ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141                                               

Endosimbiyoz teorisi

Endosimbiyoz kuramı, ökaryot hücre organellerinden mitokondri ve plastitlerin kökeni ile ilgilenir. Kuram söz konusu organellerin ökaryot hücrelerle birlikte yasamaya baslayan prokaryot canlılardan köken aldığını ileri sürer. Mitokondri, proteoba ...

                                               

Evrim teorisine itirazlar

Evrime itirazlar, 19. yüzyılda evrim düsüncesinin önem kazanmasıyla ortaya çıkmıstır. Charles Darwinin 1850 senesinde yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eserinde bahsetmis olduğu basarılı nesillerin sonunda, yeni bir türün, halihazırdaki bir türden ...

                                               

Evrimsel faktör

Evrimsel faktör veya evrim faktörü, biyolojide bir popülasyonun gen havuzunu ve sahip olduğu gen varyasyonlarının tümünü etkileyen ve değistiren tüm faktörlere ve evrimsel süreçlere denir. Evrimsel faktörün daha özlü ve doğru tanımı popülasyon ge ...

                                               

Fosil

Fosil, yer kabuğunun en üst bölümünü olusturan tortul kayaçların çoğunda, bazen iyi korunmus, bazen de erozyon ve sedimantasyon sırasında tahrip olmus, ölü organizma kalıntılarıdır. Latince yerden çıkarma, yerden çıkartılan, yerden çıkarılmıs anl ...

                                               

Gen akısı

Gen akısı veya gen göçü, popülasyon genetiğinde, gen alellerin bir popülasyondan diğerine aktarılmasıdır. Popülasyon içine veya dısına olan göçler, belirli bir gen varyantını tasıyan üyelerin oranı olan alel frekanslarında, belirli bir değisikliğ ...

                                               

Genetik asimilasyon

Genetik asimilasyon, genelde kimyasal maddeler, asırı ilaç kullanımı veya radyasyon gibi çevre sartlarıyla olusan ve doğustan gelen teratojen bozuklukların ya da kusurların, yapay seçilim veya doğal seçilimle birlikte aynı fenotipik değisiklikler ...

                                               

Genetik otostop

Genetik otostop, bir alelin, olumlu olarak seçilen bir gene bağlanmıs olması yüzünden beraberce kalıtıldığı ve böylece alel frekansının ya da görülme sıklığının artığı bir süreçtir. Genlerin bir kromozom üzerindeki birbirine olan yakınlıkları, ge ...

                                               

Genetik varyasyon

Genetik varyasyon, genetikte popülasyon içinde ya da popülasyonlar arasında ortaya çıkabilen, tür içerisinde veya gen alellerinde gözlemlenen farklılıklardır. Genetik varyasyon, doğal seçilim için "hammadde" sağladığından önem tasır. Genetik vary ...

                                               

Handikap ilkesi

Handikap ilkesi, ilk olarak biyolog Amotz Zahavito tarafından 1975 yılında önerilen bir hipotez olup birbirlerini yanıltma veya blöfle bir seyi elde etmek amacında olan hayvanlar arasında evrimin "dürüst" ve güvenilir iletisim sinyallerinin de ol ...

                                               

Hill-Robertson etkisi

Hill-Robertson etkisi, popülasyon genetiğinde, ilk kez 1996 yılında Bill Hill ve Alan Robertson tarafından tanımlanmıs olan bir olgu olup genetik rekombinasyonların evrimsel avantajlarını açıklar.

                                               

Holosen yok olusu

Holosen yok olusu, MÖ 10.000den beri süregelen günümüz Holosen çağındaki yok olus ve soy tükenmeleri olaylarını tanımlar. Çok sayıda görülen Holosen yok olusunun genisliği, memeliler, kuslar, amfibiler, sürüngenler ve eklembacaklılar dahil olmak ...

                                               

Karsılıklı yardımlasma (evrim)

Karsılıklı yardımlasma veya evrimsel is birliği, biyolojide birbirleri için yararlı olan ve aralarında yardımlasma davranısları sergileyen canlı organizmaların davranıslarını tanımlamak için kullanılan terimler olup bu evrimsel yardımlasma, bir i ...

                                               

Karsılıklılık (evrim)

Karsılıklılık, evrimsel biyolojide karsılıklı yardımlasmaya dayanan ve fedakarlık içeren altrüistik davranıs biçimlerinin evriminin gelecekte karsılıklı etkilesimler tarafından tercih edilebileceği mekanizmaları ifade eder. Kolektif bir intikam a ...

                                               

Moleküler saat

Moleküler saat, moleküler saat hipotezi temelinde, jeolojik geçmiste iki türün veya diğer taksonların birbirinden ne zaman ayrıldıklarını tespit etmek için fosil sabitleri ve moleküler değisim oranlarının moleküler evrimde kullanıldığı bir teknik ...

                                               

Naylonla beslenen bakteri

Naylonla beslenen bakteriler Flavobacterium cinsinin naylon 6nın belirli yan ürünlerini sindirebilen bir türüdür. Flavobakterilerin bu türü, Sp. K172, naylon yiyen bakteri olarak bilinir ve insan yapımı molekülleri sindirebilen enzimlere de genel ...

                                               

Popülasyon genetiği

Popülasyon genetiği, popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını, bunun yanında popülasyonlardaki alel frekansının dağılımlarını ve değisimlerini arastıran bir genetik altdalıdır. Bu konuda, dört temel evrimsel mekanizm ...

                                               

Rekabetçi dıslanım ilkesi

Rekabetçi dıslanım ilkesi, kimi zaman Gauseın rekabetçi dıslanım yasası veya kısaca Gause yasası dendiği de olur, diğer ekolojik faktörlerin sabit ve değismez olması durumunda aynı kaynaklar için rekabet eden iki türün bir arada olamayacağını bel ...

                                               

Sabitleyici seçilim

Sabitleyici seçilim veya dengelenmis seçilim, bazen de çift yönlü seçilim, popülasyonun belli bir özellik değerinin dengelenerek istikrarlasması ile genetik çesitliliğin azaldığı bir doğal seçilim türüdür. Bu muhtemelen doğal seçilimin en sık ola ...

                                               

Seçici süpürme

Seçici süpürme, yakın bir geçmiste, yararlı ve güçlü bir doğal seçilim sonucu olusmus bir DNA mutasyonun yakınlarında yer alan nükleotitler içindeki varyasyonların azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Seçici bir süpürme, popülasyonun diğer ü ...

                                               

Seçilim değeri

Seçilim değeri, kimi Türkçe kaynaklarda uyum basarısı ya da uyum gücü olarak da geçmektedir, evrim kuramında önde gelen merkezi bir fikirdir. Hem genotipe göre, hem de fenotipe göre tanımlanabilir. Her iki durumda da, hayatta kalma ve üreme kabil ...

                                               

Simbiyogenez

Simbiyogenez, iki ayrı organizmanın birbirleriyle birleserek tek ve yeni bir organizma olusturması. Bu düsüncenin kökeni, Konstantin Mereschkowskyin kloroplastların siyanobakterilerin protozoa tarafından yutulduğu simbiyoz bir iliski sonucu ortay ...

                                               

Sonsuz maymun teoremi

Sonsuz maymun teoremi, bir daktilonun tuslarına sonsuz bir süre boyunca gelisigüzel basan bir maymunun belirli bir metni neredeyse kesin olarak yazabileceğini ortaya koyan matematik teoremidir. Bu bağlamda, "neredeyse kesin" söz öbeği matematikse ...

                                               

Sudan karaya geçis

Sudan karaya çıkıs, evrimsel biyolojide tamamıyla su yasamına adopte olmus sucul canlıların asamalı olarak kara hayatına uyum sağlamaları, canlılığın karalara çıkarak yeni yasam alanları kesfetmeleri ve bu kara parçalarında koloniler kurmaya basl ...

                                               

TalkOrigins Archive

TalkOrigins Archive, erken dönem ve yeni dönem Dünya ile "Akıllı tasarım" yaratılısçıların evrim karsıtı iddialarına bilimsel cevaplar veren ve bilimsel veriler ile sağlam perspektifler sunan Ingilizce kaynaklı bir web sitesidir. Bünyesinde sahip ...

                                               

Yasamın evrimsel tarihi

" Yasamın tarihi” bu baslığa yönlendirmektedir. Diğer kullanımlar için bakınız: Yasam tarihi Dünyadaki yasamın evrimsel tarihi, fosil ya da günümüz yasayan canlı organizmaların evrildiği süreçlerin izlerini takip eder. Yasamın evrimsel tarihi, ye ...

                                               

Türler sorunu

Türler sorunu veya tür kavramı sorunsalı, tür kavramının nasıl tanımlanması gerektiği veya bir "türün" ne olduğu dair sorunsallar olup bunun yanında herhangi bir türü belirlerken ortaya çıkabilecek birçok tanım ve belirleme zorluklarına dair soru ...

                                               

Üreme yalıtımı

Üreme yalıtımı veya hibritlesme engelleri, iki farklı türün popülasyonlarındaki bireylerin birbirleriyle eslesmesini veya verimli döller meydana getirmesini önleyen, bunun yanında birlestiklerinde sadece kısır melez bireylerin olusmasına neden ol ...

                                               

Yüzgeç

Yüzgeç, balığın su içeresindeki hareketine yardımcı olan organlardır. Balıklarda yüzgeçler kara hayvanlarındaki kol ve bacaklara esdeğerdir. Balığın su içerisindeki yüzme islemi büyük ölçüde kaslarla sağlanır. Bu harekete farklı yüzgeçli değisik ...

                                               

Evrimsel hesaplama

Bilgisayar bilimlerinde, evrimsel hesaplama ; kullanılan algoritmaların türüne göre tanımlanabilen yapay zekanın bir alt alanıdır. Evrimsel algoritmalar olarak adlandırılan bu algoritmalar, Darwinci ilkeleri benimsemek üzerine kurulmustur. Evrims ...

                                               

Gen Bencildir

Gen Bencildir, zoolog Richard Dawkins tarafından evrim hakkında yazılmıs olan, ilk defa 1976da yayınlanan kitaptır. Dawkins kitapta, özverili ve bencil davranıs kuramları, bencilliğin genetik tanımı, saldırgan davranısların evrimi, kanbağı kuramı ...

                                               

Neredeyse Bir Balina

Steve Jones, Neredeyse Bir Balina ya da özgün adıyla Almost Like A Whale kitabında, sade dili ve güncel örnekleri ile evrim kuramına, bugünün bilgileri ile ısık tutar. Jones kitabı için söyle der:" Benim kitabım Darwin’i güncellestirmektedir. Kit ...

                                               

Türlerin Kökeni

Türlerin Kökeni, Ingiliz doğa tarihçisi Charles Darwinin 24 Kasım 1859da yayımlanan kitabı. Orijinal adı Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine idi, ancak 1872de çıkan 6. baskısında Türler ...

                                               

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Britanyalı biyolog Richard Dawkinsin onuncu kitabıdır. 3 Eylül 2009 yılında Ingilizce olarak Ingilterede ve 2010un Mart ayında Türkiyede Türkçe olarak basılmıstır. Kitap, 2011 Nisanı itibarıyla Ingiltere, Kanada, Ir ...

                                               

Yıldız evrimi

Yıldız evrimi bir yıldızın yasamı boyunca maruz kaldığı radikal değisikliklerin bir sürecidir. Yıldızın kütlesine bağlı olarak bu yasam süresi, birkaç milyon yıldan, trilyonlarca yıla ulasabilir, evrenin yası göz önüne alındığında bu çok fazladır ...

                                               

Anakol

Anakol, Ejnar Hertzsprung ve Henry Norris Russell tarafından gelistirilen Hertzsprung-Russell diyagramında yıldız gruplarından anakol denilen gruba sokulan yıldızları tanımlayan addır. Renk ve büyüklük esas alınarak yapılan bu sınıflandırmada ana ...

                                               

Asimptotik dev kol

Asimptotik dev kol, Hertzsprung-Russell diyagramında evrimlesmis serin parlak yıldızlar ile dolu bir bölgedir. Bu, yasamlarının sonlarında düsük veya orta kütleli yıldızların üstlendiği yıldız evriminin bir dönemidir. Gözlemsel olarak, bir asimpt ...

                                               

Beyaz cüce

Beyaz cüceler, yasamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanır ve günes kütlesinin % 60’ı kütlesinde olmasına karsılık hacmen dünya büyüklüğündedir. Günes benzeri bir yıldız, nükleer yakıtını tükettikten sonra kırmızı dev olur. Kırmız ...

                                               

FU Orionis yıldızı

FU Orionis yıldızı, parlaklığı ve tayf tipi asırı değisiklikler gösteren anakol öncesi yıldızlarıdır. Örnek olarak V1057 Cyg yıldızının parlaklığı 6 kadir olmus ve tayf tipi dKeden F-tipi üstdeve dönüsmüstür. Bu tür değisen yıldızların prototiple ...

                                               

Galaksi olusumu ve evrimi

Gökadaların ortaya çıkma ve evrimlerinin incelenmesi bir bakıma gökadaların nasıl meydana geldikleri ve evren tarihinde nasıl bir evrim yolu izledikleri sorularının yanıtlanması girisimleridir. Bu alandaki bazı teoriler genis ölçüde kabul görmekl ...

                                               

Hayashi çizgileri

Hayashi çizgileri astronomide olusmakta olan ve kütleleri Günes kütlesinin üç katından az olan yıldızların geçirdiği evrelerden biridir. Bu çizgiler adlarını Japon astronum Chushiro Hayashi’den almıstır. Anakol yıldızlarının parlaklık ve yüzey sı ...

                                               

Hertzsprung-Russell diyagramı

Hertzsprung-Russell diyagramı veya Hertzsprung-Russell çizeneği yıldızları ısınım güçleri, etkin sıcaklıkları gibi özellikleri arasındaki iliskileri gösteren bir çizenektir. 1910 yılı civarında Ejnar Hertzsprung ve Henry Norris Russell tarafından ...

                                               

Çallı Kusağı

Çallı Kusağı, 1914 Kusağı veya Türk Izlenimciler, Sanayi-i Nefise Mektebi tarafından düzenlenen Avrupa sınavını kazanarak Parise gönderilen, Ibrahim Çallı ve kendi olanakları ile giden Namık Ismail, Hüseyin Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran gibi ressa ...

                                               

Ilımlı Islam

Ilımlı Islam, asırı görüsleri reddeden modernist Islam yorumlarına Batıda verilen ad. Cihatçı radikal Islam yorumları ile karsıt anlamlı olarak kullanılır. 1978 Afganistan Savası sonrasında, Ortadoğuda Komünist Rusyaya karsı köktendinci Islamcı y ...

                                               

Onlar Grubu

Onlar Grubu, Bedri Rahmi Eyüpoğlunun öğrencilerinin kurduğu, 1947-1955 arasında aktif olmus bir ressamlar grubudur. Grup, Türk resmine kendine özgü bir üslup kazandırmak ve Batının sanatını Türk motifleriyle harmanlayarak halkı sanata özendirmek ...

                                               

Retro

Retro, bilinçli olarak yakın geçmisin akımlarını, modalarını türeten veya taklit eden tarz. Söz konusu seyin en az on bes veya yirmi yıl eskiye ait olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin 1980lerin veya 1990ların giysileri retro sayılabilir. "Retro" ...

                                               

Yeniler Grubu

Yeniler Grubu, Léopold Lévynin öğrencileri tarafından, 1940 yılında kurulan sanat topluluğu. Nuri Iyem, Avni Arbas, Selim Turan, Nejad Devrim, Kemal Sönmezler, Turgut Atalay, Mümtaz Yener, Ferruh Basağa, Hasmet Akal ile Abidin Dino, Faruk Morel, ...

                                               

Biyoerozyon

Biyoerozyon yeryüzünde canlılar tarafından meydana getirilen asınım. Derin ve kayalık kıyılarda yasayan bir takım canlılar tarafından meydana getirilen ve çesitli biyoerozyon sekillerinin olusmasına yol açan asındırmalar biyoerozyona örnektir. Bi ...

                                               

Biyolojik cinsiyet

Birçok türün canlıları her biri cinsiyet veya esey olarak bilinen disi ve eril çesitlerine özellesmistir. Eseyli üreme genetik özelliklerin karısımı ve birlesimini içerir: Gamet olarak bilinen özellesmis bu hücreler her bir ebeveynden özellikleri ...

                                               

Gen düzenleyici ağ

Gen düzenleyici ağ veya genetik düzenleyici ağ, bir hücre içinde dolaylı olarak birbirleri ile etkilesim gösteren DNA bölümlerinin ve hücre içindeki diğer maddelerin bir koleksiyonu veya derlemesi olup ağlardaki hangi genlerin transkripsiyon sonu ...

                                               

Kemosentez

Kemosentez, ısık enerjisi olmadan organik madde üretilmesidir. Gereken enerji; demir, kükürt, hidrojen veya azot gibi inorganik bilesiklerin veya metanın oksitlenmesiyle elde edilir. Fotosentezde, klorofile sahip canlılar, hammadde olarak H 2 O s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →