî din, devlet tarafından onaylanan ve desteklenen bir dini yapı ya da akide. Resmî dini olan bir devlet, seküler olmamasına karsın mutlaka teokratik olmak zorunda da değildir. Hristiyan ülkelerde devlet kilisesi Roma Imparat ...

                                               

Domuz eti tüketiminde dini kısıtlamalar

Domuz eti tüketiminde dini kısıtlamalar, Antik Yakın Doğuda bir gelenektir. Suriye ve Fenikede domuz eti yasaktır. Ibrahimî dinler ile ilgili olarak, açık kısıtlamalar Yahudi Kasrut yasalarında Kaser ve Islam beslenme kurallarında vardır. Çoğu Hr ...

                                               

Atom Enerjisi Kurumu Yasası

Atom Enerjisi Kurumu Yasası Birlesik Krallıkta, Birlesik Krallık Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili mevzuatın genel kısa baslığıdır. Yasaya iliskin kanun tasarısı Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı olarak bilinmektedir.

                                               

Atom Enerjisi Yasası

Atom Enerjisi Yasası, Birlesik Krallık ve Amerika Birlesik Devletlerinde nükleer güç ve alternatif olarak nükleer silah üretimi ile ilgili mevzuatın genel kısa baslığıdır. Yasaya iliskin kanun tasarısı Atom Enerjisi Kanun Tasarısı olarak bilinmek ...

                                               

Göçmen

Göçmen, bir ülkeden baska bir ülkeye yerlesmek amacıyla göç eden kisidir. Hukuki olarak göçmen veya göçmenler, en az iki ülkeyi ilgilendirmektedir. Biri bırakılan ülkedir, öteki yerlesilen ülkedir. Bırakılan ülke için göç bir dısa göç, yerlesilen ...

                                               

Sığınma hakkı

Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, kimi ülkelerin önceden belirlenmis kosullara uygun basvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yasadıkları ülkede cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb ayrımcılıklara uğradığını gö ...

                                               

Uluslararası Göç Örgütü

Uluslararası Göç Örgütü acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerlestirilmesi, gönüllü geri dönüslere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir ...

                                               

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 4 Nisan 2013te kabul edilen, 11 Nisan 2013te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı kanundur. Bu kanun ile 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5683 sayılı "Yabancıla ...

                                               

Nikolay ve Elena Çavuseskunun yargılanması ve infazı

Nikolay ve Elena Çavuseskunun yargılanması, 25 Aralık 1989da, Ulusal Kurtulus Cephesi adlı yeni kurulan bir grubun talebi üzerine olusturulan bir askeri mahkeme olan Istisnai Askeri Mahkeme tarafından düzenlenen kısa bir durusmaydı. Bu durusmada, ...

                                               

Kamu hukuku

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaslar veya devletin kendi kurumları arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, basvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. K ...

                                               

Vergi hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi hukuku, harcama hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. Vergi hukuku, de ...

                                               

Batı kıyafet kodları

Batı kıyafet kodları, Batı kültüründe farklı kıyafetlerin giyildiğine dair kıyafet kodu türleridir. Sınıflandırmalar geleneksel olarak resmi kıyafet, yarı resmi kıyafet ve is kıyafeti olarak ayrılır. Ilk ikisi bazen gündüz ve gece kıyafetlerine a ...

                                               

Is kıyafeti

Is kıyafetleri, Batı kıyafet kodlarından biri olan gayriresmî kıyafetler, erkekler için takım elbise ve gömlekleri, kadınlar için kokteyl elbisesi veya pantolondur. Formalite ölçeğinde yarı resmî kıyafetten daha az resmîdir, ancak gündelik kıyafe ...

                                               

Kıyafet kodu

Kıyafet kodu veya giyim kodu, giyim ile ilgili olarak sıkça yazılan bir dizi kuraldır. Kıyafet kodları sosyal algılar ve normlardan olusur ve amaca, kosullara ve olaylara göre değisir. Farklı toplumların ve kültürlerin farklı kıyafet yönetmelikle ...

                                               

Intifa hakkı

Intifa hakkı, bir esya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir baskasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Iktisabı bakımından tesisen halefiyetle, c ...

                                               

Kendi adına imza yetkisi

HMONP olarak kısaltılarak kullanılan "Habilitation à exercer la Maîtrise d’oeuvre en Nom Propre", Fransa’da mimarlık devlet yüksekokulları veya benzerlerinden mezun olarak Mimarlık Devlet Diploması veya dengi bir diploma sahibi olan kisilerin kat ...

                                               

Kisisel mülkiyet

Kisisel mülkiyet, tanısabilir bir mülkiyettir. Kisisel mülkiyet, genel hukuk sistemlerinde tasınır mal veya özel esya olarak da bilinir. Medeni hukuk sistemlerinde kisisel mülkiyet genellikle bir yerden diğerine tasınabilen herhangi bir mülk olan ...

                                               

Kondominyum (mülkiyet hukuku)

Kondominyum her biri farklı kisiler tarafından sahiplenilen birimlere ayrılan gayrimenkule denir. Bu birimler herkesçe sahiplenilen ortak alanlar ile çevrilmistir. Yerlesim bölgelerinde yapılan kondominyumlar genellikle apartman seklinde yapılır. ...

                                               

Özel mülkiyet

Özel mülkiyet, hükûmet dısı hükmi sahısların yasal mülkiyet sahipliğidir. Özel mülkiyet, devlet varlığının sahip olduğu kamu mülkiyeti ve hükümet dısı varlıkların sahip olduğu kolektif veya kooperatif mülkiyet ile aynı sey değildir. Anarsizm ve s ...

                                               

Pronoia

Pronoia geç dönem Doğu Roma Imparatorluğundaki birey ve kurumlara devlet gelirleri tahsis edilmesini sağlayan bir sistemdi. 11. yüzyıldan baslayarak 15. yüzyılda imparatorluk feth edilene kadar devam eden sistem, aynı dönemdeki Avrupa feodalizmin ...

                                               

Federal Ticaret Komisyonu

Federal Ticaret Komisyonu ; Amerika Birlesik Devletleri Federal Hükûmetine bağlı, Federal ticaret Komisyonu yasası gereği 1914 yılında kurulan bağımsız kurum. Ana görevi tüketici haklarının korunması, baskıcı tekeller gibi zararlı, rekabet kosull ...

                                               

Tanıma ve tenfiz davası

Tanıma Tenfiz Davası, Yabancı bir ülkede verilen kararın Türkiyede de geçerli olabilmesi için açılan dava türü. Tanıma ve Tenfiz davasını açmadan Yabancı ülkede alınan kararın Türkiyede bir geçerliliği olmaz.

                                               

Temyiz

Temyiz, ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıstan ayıran kuruldur. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur. Türkiyede bölge adliye ma ...

                                               

Rücû (hukuk)

Rücu, bir kisinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kisilere karsı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. Genellikle sigorta hukukunda karsılasılır. Sigorta sirketleri, tazminat ödedikleri oranda hukuken sigortalının yerine ...

                                               

Is güvenliği

Is sağlığı ve güvenliği, ISG kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalısanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. Hızlı sanayilesme ve teknolojik gelismeler ile doğru orantılı olarak özellikle is yerlerinde çalısan kis ...

                                               

Issizlik sigortası

Issizlik sigortası, bir isyerinde çalısırken, kendi istek ve kusuru dısında isini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karsılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür. Türkiyede Mart 2002 tarihind ...

                                               

Yaslılık sigortası

Yaslılık sigortası, sigortalı belirli bir yasa ulastığında sigortalıya yaslılık aylığı bağlanmasını sağlayan primli ve zorunlu bir sosyal sigorta türüdür.

                                               

Kayıt sözlesmesi

Kayıt sözlesmesi müzik sirketi ve müzisyen arasında yapılan yasal anlasmadır. Sözlesme altındaki sanatçıların normalde yalnızca sözlesme yaptıkları sirket için kayıt yapmasına izin verilir.

                                               

Kefalet

Kefalet, hukuki islem türleri yönünden bakıldığında, bir sözlesmedir. Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözlesmeler arasında yer alır. Kefalet sözlesmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Baska bir deyisle, alacaklı ile kefil arasında kuru ...

                                               

Taseron

Taseron veya tali isveren, alt ısmarlanan, alt isveren, alt isletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir isin veya isin bir kısmını gerçeklestirmek ya da isverenin sözlesmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlasma i ...

                                               

Veba doktoru sözlesmesi

Veba doktoru sözlesmesi, kasabanın yöneticileri ile veba hastalarını iyilestiren doktor arasında yapılan anlasmadır. Bu sözlesmeler Avrupa sehir arsivlerinde bulunmaktadırlar. Veba doktoru, Avrupa sehri ya da kasabası tarafından salgın zamanında, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →