ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Yapılandırılmıs duygu teorisi

Yapılandırılmıs duygu teorisi, duygu deneyimini ve algısını açıklayan bilimsel bir teoridir. Bu teori, Lisa Feldman Barrett tarafından, onlarca yıldır duygu arastırmacılarını saskına çevirdiğini iddia ettiği "duygu paradoksu" olarak adlandırdığı ...

                                               

Etki alanı

Uluslararası iliskiler alanında etki alanı, bir devlet ya da kurumun üzerinde önemli derecede kültürel, ekonomik, askerî ve politik etkisinin olduğu bölgelere verilen ad. Bu kavramın en önemli örneklerinden biri yeni emperyalizm çağında, endüstri ...

                                               

Oligarsinin Demir Kanunu

Oligarsinin Demir Kanunu, Alman sosyolog Robert Michels tarafından ortaya atılmıstır. Oligarsinin Demir Kanunu göre, karar vericiler, doğrulanmak ihtiyacı içinde olduklarından dolayı, destek elde etmek için bilgiyi manipule etmektedirler. Liderin ...

                                               

Pournelle diyagramı

Pournelle diyagramı, Jerry Pournelle tarafından gelistirilmis iki boyutlu bir koordinat sistemi olup siyasi ideolojileri ayırt etmede kullanılır. Iki boyutlu bir diyagram olduğundan Siyasi Pusulaya ve Nolan diyagramına benzer ancak Pournelle diya ...

                                               

Rantçı devlet

Rantçı Devlet Teorisi, siyaset bilimi ve uluslararası iliskiler literatüründe ulusal gelirlerinin tamamını veya tamamına yakınını doğal kaynaklarının ihracından elde eden devletleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu teori Hossein Mahdav ...

                                               

Akraba seçilimi

Yardımlasma gösteren canlı birey için doğrudan bir faydası olmayan altruist davranısları en iyi sekilde anlatan açıklama, akraba seçilimi kuramı olarak kabul edilir. Bu kuram, genetik olarak birbirlerine benzesen ve yakın olan bireylerin baskalar ...

                                               

Alman Ideolojisi

Alman Ideolojisi, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından Nisan veya Mayıs 1845 tarihinde yazılan kitap. Marx ve Engels bu kitabı bir yayımcı bulamadıklarından yayımlayamamıslardır. Bu çalısma ilk defa 1932 tarihinde David Riazanovun Moskovada b ...

                                               

Angluslar

Angluslar, 5. yüzyılda, günümüzde Ingiltere olarak bilinen bölgeye yerlesen, Saksonlar ve Jütlerle karısarak Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı.

                                               

Annales Okulu

Annales Okulu, akademik Fransız dergisi Annales d’histoire économique et sociale* de dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür Annales Okulu ismini tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini uygulaması ile duyurmustur. Marc Bloch ve Lucien Febvr ...

                                               

Asamalar Kuramı

Asamalar kuramı, Walt Whitman Rostow’un Iktisadi Büyümenin Asamaları’’ adlı kitabında ileri sürdüğü; toplumların ekonomik büyüme temelli gelismelerinin, birbirini izleyen bes farklı dönemden olustuğunu ve her toplumun zorunlu olarak bu aynı tarih ...

                                               

Augustinus

Augustinus ya da Aurelius Augustinus, Aziz Augustinus ya da Hippolu Augustinus olarak bilinen Hristiyan filozof ve tanrıbilimci. Augustinus, devleti tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak tanımlar. Temel eserleri arasında De Civitate Dei "Tanrı ...

                                               

Bir Adım Ileri, Iki Adım Geri

Bir Adım Ileri, Iki Adım Geri, Bolsevik lider Leninin 19 Haziran 1904 tarihinde yayınlanan eseri. Türkiyede ilk kez 1969 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlandı.

                                               

Bir Halkı Savunmak

Bir Halkı Savunmak, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından yazılan ve ilk kez 2004 yılında basılan kitap. Aynı zamanda Öcalanın yakalanmasından sonra mahkemeye verdiği savunma metni olarak da bilinmektedir. Türkiyede kitaba bir dönem toplatma kara ...

                                               

Marc Bloch

Marc Bloch, Fransız tarihçi. Lucien Febvre ile birlikte Fransız sosyal tarihinde son derece etkili olan Annales ekolünün kurucusudur. Ecole Normale Supérieure de eğitim aldı. Ardından 1908-9 yıllarında Leipzig ve Berlinde eğitimine devam etti. 19 ...

                                               

Bonapartizm

Bonapartizm, dar anlamıyla 19. yüzyılda Bonapart Hanedanının iktidarını koruması için izlenen politikaya verilen isimdir. Genis anlamıyla ise Bonapartizm, güçlü ve merkezî bir devleti savunan asker ve bürokratların izlediği politikaları ifade ede ...

                                               

Devlet ve Devrim

Devlet ve Devrim, Vladimir Ilyiç Leninin 1917 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yazdığı kitaptır. Lenin bu kitabında Devlet organının varlık nedenlerini ve sosyalist devrim sonrası kurulacak bir proletarya diktatörlüğünde devlet organının ...

                                               

Din Felsefesi Üzerine Dersler

Din Felsefesi Üzerine Dersler Hegelin Hristiyanlık hakkındaki düsüncelerini bir öz bilinçlilik biçimi olarak ortaya koyar. Bunlar onun felsefi sisteminin nihai ve bir açıdan en belirleyici öğesini temsil eder. Onun ayırımcı felsefi yaklasımının ı ...

                                               

Friedrich Engels

Friedrich Engels - 5 Ağustos 1895, Londra), Alman sosyalist filozof, tarihçi ve siyaset bilimcidir. Aynı zamanda, is insanı olan Engelsin babasının Salford, Birlesik Krallık ve Barmen, Prusyada büyük tekstil fabrikaları vardı. Karl Marx ile birli ...

                                               

Ernest Gellner

Ernest André Gellner Ingiliz-Çek filozof ve sosyal antropolog. Öldüğünde The Daily Telegraph tarafından dünyanın en güçlü aydınlarından biri ve The Independent tarafından "elestirel rasyonalizmin tek kisilik ordusu" olarak değerlendirildi. Ilk ki ...

                                               

Frankfurt Okulu

Frankfurt okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji, siyaset bilimi, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren Toplumsal Arastırma Enstitüsü nün bir düsünce akımı olarak ifade ...

                                               

"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karsı Nasıl Savasırlar?

"Halkın Dostları" terimi, Narodnikler tarafından, kendilerini tanımlamak için kullanılmaktaydı. Narodnizm, baslıca karakteristikleri bakımından, küçük köylülüğün demokratik özlemlerini yansıtan bir ideolojiye dayanıyordu ve siyasal mücadelede yön ...

                                               

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof. Günümüzde Almanyanın güneybatısında yer alan Stuttgart, Württembergde doğan idealist Alman filozof. Etkisi, hem onu takdir edenler hem de acımasızca elestirenler gibi çok farklı konumlardaki insanlar ...

                                               

Karl Wittfogel

Karl August Wittfogel Alman-Amerikan oyun yazarı, dilbilimci tarihçi, türkolog, sinolog, öğretmen, yazar ve siyasetçi. Aslen Marksist ve Almanya Komünist Partisi’nin aktif bir üyesi olan Wittfogel, II. Dünya Savası’ndan sonra aynı derecede katı b ...

                                               

Komünist Manifesto

Komünist Parti Manifestosu, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Subat 1848de yayımlanan yazı, komünizmin ilk bildirgesi. Komünist Birlik tarafından yetkilendirilen Marx ve Engels, birliğin amacını ve programını da çizer. Komüni ...

                                               

Komünizmin Ilkeleri

Komünizmin Ilkeleri, Friedrich Engelsin 25 maddede komünizm fikrini özet olarak anlatmak üzere 1847 yılı sonunda yazdığı eserdir. Bu yapıt, ilki "Komünist Iman Yemini Taslağı" olan Komünist Birlikin program taslağının ikinci bölümüdür. Engels, bu ...

                                               

Nikolay Kradin

Nikolay Nikolaevich Kradin Rus antropolog ve arkeologdur. 1985 yılından beri Vladivostoktaki Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Bölümü, Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Enstitülerinde arastırma görevlisidir. 1999dan 2011e kadar Uzak Doğu Ulusal Tekni ...

                                               

Longue durée

"Longue Durée": Fransız Annales Okulu’nun tarih çalısmalarında, olayların gerisinde uzun dönem tarihsel yapılara öncelik veren tarih yazımı yaklasımını ifade eden kavram. 20. yüzyılın ilk yarısında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in öncülüğünü yaptığ ...

                                               

Mahnovsçina

Mahnovsçina, 1918-1921 yılları arasında Ukrayna bölgesinde gerçeklesmis anarko-komünist isyancı ordunun hareketi. Mahnovsçina kelimesi Mahnoya ait olan anlamına gelir. Hareket üç kolda incelenir: Özgür Bölge Mahnovizm Ukrayna Devrimci Asi Ordusu ...

                                               

Marksizm-Leninizm

Marksizm-Leninizm, adını Karl Marx ve Vladimir Leninden alan, 1920li yıllarda komünist partiler arasında popülerlik kazanan ideolojik akım. Marksizm-Leninizm; Marx, Engels ve Leninin ortaya koyduğu temel öğretilere bağlı kalarak, değisen kosullar ...

                                               

Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm

Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, Bolsevik lider Vladimir Lenin tarafından Ağustos-Ekim 1916 tarihleri arasında yazılan eser. Kitap Türkçe olarak ilk kez Sol Yayınları tarafından 1979 yılında yayınlanmıstır.

                                               

Modernizasyon teorisi

Modernizasyon teorisi toplumlardaki modernizasyon sürecini açıklamak için kullanılan bir teoridir. Modernizasyon ya da çağdaslasma geleneksel toplumdan modern topluma ilerici bir geçis modelini ifade eder. Teori; gereken destekle, "geleneksel" ül ...

                                               

Ne Yapmalı?

Ne Yapmalı?, Bolsevik lider Vladimir Lenin tarafından 1901-1902 yılları arasında yazılan kitap. Eserin baslığı, Nikolay Çernisevski tarafından aynı isimle yazılan romandan esinlenmistir.

                                               

Nisan tezleri

Nisan Tezleri, 1917 Subat Devrimi ile Rusya’daki Çarlık rejiminin devrilmesi üzerine sürgünde bulunduğu Isviçre’den, Mühürlü Tren ile Rusya’nın baskenti Petrograd’a gelen Bolsevik lider Lenin tarafından ilan edilen ve parti tarafından izlenmesi g ...

                                               

Osmanlı Gerileme Tezi

Osmanlı gerileme tezi veya Osmanlı gerileme paradigması, Osmanlı Imparatorluğunun dünyanın o zaman gelismis kabul edilen ülkeleri ile kıyaslandığında bilim ve endüstride geri kalması ve ürünler ortaya çıkaramaması sonucu, dıs ülkelere bağımlılığı ...

                                               

Patika bağımlılığı

Patika bağımlılığı ; bireylerin, grupların, toplumların yahut insanlığın belli eyleyisleri sonucu girdiği bir yolun, bir kalıbın daha sonraki yönelimlerini kosullaması, hareket alanını belli ölçülerde sınırlandırmasıdır. Türkçede tamlamadaki pati ...

                                               

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Max Weber temel olarak kapitalizmin gelisimini Protestan ahlakının yaygınlasmasına bağlamaktadır. "Ne oldu da geleneksel toplumdan modern topluma geçildi?" sorusuyla kapitalizmin dinamiklerine açıklama getirmeye çalısmaktadır. Bu geçiste Weber, t ...

                                               

Rusyada Kapitalizmin Gelismesi

Rusyada Kapitalizmin Gelismesi, Bolsevik lider Leninin 1899 yılında Vladimir Ilyin takma adıyla yayınlanan eseri. Lenin; bu eseriyle birlikte kendi marksist yöntemlerini genis kitlelere tanıtacak ve bu yöntemler ileride Leninizm adıyla doktrinles ...

                                               

"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı

"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı, Bolsevik lider Vladimir Leninin 1920 yılında yazmıs olduğu eser. Türkçe baskısı ilk 1970 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlanmıstır. Lenin, bu yapıtında sol komünizm düsüncesini kıyasıya elestirmektedi ...

                                               

Pitirim Sorokin

Pitirim Alexandrovich Sorokin Rus asıllı Amerikalı sosyolog. C. W. Mills gibi, Talcott Parsonsın kuramlarının sesli muhalifidir. Toplumsal çevrim kuramına katkısı en fazla bilinen sosyologdur ve bütüncül yaklasımı benimsemistir. 1919-1922 arası P ...

                                               

Sosyalist revizyonizm

Sosyalist revizyonizm, Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çesitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin genellikle burjuvazi sınıfı ile birlik olma benzeri değisiklikler içeren bir revizyondan geçmesi ge ...

                                               

Tarihsel materyalizm

Marx ve Engels tarafından ortaya konulan Diyalektik Materyalizmin doğadan topluma doğru gelistirilerek tarihsel süreçlerin anlasılmasında ve açıklanmasında kullanılmasıyla formüle edilen yöntemsel yapı. Diyalektik Materyalizm de olduğu gibi Tarih ...

                                               

Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı

Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Bolsevik lider Vladimir Leninin Subat-Mayıs 1914 tarihleri arasında yazmıs olduğu eser. Prosvesçeniye dergisi Nisan-Haziran 1914 sayılarında yayınlanmıstır.

                                               

Yeni tarih

Yeni tarih ifadesi Fransızca nouvelle histoire dan Jacques Le Goff ve Annales Okulunun üçüncü nesil önderlerinden Pierre Nora tarafından 1970lerde ortaya atılmıstır. Hareket temsil tarihi ve histoire des mentalités olan kültür tarihi ile özdesles ...

                                               

Teorik fizik

Teorik fizik, fiziğin matematiksel modellemeler ve fiziksel nesnelerin soyutlandırılmaları çalısmaları ve doğa olaylarını açıklayan, gerçeksellestiren ve tahmin yürüten fizik dalıdır. Bu deneysel fiziğin zıttır ki deneysel fizik araçlarla bu olay ...

                                               

Alan (fizik)

Alan, fizik kuramlarında kullanılan, matematikteki cebirsel alanın tüm özelliklerini tasıyan terim. Genellikle bu etki 100 nanometre ve daha küçük skalalarda etkili olur. Bu etki nanoteknolojiyle aynı skalaya denk gelir. Bir alan mekan ve zaman i ...

                                               

Değismezlik mekaniği

Fizikte, değismezlik mekaniği, basitçe, Kuantum alan kuramı kurallarının sadece değismez sayılarla yeniden yazılmasıdır.Mesela,bir parçacık kümesinin pozisyonları bir parçalı koordinat sistemi içinde sistemin çevirileri değismezlik altında değild ...

                                               

Dijital fizik

Dijital fizik, fizik ve kozmolojide evrenin bilgi ile açıklanabilir ve bu nedenle hesaplanabilir olduğu fikrine dayalı teorik perspektiflerden olusan bir koleksiyondur. Bu nedenle, evrenin bir bilgisayar programının çıktısı veya büyük bir dijital ...

                                               

Doğrusal olmayan Schrödinger denklemi

Doğrusal olmayan Schrödinger denklemi veya nonlineer Schrödinger denklemi, Schrödinger denkleminin doğrusal olmayan bir versiyonudur. Denklem ağırlıklı olarak doğrusal olmayan optik fiberlerde ve düzlemsel dalga kılavuzlarında ısığın iletimini mo ...

                                               

Fourier dönüsümü

Fourier dönüsümü, sürekli ve ayrık olarak ikiye ayrılabilir. Iki dönüsüm de bir nesneyi ortogonal iki uzay arasında esler. Sürekli nesneler için dönüsüm: seklinde verilir. Yukarıdaki dönüsümde görüleceği üzere x uzayındaki bir nesne k uzayında ta ...

                                               

Holografi ilkesi

Holografi ilkesi, bir uzayın hacminin kendi yüzeyi üzerine kodlanmıs sekilde düsünülebileceğini ifade eden bir kuantum kütleçekimi ve sicim kuramı özelliğidir. Ilk olarak Gerardus t Hooft ortaya atmıs ve yine Leonard Susskind; Hooft ile Charles T ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →