ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131                                               

Tatarca

Tatarca veya Idil Tatarcası, Türk dillerinin Kıpçak Grubuna bağlı bir dildir. Aynı aileden bir lehçe olan Kırım Tatarcasıdan ayırmak için" Kazan Tatarcası” olarak da adlandırılır. Çoğunluğu Rusya Federasyonu içindeki Tataristanda yasayan Tatarlar ...

                                               

Tatça

Tatça, Dağıstan ve Azerbaycanda konusulan bir Batı Iran dilidir. Dil, Tatlar ve Dağ Yahudileri tarafından konusulmaktadır. Tatça, UNESCOnun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlasına göre ciddi anlamda tehlike altında olan bir dildir.

                                               

Tayvanca

Tayvanca Tayvanda nüfusun %70i tarafından konusulur. Çincenin bir lehçesidir. Çinin Fujian eyaletinde konusulan Min-Nan lehçesinin bir koludur. Dünyada yaklasık 15 milyon kisi tarafından konusulmaktadır. Tayvancayı yazarken de genellikle Çince ka ...

                                               

Tehlike altındaki dil

Tehlike altındaki dil, konusucularının kullanmadığı veya bazen nadiren kullandığı ve gelecek nesillere aktarılmadığı, bu nedenle de yok olma tehlikesiyle karsı karsıya olan dildir.

                                               

Tibet dilleri

Tibet dilleri, öncelikli olarak Tibet Platosu ve Hindistan Yarımadasının kuzeyinde Tibet halkları tarafından konusulan bir Çin-Tibet dil ailesine ait dillerdir.

                                               

Tokelauca

Tokelauca veya Tokelau dili, Tokelau ve Amerikan Samoasında yer alan Swains Adasında konusulan bir Polinezya dilidir. Dil, Tuvalyanca, Samoaca ve diğer Polinezya dilleriyle ilgilidir. Tokelauca, Tokelauda Ingilizce ile ortak bir statüye sahiptir. ...

                                               

Tongaca

Tongaca veya Tonga dili, Avustronezya dil ailesinin alt grubu olan Polinezya dillerine ait Tongada konusulan bir dildir. Yaklasık 180.000 konusura sahiptir ve Tonganın ulusal dilidir. Cümleler fiil-özne-nesne sırasıyla kurulur. Tonga dili, Hawaii ...

                                               

Tsezce

Tsezce veya Didoca, Kuzeydoğu Kafkas dillerinden biridir. Rusya içinde yer alan Dağıstan’ın batı ve güney kesimlerinde, dağlık Tsunta bölgesinde Tsezler tarafından konusulur. 2002 verilerine göre bu dili konusan nüfus yaklasık 15.500’dür. Tsez ad ...

                                               

Tsongaca

Tsonga dili, Bantu dil ailesine ait olan bir dil. Güney Afrika bölgesinde Tsonga halkının dilidir ve yaklasık 3 milyon kisi tarafından konusulur. Güney Afrika Cumhuriyetinin resmî dillerindendir ve en çok ülkenin Limpopo ve Mpumalanga bölgelerind ...

                                               

Ünlem isareti

Ünlem isareti ; sevinme, kızma, korku, mutluluk, saskınlık gibi asırı heyecan bildiren ifadelerin sonuna konur. Ayrıca; çağrı, emir, hitap ve yasaklama bildiren cümlelerde de ünlem isareti konulur. Bu isaretin olduğu cümle vurgulanarak okunur. Bi ...

                                               

Vepsçe

Vepsçe, Vepsler tarafından konusulan bir Fin dilidir. Fince ve Karelceye yakın olup toplam 6.000e yakın kisi tarafından konusulmaktadır.

                                               

Xhosa dili

Xhosa dili, Nijer-Kongo dillerinden ve Güney Afrika Cumhuriyetinin resmî dillerindendir. Xhosa yaklasık 7.9 milyon kisi yani Güney Afrika nüfusun %18i tarafından konusulur. Çoğu Bantu dili gibi Xhosa tonlu bir dil. Xhosa dilin özelliklerinden bir ...

                                               

Xiang Çincesi

Xiang ya da Hsiang, Hunan dili olarak da bilinir, dilbilimsel açıdan birbirine benzeyen ve tarihi olarak birbiriyle iliskili bir grup Çince lehçesi. Basta Hunan eyaleti olmak üzere, ayrıca kuzey Guangksi ve komsu Guizhou ve Hubei eyaletlerinin ba ...

                                               

Yahudi dilleri

Yahudi dilleri, dünya üzerinde Yahudilerin konustuğu veya bir zamanlar konusmus olduğu diller. Yahudiler tarih boyunca farklı diller konusmuslar ve bu dillerde eserler vermislerdir. Süphesiz bunlardan en fazla bilineni Ibranicedir. Nebukadnezar t ...

                                               

Yaña imlâ

Yaña imlâ, 1920 - 1927 yılları arasında kullanılan bir değisik biçimde düzenlenmis Arapça harfleri ile yazılan bir yazımdır.

                                               

Yue Çincesi

Yue, Çincenin ana dallarından biridir. Basta Guangdong ve Guangsi eyaletleri olmak üzere Güney Çinde konusulur. Dalın tümünü tanımlamak için sıkça Kantonca terimi kullanılır; dilbilimciler bu terimi ancak sadece prestij lehçesi olarak geçen Guanc ...

                                               

Yüklem

Yüklem ; cümlede özne tarafından gerçeklestirilen eylemi, olusu, hareketi veya bir olguyu ya da yargıyı bildiren sözcük veya sözcük grubu. Özne ile birlikte cümlenin ana öğelerinden biridir. Yüklemler fiil veya isim soylu olabilir: Kapıyı çalan p ...

                                               

Zlango

Zlango, 2003 yılında Israilli bir sirket tarafından piktogram bazında çağdas iletisim araçlarında kullanılmak üzere gelistirilmis resimsel simgelerden olusan bir dildir. Bu dil doğası itibarıyla en çok kullanılan anında mesajlasma programlarında ...

                                               

Zulular

Zulular, Güney Afrika ve çevresinde yasayan bir Bantu halkı. Halk, Güney Afrika, Lesotho, Esvatini gibi ülkelerin batılı kasiflerin kesfinden önce asıl yerli halktı. Uzun süren Irkçılık akımları sonrası, diğer birçok ülkede olduğu gibi Zulular da ...

                                               

ǀXam dili

|Xam dili, Afrika kıtasının güney kesimlerinde, günümüzde Güney Afrika Cumhuriyetinin ve Lesothonun bulunduğu bölgelerde Turuncu Nehirin güney kesimlerinde konusulan ancak 20.yyde nesli tükenerek konusan kimsesi kalmayan ve kaybolan bir dildir. | ...

                                               

Anadolu dilleri

Anadolu dilleri, Hint-Avrupa dil ailesine ait soyu tükenmis bir dil grubudur. Terim bazen Anadoluda konusulmus ancak bu gruba ait olmayan tarihi dillere atıfta bulunmak için de kullanılabilir. Anadolu dilleri, MÖ 2. ve 1. binyıllarda, Asur ticare ...

                                               

Aramice

Aramice veya Aramca, Sami dil ailesinin Kuzey-Batı grubundan bir dil. Suriye ülkesinin eski adı olan Aram sözcüğüne izafeten adlandırılmıstır. Aramice en eski kaynaklar MÖ 2. binyıl baslarında Suriyede bulunmustur. MÖ 1. binyıl baslarında Babil v ...

                                               

Ebla dili

Ebla dili, Kuzey Suriyede Doğu Sami halkları tarafından MÖ 3000li yıllarda konusulmus ölü bir Sami dilidir. Ismini günümüz Suriye sınırları içinde kalan antik sehir Ebladan alır. Cyrus H. Gordona göre Ebla dili çok fazla konusulmamıs ve muhtemele ...

                                               

Eski Azerice

Azerice Kuzeybatı Iran dillerine mensup olduğuna inanılan ölü dil. Dilin kalıntısı olarak, aralarında türlü benzerliklerin olduğu saptanan Talısça gösterilmektedir. "Gerçek Azerice"yi Farsçanın bir lehçesi olarak kabul eden Iran tarihçisi Ahmed K ...

                                               

Fenikece

Fenike dili veya Fenikece, Fenikeliler tarafından kullanılmıs tarihî bir Kuzeybatı Sami dili. Dil, Antik Mısırca Pūt ; Ibranice, Aramice ve Fenike dilinde Kenan Ülkesi ; Yunanca ve Latincede Fenike denen bir kıyı bölgesinde konusulmustur. Bu bölg ...

                                               

Halk Latincesi

Halk Latincesi, Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların baslarında birbirlerinden farklılasarak 9. yüzyılda Romen dillerine dönüstüler. Konusulan Latince, edebî Latinceden t ...

                                               

Hititçe

Hititçe veya Hitit dili, Tunç Çağında Anadoluda yasamıs Hititlerin veya dillerinde kendilerine verdikleri isimleri ile Nesalıların konusmus olduğu, Hint-Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna ait bir ölü dil. Dil, diğer Anadolu dilleri olan Luvice ...

                                               

Hurri-Urartu dilleri

Her ikisi de çivi yazısı ile kanıtlanmıs olan Hurrice ve Urartuca dilleri arasındaki genetik iliski tartısılmazdır. Hurri-Urartunun diğer dil aileleriyle olan daha genis bağlantıları ise tartısmalıdır. 19. ve 20. yüzyılda, yazıt ve belgelerinin d ...

                                               

Iskit dilleri

Iskitçe, doğuda Saka, batıda Iskit adlarıyla tanınan ve antik dönemde Avrasyada genis bir alana yayılmıs kurgan kültürünü temsil eden atlı toplulukların ortak bir iletisim diline sahip oldukları varsayımı ile varlığı ileri sürülen bir ölü dildir. ...

                                               

Katalanik

Katalanik ya da Yahudi Katalancası Ispanyanın kuzeydoğusunda özellikle Katalonya ve Balear Adalarında Yahudiler tarafından konusulmus olan nesli tükenmis bir Yahudi dilidir. Dilsel olarak Suaditle Katalanikin birçok ortak özelliği olmasına rağmen ...

                                               

Kenan dilleri

Kenan dilleri Sami dil ailesine ait Kenanlıları, Israiloğullarını, Fenikelileri ve Filistileri kapsayan Kenan topraklarındaki insanların konustukları dillerdir. Anadil olarak bu dillerin hepsi birinci milenyumda nesli tükenmesine rağmen Ibranice ...

                                               

Kutsal Ibranice

Kutsal Ibranice veya klasik Ibranice, Ibranicenin arkaik bir formu olup, Akdeniz ile Seria Nehri arasında kalan Kenan toprakları denen bölgede Semitik Kenan dillerinden biriydi. Ahit Ibranicesi MÖ yaklasık 10. yüzyıldan, Ikinci Tapınak döneminin ...

                                               

Lidce

Lidce, Batı Anadoluda, baslangıçta günümüzde Gediz Nehri havzasına denk gelen Lidya ülkesinin halkı olan Lidyalılar tarafından kullanılmıs ve MÖ 7. yüzyıldan itibaren kayda geçmis Anadolu dili. MÖ 20. yüzyıldan itibaren kayda geçmis selefleri Hit ...

                                               

Likçe

Likçe ya da Likya dili, Güneybatı Anadoluda, günümüzde Teke Yarımadasına karsı gelen Likya ülkesinin halkı olan Likyalılar tarafından kullanılmıs ve MÖ 1. binyıl ortalarından itibaren kayda geçmis Anadolu dili. Likya dili, MÖ 2. binyıldan itibare ...

                                               

Linear A

Linear ya da çizgi yazısı A, MÖ 1600 ve sonralarına tarihlenen, büyük olasılıkla Girit Adasında Minos Uygarlığı tarafından kullanılmıs dildir. Papirüs ve parsömen gibi dayanıksız yazı materyalleri günümüze ulasmadığından, esas olarak tabletlerden ...

                                               

Linear B

Linear B ya da çizgi yazısı B, MÖ 1450 ve sonralarına tarihlenen, büyük olasılıkla Antik Yunanistanda Akhalar olarak bilinen Miken Uygarlığının kullanmıs olduğu soldan sağa doğru yazılan çizgisel bir yazı tipidir. Yazı çesidinin nasıl ortaya çıkt ...

                                               

Partça

Partça, aynı zamanda Arsasid Pehlevicesi olarak da bilinmektedir, tarihte Part ülkesinde konusulan, günümüzde kaybolmus bir Kuzeybatı Irani dili. Partça Arsak Krallığının resmî devlet diliydi. Bu dilin Ermenice üzerinde önemli bir etkisi vardı. E ...

                                               

Suadit

Suadit, Yahudi Provençal dili ya da Yahudi Arpitancası Güney Fransada ölü bir Yahudi dilidir. 11. yüzyıl Fransız belgelerinde varlığından bahsedilen bu dil Fransadaki Engizisyonlar sonucu düsüse geçti. Yahudilerin Fransız Devrimi ile Fransanın he ...

                                               

Urartuca

Urartuca, günümüzde Türkiyenin Doğu Anadolu Bölgesinde, Ermeni Yaylası adıyla da bilinen coğrafî bölgede, Van Gölü çevresinde yerlesmis ve baskenti günümüz Van sehrinin yakınlarında kurulmus Urartu Krallığında yasayanlar tarafından konusulan dil. ...

                                               

Yahudi Aramicesi

Sadece Aramice konusan toplumların arasında kalan Yahudiler dillerini koruyabildiler. Bu kisiler Urmiye Gölü ile Musul arasındaki bölgelere yayılmıslardır. Senendecde de bu dili konusan Yahudiler bulunur. Bu adı geçen bölgelerde Aramice konusan H ...

                                               

Zarfatik

Zarfatik, nesli tükenmis bir Yahudi dilidir. Eskiden Kuzey Fransada ve Mainz, Frankfurt ve Aachen gibi Almanyanın batısındaki sehirlerde konusulurdu.

                                               

Ölü dil

Ölü dil, daha önce konusulmus olup artık konusanı kalmayan dildir. Sümerce, Hunca, Matorca, Elamca, Hatti, Hititçe, Trakça ve Ubıhça dili gibi.

                                               

Amorice

Amorice ya da Amori veya Amorit dili, Tunç Çağı boyunca Antik Yakın Doğu tarihinde öne çıkan Amori kabileleri tarafından konusulmus soyu tükenmis erken bir Sami dilidir. Dilin bilinen tek formu Ugaritçe adlı yazı ile korunmus batı lehçesidir. Anc ...

                                               

Eski Kıpçakça

Kıpçakça ya da Eski Kıpçakça veya Batı Orta Türkçe, Orta Türkçe dönemine ait Dest-i Kıpçak sahası ile Mısır ve Suriyede 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar kullanılmıs Türk dillerinin Kıpçak grubundan ölü dil. Eski Kıpçakça günümüzde Yeni Kıpçakça ad ...

                                               

Holikaçukça

Holikaçukça ya da Holikaçuk dili, ABDnin Alaska eyaletinde yasayan Holikaçuklar tarafından konusulan Atabask dillerinden yok olmak üzere olan Kızılderili dilidir. Önceleri orta Alaskadaki Innoko Nehri kıyısındaki Holikachuk köyünde konusulan dil, ...

                                               

Hunca

Hunca, Avrupa Hun Imparatorluğundaki Hunlar tarafından M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda konusulmus ölü bir dil veya dil dönemidir. 5. yüzyılda yasamıs Romalı tarihçi ve diplomat Priskosun çalısmaları Avrupa Hun Imparatorluğunun çok uluslu olduğunu ve Hu ...

                                               

Memlûk Kıpçakçası

Memlûk Kıpçakçası ya da Mısır Kıpçakçası, Mısır‐Suriye Kıpçakçası veya Arap harfli Kıpçak Türkçesi, asağı yukarı XIII. yüzyılın ortalarından XV. yüzyılın sonuna kadar Mısır ve Suriyede Memlûk Sultanlığında kullanılmıs Eski Kıpçakçaya giren ölü bi ...

                                               

Osmanlı Isaret Dili

Osmanlı Isaret Dili, Saray Isaret Dili ya da Harem Isaret Dili, Istanbuldaki Divan-ı Hümayunda ve Enderunda kullanılmıs olan bir isaret dilidir. Hakkında doğrudan hiçbir sey bilinmese de herhangi bir çetrefillilikteki fikirleri aktarabildiği ve g ...

                                               

Sakaca

Bazı arastırmacılar; Sakacanın Sakalar tarafından Kotan Krallığı, Shule Krallığı ve Tomsuk gibi Tarım Havzasında hüküm sürmüs Budist devletlerce konusulmus ve dil bilimciler tarafından Hotanca ve Tomsukça da denen 2 adet siveye ayrılmıs bir Doğu ...

                                               

Trakça

Trak dili veya Trakça, Antik dönemlerde Güneydoğu Avrupada Traklar tarafından kullanılmıs olan ve Hint-Avrupa dili grubuna dahil olduğu öne sürülen bir ölü dildir. Avrupa merkezli yayınlarda, Trak dilinin Hint-Avrupa dillerinin satem grubuna ait ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →