ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103                                               

Birim Veto Sistemi

Birim-veto sistemi uluslararası sistem ve bir politika teorisidir. Bu teori ilk olarak Morton A. Kaplan tarafından 20. Yüzyılın ortalarında ortaya atılmıstır. Teorisinde sisteme dâhil olan bütün ülkelerin nükleer güce sahip olması gerektiğine, bu ...

                                               

Bütünlesik milliyetçilik

Bütünlesik milliyetçilik, Risorgimento milliyetçiliğine karsı bir milliyetçilik tipidir. Her ne kadar Risorgimento milliyetçiliği bir milletin liberal bir devlet kurma arayısına karsılık gelse de bütünlesik milliyetçilik bir ulus bağımsızlık kaza ...

                                               

Demokratik konfederalizm

Abdullah Öcalan, Marksist-Leninist görüsleri, Murray Bookchinin düsüncelerinden biri olan komünalizmi katarak yorumlamıs ve ekoloji ve feminizm gibi konuları da içine katarak Demokratik Konfederalizm adı altında doktrinlestirmistir. Herhangi bir ...

                                               

Demokratik merkeziyetçilik

Demokratik merkeziyetçilik, siyasi bir partide çesitli kararların alınması amacıyla yapılan tartısmalar sırasında, her konunun herhangi kısıtlama olmaksızın tartısılabileceğini fakat çoğunlukça hemfikir olunan bir kararın alınmasından sonra bu ka ...

                                               

Deng Siaoping Teorisi

Deng Siaoping Teorisi veya Dengizm, Çinli lider Deng Siaoping tarafından gelistirilen siyasi ve ekonomik ideolojiler dizisi. Siaoping, söz konusu teorilerini gelistirirken Marksizm-Leninizm ve Maoculuk doktrinlerini açıkça reddetmemis, fakat Çini ...

                                               

Devrimci sosyalizm

Devrimci sosyalizm Küba Devriminde ortaya çıkan bir siyasi akımın adıdır. Sosyalist bir ülke olan Küba lideri Fidel Castro ve devrimci arkadaslarıyla birlikte devrim yaparak Batista yönetimini devirerek ülkeye komünizmi yaymaya çalısmıtır. ABD yö ...

                                               

Dünya 5ten büyüktür

Dünya 5ten büyüktür, simdiki Türkiye cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğanın dillendirdiği bir politik doktrindir. Tümcedeki "5" Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olan bes ülkeye gönderimde bulunmaktadır. Bu bes ülkenin veto hakk ...

                                               

Enternasyonalizm

Enternasyonalizm uluslar ve insanlar arasında daha fazla politik ya da ekonomik isbirliğini savunan bir politik ilkedir. Baska politik hareketler ve ideolojiler ile iliskili olmanın yanı sıra kendi basına bir doktrin, inanç sistemi ya da hareketi ...

                                               

Estoplumlastırmacılık

Estoplumlastırmacılık, farklı gruplasmaların temsil edilmesini sağlayan, özellikle derin ayrılıkların yarattığı çatısmaları yönetebileceği düsünülen bir devlet yönetimi biçimi. sık güç paylasımı terimi ile aynı anlamda kullanılır. Ancak teknik ol ...

                                               

Feodal sosyalizm

Feodal sosyalizm, anti-kapitalist toplumsal bir demagoji yardımıyla isçi sınıfını feodal sınıfların yanına çekmeye ve onları feodal sınıfların burjuvaziye karsı savasımında kullanmaya çalısan eğilim. Bilimsel sosyalizmin aksine, bilimsel yöntemle ...

                                               

Fokoculuk

Fokoculuk, gerilla savası yoluyla devrim yapılmasına dair gelistirilen devrim stratejisine verilen ad. Ilk olarak Fransız entelektüel Régis Debray tarafından ortaya atılan bu strateji, teoride ve pratikte Che Guevara tarafından gelistirilerek Mar ...

                                               

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci, Italyan düsünür, siyasetçi ve sosyalist kuramcı. Italyan Komünist Partisi kurucu üyesi ve bir süre lideri. Mussolininin Fasist rejimince hapsedildi. Marksist litaratüre katkısı ana olarak hegemonya, sivil toplum, altyapı-üstyapı ...

                                               

Hadari Islam

Hadari Islam veya Islam Medeniyeti ", Kurandan türetilen Islam ilkelerine dayanan bir yönetim teorisidir. Malezyada ilk basbakanı Tunku Abdurrahman tarafından 1957de kullanıldı.Malezya hükûmetleri, özellikle eski Basbakan Abdullah Ahmet Bedevi ta ...

                                               

Haydut devlet

Haydut devlet, kural tanımayan devlet veya kanunsuz devlet, küresel barısı tehdit eden, ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen, kitle imha silahlarının yaygınlasmasına yardım eden, kendi halklarına merhametsizce davranan, komsularını tehdit ede ...

                                               

Iskandinavcılık

Iskandinavcılık, Iskandinavya ülkeleri arasında çesitli derecelerde isbirliğini destekleyen bir ideolojidir. Iskandinavcılık, ortak bir Iskandinav geçmisini, paylasılan bir kültürel mirası, ortak bir Iskandinav mitolojisini ve ortak bir dil veya ...

                                               

Kamu diplomasisi

Kamu diplomasisi, bir ülke hükûmetinin baska bir ülkenin vatandaslarını ve aydınlarını kendi politik ve ideolojik düsünceleri doğrultusunda etkilemeye çalısmasını anlatan bir süreçtir. Bu anlayısta hükûmetler kendi ulusal hedeflerine, çıkarlarına ...

                                               

Kızıl siyasi üs

Kızıl siyasi üs, Mao Zedongun ortaya attığı, sehir merkezlerine uzak kırsal bölgelerde köylüleri örgütleme yoluyla kurulan komün köylerin genel kapitalist rejime baskısını ifade eden terimdir. 1949 yılında gerçeklesen Çin Komünist Devriminin ardı ...

                                               

Kurucu iktidar

Kurucu iktidar, hem siyasal ve hukuksal anlamda çesitli boyutlara sahip olması hem de bu boyutların birbirleriyle olan iliskisi bağlamında, yüklü bir mefhumdur. Kurucu iktidar mefhumuna dair yetkin bir kavrayıs ortaya koyabilmek, bu noktada, kavr ...

                                               

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet protokolü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet protokolü, asağıda yarı baskanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilen KKTCnin, Dısisleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğünce düzenlenen, Cumhurbaskanı tarafından onaylanan "Devlet Protokolü Listesi" bulunmaktadır.

                                               

Kültürel hegemonya

Kültürel hegemonya kavramı, esas olarak Marksist filozof ve politikacı Antonio Gramsci tarafından öne sürülmüs ve gelistirilmis bir kavramdır. Çözebilmek için karmasık ve karısık bir çalısmadır ve bunu yapabilmek için de tüm tinsel ve so­mut eyle ...

                                               

Manifest Destiny

Açık Kader, 19. yüzyılda Amerika Birlesik Devletlerinde Amerikalı yerlesimcilerce kıtanın doğu kıyısından batı kıyısına kadar genislemenin mukadder olduğunu ifade eden ideolojidir. Eski Dünyayı kurtarmak için yeni bir cennet insa etmek üzere yeni ...

                                               

Nasyonal Sosyalist Program

Nasyonal Sosyalist Program, Nasyonal Sosyalist Alman Isçi Partisinin 25 maddeden olusan resmî parti programıdır. 24 Subat 1920 tarihinde Adolf Hitler ve Anton Drexler tarafından yazılmıstır. Programın maddeleri sunlardır: Alman ırkından olmayan h ...

                                               

Neo-Nazizm

Neo-Nazizm veya Yeni Nazizm, II. Dünya Savasından sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla basa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyas ...

                                               

Neoklasik liberalizm

Neoklasik liberalizm, veya diğer adlarıyla Arizona School liberalizmi ve bleeding-heart liberteryenizm bir yandan sivil özgürlüklere ve serbest piyasalara verilen desteğin uyumluluğuna, diğer yandan da sosyal adalet ve en kötüsünün refahı endises ...

                                               

Öncü parti

Öncü parti ya da öncücülük, klasik Marksizmde yer alan sınıf mücadelesi teorisine, Lenin tarafından "Proletarya Partisi" kapsamında yaptığı katkıyı ifade eden terim. Bu kavram Lenin tarafından Ne Yapmalı? adlı eserinde detaylı olarak açıklanır. S ...

                                               

Özyönetim

Özyönetim ya da isçilerin özyönetimi genel olarak, isçi kooperatifleri, isçi konseyleri, katılımcı ekonomi ve is yerinin patronsuz çalıstırıldığı benzer olusumlarda kullanılan karar alma modelidir. Özyönetim, geleneksel is organizasyonunun aksine ...

                                               

Paternalizm

Paternalizm veya Babacılık, toplum veya aile yönetimlerinde kararların, rehber ve ideal kabul edilen kisi veya kisilerce alınmasını öngören yönetim sisteminin adıdır. Toplum ve aile içerisinde bir hiyerarsik yapı bulunması gerekliliğine ve hiyera ...

                                               

Pretoryanizm

Pretoryanizm silahlı kuvvetlerin kendilerini devletin, mevcut rejimin veya mevcut iktidar ve yöneticilerin koruyucusu olarak görmesi durumudur. Bu anlayısta ordu doğrudan veya dolaylı olarak ülke siyasetine ve gündemine yön verebilmekte gerektiği ...

                                               

Proleter enternasyonalizm

Proleter enternasyonalizm, isçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçeklestirmek için birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Marksist sosyal sınıf teorisidir. Komünist Manifestonun son diz ...

                                               

Radikal demokrasi

Radikal demokrasi Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe tarafından 1985te yazılmıs kitapları Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Politikalara Doğru da ortaya atılmıstır. Iddiaları, toplumsal ve siyasi değisim amaçlayan toplumsal hareke ...

                                               

John Rawls

John Bordley Rawls, Amerikalı filozof. Temel eseri A Theory of Justice dır. Bu kitap 20.yüzyılın siyaset felsefesi alanında hazırlanmıs en önemli kitap olarak görülmektedir. 1971de yazdığı bu kitaptan sonra 1993te Siyasal Liberalizm i yazmıstır. ...

                                               

Rövansizm

Rövansizm, genellikle bir savas veya toplumsal hareketin ardından bir ülkenin uğradığı toprak kayıplarını tersine çevirme iradesinin siyasi tezahürüdür. Bir terim olarak, rövansizm, Fransa-Prusya Savasındaki Fransız yenilgisinin intikamını almak ...

                                               

Songun

Songun veya Sŏngun, Kuzey Kore’nin önce ordu siyasetinin ismidir. Buna göre Kore Halk Ordusunun devlet islerinde ve ülke kaynaklarının kullanımında önceliği bulunmaktadır. Bu siyasetin birçok alanda farklı yansımaları olup siyasi ve ekonomik alan ...

                                               

Sosyal Darwinizm

Sosyal Darwinizm, Charles Darwinin toplumbilim alanındaki fikirleri ve evrim teorisi gibi düsüncelerinin sosyolojik alandaki etkilerinden bahsedilirken kullanılan bir terimdir. Sosyal Darwinizm, Darwinin kuramının genisletilerek sosyal alanda uyg ...

                                               

Süper emperyalizm

Süper emperyalizm ifadesi ilk kez Kasım 1914te ultra emperyalizm ifadesi ile birlikte kullanılmıstır. Karl Kautskyın Der Imperialismus Türkçe: Emperyalizm makalesini çeviren William E. Bohn, eserde geçen Kartell ve Ultra Imperialismus ifadelerini ...

                                               

Sirketokrasi

Sirketokrasi, sirketler tarafından ya da sirketlerin çıkar grupları tarafından kontrol edilen ekonomik ve politik bir sistemi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Genelde belirli bir ülkedeki halihazırdaki ekonomik durumu elestirmek için kullan ...

                                               

Tasfiyecilik

Tasfiyecilik, Marksist-Leninist terminolojide teorinin tasfiyesi ve parti üyelerinin, parti programını reddetmesini ifade eden terim. Bolsevik lider Vladimir Lenine göre tasfiyecilik proletarya diktatörlüğünün yadsınması ve reddi sonucu olusur. L ...

                                               

Türkiye devlet protokolü

Türkiye devlet protokolü, asağıda baskanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilen Türkiyenin, Dısisleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğünce düzenlenen, Cumhurbaskanı tarafından onaylanan "Devlet Protokolü Listesi" bulunmaktadır. Türkiyede, diğer ülkelerd ...

                                               

Uyumlu Sosyalist Toplum

Uyumlu Sosyalist Toplum, Çinin Çin değerleri ile sosyalizm politikalarının yansıması olan sosyoekonomik vizyonunu ifade eden terim.

                                               

Yeni Demokrasi

Yeni Demokrasi ya da Yeni Demokratik Devrim, Mao Zedongun "dört sınıf bloku" teorisi kapsamında, Çin Devrimi sonrasında kurulan Çindeki demokrasi anlayısı ifade eden terim. Buna teoriye göre; devrim sonrası Çinde gelisecek demokrasi farklı bir yo ...

                                               

Yeni Politik Düsünce

Yeni Politik Düsünce veya sadece Yeni Düsünce, Mihail Gorbaçovun Sovyetler Birliği reformlarının bir parçası olarak ortaya koyduğu doktrin. Bu fikrin baslıca unsurları uluslararası politikada ideolojik hareket etmeme, sınıf mücadelesi kavramını t ...

                                               

Akıs (psikoloji)

Pozitif psikolojide, akıs, aynı zamanda alan olarak da bilinmekte, bir etkinliği gerçeklestiriyor olan kisinin enerjik bir sekilde odaklandığını, tamamen dahil olduğunu ve etkinlik süresince keyif aldığını hissederek kendini tamamen etkinliğe ver ...

                                               

Bağlanma teorisi

Bağlanma teorisi veya bağlanma kuramı, psikolojide bireyin, baska bir kisiden yakınlık bekleme eğilimi ve bu kisi yanında olduğunda bireyin kendisini güvende hissetmesidir. Bağlanma, genelde çocuk ile yetiskin bir birey -çoğu zaman anne- arasında ...

                                               

Bes Büyük faktör kuramı (psikoloji)

Ruh biliminde "Büyük Bes" kisilik özelliği, deneysel arastırma ile kesfedilmis, 5 göze çarpan etmen veya kisilik boyutudur. Bu model hakkında ilk genel ima, 1933 yılında Amerikan Psikoloji Birliği için yapılan baskanlık söylevinde, L. L. Thurston ...

                                               

Çoklu zekâ teorisi

Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çesitli ve özel boyutlardan olustuğunu öneren bir modeldir. Gardner bilissel yeteneklerin genis bir yelpazeden olustuğunu ve aralar ...

                                               

Jung Kuramı

Önce Freudçuluktan yola çıkan ve sonra ona karsı olan Prof. Carl Gustav Jung, ruh bilimin çesitli alanlarında kendine özgü yeni kuramlar ileri sürmüstür. Öğretisi, analitik ruh bilim ya da kompleks ruh bilim okulu adıyla anılır. Örneğin bilinç dı ...

                                               

Öz belirleme teorisi

Öz belirleme teorisi, kisilik gelisiminin ve davranısların örgütlenmesinin arkasında yatan içsel süreçlere odaklanan bir motivasyon ve kisilik kuramı olarak Edward Deci ve Richard Ryan tarafından gelistirilmistir. Öz belirleme teorisi davranıs dü ...

                                               

Problemli kumar oynama

Problemli kumar oynama, kumar oynama sıklığının, buna ayrılan zamanın ve harcanan paranın yoğunluğunun artması sonucu kumar aktivitelerinin bireyin kontrolünden çıkması, islevselliği ve iliskileri üzerinde bozucu etkilerinin görülmesi durumuna ps ...

                                               

Psikoloji temel bilimi

Psikoloji temel bilimi, psikoloji alanında yapılan arastırmaların bazıları, uygulanan psikolojik disiplinlerde yapılan arastırmalardan daha "temel" dir ve doğrudan bir uygulaması yoktur. Psikoloji içerisindeki temel bilim yönelimini yansıttığı dü ...

                                               

Sosyal baskınlık kuramı

Sosyal baskınlık kuramı artı değer üreten toplumlarda görülen grup temelli sosyal hiyerarsinin nasıl olustuğunu ve sürdürüldüğünü açıklamak hedefiyle Jim Sidanius ve Felicia Pratto isimli iki Amerikalı sosyal psikolog tarafından gelistirilen bir ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →