ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Poliklorlu bifenil

Poliklorlu bifeniller, her biri altı karbon atomu içeren iki benzen halkasından olusan bir molekül olan bifenile bağlı 1 ile 10 klor atomundan olusan organik bilesiklerdir. Tüm PCBlerin kimyasal formülü söyledir: C 12 H 10-x Cl x. PCBler transfor ...

                                               

Toprak kirliliği

Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değisimler insan yasamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. Insanları ...

                                               

Mavi Bayrak

ABye üye ülkelerde, yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı. Bu yönde yapılan etkinlikle ...

                                               

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. 21. yüzyılda genel olarak biyosfer ve uygarlığın bu yeteneğine atfen kullanılır. Aynı zamanda, kaynakların sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelismenin yönlendirilmesi ve kur ...

                                               

Basit yasam

Basit yasam, bir kisinin yasam tarzını basitlestirmek için bir dizi farklı gönüllü uygulamayı kapsar. Bunlar, örneğin, genellikle minimalizm olarak adlandırılan malların azaltılmasını veya kendi kendine yeterliliğin arttırılmasını içerebilir. Bas ...

                                               

Biyokapasite

Bir ekosistemin biyokapasitesi veya biyolojik kapasitesi, doğal kaynaklar gibi belirli biyolojik materyallerin üretiminin ve atmosferden karbondioksit gibi diğer materyallerin emilmesi ve filtrelenmesinin bir tahminidir. Biyolojik kapasite, kisi ...

                                               

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetisim

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetisim), bir sirkete veya is fikrine yapılan yatırımın toplumsal etkisini ve sürdürülebilirliğini ölçmeye yarayan 3 temel faktörü ifade eder. Ekonomik, sosyal ve kurumsal baslıklarında toplanan bu faktörler bir sir ...

                                               

Kaya özdesliği

Kaya özdesliği, Japon enerji ekonomisti Yoichi Kaya ve bir takım karbon uzmanı tarafından gelistirilmis bir özdesliktir. Kaya özdesliği, Kaya faktörleri adı verilen karbon yoğunluğu, enerji yoğunluğu, kisi bası gayrisafi yurt içi hasıla ve nüfus ...

                                               

Permakültür

Sürdürülebilir tarım ya da permakültür, doğadaki insan yerlesimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüsüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayısıdır.

                                               

SDEWES Merkezi

Merkez, enerji, su ve çevre sistemlerinde sürdürülebilir gelismenin tesvik edilmesi için kurslar, yaz okulları, halka açık davetli konusmalar, seminer ve çalıstaylar düzenler. Merkez ayrıca sürdürülebilir gelisme ve bunun ölçüm yöntemleri konusun ...

                                               

Sürdürülebilir tarım

Sürdürülebilir tarım, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karsılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karsılayacak sürdürülebilir yollarla yapılan tarım anlamına gelir. Ekosistem hizmetleri anlayısına dayanabil ...

                                               

Ulusal varlık fonu

Ulusal varlık fonu), cari islemler fazlası veren ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artısın yarattığı bir değerlendirme arayısından doğan bir kavram olup, basit anlamda, bir havuz olusturan söz konusu rezervlerle finanse edilen devlet kontrol ...

                                               

Yeryüzü Sartı

Yeryüzü Sartı adaletli, sürdürebilir ve huzurlu bir dünya için baslıca etik prensipleri ayarlayan, küresel dayanısma ve evrensel sorumluluk üzerine kurulmus beyannamedir. Bu, yirmi birinci yüzyılda insanlığın yüzlestiği kritik sorunlar ve seçimle ...

                                               

Banliyö

Varos ya da banliyö ; bir kentin, sehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dıs bölgelerine verilen ad. Türkçede bu sözcüklere karsılık olarak yörekent ve dolaylık sözcükleri olusturulmustur. Varoslar, genellikle anayollar ve ...

                                               

Banliyö kenti

Banliyö kenti veya banliyö kasabası, ikamet edenlerinin normalde baska bir yerde çalıstığı bir yerlesimdir. Bununla birlikte ikamet edenlere yönelik az miktarda perakende gibi küçük ticari veya endüstriyel faaliyetler bulunmaktadır.

                                               

Bölgesel park

Bir bölgesel park, doğal güzelliği, tarihi değerleri, rekreasyonel kullanımı ve/veya baska nedenlerle yerel yönetimlerin yönetimi altında korunan bir alandır.

                                               

Coğrafi bilgi sistemi

Coğrafi bilgi sistemi ; Dünya üzerindeki karmasık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması ...

                                               

Sehir coğrafyası

Sehir coğrafyası, kentleri ve kent alanlarını inceleyen beseri coğrafyanın alt dalıdır. Kentler bina ve altyapı yoğunluğunun bulunduğu alanlardır. Kentlerde ekonomik faaliyetlerden tarım dısı sektörler gelismistir. Sehir coğrafyası; kent antropol ...

                                               

ESTAM

Eyüp Sultan Tarihi Merkez projesi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından 2016 yılında; Eyüp Sultan Tarihi Merkezinin kurumsal bir kimliğe sahip olmasını, yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilmek ve tarihi ögelerin sürdürülebilirliğini sa ...

                                               

Gecekondulasma

Gecekondulasma, kitlesel göç hareketleri ile birlikte ülkenin görece daha gelismis sehirlerinin eski ve kenar mahallerine veya bölgelerine gelen insanların, kendilerine ait olmayan bos arazilere sağlıksız ve alelacele barınaklar yapmasıyla ortaya ...

                                               

Halka açık alan

Halka açık alan veya Kamusal alan, genellikle herkese açık ve erisilebilir bir yerdir. Yollar, kent meydanı, parklar ve plajlar genellikle kamusal alan olarak kabul edilir. Sınırlı ölçüde, halk kütüphanesi gibi halka açık hükûmet binaları kamusal ...

                                               

Izgara planı

Izgara planı, caddelerin birbirine dik açıyla geçerek bir ızgara seklini olusturduğu bir sehir planı türüdür. Izgara planı için altyapı maliyeti, genellikle kesintili caddelere sahip modellerden daha yüksektir. Cadde maliyetleri, büyük ölçüde cad ...

                                               

Kenar mahalle

Kenar mahalle veya banliyö bölgesi, bir sehrin veya kentsel alanın bir parçası olarak mevcut olan konut bölgesi veya yerlesim alanıdır. Birçok ülkelerde kenar mahalle alanları, sehir merkezi veya sehir içi alanların aksine tanımlanır. Amerika Bir ...

                                               

Kentlesme

Kentlesme, kentsel yasam biçimlerinin gelisimi olarak tarif edilmektedir. Baska bir deyisle, dar bir alana yerlesen büyük nüfus birikimi, yeni fiziksel ve sosyal olusum, karmasık iliskiler ağı, is dallarının farklılasması ve kendine özgü bir kült ...

                                               

Kentsel dönüsüm

Kentsel dönüsüm, sehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir sekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karsı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde ...

                                               

Kentsel planlama

Kentsel planlama, sehir planlaması, sehircilik insanların yasadığı yerlesim alanlarının gelisimi ve kullanımı; fiziksel çevrenin kullanımı; kamu yararı ve kentsel çevre tasarımı konuları ile ilgilenen teknik ve politik bir sürece verilen isimdir. ...

                                               

Megakent

Megakent veya mega sehir, genellikle toplam nüfusu 10 milyonu asan bir sehir veya Metropoliten alandır. Bir megakent, tek bir metropolitan alan veya birlesmis iki veya daha fazla metropolitan alan olabilmektedir. Konürbasyon, metropol ve metrople ...

                                               

Metropolis (sehir)

Metropolis, Romalılar zamanında eyalet islerinin görüsüldüğü göreceli büyük, zengin veya eski sehirler de bu terimle adlandırıldı. Roma imparatorluğunun önde gelen metropolleri kendi paralarında hem Yunanca, hem Latince belirtiliyordu. Romalılard ...

                                               

Mevzi plan

Mevzi plan. Mevcut planların yerlesmis nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerlesim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dısında, planla bütün ...

                                               

Nazım planı

Nazım planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu islenmis olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanıs biçimlerini, baslıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki ...

                                               

Bernhard Pfau

Bernhard Pfau veya Bernhard Mathäus Pfau, Alman mimar ve mühendistir. Bernhard Pfau 1 Haziran 1902’de Almanya’da bugünkü Baden-Württemberg’in bir parçası olan zamanında Baden olan eyaletin Wolfach kentinde dünyaya geldi. 1916 yılında Hessen sehri ...

                                               

Sıra ev

Sıra ev, bir sıra halinde birden fazla evden olusan bir yapı grubudur. Sıra evler ilk olarak 16. yüzyılda Avrupada ortaya çıkmıs olup günümüzde basta Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere dünya çapında yaygındır.

                                               

Soylulastırma

Soylulastırma, Ingilizce "gentrification" kelimesinin karsılığı olan ve Türkçede mutenalastırma, seçkinlestirme, burjuvalastırma, nezihlestirme, kibarlastırma, centrifikasyon, jantilesme vb. kullanımları da olan "soylulastırma", kısaca orta ve üs ...

                                               

Sehir hakkı

Sehir hakkı ilk olarak Henri Lefebvre tarafından 1968 tarihli Le Droit à la ville kitabında önerilen fikir ve slogan. Lefebvre bu fikirleri "sehir yasamına dönüsmüs ve yenilenmis bir erisim. bir talep" diye özetler. David Harvey bu hakkı söyle ta ...

                                               

Sehir plancısı

Sehir plancısı, kentlerin planlı ve düzenli gelismesinin sağlanması için öneriler olusturan ve de bu önerileri uygulamaya geçiren uzman kisidir. Üniversitelerin lisans düzeyinde 4 yıl süreli sehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanlara re ...

                                               

Sehir ve bölge planlama

Sehir ve bölge planlama, bir sehrin ve insan ihtiyaçlarını karsılayan alt alanlarının gelecekte arzu edilen kosullarda gelistirilmesi ve bu istikamette uygulanmasıyla ilgilenen bilimsel disiplindir. Özellikle ekonomik, ekolojik, sosyal, yaratıcı ...

                                               

Taktiksel kentlesme

Taktiksel Kentlesme insa edilmis çevrede, genellikle sehirlerde, yapılan düsük maliyetli ve geçici değisiklikler koleksiyonunu tanımlamak için kullanılan bir semsiye terimidir, kentsel toplanma yerleri ve yerel komsulukları gelistirmek hedeflenir ...

                                               

Kent sosyolojisi

Kent sosyolojisi, tanım olarak Batıda 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıs olan disiplinin adıdır. Sosyoloji disiplinleriyle aynı zemini paylasmakla birlikte büyük ölçüde bu disiplinlerden ayrılan yönlere sahip olarak sekillendi. Kent sosyolojisin ...

                                               

Ulasım planlaması

Ulasım planlaması, bir ülkenin bütününü, bir bölgeyi veya bir ulasım koridorunu kapsayabilmekle beraber, daha çok kent ölçeğinde uygulanmaktadır. Ulasım altyapısı ile ulusal veya bölgesel ölçekte karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları ...

                                               

Uydu kent

Uydu kent ler, ana kente bağlantılı olarak kurulan ve bağlı olduğu kentin yükünü azaltmak için çevresinde olusturulan yerlesim yerleridir. Uydu kentlerin gecekondu bölgelerinden en büyük ayrımı; rastgele değil, alt ve üst yapılarıyla tasarlanarak ...

                                               

Venedik Tüzüğü

Madde 16. Bütün koruma, onarım ve kazı islerinde her zaman çizim ve fotoğraflarla açıklık kazanmıs çözüm getirici ve elestirici raporlar halinde kesin belgeler hazırlanmalıdır. Temizlemenin,sağlamlastırmanın, yeniden düzenlemenin ve birlestirmeni ...

                                               

Alan Mikhail

Alan Mikhail, Amerikalı tarihçi, akademisyen.Yale Üniversitesi tarih bölümü baskanlığını yürütmektedir. Erken dönem Müslüman dünya, Osmanlı Imparatorluğu ve Mısır tarihçisidir. Arastırmaları ve eğitim faliyetleri çevre ve imparatorluk tarihleri ü ...

                                               

Sara B. Pritchard

Sara B. Pritchard, Amerikalı teknoloji ve çevre tarihçisidir. Çevre teknolojisi ve tarihi üzerine kitaplar yazmıstır. Pritchard, Cornell Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde bilim ve teknoloji çalısmaları doçentidir.

                                               

Zehirin tarihi

Zehirin tarihi, MÖ 4500den günümüze kadar uzanır. Insanlık tarihi boyunca zehirler en yaygın olanları silahlar, antiveninler ve ilaçlar olmak üzere birçok amaç için kullanılmıs, toksikoloji ve teknoloji gibi birçok bilim dalında gelismelere yol a ...

                                               

Kentsel yayılma

Kentsel yayılma, 21. yüzyıl sanayi devrimi ile birlikte sehirlesme ve kitlesel olarak yasam hayatının aksine sehir merkezlerinin zamanla insan ihtiyaçlarını karsılayamama ve insan topluluklarının giderek merkezin etrafındaki yerlerde yasamaya bas ...

                                               

Frederick Law Olmsted

Frederick Law Olmsted, ABDnin ilk peyzaj mimarıdır. Gerçeklestirdiği çok sayıda çalısmanın arasından Central Park, Prospect Park, Emerald Necklace ve Beyaz Saray en önemlileri olarak sayılabilir.

                                               

Peyzaj tasarımı

Tasarımla birlikte öncelikli olarak bilimsel veriler doğrultusunda ekolojik, doğal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik, iklimsel, arazi yapısına göre, yakın çevre iliskileri, bitkisel, coğrafik, yenilikçi, sürdürülebilir, sorunlar v ...

                                               

Radyant ısıtma ve soğutma sistemi

Radyant ısıtma ve soğutma sistemi, tasınım ve ısıl ısınım yoluyla ortam ısısını değistirmeye olanak veren sıcaklık kontrollü yüzey. Radyant sistemin kullanıldığı ortamlarda ısı alısverisinin yarısından fazlası ısıl ısınım yoluyla edinilmektedir. ...

                                               

Yeniden kullanılabilir alısveris torbası

Ingilterede bazen hayat çantası olarak kullanılan yeniden kullanılabilir bir alısveris çantası, birçok kez tekrar kullanılabilen bir tür alısveris çantasıdır. Tek kullanımlık kağıt veya plastik posetlere bir alternatiftir. Genellikle tuval gibi k ...

                                               

Tofu Ailesi

Çevreye duyarlı Tofu ailesi nin maceralarını anlatır. Bir aralar Jetixde olsa da simdi Jetix Playde yayınlanmıs ancak bu kanalında yayından kalkmasıyla yayından çıkmıstır. Yapımcısı SIP Animationdır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →