ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132                                               

Kafkas Dil Grupları ve Halkları listesi

Kafkas dil grupları ve halkları listesi: Tarihçiler tarafından "Diller ülkesi" olarak tanımlanan Kafkasyada bugün hâlâ onlarca farklı dil ve bu dillere ait yüzlerce farklı lehçe konusulmaktadır. Tarihin uzun dönemlerinde çok farklı uygarlıkların ...

                                               

Latince kısaltmalar listesi

Latince bir zamanlar Avrupanın ortak akademik dili idi. 18. yüzyıldan itibaren yazarlar eserlerinde ana dillerini kullanmaya basladılar. Ancak Latincede kullanılan birçok kısaltma olduğu gibi kaldı. Bunun sebeblerinden biri Latincenin basitliğidi ...

                                               

Anadil olarak konusulma sayılarına göre diller listesi

Bu liste, dillerin, o dili anadili olarak konusan insan sayısına göre hazırlanmıstır. Her dilin tanımı kendine özgü olduğundan, ortak deyimler bazı farklı kültürel standartlarla ve kendini tanımlama ile farklı dallara ayrılmıstır. Bunlar: Iskandi ...

                                               

Resmî dili Ingilizce olan ülkeler listesi

Asağıdaki listede nüfuslarına göre resmî dili Ingilizce olan bağımsız devletler ve bölgeler sıralanmıstır. Hindistan, Irlanda, Yeni Zelanda, Kanada ve Filipinler gibi çesitli ülkelerin resmî dilleri Ingilizce olmasına karsın konusulan tek resmî d ...

                                               

Dil aileleri listesi

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin ...

                                               

Eskimo - Aleut dilleri

Eskimo - Aleut dil ailesi, Grönland, Kanada, Alaska ve Sibiryanın belli bölgelerinde konusulan dillerdir. Eskimo - Aleut halklarının ana dilleridir. Günümüzde Rusyaya bağlı Çukçi Yarımadasında birkaç ufak adacık halinde Yupik dilleri, Amerika Bir ...

                                               

Glottolog

Glottolog, Leipzig, Almanyadaki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünde gelistirilmis, daha az bilinen dilleri hedef alan bibliyografik bir veritabanıdır. 2015ten beri Jena, Almanyadaki Max Planck Insan Tarihi Bilimi Enstitüsü tarafından yür ...

                                               

Hmong-Mien dilleri

Hmong-Mien dilleri, Güney Çin ve Güneydoğu Asyanın kuzeyinde konusulan tonlamalı bir dil ailesi. Guizhou, Hunan, Yunnan, Siçuan, Guangsi ve Hubei eyaletleri dahil olmak üzere Güney Çinin dağlık bölgelerinde konusulur.

                                               

Nostratik diller

Nostratik diller, Hint-Avrupa, Ural, Güney Kafkas ve varlığı tartısmalı olan Altay dil ailelerini tek bir makro aile altında birlestiren bir varsayımsal dil ailesidir. Bu varlığı tartısmalı olan dil ailesine sık Arap Yarımadası, Afrika Boynuzu, K ...

                                               

Pama-Nyungan dilleri

Pama-Nyungan dilleri, 300 dili içeren en büyük Avustralya Aborjin dilleri ailesidir. "Pama-Nyungan" ismi kuzeydoğudaki Pama dillerinin ve güneybatıdaki Nyungan dillerinin isimlerinden türetilmistir. Pama ve nyunga kelimeleri kendi dillerinde "ins ...

                                               

Tay-Kaday dilleri

Tay-Kaday veya Kra-Day dilleri, Güney Çin, Kuzeydoğu Hindistan ve Güneydoğu Asyada konusulan tonlamalı bir dil ailesidir. Bu aileye ait Tayca ve Laoca, Tayland ve Laosta resmi dildir. Yaklasık 93 milyon insan, %60ı Tayca olmak üzere Kra-Day dille ...

                                               

Ural-Altay dil ailesi

Ural Altay Dil Ailesi, 19. yüzyılda ve bazı ülkelerde 20. yy ortalarına kadar yaygın biçimde kabul edilen, Ural ve Altay dillerini bir arada toplayan hipotezdir. Zaman içerisinde teoriye olan destek azalmıs ve Altay dillerinin birbirleriyle akrab ...

                                               

Yenisey dilleri

Yenisey dilleri, Orta Sibiryada Yenisey ırmağı yakınlarında konusulan arkaik Sibirya dilleri grubudur. Ket dili hariç gruptaki diğer diller yok olmustur. Kuzey Amerikadaki Kızılderili Na-Dene dilleri ile birlikte Denesey dilleri ya da Dene-Yenise ...

                                               

Abhazca

Abhazca, Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Esas olarak Abhazya, Türkiye’de, Suriye, Almanya, Hollanda, Rusya ve Acaristan da konusulur. Abhazya Cumhuriyeti’nin Rusça ile birlikte resmi dilidir. Abhazca, Abhazya’da yaklasık 150 bin kisi tarafı ...

                                               

Almanca

Almanca, Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın lisanlarından biridir. Avrupa Birliğinin resmî dillerinden biri ve en çok konusulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenstayn, Lüksemburg, Isviçrenin büyük böl ...

                                               

Aranca

Aranese, Katalonyanın Val dAran bölgesinin resmi dilidir. Dili yaklasık 7000 kisi anadili olarak kullanır. Fransada konusulan Gaskon dilinin bir lehçesidir. 1984 yılından beri okullarda öğretilmektedir.

                                               

Asağı Sorbca

Asağı Sorbca, Brandenburgun bir parçası olan Almanyanın tarihi Niederlausitz eyaletinde, Doğu Almanyada konusulan bir Batı Slav azınlık dilidir. Standart Asağı Sorbca, iki Sorbca dilinden biridir, diğeri standart Yukarı Sorbcadır. Asağı Sorbca ed ...

                                               

Avarca (Kafkasya dili)

Avarca, çoğunluğu Dağıstanda yasayan ve Sünni Müslüman olan Avarların konustuğu bir Kuzeydoğu Kafkas dili. Avarca, bu aile içerisinde Dağıstan dillerinin Avar-Andi-Tsez dilleri koluna mensuptur. Kiril alfabesi ile yazılır.

                                               

Bengalce

Bengalce veya Bengal Dili, bir doğu Hint-Ari dilidir. Bengalcenin kökeni Güneydoğu Asyanın Bengal olarak bilinen bölgesidir ve bu bölge, bugünkü Bangladesi ve Hindistanın Batı Bengal eyaletini ve Tripura ve Assam eyaletlerinin bir kısmını kapsama ...

                                               

Bosnakça

Bosnakça, Bosnaklar tarafından kullanılan Sırp-Hırvatçanın standartlastırılmıs bir çesiti. Bosnakça, resmiyette Bosna Hersekin ana dili kabul edilen üç dilden birisidir, diğer iki dil ise Hırvatça ve Sırpçadır. Ayrıca Sırbistan, Karadağ, Kuzey Ma ...

                                               

Bretonca

Bretonca, Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt koluna ait dildir. Fransanin Breton bölgesinin resmî dili. Fransadaki Bretanya ve tarihî bakımdan Bretanyanin bir parçası olan Loire-Atlantik bölgesinin bazı sakinleri tarafından konusulmaktadır.

                                               

Buhori dili

Buhori, Buhara Yahudilerinin geleneksel dilidir. Irani dillerin alt kollarından biri olan Buhoriye, basta Ibranice olmak üzere Tacikçe, Özbekçe, Arapça, Farsça ve Rusçadan kelimeler girmistir. Cidi diliyle benzerlik gösteren Buhorinin Tacikçe kon ...

                                               

Bulgarca

Bulgarca, Hint-Avrupa dilleri ailesinden, Güney Slav dillerine bağlı dil. Bulgaristanın resmi dilidir. Yazı dili IX. yüzyılda olusmaya baslayan Bulgarca, Selanikli Aziz Kiril ve kardesi Metodiyin tarafından 862 yılında Bulgaristanın Preslav kasab ...

                                               

Ceneviz lehçesi

Ceneviz lehçesi diğer Gallo-Italik dilleri olan Piemontça, Lombardca ve Emiliano dili ile geleneksel olarak iliskilendirilen bir Romen dilidir. Ceneviz lehçesi 14. yüzyıldan beri Cenova Cumhuriyeti sakinlerinin konustuğu dile dayanır. Ceneviz leh ...

                                               

Cidi

Yahudi Farsçası veya Cidi hem Iran Yahudilerinin konustuğu lehçeye hem de Ibranice harflerle yazılmıs Yahudi-Farsça metinlere denir. Genel anlamda Cidi eskiden Pers Imparatorluğunda ve bugünün Iranında Yahudilerin konustuğu Irani dillerinin adıdı ...

                                               

Cuhuri

Cuhuri, Cuvuri ya da Yahudi Tatçası bir Tat dili olup özellikle Azerbaycan ve Dağıstanda doğu Kafkas Dağlarındaki Dağ Yahudileri tarafından konusulur. Farsça ile yakın bağları vardır. Hint-Avrupa dil ailesinden güneybatı Irani diller koluna aitti ...

                                               

Çeçence

Çeçence, çoğunluğu Çeçenya’da ve baska ülkelerde yasayan Çeçenlerin konustuğu bir Kuzeydoğu Kafkas dilidir. Yaklasık olarak 1.300.000 kisi tarafından konusulduğu tahmin edilmektedir.

                                               

Çerkes dilleri

Çerkes dilleri, Kuzey Kafkasya’da, Rusyaya bağlı Adigey, Karaçay-Çerkesya ve Kabartay-Balkarya cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayında yerli Çerkeslerin ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve Israil gibi ülkelerde yasayan diaspora Çerkeslerinin dili ya ...

                                               

Endonezyaca

Endonezyaca, Endonezyanın resmî dilidir ve Doğu Timorda da resmî statüsü vardır. Aslında, 1945te Endonezyanın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra standartlastırılmıs bir Malayca sivesidir. Bugün Malayca ve Endonezyaca farklı diller olarak kabul ...

                                               

Eski Ingilizce

Eski Ingilizce su anki Ingiltere olan bölgenin belli bölümlerinde ve Güney Iskoçyada 5. yüzyılın ortalarından 12. yüzyılın ortalarına kadar konusulmus Ingilizcenin eski seklidir. Bu dil, Batı Cermen dillerinden birisiydi ve bu yüzden de Eski Friz ...

                                               

Galce

Galce, Kelt dillerinin Britonik koluna ait bir dildir. Çoğunlukla Gallerde konusulur, Ingilterede de az bir konusura sahiptir. Tarihsel bağlamda Ingilizcede bu dil Kambrian, Kambrik gibi isimlerle bilinir. 2011 Birlesik Krallık nüfus sayımlarına ...

                                               

Galiçyaca

Galiçyaca veya Galiççe, Ispanyanın Galiçya bölgesinde konusulan bir dildir. Bölgenin dilinde adı Galego dur. "Latin kökenli bir dildir, Kelt kültürünün ve Arapçanın etkisi de görülür. Galiçyada küçük yerlesim birimlerinde genelde sadece Galiçyaca ...

                                               

Goranice

Goranice veya Goranice dili, bir Kuzeybatı Iran dilidir. Goranice, Iran dillerinin kuzeybatı grubundan olup Zaza-Gorani Dilleri alt grubunda yer alır.

                                               

Gotça

Gotların konustuğu, Hint-Avrupa Dillerinden Cermen dilidir. Gotça en eski Cermen yazı dildir. Ayrıca Kırım yarımadasında da Gotların bir zamanlar var olduğu tespit edilmistir. 1800lerde Habsburgların Osmanlı elçisi tarafından 80 civarında kelime ...

                                               

Gürcüce

Gürcüce, bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konustuğu dil. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti temelinde gelismis ve 5. yüzyıldan itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmustur. Gürcistan’da yasayan 3.9 milyon kis ...

                                               

Haketia

Haketia nesli tehlika altında olan Yahudi-Fas Romen dilidir; Djudeo Spañol veya Ladino Occidental olarak da bilinir. Fasın Kuzeydoğusundaki Tetuan, Tanca ve Ispanyol kasabaları olan Ceuta ve Melillada konusulurdu

                                               

Hulaula

Hulaula, Iran Kürdistanında ortaya çıkmıs modern Yahudi Aramicesidir. Bu dile bazen Neo-Aramca ya da Yahudi Aramcası da denir. Hulaulá dilini konusanların büyük bir kısmı Israilde yasamaktadır. Hulaulá nın kelime anlamı Yahudidir. Bu dili konusan ...

                                               

Ingusça

Ingusça, çoğunluğu Ingusetyada yasayan Ingusların konustuğu dildir. Kafkas dillerinin Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlıdır. Ingusça konusan kisi sayısı yaklasık 415.000’dir 2005. Ingusça, Ingusetya’nın dısında Çeçenya, Kazakistan ve Rusya’nı ...

                                               

Irlandaca

Irlandaca, Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt dilleri koluna ait bir dil. Irlandanın, Birlesik Krallıka bağlı Kuzey Irlandanın ve Avrupa Birliğinin resmî dilidir. Irlandaca, Batı Avrupada halk dili kullanılarak yazılmıs en eski edebiyata sahiptir. Ir ...

                                               

Iskoçça (Cermen dili)

Iskoçça, Iskoçya, Kuzey Irlanda, Ingiltere ve Irlanda Cumhuriyetinin Donegal bölgesinde konusulan bir Cermen dilidir. Iskoçyada yaklasık 1.500.000 kisi bu dili ana dili olarak kullanmasına rağmen resmî dil değildir. Ancak bölgesel dil olarak kull ...

                                               

Iskoçça (Kelt dili)

Iskoçça, Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt dilleri koluna ait dil. Birlesik Krallıka bağlı Iskoçyanın Ingilizce yanında bir resmî dili. Iskoç dili bugün Iç ve Dıs Hebridlerde, Highlands bölgesinde ve Glasgow sehrinde konusulmaktadır. Bugün Iskoç dil ...

                                               

Ispanyolca

Ispanyolca ya da Kastilya dili, Romen dillerinden biri. Kökeni Ispanyanın Kastilya bölgesine dayanır. 480 milyona yakın kisinin ana dili olarak konustuğu Ispanyolca, ana dil olarak Çinceden sonra en çok konusulan ikinci dildir. En çok konusan dil ...

                                               

Italkian

Yahudi Italyancası ya da Italkian bir Italo-Romans dili çesididir. Ağırlıklı olarak 10. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında Italya ve Korfuda konusulmustur.

                                               

Italyanca

Italyanca, çoğunluğu Italya, ve Isviçrenin güneyindeki Ticino kantonunda yasayan 61 milyon kisi tarafından konusulan bir dildir. Italyan asıllı göçmenlerce Amerika Birlesik Devletlerinde, Arjantinde, Brezilyada, Kanadada ve Avustralyada da sıkça ...

                                               

Japonca

Japonca, 128 milyonun üzerindeki Japonyada insanlar ve Japon göçmen toplulukları tarafından konusulan bir Japon dilidir. Eklemeli olan dil; fiil biçimleri ve konusanın, dinleyicinin bağıl durumunu ve konusmada bahsedilen kisinin orada bulunup bul ...

                                               

Karadağca

Karadağca veya Karadağlıca, ana ülke Karadağda ve komsu devletlerde konusulan bir Güney Slav dilidir. Aynı zamanda Karadağın resmî dilidir. Karadağlı dili olarak da belirtilebilir. Karadağ Anayasasının" dil ve alfabe” baslıklı 13. maddesinde Kara ...

                                               

Kernevekçe

Kernevekçe, Güneybatı Ingilterede Cornwall kontluğunda konusulan bir Kelt dili. Dil %80 oranla Fransada konusulan Bretonca ile ortak kelime hazinesine sahiptir. Bu oran Galce ile %75tir. Yaklasık 3.500 kisinin Cornwall kontluğunda bu dili konustu ...

                                               

Korsikaca

Korsikaca, Fransanın Korsika bölgesinde konusulan bir Latin dilidir. Yaklasık 400.000 kisi tarafından konusulur. Italyancanın Toskano lehçesiyle benzer özellikler tasımaktadır. Fransız hükûmeti tarafından herhangi bir resmilik kazandırılmamıs bir ...

                                               

Lakça

Lakça veya Lak dili. Dağıstan’da, Lakların konustuğu bir Kuzeydoğu Kafkas dili. Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki altı yazılı dilden biridir. Yaklasık 160.000 kisi tarafından konusulur. Eskiden Rusça adlandırmadan dolayı Gazi Kumuk olarak da bilinir. La ...

                                               

Leonca

Leonca, Ispanyanın Kastilya ve León illeri ile Portekizin kuzeydoğusunda konusulan Latin dilidir. Kastilya Leon bölgesinde özel bir statüye sahip olan dili yaklasık 25.000 kisi konusmaktadır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →