ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122                                               

Biyodizel

Biyodizel, organik yağların baz ve alkolle karıstırılarak dizel yakıta çevirilmesi sonucu elde edilen ürün. Kolza kanola, ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör esliğinde kıs ...

                                               

Etanol yakıtı

Etanol yakıtı, otomobiller ve diğer motorlu araçlarda, tek basına kullanılabilen bir yakıt ya da benzine karıstırılan bir katkı maddesidir. Etanol, hava kirliliğini azaltmak ya da petrol ürünlerinin tüketimini azaltmak amacıyla, benzinle değisik ...

                                               

Fosil yakıt

Fosil yakıt veya mineral yakıt, hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren doğal enerji kaynağı. Kömür, petrol ve doğalgaz; bu türden yakıtlara baslıca örnektir. Ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesi il ...

                                               

Barut

1800lerin ikinci yarısı boyunca barut, güherçile, kükürt ve odun kömürünün bir karısımı olan "karabarut" anlamına geldi. Baruta ilk gönderme, geçici olarak 800lerin ortasına tarihlenen bir Taocu metinden, Zhenyuan miaodao yaolüeden bir bölüm olab ...

                                               

Dumansız barut

Dumansız barut, karabarutun aksine ateslendiğinde önemsiz miktarda duman üreten ve atesli silahlar ve top larda kullanılan bazı itici yakıtlara verilen addır. Dumansız barutun ilk üretildiği yıllarda "Balistit" ve "Kordit" gibi tescilli adları ol ...

                                               

Karabarut roket motoru

Karabarut roket motoru bir model roketi, içerisindeki karabarutun çok hızlı bir biçimde yanması sayesinde fırlatır. Karabarut roket itici yakıtları odun kömürü, kükürt, potasyum nitrat ve bağlayıcı olarak kullanılan dekstrin den olusur. Karabarut ...

                                               

Linyit

Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çesitidir. Linyitin ısıl değeri kalorifik değer düsük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladı ...

                                               

Sevk maddesi

Sevk maddesi, veya propellent, bir seyi sevk için enerji sağlayan kimyasal madde; özellikle bir hafif silah mermisini, top mermisini veya benzeri seyleri sevk etmeye mahsus bir infilak maddesi; roket veya benzeri seyleri sevk etmeye mahsus; toz v ...

                                               

Seker itici yakıtı

Seker itici yakıtı model roketler için yapılan ve yakıt olarak seker ve oksitleyici içeren bir roket itici yakıtı çesididir. Itici yakıt üç bilesene ayrılabilir: yakıt, oksitleyici ve katkı maddeleri. Yakıt sekerdir; en yaygın kullanılan seker sa ...

                                               

Mazot

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır. Yanma ısısını mekanik g ...

                                               

Rudolf Diesel

Rudolf Christian Karl Diesel, dizel motorun mucidi Alman makine mühendisi. Buhar motorlarına uyguladığı birtakım mekanik değisiklikler sonrası, %10 performans kazancı sağladı. Bir gün Diesel bazı seylerin normal olmadığını düsündü: Kav parçaların ...

                                               

Nükleer yakıt

Nükleer yakıt, nükleer enerji elde etmek için kontrollü nükleer füzyon ya da nükleer fisyon yapmak amacıyla kullanılan maddelerdir. Nükleer yakıtlar tüm yakıtlar içinde enerji yoğunluğu en yüksek olanlarıdır. Çoğu nükleer yakıt nükleer fizyon yap ...

                                               

Toryum

Toryum. Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklasık 232 g/mol olan, 11.7 g/mL yoğunluğunda, 1755 °C de eriyen, kursun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir elementtir. Toryum kendiliğinden bölünebilme yete ...

                                               

Uranyum

Uranyum, radyoaktif bir kimyasal elementtir. Simgesi "U"dur. 1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından kesfedilmis ve 1841 yılında Eugene-Melchior Peligot tarafından izole edilmistir. Uranyum ilk zamanda radyoaktivite ile ilgili fazla bil ...

                                               

Alüminyum

Alüminyum, atom numarası 13 ve simgesi Al olan kimyasal element. Gümüs renkte, sünek bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karsı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. E ...

                                               

Bor

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Günes Sisteminde gerek Dünyanın kabuğunda düsük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bilesiklerinin suda çözünürlüğü nedeniyle bel ...

                                               

Çinko

Çinko, mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçis elementleri grubunda yer alır. Düsük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. ...

                                               

Demir

Demir, simgesi Fe ve atom numarası 26 olan kimyasal element. Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birl ...

                                               

Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir. Bütün organizmalar için fosfor birlesimleri fosfodiester bağları DNA yapıları için büyük önem tasır. Bunun dısında insan vücudu fosf ...

                                               

Kükürt

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir. Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Özellikle en önemli kükürt yataklarının yer aldığı Sicilya, Louisiana ve Japonyada eski volkanların yakınında, alçı tası ya da kireç tası kat ...

                                               

Magnezyum

Magnezyum, gümüs beyazlığında bir metaldir ve genellikle alasım maddesi olarak, yani baska metallerle karıstırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24.312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelli ...

                                               

Silisyum

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Yarı iletken özelliğe sahip olusu ve doğada, ormanda, doğal yasamda çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik hızlı olusu, entegre devrelerin ve bilgisaya ...

                                               

Titanyum

Titanyum sembolü Ti olan 22 atom numaralı kimyasal elementtir. Hafif, güçlü, parlak, korozyona karsı dirençli grimsi bir geçis metalidir. Titanyum demir, alüminyum, vanadyum, molibden gibi elementler ile alasım yapabilir. Bu güçlü, hafif alasımla ...

                                               

Zirkonyum

Atom ağırlığı: 91.224 g/mol Sembol: Zr Metal Normal kosullarda 25 °C 298 K gümüsümsü beyaz renkli katı d-blok elementi Atom numarası: 40 Zirkonyum metali ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından kesfedilmistir. 1824 yılında ise ...

                                               

Etanol

Etanol renksiz, hafif hos kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C 2 H 6 O olup EtOH ya da C 2 H 5 OH olarak da ifade edilmektedir. Etanol bakterisit ve ...

                                               

Guanidin nitrat

Guanidin nitrat NO 3 formülüne sahip kimyasal bir bilesiktir. Renksiz, suda çözünür bir tuzdur. Gaz jeneratörü ve katı yakıtlı roket motoru itici yakıt uygulamaları olarak kullanılan yüksek enerjili yakıt olarak büyük ölçüde üretilmektedir. Esas ...

                                               

Hidrazin

Hidrazin amonyaktaki bir hidrojen yerine NH 2 grubunun geçmesi sonucunda olusur. Hidrazindeki her bir N atomunun yükseltgenme basamağı -2dir. Hidrazin bifonksiyonel bir bazdır. Susuz N 2 H 4 dumanlar olusturan renksiz bir sıvıdır. Kaynama noktası ...

                                               

Blau gazı

Blau gazı, mucidi Alman Hermann Blaunun adını alan, propana benzeyen yapay bir aydınlatıcı gazdı. Isı ile imbiklerde mineral yağların ayrıstırılması ve elde edilen naftanın sıvılasana kadar sıkıstırılmasıyla üretilmekteydi. Bu durumda tasındı ve ...

                                               

Havagazı

Havagazı, kentlerde ısınma ve aydınlanma maksadıyla kullanılmak üzere kömürden imal edilen gaz yakıttır. "Havagazı Fabrikası" veya Gazhane denilen üretim ve depolama tesislerinde imal edilir. Üretiminde kullanılan yönteme göre bilesimi değiskenli ...

                                               

Jeneratör gazı

Jeneratör gazı ya da üretici gaz, doğalgazın aksine, kömür gibi malzemelerden üretilen yakıt gazıdır. Hava ile kısmi yanma yoluyla çesitli yakıtlardan üretilebilir, genellikle sabit bir sıcaklığı korumak ve hava gazının hidrojen ile zenginlestiri ...

                                               

Su gazı

Su gazı, sentez gazından üretilen karbonmonoksit ve hidrojenin bir karısımıdır. Sentez gazı faydalı bir üründür, ancak yanıcılığı ve karbonmonoksit zehirlenmesi riski nedeniyle dikkatle kullanılması gerekir. Su gaz değisimi reaksiyonu, ilave hidr ...

                                               

Yakıt gazı

Yakıt gazı, normal kosullar altında gaz halinde olan birkaç yakıttan herhangi biridir. Birçok yakıt gazı hidrokarbonlardan, hidrojen, karbonmonoksit veya bunların karısımlarından olusur. Bu tür gazlar, borulardan mense noktasından doğrudan tüketi ...

                                               

Yeniden gazlastırma

Yeniden gazlastırma, -162 °C sıcaklıkta sıvılastırılmıs doğalgazın, atmosferik sıcaklıkta doğalgaza dönüstürülmesi islemidir. LNG gazlastırma tesisleri, karada ve yüzen mavnalarda bulunabilir. Yüzen mavnaya monte edilen tesisler, is ortamındaki d ...

                                               

Flynn etkisi

Flynn etkisi, 20. yüzyılda dünyanın birçok yerinde ölçülen akıskan ve kristalize zeka testi puanlarındaki kayda değer ve uzun süreli artıstır. Zekâ seviyesi testleri, katılımcılarından olusan bir örneklem kullanılarak standartlastırıldığında, gel ...

                                               

IQ

IQ, zekâ katsayısı veya zekâ seviyesi, zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlastırılmıs testlerden çıkarılan değer. IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Si ...

                                               

Sınav

Sınav veya imtihan, kisinin belirli bir konu hakkında edindiği bilgiyi veya deneyimi ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Çoğunlukla süre kısıtlamalı olarak gerçeklestirilir. Sınav, kisinin edindiği bilgiyi/bilgi birikimini verilen kısıtlı bir z ...

                                               

Yesil siyasi partiler listesi

Bu madde yesil siyaset değerleri ve prensipleri savunan dünyadaki partilerin listesidir. Bazıları Kuzeyli Yesil Solu Ittifakı, Küresel Yesiller, Avrupa Yesiller Partisi veya diğer uluslararası organizasyon üyesidir.

                                               

Arnavutluk Yesil Parti

Arnavutluk Yesil Parti Yesil siyaset geleneğini takip eden ve Sosyal ilerici politikaları savunan bir siyasi partidir. 15 Aralık 2007de kurulmus olup Küresel Yesiller, Avrupa Yesiller Partisi, Küresel Genç Yesiller ve Genç Avrupalı ​​Yesillere ta ...

                                               

Avrupa Ekolojisi - Yesiller

Avrupa Ekolojisi - Yesiller Fransada yesil siyaset yapan politik bir parti. 13 Kasım 2010da, Les Verts ve diğer ekolojistlerin ve yine bölgecilerin birlesmesiyle 2009 Avrupa Parlamentosu seçimleri için kurulmus Europe Écologie koalisyonudur ki bu ...

                                               

Avustralya Yesilleri

Avustralya Yesilleri, Avustralyada faaliyet gösteren yesil bir siyasi partidir. Parti, çevrecilikten yanı sıra politika alanını genisleterek ekolojik sürdürülebilirlik, sosyal adalet, tabandan demokrasi ve barıs hareketi, alanında da çalısmalar y ...

                                               

Gezi Partisi

Gezi Partisi, genel baskanlığını, kurucularından biri olan Özcan Arslanın yaptığı siyasi partidir. Partinin genel merkezi Ankaradadır. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sonrasında sosyal medyada en çok konusulan "Gezi Partisi" kurulması tartısm ...

                                               

Kore Yesil Partisi

Kore Yesil Partisi, Güney Korede bir siyasi partidir. Yesil Parti Mart 2012de kuruldu. 2011deki ilk tartısmaların ardından yaratılan Kore Yesillerinin bir devamıdır. Parti, Japonyanın Fukushima Nükleer Krizine tepki olarak kuruldu. Kore Yesil Par ...

                                               

Yesiller - Yesil Alternatif

Yesiller – Yesil Alternatif, kısaca Yesiller, Avusturyadaki siyasi partilerden biri. 1986 yılında Tuna havzasına yapılmak istenen baraja karsı yapılan sert bir protestoya önayak olmus Vereinte Grüne Österreichs VGÖ - Avusturya Birlesmis Yesiller ...

                                               

Yesiller Partisi (Türkiye, 1988)

Yesiller Partisi Türkiyede kurulan ilk yesiller partisidir. Insanlar arasındaki iliskilerin insanla doğa arasındaki iliskiden ayrı düsünülemeyeceği noktasından yola çıkan parti, anti-nükleer hareketin önemli bir parçasıydı. Programında kuvvetli b ...

                                               

Yesiller Partisi (Türkiye)

Yesiller Partisi, Türkiyede 21 Eylül 2020 tarihinde kurulmus, yesil liberal bir siyasi parti. Yesiller Partisi, yesil yeni düzeni, karbonsuz ekonomiyi ve cinsiyet esitliğini savunur, iklim kriziyle mücadeleyi önceliklendirir.

                                               

Yesiller ve Sol Gelecek Partisi

Yesiller ve Sol Gelecek Partisi, ekolojik sosyalist görüslü Türkiyede kurulan bir siyasî partidir. Esitlik ve Demokrasi Partisi ile Yesiller Partisinin birlesmesi ve bunlar dısındaki bağımsız bireylerin de süreç içinde harekete katılmasıyla, 25 K ...

                                               

Vladislav Ardzınba

Vladislav Ardzınba, eski Komünist Parti üyesi Abhaz politikacı ve devlet adamı. 1994 yılından 12 Subat 2005 tarihine kadar Abhazya cumhuriyetin cumhurbaskanı olarak görev yapmıstır. Aynı zamanda Abhazyanın ilk devlet baskanıdır. Yerini 12 Subat 2 ...

                                               

Michel Arrive

Michel Arrivé,Fransız romancı, kısa öykü yazarı, dilbilimci ve akademisyendir. 1983ten 2006ya kadar Paris Nanterre Üniversitesinde Dilbilim ve Göstergebilim Profesörü olarak çalısmıstır. Birkaç roman ve kısa öykü yazmıstır.

                                               

Yehoshua Blau

Yehoshua Blau, Romanya doğumlu Israilli Arap edebiyatı konusunda uzman olan dilbilimci, yazar ve eğitimci.

                                               

Ekrem Čaušević

1974 yılında doğu dillerini Arapça, Farsça ve Türkçe ve Edebiyat bölümünü Saraybosna Felsefe Fakültesinde tamamlamıstır. Aynı üniversitede 1992 yılının Nisan ayına kadar öğretim üyeliğinde bulunmustur. Hâlihazırda Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakü ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →