ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107                                               

Kriyojenik elektron mikroskopisi

Kriyojenik elektron mikroskobu, kriyojenik sıcaklıklara soğutulmus ve vitröz bir su ortamına gömülü numunelere uygulanan bir elektron mikroskobu tekniği. Bir ızgaraya bir sulu numune çözeltisi uygulanmakta ve sıvı etan içinde dalma ile dondurulma ...

                                               

Kantitatif arastırma yöntemi

Kantitatif, Analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki islemden bir tanesi. Kantitatif, sıfat olarak Fransızcadaki "quantitatif" kelimesinden gelmektedir. Analiz, kalitatif ve kantitatif diye ikiye ayrılır. Kantitatif analiz ; ...

                                               

Kantitatif psikoloji

Kantitatif psikoloji veya Nicel psikoloji, insan veya hayvan psikolojik süreçlerinin matematiksel modellemesi, arastırma tasarımı ve metodolojisi ve istatistiksel analizine odaklanan bilimsel bir çalısma alanıdır. Insan yeteneklerini ölçmek için ...

                                               

Kantitatif tarih

Kantitatif tarih ya da nicel tarih arastırmalarında istatistiksel veriler ve bilgisayar araçlarının kullanılması olarak genellenebilir. Değisen tarih yazımlarında özellikle toplumsal tarihe olan ilginin artmasıyla sıradan insanlar veyahut "kitlel ...

                                               

Kontrol listesi

Kontrol listesi orijinal haliyle checklist, bir isin yapılmasında insan hafızasının eksikliğini tamamlayan, potansiyel tehlike ve arızaları önlemek için kullanılan bir tür çalısma biçimi. En basit hali yapılacaklar listesidir. Gelismis bir listed ...

                                               

Model (soyut)

Bir soyut model, değisken bir takımın veya aralarındaki niceliksel veya mantıksal iliskinin bir takımı ve değisken bir takım ile bir seyi sunan zihinde olusturulan kavram. Modellerin içindeki bina edilmis duyumların bilimsel teroilerin önemli par ...

                                               

Akaike ölçütü

Akaike ölçütü belirli bir veri kümesi için kaliteli bir istatistiksel göreceli model ölçüsüdür. Yani, veri modelleri koleksiyonu verildiğinde, AIC her model kalitesini, diğer modellerin her birini göreceli olarak tahmin ediyor. Dolayısıyla, AIC m ...

                                               

Bilgisayar simülasyonu

Bilgisayar simülasyonu bir bilgisayar tarafından Matematiksel modelleme yöntemi ile, gerçek veya fiziksel dünyanın tahmini için modellenmesidir. Bilgisayar simülasyonları seçilmis olan matematiksel modellerin güvenilirliklerini kontrol edebilmele ...

                                               

Moleküler dinamik

Moleküler dinamik, atomların ve moleküllerin fiziksel hareketlerini incelemek için bir bilgisayar simülasyon yöntemidir. Atomların ve moleküllerin sabit bir süre boyunca etkilesime girmesine izin verilir ve bu da sistemin dinamik evrimi hakkında ...

                                               

Sanal yerküre

Sanal yerküre, Dünyanın temsilinin bir 3D yazılım modellemesidir. Sanal dünya kullanıcıya serbestçe görüs açısı ve pozisyon değistirerek sanal ortamda hareket etme yeteneğini sunar. Geleneksel yerküre modelleri ile karsılastırıldığında, sanal kür ...

                                               

Simülasyon

Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir seyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin isletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında tanımlanmıs ...

                                               

Sistem Simülasyonu

Simülasyon kelimesi latince kökenli bir kelime olup, sözlük anlamı olarak" benzeme, benzesme, taklit, sahte tavır, yalandan yapma, benzer sartları yaratma” anlamlarına gelmektedir. Bu tanımdan yola çıkarak; Sistem simülasyonu ise benzetim yöntemi ...

                                               

Sistemler Modelleme

Sistemleri modelleme veya sistem modelleme is ve bilgi teknolojileri gelisiminde sistemleri insa etmek ve kavramsallastırmak için modellerin kullanımının disiplinlerarası çalısmasıdır. Sistemlerin yaygın bir türü belirli tekniklerle örneğin Fonks ...

                                               

Süperkıta döngüsü

Süperkıta döngüsü Dünyanın yarı-periyodik toplama ve dağılmasıdır. Kıtasal kabuğun miktarının aynı kalıp kalmadığı konusunda farklı görüsler vardır. Ancak yer kabuğunun sürekli olarak yeniden yapılandırıldığı kabul edilmektedir.

                                               

Astrobiyoloji

Astrobiyoloji ya da egzobiyoloji, disiplinler-arası bir bilim olup, özellikle evrende yasamın ortaya çıkmasını ve evrimini sağlayan jeokimyasal ve biyokimyasal etken ve süreçleri konu alır; bir baska deyisle, evrende biyolojik kökenin, evrimin, d ...

                                               

Atom probu

Atom probu, 1967de Erwin Wilhelm Müller ve JA Panitz tarafından 14. Alan Emisyon Sempozyumunda tanıtıldı. Atom probu alan iyon mikroskobu ile tek bir parçacık algılama özelliğine sahip bir kütle spektrometresini birlestirdi ve böylece ilk kez bir ...

                                               

Atomik absorpsiyon spektroskopisi

Atomik absorpsiyon spektroskopisi kimyasal elementlerin kantitatif olarak belirlenmesi amaçlı gaz halindeki serbest atomların optik radyasyoun soğurmasından faydalanan bir spektroanalitik prosedür. Atomik absorpsiyon spektroskopisi serbest metali ...

                                               

Atomik emisyon spektroskopisi

Atomik emisyon spektroskopisi, bir numunedeki bir elementin miktarını belirlemek için belirli bir dalga boyunda bir alev, plazma, ark veya kıvılcımdan yayılan ısığın yoğunluğunu kullanan bir kimyasal analiz yöntemidir. Emisyon spektrumundaki atom ...

                                               

Çarpısmaya bağlı ayrısma

Çarpısmaya bağlı ayrısma, gaz fazında seçilen iyonların parçalanmasını indüklemek için bir kütle spektrometresi tekniğidir. Seçilen iyonlar genellikle iyon kinetik enerjisini artırmak amacı ile bir elektrik potansiyeli uygulanarak hızlandırılır v ...

                                               

Düsük enerjili elektron kırınımı

Düsük enerjili elektron kırınımı veya LEED, kristal yüzeylerden saçılan düsük enerjili elektronların olusturduğu kırınım motiflerinin görüntülendiği teknik. Yüzeyin atomik yapısı üzerine detaylı bilgi veren LEED yüzey bilimi çerçevesinde büyük uy ...

                                               

Elektron iyonizasyonu

Elektron iyonizasyonu, enerjik elektronların iyonlar üretmek için katı veya gaz fazı atomları veya molekülleri ile etkilesime girdiği bir iyonizasyon yöntemidir. EI, kütle spektrometrisi için gelistirilen ilk iyonizasyon tekniklerinden biriydi. A ...

                                               

Indüksiyonla birlesmis plazma atomik emisyon spektroskopisi

Indüksiyonla birlesmis plazma atomik emisyon spektroskopisi, aynı zamanda Indüksiyonla birlesmis plazma optik emisyon spektroskopisi olarak da bilinen kimyasal elementlerin tespiti için kullanılan analitik bir tekniktir. Belirli bir elementin kar ...

                                               

Iyon siklotron rezonansı

Iyon siklotron rezonansı, iyonların manyetik bir alandaki hareketiyle ilgili bir olgudur. Bir siklotrondaki iyonları hızlandırmak ve özellikle Fourier dönüsümü iyon siklotron rezonans kütle spektrometreleri ile kütle spektrometresinde iyonize bir ...

                                               

Kimyasal iyonizasyon

Kimyasal iyonizasyon, kütle spektrometresinde kullanılan yumusak bir iyonizasyon tekniğidir. Ilk olarak Burnaby Munson ve Frank H. Field tarafından 1966da tanıtıldı. Bu teknik, gaz iyon molekülü kimyasının bir dalıdır. Reaktif gaz molekülleri ele ...

                                               

Kütle spektrometrisi

Kütle spektrometrisi, Ingilizce: Mass spectrometry, kimyasal türleri iyonize edip olusan iyonları kütle/yük oranını esas alarak sıralayan bir analitik teknik. Daha basit terimler ile, bir kütle spektrumu bir numunen içindeki kütleleri ölçer. Kütl ...

                                               

X ısını teleskobu

Bir X ısını Teleskobu uzaktaki objeleri X ısını spektrumunda gözlemlemek için dizayn edilen teleskoptur. X ısınlarına karsı opak olan Dünya atmosferinin üzerine ulasmak için, X ısını teleskopları yüksek irtifa roketlerine, balonlara veya yapay uy ...

                                               

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması diller için belirlenmis değerlendirme ve referans sistemidir. Üç adet seviyeden olusur: Usta kullanıcı C1 ve C2 düzeyleri Temel kullanıcı A1 ve A2 düzeyleri Bağımsız kullanıcı B1 ve B2 düzeyleri

                                               

Bechdel testi

Bechdel testi veya Bechdel–Wallace testi, kadınların kurgudaki temsilinin bir ölçüsüdür. Test eserde erkekler dısında herhangi bir sey hakkında birbiriyle konusan en az iki kadın olup olmadığına bakar. Bazen bununla birlikte bu iki kadının eserde ...

                                               

Hipotez testi

Hipotez testi, bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel bir güvenilirlik aralığında saptanması için kullanılan yöntem. Hipotez testleri bir örneklem ortalaması ile bu örneklemin çekilmis olduğu düsünülen ortalama değer etrafındaki farkın anlamlı ...

                                               

Raygor tahmin grafiği

Raygor tahmin grafiği, Ingilizce metinler için Alton L. Raygor tarafından gelistirilmis bir okunabilirlik sistemidir. Amerikan okul seviyeleri, cümlelerin ve her yüz kelimedeki harflerin ortalamalarına göre belirlenir. Ortalama cümle sayısı ve or ...

                                               

Test sürüsü

Bir test sürüsü sürülebilirliğini veya yola elverisliliğini ve genel çalısma durumunu değerlendirmek için bir motorlu tasıtın sürüsüdür. Bir otomobil sirketi, otomotiv medyası için inceleme amacıyla ya da bir motor sporları takımı için araçları g ...

                                               

Türk Tarih Tezi

Türk Tarih Tezi, 1930lu yıllarda, Mustafa Kemal Atatürkün tesvikiyle olusturulan tarih yorumu. 1930 yılında yüz adet basılan Türk Tarihinin Ana Hatları isimli eser Türk Tarih Tezinin bildirgesi sayılır. Bu eser doğrultusunda hazırlanan ve 1931-19 ...

                                               

Veri analizi

Veri analizi, faydalı bilgiler bulma, sonuçları bilgilendirme ve karar vermeyi destekleme amacı ile verileri inceleme, temizleme, dönüstürme ve modelleme islemidir. Veri analizi, farklı isimler altında çesitli teknikleri bünyesinde bulunduran, is ...

                                               

Dendrogram

Bir dendrogram veya dendogram, bir ağacı temsil eden bir diyagramdır. Bu sekilsel gösterim, farklı bağlamlarda sıklıkla kullanılır: hiyerarsik kümelemede, ilgili analizler tarafından üretilen kümelerin düzenini gösterir. hesaplamalı biyolojide, g ...

                                               

Distant reading

Distant reading, edebi bilimlerde edebi elestiri yapılırken sahip olunan verilerin bilgisayarlar yardımıyla analiz edildiği okuma biçimidir. Distant reading, dijitallesme süreci ile birlikte dijitallesen yüksek sayıdaki kitapların aynı anda birli ...

                                               

Gözetim kapitalizmi

Gözetim kapitalizmi temelinde kar elde etmeyi amaçlayan,kisisel verilerin metalastırılması üzerine yoğunlasmıs bir ekonomik sistemdir. Kisisel veriler islenerek alınıp satılacak bir meta haline geldiğinden beri dünyadaki en değerli kaynaklardan b ...

                                               

Kovaryans matrisi

Istatistikte, kovaryans matrisi, rassal vektörlerin elemanları arasındaki kovaryansları içeren matristir. Kovaryans matrisi, skaler-değerli rassal değiskenler için var olan varyans kavramının çok boyutlu durumlara genellestirilmesidir.

                                               

Metin madenciliği

Metin madenciliği çalısmaları metni veri kaynağı olarak kabul eden veri madenciliği çalısmasıdır. Diğer bir tanımla metin üzerinden yapısallastırılmıs veri elde etmeyi amaçlar. Metin madenciliği, metinlerin sınıflandırılması, bölütlenmesi, metinl ...

                                               

Pivot tablosu

Bir pivot tablo, daha genis bir tabloyu özetleyen istatistik tablosudur. Bu özet, pivot tabloyu anlamlı bir sekilde gruplayan toplamları, ortalamaları veya diğer istatistikleri içerebilir. Pivot tablolar veri islemede bir tekniktir. Yararlı bilgi ...

                                               

Standart sapma

Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değisken, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Matematik notasyonunda genel olarak ...

                                               

Talep tahmini

Talep tahmini, bir hizmet veya ürün için gelecekte olusacak olan talebin, en doğru ve hatasız sekilde hesaplanması islemidir. Talep tahmini, imalat sektöründe ve is planlamada kendine genis bir uygulama alanı edinmistir.

                                               

Veri bilimi

Veri bilimi, yapılandırılmıs ve yapılandırılmamıs verilerden bilgi ve öngörü elde etmek için bilimsel yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan çok disiplinli bir alandır. Veri bilimi veri madenciliği ve büyük verilerle iliskili ...

                                               

Veri teslimiyetçiliği

Dijital teknolojilerin kullanımının artması ile birlikte tümüyle veri ile etkilesim halinde olan verilesmis bir toplum ortaya çıkmıstır. Öyle ki, kisisel veriler sağlık, eğitim, gündelik yasam, ekonomik vs. tüm süreçlerde kullanımdadır. Ancak ver ...

                                               

Ağaç Isleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç Isleri Endüstri Mühendisliği, ham maddesi ağaç olan malzemenin islenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna iliskin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalısacak teknik elemanlar yetist ...

                                               

Bakım (teknik)

Bakım, endüstriyel, ticari, resmi ve konut kurulumlarındaki fonksiyonel kontroller, gerekli cihazların, ekipmanın, makinelerin, bina altyapısının ve destekleyici yardımcı programların bakımı, onarımı veya değistirilmesidir. Terim, yolların, hende ...

                                               

Bilisim sistemleri mühendisliği

Bilisim sistemleri mühendisliği, bir organizasyon ve onun bilgi sistemlerini konu alan disiplinler arası bir bölümdür. Bilisim sistemleri, bir organizasyonun amaç ve hizmetlerini yerine getirmek için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanır. Bu ...

                                               

Boru tesisatı

Boru tesisatı, özellikle endüstriyel alanda gaz ya da likit akıskanların sistemli bir sekilde dösenmis borular aracılığıyla nakledilmesi için düzenlenmis boru hattı ya da hatlarına verilen addır. Tesisat, ağaç, fiberglas, cam, çelik, alüminyum, p ...

                                               

Buldozer

Bulldozer, toprak tesviyesinde kullanılan paletli bir is makinası. Dozer olarak da bilinir. Ön tarafından düsey doğrultuda asağı yukarı hareket edebilen güçlü bir uzun kepçe vardır. Buldozer bu kepçenin alt tarafındaki kesici bıçakla toprağı parç ...

                                               

Buro Happold

Buro Happold merkezi Ingilterenin Bath sehrinde yer alan uluslararası bir mühendislik, danısmanlık, tasarım ve proje yönetim firmasıdır. Firma kurulduğu 1976 yılından sonra ağırlıklı olarak Orta Doğuda hizmet vermisse de daha sonra da dünyanın bi ...

                                               

Cam elyafı

Cam elyafı, çok ince cam telciklerinden üretilen bir maddedir. Isı yalıtımı ile dokuma ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca birçok plastik üründe güçlendirici olarak da kullanılır ve ortaya çıkan bilesik maddelere de örneğin, GRP "camla g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →