ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140                                               

2010 Jüpiter çarpma olayı

2010 yılında Jüpitere çapı yaklasık 8-13 metre olduğu tahmin edilen nesnenin çarpmasıdır. Çarpma asteroit, kuyruklu yıldız, sönmüs kuyruklu yıldız veya geçici uydudan olusmus olabilir.

                                               

Oumuamua

1I/Oumuamua ve A/2017 U1), Günes Sisteminin dısından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesnedir. 19 Ekim 2017de Robert Weryk tarafından oldukça eksantrik hiperbolik bir yörüngede, Günesten döndükten 40 gün sonra kesfedildi. Ilk gözleml ...

                                               

Kütleçekimsel çökme

Kütleçekimsel çökme astronomik objelerin sahip olduğu kütleçekim etkisinden dolayı diğer objeleri kendi merkezine doğru çekmesidir. Herhangi bir stabil objede bu kütleçekim tam tersi yönünde etkileyen iç basınç ile karsılıklı olarak dengelenmekte ...

                                               

Kuvvet

Kuvvet, Fizikte kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir. Newtonun ikinci yasasına göre sabit kütleli bir cisim, üzerine uygulanan net kuvvetle doğru cismin kütlesi ile ters orant ...

                                               

Besinci kuvvet

Modern fizik fiziksel gerçekliği bilinen dört temel kuvvet açısından tanımlar.Ancak, fizik kabul edilebilir evrensel bir çerçeveye sahip olmadığından, fizikçiler bazen besinci bir temel kuvvetin varlığını kabul ederler. Birçok önerme kuvveti kaba ...

                                               

Bileske kuvvet

Bileske kuvvet, katı cisimlerde cisme uygulanan tek bir kuvvet ve beraberindeki tork. Cisme, diğer bütün uygulanan kuvvetlerin toplamıyla aynı etkiyi yapar. Bu kuvvetin etkilediği yerin belirlenmesi tork bulmak açısından önemlidir. Bileske kuvvet ...

                                               

Kaydırıcı kuvvet

Kaydırıcı kuvvet, belli bir değeri ve hizası olmayan ancak cisimlerin belirli kısımlarını verilen yöne çekerken diğer kısmını tam zıt yönde çeken bir kuvvettir. Eğer bu kuvvetler birbirlerine göre ayarlanır ve hizalandırılırsa bu kuvvetlere sıkıs ...

                                               

Merkezcil kuvvet

Merkezcil kuvvet, dairesel hareket sırasında cismi yörüngede tutan kuvvettir. Merkezcil kuvvet, hız vektörünün büyüklüğünü değistirmez ancak yönünü değistirir. Bu yüzden bir merkezcil ivme olusur. Merkezcil kuvvetin yönü, merkezcil ivmenin yönüyl ...

                                               

Net kuvvet

Fizikte Net Kuvvet, bir cisim üzerine etkiyen kuvvetlerin toplamına esittir. Net kuvvetin hesaplanması için serbest cisim diyagramı olusturulur ve ortamdan izole edilerek cisme etkiyen kuvvetler vektörel olarak yazılır. Net kuvvetin cisme olan et ...

                                               

Normal kuvvet

Normal kuvvet, cisimler arasında bulunan temas yüzeylerine dik bulunan, cisimlerin birbirleri içinden geçmesini engelleyen bir kuvvettir. Normal kuvvet Fn, yeryüzü tepki kuvvetlerinden biridir ve bu gruba dahildir. Örnek olarak dünyanın yüzeyinde ...

                                               

Nükleer kuvvet

Nükleer kuvvet, Hadronların kuantum renkdeviniminin etkili olduğu uzaklıktan sonra mezonlar aracılığı ile etkilesmeleri nükleer etkilesim olarak adlandırılır. NÜKLEER KUVVET Bu makale nükleonları çekirdekte bir arada tutan kuvvet hakkındadır. Tan ...

                                               

Sürükleyici kuvvet

Sürükleyici kuvvet makine mühendisliğinde iki anlam ifade eder; bir aracın bir cismin yüzeyine uyguladığı toplam çekis kuvveti veya hareket yönüne paralel olan toplam çekis kuvvetine denir. Sürükleyis gücü; demiryolu mühendisliğinde genellikle sü ...

                                               

Temel kuvvet

Temel etkilesimler aynı zamanda temel güçler olarak da bilinirler. Temel etkilesimler fiziksel sistemlerde daha temel etkilesime indirgenebilir olması görünmüyor. Dört geleneksel olarak kabul edilen temel etkilesimler vardır. Bunlar kütleçekimsel ...

                                               

Gana Uzay Bilim ve Teknoloji Merkezi

Gana Uzay Bilimi ve Teknoloji Merkezi 2 Mayıs 2012de Gananın ilk uzay bilimi, uzay arastırması, astronomi ve teknoloji uzay ajansı olarak resmen açıldı. GSSTC ve Gana Uzay Ajansı, öğretim, öğrenme, özel uzay uçusu ve uzay arastırması ticarilestir ...

                                               

Intersputnik

Intersputnik ya da Intersputnik Uluslararası Uzay Iletisimi Organizasyonu, 15 Kasım 1971 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından sekiz eski sosyalist devletle birlikte kurulmus uluslararası bir uydu iletisim hizmetleri organizasyonudur. Günümüzde ...

                                               

SpX-DM1

SpX-DM1 D emonstration M ision 1, SpaceXin Dragon 2 kapsülü için test uçusudur. Kapsül gelecekte insanları Uluslararası Uzay Istasyonuna ISS tasıyacak kapsüldür. Bu uçus, kapsülün insan kullanımına güvenliğini test eden insansız uçustur. 2 Mart 7 ...

                                               

Uzaktan Algılama ve Uzay Bilimleri Ulusal Yönetimi

NARSS, 1971de Amerikan-Mısır ortak projesi olarak kurulan Uzaktan Algılama Merkezinin bir ürünüdür ve Mısır Bilimsel Arastırma ve Teknolojiler Akademisine bağlıdır.1994 yılında, yetki, ülkenin kalkınması için sanat alanındaki teknolojinin kullanı ...

                                               

Uzay

Uzay veya feza, dünyanın ötesinde ve gök cisimleri arasında var olan, sonsuz olduğu düsünülen fakat sonsuz olduğu konusunda kesin yargılara varılamayan genisliktir. Uzay düsüncülerin aksine tamamıyla bos bir alan değildir; düsük yoğunluklu parçac ...

                                               

Dallanan seçilim

Yıkıcı seçilim, çesitlendirici seçilim ya da dallanan seçilim, popülasyon genetiğinde ekstrem ve uç değerdeki fenotiplere sahip olan bireylerin ortalama fenotipe sahip olan bireylere tercih edildiği değisiklikleri tanımlar. Bu durumda, özelliğin ...

                                               

Değisken denge kuramı

Değisken denge kuramı, Sewall Wright tarafından savunulan ve dört evrimsel faktörden her birinin adaptif evrim için önem tasıdığını ileri süren bir evrim görüsüdür. Değisken denge kuramı, popülasyon alt bölümlerin ve genetik sürüklenmenin uyumsal ...

                                               

Deneysel evrim

Deneysel evrim, evrimsel ve deneysel biyoloji alanlarında hipotezler ile evrim teorilerinin kontrollü deneyler yoluyla denendiği çalısma alanıdır. Popülasyonların yeni çevresel sartlara adaptasyon sağlaması halinde evrim, laboratuvar ortamında da ...

                                               

Doğal seçilim

Doğal seçilim, belirli bir türde dıs çevreye uyum konusunda daha elverisli özelliklere sahip organizmaların, bu elverisli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yasama ve üreme sanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genleri ...

                                               

Evrilebilirlik

Evrilebilirlik, uyumsal bir evrim sistemi içinde bir canlının kalıtsal fenotipik varyasyon gelistirme kapasitesini tanımlar. Bu anlamda evrilebilirlik, tür içindeki bir popülasyonun sadece genetik çesitlilik yaratma yeteneğini değil, aynı zamanda ...

                                               

Evrimsel hayat ağacı

Evrimsel hayat ağacı, ortak ata üzerinden canlıların öncül ve ardıl iliskilerini ve türlerin kökenini açıklayan kurgusal ağaç. 1858 yılında Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace, Darwinin Türlerin Kökeni 1859 eserini detaylı olarak açıklayan ye ...

                                               

Evrimsel silahlanma yarısı

Evrimsel silahlanma yarısı, evrimsel biyolojide birlikte evrilen ve rekabet eden gen takımları arasında, bir silahlanma yarısını andıracak sekilde birbirlerine karsı adaptasyonlar ve karsı uyarımlar gelistirdikleri, olumlu geri bildirimleri de iç ...

                                               

Genetik kanalizasyon

Genetik kanalizasyon, yasadıkları çevrenin değisebilirliği veya sahip oldukları genotipin değiskenliği ne ölçüde olursa olsun, bir popülasyonun aynı fenotipi üretebilme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Diğer bir deyisle "dayanıklılık" veya "performans" ...

                                               

Genetik sürüklenme

Genetik sürüklenme ya da Sewall Wright etkisi, evrimsel sürecin temel mekanizmalarından biri. Bir popülasyonda kusaktan kusağa, tümüyle sansa bağlı olaylar sonucu genlerin bir karakter üzerinde aynı ya da farklı yönde etkili olan iki veya daha fa ...

                                               

Grup seçilimi

Grup seçilimi, evrimsel biyolojide Charles Darwine dayanan ve 1962 yılında Ingiliz zoolog Vero Wynne-Edwards tarafından gelistirilmis olan bir kavram. Grup seçilimi düsüncesi, doğal seçilimin bireyler düzeyinde gerçeklesmediğini, grup düzeyinde g ...

                                               

Inversiyon (evrimsel biyoloji)

Evrimsel gelisim biyolojisinde, inversiyon, hayvanın evrimi sırasında, dorsoventral ekseni boyunca yapıların ataların biçiminin tersine bir yönelime sahip olduğu hipotezini ifade eder. Inversiyondan ilk kez 1822de bir kerevit eklembacaklı kesip o ...

                                               

Kladistik

Kladistik, canlılar arasında kalıtsal benzerliklere dayalı evrimsel iliskileri belirleyen bir biyoloji dalıdır. Canlılar arasında evrimsel iliskileri inceleyen çok sayıda filogenetik sistematik öğretilerinden en ünlüsüdür. Kladistik, inceleme kon ...

                                               

Mikro evrim

Mikro evrim, tek bir canlı türü ve bu türün popülasyonları içinde çesitli seleksiyonlar sonucu olusan tüm küçük değisimler ve evrimlesme olayları. Bu anlamda mikro evrim, bir popülasyonun gen sıklığında küçük ölçekte olusan değisimlerin evrimidir ...

                                               

Seçilim birimleri

Seçilim birimi, doğal seçilimin etki ettiği biyolojik yapı veya düzenler hiyerarsisi içinde yer alan her biyolojik birime veya varolus sekline verilen isim. Birkaç on yıl boyunca, bu farklı seviyelerde hareket eden seçici baskılar aracılığıyla ev ...

                                               

Y kromozom Âdemi

Y kromozom Adem i bugün yasayan tüm insanların baba soyundan, sadece erkek ataları takip eden genetik hat üzerindeki en yakın ortak atasıdır. Bugün yasayan tüm erkekler y kromozomlarını bu adamdan miras aldıkları için kendisine Adem ismi uygun gö ...

                                               

Yönlendirilmis seçilim

Yönlendirilmis seçilim, popülasyon genetiğinde allel frekansının sürekli olarak bir yöne kaymasına neden olarak tek bir fenotipin tercih edildiği bir doğal seçilim türüdür. Yönlendirilmis seçilimin etkisi altında avantajlı bir alelin görünme sıkl ...

                                               

Evrimsel algoritma

Evrimsel algoritma, yapay zeka olusturmada evrimsel bilgisayımın bir alt kümesi olup meta bulucu optimizasyon algoritması tabanında jenere edilmis popülasyondur. Evrimsel algoritma, biyolojik evrimden esinlenerek üreme, mutasyon, rekombinasyon ve ...

                                               

Evrim stratejisi

Bilisim Biliminde; Evrim Stratejileri, evrim ve adaptasyon fikri optimizasyon tekniğine dayanmaktadır. Bu evrimsel hesaplama veya yapay evrim metodolojilerinin genel sınıfına aittir.

                                               

Belirme

Belirme, karmasık bir sistemde yeni ve uyumlu yapılar, desenler ve özelliklerin ortaya çıkması sürecidir. Belirmis fenomen, sistemin elemanları arasında etkilesim dinamikleri sonucunda olusur. Belirmis fenomen çoğunlukla görece basit parçaların g ...

                                               

Belirimcilik

Belirimcilik, özellikle bilinç ve zihin felsefesinde indirgemecilikle yer tezat olusturan belirme nosyonuna duyulan inanç. Bir sistemin bir özelliği sistemin diğer özelliklerinin etkilesimi sonucu yeni bir sonuç veriyorsa bu beklenmedik ve diğerl ...

                                               

Bilgi toplumu

Ekonominin genelde bağlı olduğu alan tarih boyunca, zaman ilerledikçe değisiklik göstermistir. Yerlesik hayata geçilmesiyle baslayıp gelisen tarım etkinlikleri "Tarım Toplumu"nu doğurmus; makinelesme, fabrikalasma gibi gelismelerle, yani sanayi d ...

                                               

Bilgi Transferi

Bilgi transferi, bilginin paylasılması veya yayılması veya problem çözmeye girdi sağlanması anlamlarına gelmektedir. Örgütsel teoride, bilgi transferi, bilgiyi organizasyonun bir bölümünden diğerine aktarmanın pratik problemidir. Bilgi yönetimi g ...

                                               

Çevirimiçi ayıplama

Çevirimiçi ayıplama, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında veya daha özelde e-posta grupları gibi ortamlarda bir kisinin hedef haline getirilmesidir. Çevrimiçi ayıplama genellikle internette özel bilgilerin ifsa edilmesini içerdiğ ...

                                               

Dijital Dönüsüm

Dijital dönüsüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmanın ve buna bağlı olarak is yapıs sekillerinin ve kültürün gelismesi ve değismesi sürecini tanımlayan bir ifadedir. Yaratıcılığı ve inovasyonu ...

                                               

E-devlet

E-Devlet, kamu yönetiminde bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullanımıdır. E-Devlet kavramının idari boyutu kamu kurum ve kurulusları ve yerel yönetim birimlerin kamusal nitelikteki bilgi ve hizmetleri bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanara ...

                                               

Felaket kaydırması

Felaket kaydırması, tek seferde çok fazla olumsuz habere maruz kalma eyleminde verilen bir addır. Ruh sağlığı uzmanları, bu eylemin ruh sağlığı için zararlı olabileceğini söylemektedir.

                                               

Lumen (web sitesi)

Lumen önceki isim Chilling Effects, Wendy Seltzer tarafından olusturulan ve yasal tehditlerden yasal çevrimiçi aktiviteyi korumak için birkaç hukuk fakültesi ve Electronic Frontier Foundation ile birlikte kurulan ortak bir arsivdir. Lümen Berkman ...

                                               

Netizen

Netizen veya ağdas, çevrimiçi topluluklarda veya genel olarak internette aktif olarak yer alan bir kisidir. Terim, bir "ağın vatandası" veya "net vatandas" gibi, Ingilizcede internet ve vatandas anlamına gelen "net" ve "citizen" sözcüklerinin bir ...

                                               

RedHack

RedHack, 1997 yılında kurulan, kendilerini Marksist ve sosyalist olarak tanımlayan hacker grubu. Subat 2012de Ankara Emniyet Müdürlüğünün internet sitesini çökerterek adlarını duyuran grup aynı zamanda Türkiye genelinde yaklasık 350ye yakın emniy ...

                                               

Darwin çıkıntısı

Darwin çıkıntısı, insan kulağının heliks diye tabir edilen üst kıkırdağında bulunan, doğustan gelen çıkıntı. Bu özellik insan nüfusunun yaklasık %10.4ünde görülür. Genetik açıdan otozomal baskın karakterdedir ancak tamamlanmıs bir penetransta değ ...

                                               

E. coli uzun vadeli evrim deneyi

E. coli uzun vadeli evrim deneyi, Richard Lenski önderliğinde 24 Subat 1988 tarihinden beri devam eden ve eseysiz üreyen Escherichia coli bakterisinin baslangıçtaki 12 özdes popülasyonu üzerinde yürütülen bir deneysel evrim çalısmasıdır. Popülasy ...

                                               

Edinilmis özelliklerin kalıtımı

Edinilmis özelliklerin kalıtımı bir canlının yasamı boyunca meydana gelen değisikliklerin döllerine aktarıldığına dair bir kalıtım teorisidir. Bu fikir eski Yunanlar zamanından beri mevcut olmakla beraber, genelde Fransız tabiatçısı Jean Baptiste ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →