ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

Türkiyedeki millî parklar listesi

Türkiyedeki millî parklar listesi, Türkiyede bulunan millî parkların derlendiği listedir. Türkiyede millî park kavramı ilk kez Selahattin Inal tarafından gündeme getirilmis, "doğa koruma alanlarının millî park statüsü tasıması gerektiği ve doğal ...

                                               

Yunanistandaki millî parklar listesi

Yunanistan oldukça parçalı ve engebeli bir arazisi olan, zengin bir biyoçesitlilik içeren ve çok çesitli ekosistemlere ev sahipliği yapan bir ülkedir. Oldukça genis olan sahil seridinin yüzde 5i ekolojik hassasiyeti olan sulak alanlardan olusur. ...

                                               

Dünyanın en uzun nehirleri

Dünyanın en uzun nehirleri listesi dünyada bulunan 1.000 km.den daha uzun olan nehir sistemlerini ihtiva eder. Uzunluk kavramı karmasık ve tartısmalıdır. Değisik kaynaklar bir nehir sistemi hakkında bazen birbirinden farklı bilgiler vermektedir. ...

                                               

Afganistandaki nehirler listesi

Indus Nehri Pakistan Gumal Nehri Zhob Nehri Kundar Nehri Peche Nehri Kabil Nehri Bara Nehri Bashgal Nehri Kurrum Nehri veya Karam Nehri Kunar Nehri Kunar Rud Surkhab Nehri Salang Nehri Alingar Nehri Panjshir Nehri Ghorband Nehri Logar Nehri

                                               

Bavyeradaki nehirler listesi

Alz Attel Aufseß Auerbach Aubach, Lohr kolu Aschaff Anlauter Aubach, Schwabach kolu Aurach, Rednitz kolu Alpbach Aalbach Amper Aurach, Yukarı Frankonyadaki Regnitz kolu Alster Aura Afferbach Auer Mühlbach Arbachgraben Aschach Ach Aubach, Elsava k ...

                                               

Ukraynadaki nehirler listesi

Bu liste Ukraynadan geçen ana nehirler den olusur. Avrupa kıtasında yer alan Ukraynada birçok nehir bulunmaktadır. Ukraynanın önemli nehirlerinden bazıları Tuna, Dinyeper ve Dinyesterdir. Not: Asağıdaki nehirler batıdan doğuya doğru sıralanmıslar ...

                                               

Astronomi

Astronomi, kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalısmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronominin sınırlı ve özel bir alanı olan gök mekaniği ile karıstırılmaması gerekir. Astronomi daha açık bir ...

                                               

Dinamo teorisi

Dinamo kuramı, jeofizik alanında, Dünya ya da yıldız gibi bir gök cisminin manyetik alan üretme mekanizmasını açıklamaya çalısan bir kuramdır. Dinamo kuramı, dönen, tasınım yapan ve elektrik iletkenliği olan akıskanların astronomik zaman ölçeğind ...

                                               

Fotometri (astronomi)

Fotometri bir astronomik nesnenin ısık akısı veya elektromanyetik radyasyonunun yoğunluğunun ölçülmesi ile ilgili bir astronomi tekniğidir. Fotometri, Yunanca photo-" ısık” ve -metry" ölçüm” kelimelerinden türemistir. Fotometri astronomide, astro ...

                                               

Gökküre

Gökküre, Gökbilim ve seyrüseferde, Dünyayla esmerkezli ve eseksenli, devasa çaplı varsayımsal bir küredir. Gökyüzündeki tüm cisimlerin iç yüzeyinde yer aldığı bir küre seklinde düsünülebilir. Gök ekvatoru yer ekvatoruyla, gök kutupları da yerin k ...

                                               

Karakteristik uçus hızı

Karakteristik uçus hızı, uzay yolculuklarının tanımlayan önemli katsayılarındandır ve uçusu sonuçlandırmak için gereken toplam hız değisikliğine denir. Birimi genelde km/sndir. Alçak Dünya yörüngesine ulasabilmek için bu hız yaklasık 8 km/sn, Dün ...

                                               

Kozmik Orijin Spektrografisi

Kozmik Orijin Spektrografisi Mayıs 2009daki sefer numaralı uzay mekiği yolculuğunda Hubble Uzay Telekopuna takılan bir bilimsel cihazdır. Bu cihaz yaklasık olarak ~1.550 ile 24.000 arasında spektral çözünürlüğü olan sönük nokta kaynaklarının ultr ...

                                               

Manyetosfer

Yer, güçlü bir manyetik alana ve bu alanın etkisi ile sekillenen önemli bir manyetosfer e sahiptir. Yerin manyetik alanı, ekseni gezegenin dönme eksenine 11.4 o açı yapan ve merkezine 460 km. uzaktan geçen bir çift kutuplu niteliğindedir. Bu alan ...

                                               

Milimetre-altı astronomi

Milimetre-altı astronomi, elektromanyetik spektrumdaki milimetre-altı dalga boyunda çalısmaların yapıldığı gözlemsel astonominin bir dalıdır. Gökbilimciler kızılötesi ve mikrodalga bandı arasındaki milimetre-altı dalgaboyunda, genellikle birkaç y ...

                                               

Sanki uydu

Sanki uydu, bir gezegen ile 1:1lik yörünge rezonansına sahip ve gezegenin çevresinde uzun süre kalan gök cisimlerine verilen isim. Sanki uydunun Günes çevresindeki yörüngesi, sanki uydusu olduğu gezegenle aynı sürede tamamlanır, ancak iki gök cis ...

                                               

Stefan-Boltzmann yasası

Stefan Boltzmann yasası bir nesnenin sıcaklığı ile yaptığı ısınım arasındaki iliskiyi veren bir fizik yasasıdır. Josef Stefan bu iliskiyi ortaya koymus, öğrencisi Ludwig Boltzmann ise iliskinin kuramsal temelini olusturmustur.

                                               

Wien yasası

Fizikte Wien yasası siyah cisim radyasyonunda sıcaklık ile ısık dalga boyu arasındaki iliskiyi veren bir fizik yasasıdır. Yasa adını Alman bilim adamı Wilhelm Wienden alır.

                                               

Yansıtabilirlik

Yansıtabilirlik ya da Albedo, yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzerine düsen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi. Genel olarak günes ısığını yansıtma kapasitesi için kullanılır. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına ...

                                               

Yıldız ısıltısı

Yıldız ısıitısı Astronomide bir gökcisminin yaydığı ısık akısıdır. Bu akı logaritmik ölçekte gösterilir. Kimi kaynaklarda ısıltı yerine büyüklük de denilmektedir. Ancak, burada büyüklük sözüyle, hacim değil, ısık akısı kastedilmektedir.

                                               

Yorgun ısık

Galaksilerden gelen ısığın spektrumunda yer alan Fraunhofer çizgilerinin kırmızı uca doğru kaydığı Amerikalı astronom Vesto Slipher 1875-1969 tarafından gözlenmisti. Bu kayısın uzaklığa bağlı olarak arttığı da Amerikalı astronom Edwin Hubble 1889 ...

                                               

Zodyak

Astronomide zodyak, ekliptiğin her iki yanında 9° uzanan, Ayın ve ana gezegenlerin yörüngelerini kapsayan bir kusağı ifade eder. Ekliptik üzerinde merkezlenen gökyüzü koordinat merkezinin bir özelliğidir, ekinoks noktasının doğusunda derece cinsi ...

                                               

Biyoloji

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ya da dirimbilimi ile ilgilenen bilim insanına biyolog ya da dirimbilimci denir. Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan ...

                                               

Biyolojik termodinamik

Biyolojik Termodinamik, hücrelerin, yapıların, organizmaların arasında veya içinde gerçeklesen enerji dönüsümlerini ve bu dönüsümlerin temelini olusturan kimyasal süreçlerin isleyisini inceleyen kantitatif bir daldır. Biyolojik Termodinamik herha ...

                                               

Biyosemiyotik

Biyosemiyotik semiyotik ve biyoloji içerisinde büyüyen bir alandır. Biyoloji bilim dalı kapsamındaki göstergeler ve kodların üretilmesi ve yorumlaması üzerine çalısır. Biyosemiyoloji, biyoloji ile semiyotik bulgularının birlestirilmesine tesebbüs ...

                                               

Ekstrasellüler matriks

Ekstrasellüler matriks niteliği tasıyan maddeler birbirlerine yapısması gereken hücrelerin bağlantılarını sağlayan, hücre hareketlerini yönlendiren, hücrelerin büyümesi, gelismesi ve metabolizmasına katkılarda bulunan, hücrelerin dısında bulunan ...

                                               

El tercihi

Insan biyolojisinde el tercihi, ikinci ele göre daha fazla beceri, performans, hız, ve kesinlik sağlayan, çocukken karar verilen bireysel bir tercih sürecidir. Baskın el tercihi veya baskın olmayan el tercihi olarak da isimlendirilen bu süreç, ci ...

                                               

HUMARA assay

HUMARA Assay bir tümörün klonal kökenini bulmak için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Metod, X kromozomu inaktivasyonuna dayanmaktadır ve X kromozomu üzerinde bulunan HUMARA geni allellerinin farklı metillenme durumlarına sahip olmaları ge ...

                                               

Plazma membranı Ca2+ ATPaz

Plazma membranı Ca 2+ ATPaz, hücrenin plazma membranı biyoloji, hücre ve Kalsiyum u hücreden çıkarma islevlerine verilen addır. PMCA fonksiyonu, tüm ökaryotik hücrelerdeki Ca 2+ miktarını düzenlemek için hayati önem tasır. Ca 2+ nin girisini yönl ...

                                               

Sosyobiyoloji

Sosyobiyoloji, davranısların sahip olmus olabileceği evrimsel avantajları göz önüne alarak türlerin sosyal davranıslarını açıklamaya çalısan bilimsel disiplinlerin neo-Darwinci bir sentezidir. Baska bir ifadeyle, sosyal davranısın biyoloji, daha ...

                                               

Transmutasyon

Biyolojik transmutasyon canlı organizma içerisinde gerçeklesen çekirdek transmutasyonu olarak tanımlanır. Fizik, kimya ve biyolojideki hakim görüs bu tip transmutasyonların gerçeklesmediği yönündedir ama transmutasyon hipotezinin savunucuları ger ...

                                               

Doğrudan ve dolaylı bant aralığı

Doğrudan ve dolaylı bant aralığı yarı iletken fiziğinde iki bant aralığı tiptir. Hem iletim bantındaki minimum enerji durumu, hem değerlik bantındaki maksimum enerji durumu, Brillouin bölgesinde belirli bir kristal momentumu ile karakterize edili ...

                                               

Fizik

Fizik, romanize: physikḗ, lit. "Doğa bilgisi"), maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranısını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen doğa bilimi. Bir diğer bakıma fizik, en temel bilimsel disiplinlerden biridir ve teme ...

                                               

Modern fizik

Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmıs teorilerin tümüdür. Einsteinın özel görelilik kuramından, Max Planckın kara cisim ısıması kuramına; Schrödingerin kedisinden, kuark ve bozonlara kadar her sey m ...

                                               

Kimyevi

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birlesimini, etkilesimlerini, tepkimelerini arastıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilmi daha kapsamlı bir ifadeyle maddelerin özellikleriyle, sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasa ...

                                               

Aktiflik (kimya)

Aktiflik, kimyasal tepkimelerde elektron alma ve/veya elektron verme isteğine denir. Yarı pil tepkimelerinde elektrotları belirlemede kullanılır.

                                               

Catalın reaktifi

Catal’ın reaktifi, demir sülfatın hassas tespiti için kullanılan kimyasal bir bilesiktir ve 1- antrasen-9.10-dion adı verilen bir tiyoantrakinon türevinden olusur. Catal’ın reaktifi 2019 yılında Tunç Çatal tarafından kesfedilmistir.

                                               

Isı çatlağı (kimya)

Isı çatlağı. Özellikle endüstriyel sanayii de olusan bir üretim ürününün kullanılan malzemenin niteliğine bağlı olarak farklı genlesme ve büzülme ısı dereceleri ve değerlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve ürünün kullanım ömrünü ciddi bir sekilde ...

                                               

Katal

Katal Uluslararası Birimler Sisteminde, enzim aktivitesi ölçü birimidir. Katal kelimesi kataliz kelimesinden türetilmistir. Ast ve üst katları diğer SI birimlerinin gibidir. Kısaltması kattır. Ancak katal asırı büyük bir birimdir ve uygulamada as ...

                                               

Kemofobi

kemofobi kimyasal madde korkusudur. Bazı kimyasalların yol açtığı potansiyel kötü olaylar, kisiye zarar verme düsüncesi ve kansere yol açma ihtimalleri nedeniyle bu korku ortaya çıkmaktadır.

                                               

Kimyasal enerji

Kimyada kimyasal enerji, pil, ampul ve hücre gibi bir kimyasal maddenin tepkime esnasındaki değisiminin potansiyelidir. Kimyasal bağ kurma veya koparma sonucu enerji açığa çıkar. Bu enerji bir kimyasal sistem tarafından ya emilir ya da yayılır. K ...

                                               

Kimyasal kinetik

Reaksiyon kinetiği olarak da bilinen kimyasal kinetik, kimyasal reaksiyonların hızlarını ve mekanizmalarını arastırmakla ilgilenen bir fiziksel kimya dalıdır. Bir sürecin gerçeklestiği yön ile ilgilenen ancak gerçeklesme hızları hakkında bir bilg ...

                                               

Kimyasal tür

Bir kimyasal tür, aynı moleküler enerji seviyelerini karakteristik veya belirlenmis bir zaman ölçeğinde kesfedebilen, kimyasal olarak özdes moleküler varlıklardan olusan kimyasal bir madde veya topluluktur. Bu enerji seviyeleri, kimyasal türlerin ...

                                               

Koligatif özellikler

Kimyada, koligatif özellikler, çözünen parçacıkların sayısının, mevcut kimyasal türlerin doğasına değil, bir çözelti içindeki çözücü moleküllerinin sayısına oranına bağlı olan çözeltilerin özellikleridir. Sayı oranı, örneğin molarite, molalite, n ...

                                               

Kristal momentumu

Katı hal fiziğinde, kristal momentum veya kuasimomentum, momentuma oksak, kristal örgüde elektronlarla bağlı yöneydir. Bu örgünün dalga yöneyleri k {\displaystyle \mathbf {k} } ile tanımlanır: p crystal ≡ ℏ k {\displaystyle {\mathbf {p} }_{\text{ ...

                                               

Maitotoksin

Maitotoksin, dinoflagellat bir tür olan Gambierdiscus toxicus tarafından üretilen son derece güçlü bir toksindir. Maitotoksin o kadar güçlüdür ki, farelerde 130 ng/kg intraperitoneal enjeksiyonun ölümcül olduğu gösterilmistir. Maitotoksin, adını ...

                                               

Stereokimya

Bir kimya alt disiplini olan stereokimya, moleküllerin yapısını olusturan atomların göreceli uzaysal düzenlemelerini ve bunların manipülasyonunu içerir. Stereokimya disiplini, tanımı gereği aynı moleküler formüle ve bağlı atom dizisine sahip, anc ...

                                               

Bosluk oranı

Bir karısımın bosluk oranı, boslukların hacminin katıların hacmine oranıdır. Malzeme biliminde boyutsuz bir niceliktir ve asağıdaki gibi porozite ile yakından ilgilidir: e = V S = V T − V = ϕ 1 − ϕ {\displaystyle e={\frac {V_{V}}{V_{S}}}={\frac { ...

                                               

Kriyosfer

Kriyosfer Dünya yüzeyinde suyun kar ve buz gibi katı formda bulunduğu; deniz buzu, göl buzu, nehir buzu, kar örtüsü, buzullar ve diğer buz tabakaları ve donmus toprak bölümlerinin hepsine birden verilen isimdir. Hidrosfer ile genis bir örtüsme iç ...

                                               

Aldatma

Aldatma veya sadakatsizlik ; evli ya da duygusal veya cinsel bir iliski içerisindeki taraflardan birinin bir baska kisi ile iliskiye girmesi. Aldatma sadece duygusal düzeyde, sadece cinsel iliski düzeyinde veya hem duygusal hem cinsel iliski sekl ...

                                               

Clickbait

Clickbait, dikkat çekmek ve kullanıcıları bu bağlantıyı izlemeye ve bağlantılı çevrimiçi içeriği okumaya, görüntülemeye veya dinlemeye ikna etmek için tasarlanmıs köprü metni veya küçük resim bağlantısı kullanan bir yanıltıcı reklam biçimi. Haber ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →