ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Fizik yasası

Fizik yasası ya da bilim yasası, belirli sartlar altında her zaman olan olayları belirli gerçeklerle ve uygulanabilir olaylarla açıklamaktır. Fizik yasaları, bilim insanları tarafından kanıtlanmıs ve tüm evren için geçerli olan, yıllar boyu yapıl ...

                                               

Holizm

Holizm ; bütünün, kendisini olusturan parçaların toplamından daha fazla olduğunu savunan felsefe görüsüdür. Ayrıca Sistem Kuramı içerisinde de değerlendirilen bir yaklasımdır.

                                               

Nesnellik

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve ögelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde ileri sürülen argümalar ı sekilde burada da geçerlidir. Nesnellikten kastedilen, öz ...

                                               

Olgu

Olgu, var olduğu, doğru olduğu veya gerçeklestiği kabul edilen seydir. Yalan olmayan, doğru olan sey, hakikat olarak da tanımlanabilir. Bir gerçeğin geçerliliğini sınamanın en yaygın yolu doğrulanabilirlik testidir; yani, deney yoluyla gösterilip ...

                                               

Öngörü gücü

Bir bilimsel teorinin test edilebilir tahminler üretme gücüne öngörü gücü veya tahmin gücü denmektedir. Bu kavram, halihazırda bilinen olguların belirli bir teori ile geriye dönük olarak açıklanması veya tanımlanmasına yönelik kullanılan açıklama ...

                                               

Öznelerarasılık

Öznelerarasılık karmasık bir meselenin farklı kisilerce aynı ölçüde tanınabilir ve anlasılabilir olduğu durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Örneğin "bisikletlerin yararlı bir icat olduğu" gibi belirli durumlar öznelerarası anlası ...

                                               

Paradigma

Paradigma Helenceden gelir) Türk Dil Kurumu sözlüğü anlam karsılığı ; "Değerler dizisi" olarak tanımlanmıstır. 1960lardan beri paradigma kelimesi bilimsel disiplinlere veya baska epistemolojik içerikteki düsünce kalıplarına göndermede bulunur. Ba ...

                                               

Sıradanlık ilkesi

Sıradanlık ilkesi, bilim felsefesinde Dünya üzerinde yasayan insanların hiçbir ayrıcalığı ve olağanüstülüğü bulunmadığını savunan görüs. Kopernikçi bir prensiptir. Hem insanın evrendeki fiziksel bulunusu hakkında, hem de felsefi konumu hakkında a ...

                                               

Terminus

Terminus sözcüğünün anlamı, belirginlestirilmis veya kendi alanında netlestirilmis bir kavramın artık konusma boyutunda uzmanca kullanılmasından kaynaklanır. Orada artık spesifik tanımlamasına kavusur. Terminus, aynı zamanda anlam itibarıyla günl ...

                                               

Üniformitaryanizm

Tekdüzelik Doktrini veya Tekdüzen Ilkesi olarak da bilinen Tekdüzencilik, günümüz bilimsel gözlemlerimizde isleyen aynı doğal yasaların ve süreçlerin geçmiste evrende her zaman islediği ve her yerde uygulandığı varsayımıdır.Tekdüzelik veya değism ...

                                               

Vitalizm

Vitalizm, ilke olarak hem ruhtan hem de organizmadan ayrı bir hayatı kabul eden fizyolojik öğreti. Bu görüs, bütün uzvi aksiyonları kapsar. Dirimselcilik bir yandan animizme ve özellikle ruh ile beden arasında aracı bir güç kabul ettiği için Van ...

                                               

Viyana Çevresi

Viyana Çevresi, 1922de Viyana Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Moritz Schlickin önderliğinde toplanan bir grup teorisyen, matematikçi ve filozoftu. Gelisen felsefi yön, mantıksal pozitivizm veya mantıksal deneycilik olarak adlandırıldı ...

                                               

Yanlıs bile değil

Yanlıs bile değil ", çoğunlukla sözdebilimi betimlemek için kullanılan bir ifadedir. Bu, bir argümanın veya açıklamanın bilimsellikten uzak safsata olduğunu ifade eder. Sayet bilimsel olabilmesi için yanlıslanabilir olması gerekir. Yanlıslanamaya ...

                                               

Zaman algısı

Zaman algısı, psikolojide, bilissel dilbilimde ve nörobilimde, birinin belirsiz olayların süresinin algılanması ve olayların gelismesi ile ölçülen öznel deneyime veya zaman duygusuna atıfta bulunan bir çalısma alanıdır. Iki ardısık olay arasındak ...

                                               

Gözlemsel astronomi

Gözlemsel astronomi bilimlerinin, teorik astrofizikten farklı olarak veri almayla ilgilenen bir dalıdır. Ana olarak fiziksel modellerin ölçülebilir içeriklerini bulmaya dayanır. Uygulama olarak, Teleskop ve diğer astronomi araç gereçleri kullanıl ...

                                               

Kütleçekimsel dalgaların ilk gözlemi

Kütleçekimsel dalgaların ilk gözlemi, ilk gözlemi 14 Eylül 2015 tarihinde meydana gelmesine rağmen, Yerçekimsel dalgaların bulusu, daha sonra 11 Subat 2016 tarihinde, LIGO ve Virgo is birliği tarafından, birlikte açıklandı. Yerçekimi dalgaları ik ...

                                               

Uluslararası bilimsel kelime dağarcığı

Uluslararası bilimsel kelime dağarcığı, köken dili belli olan veya olmayan, ancak birkaç modern dilde su anda kullanımda olan bilimsel ve özel sözcüklerden olusur. "Uluslararası bilimsel kelime dağarcığı" terimi ilk kez Philip Gove tarafından Web ...

                                               

Antropik ilke

Antropik ilke, fizikte ve kozmolojide özellikle astrofizik ve kozmolojideki fiziksel ve kimyasal teorilerin Dünyada yasam olduğunu ve yalnızca tek bir yasam formunun, Homo sapiens in her seyin hesaplanabilir hale getirebilen bir düzeye ulasmıs ol ...

                                               

Bernoulli ilkesi

Akıskanlar dinamiğinde Bernoulli prensibi, sürtünmesiz bir akıs boyunca, hızda gerçeklesen bir artısın aynı anda ya basınçta ya da akıskanın potansiyel enerjisinde azalmaya neden olduğunu ifade eder. Bernoulli prensibi, adını Hollanda-Isviçre kök ...

                                               

En az eylem ilkesi

En az eylem ilkesi diğer bi adıyla minimum eylem prensibi, mekanik sistemlerdeki eylem kavramına varyasyon prensipleri uygulandığında hareket denklemlerinin bulunması esasına dayanır. Görelilik teorisinde, göreli etkiler fiziksel olarak dahil old ...

                                               

Evrensel ilke

Ortaçağ sonlarına kadar genellikle Dünya’nın evrenin merkezi olduğuna inanılırdı. Buna göre, Dünya’nın evrende ayrıcalıklı bir yeri vardı. Bu inanç kökenini Roma Imparatorluğu döneminde yasamıs Iskenderiye’li Batlamyusdan Ptolemy, 90-168 almıstır ...

                                               

Fermat ilkesi

Fermat ilkesi, Fermat prensibi ya da en az süre prensibi Pierre de Fermat tarafından ısık yollarının belirlenmesi için kullanılabilen genel bir ilke. Fermat ilkesine göre bir ısık ısını herhangi iki nokta arasında ilerlerken, izlediği yol en az z ...

                                               

Godwin kanunu

Godwin kanunu "Çevrimiçi tartısma büyüdükçe, Hitler veya Nazilerle ilgili bir karsılastırma yapılma olasılığı 1e yaklasır." diyen mizahi sözdür. Buna göre herhangi bir konudaki çevrim içi tartısma eğer yeterince uzarsa, eninde sonunda biri ya da ...

                                               

Hamilton prensibi

Fizikte, Hamilton prensibi, William Rowan Hamilton’un sabit eylem ilkesinin formülasyonudur. Fiziksel bir sistemin dinamikleri Lagrange tabanli bir fonksiyonel için varyasyonel bir problemin tarafından belirlenir. Lagrange, sistemi ve üzerine etk ...

                                               

Ters kare yasası

Ters kare yasası, fizikte ters kare yasası belirli bir fiziksel miktar veya siddeti o fiziksel büyüklüğün kaynağından uzaklığın karesiyle ters orantı olduğunu belirten herhangi bir fiziksel yasadur. Denklem sekli: Yoğunluk, Siddet veya Koyuluk ∝ ...

                                               

Mach prensibi

Mach prensibi, belirli bir bölgedeki hareketin baska bir referans noktasına göre hareketin belirlenmesi büyük ölçekteki madde dağılımına dayalı olduğunu belirtir. Teorik fizikteki, yerçekimi teorilerinden olan Mach prensibi Einstein tarafından is ...

                                               

Varyasyon prensibi

Varyasyon presibi, varyasyonlar hesabında kullanılan bilimsel bir prensiptir. Temel olarak, uygulamanın yapıldığı alanla ilgili nicelikler için en büyük veya en küçük değerleri bulmak için yine bu niceliklere bağlı uygun fonksiyonlar türetmeye da ...

                                               

Wiedemann-Franz kanunu

Wiedemann-Franz kanunu, metallerde ısı iletkenliğinin elektrik iletkenliğine oranının sıcaklık ile doğru orantılı olduğunu söyleyen kanundur. κ σ = L T {\displaystyle {\frac {\kappa }{\sigma }}=LT} Burada L ile gösterilen Lorenz sayısı suna esitt ...

                                               

Albert Einstein Madalyası

Albert Einstein Madalyası, Albert Einstein Derneği tarafından Bernde verilen ödüldür. Ilki 1979 yılında verilen ödül, her yıl Albert Einsteinla ilgili "sunulan üstün hizmet"e verilmektedir.

                                               

Google Lunar X Prize

Google Lunar X Prize veya Moon 2.0, 2007-2018 yılları arasında X Prize Foundation tarafından organize edilen ve Googleın sponsorluğunda gerçeklestirilen bir bilim ve teknoloji ödülü yarısmasıydı. Yarısma, Ay yüzeyinde bir robotun indirilmesi, Ay ...

                                               

Leibniz Ödülü

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Ödülü, kısa adıyla Leibniz Ödülü, Alman Arastırma Topluluğu nun Alman bilimadamlarını desteklemek amaçlı verdiği ödüldür. Adını Alman bilim adamı Gottfried Wilhelm Leibnizden alan Leibniz Ödülü, 1985ten beri her yıl çesi ...

                                               

Newcomb Cleveland Ödülü

American Association for the Advancement of Scienceın Newcomb Cleveland Ödülü, her yıl Scienceın Arastırma Makaleleri veya Raporlar bölümlerinde yayınlanan olağanüstü bilimsel makalelerin yazarlarına verilir. 1923te kuruldu, 1951de ölümüne kadar ...

                                               

Ağır silahlar

Tank, top, obüs, havan gibi silahların olusturduğu gruptur. Almanca Schwere Waffen f, Fransızca armes lourdes, Ingilizce heavy arms. Hafif silahlardan veya piyade silahlarından daha büyük çaplı, mürettebat tarafından kullanılan büyük top, obüs ve ...

                                               

Askerî tarih

Askerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatısma kategorisine giren olaylardan olusur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı dövüsmeden yeryüzündeki birey nüfusunun çoğunluğunu etkileyen düzenli ordular arasında geçen bir dünya savas ...

                                               

Biyolojik silah

Biyolojik silah, ölümcül veya basitçe etkisiz hale getirilebilen hastalıkların yayılmasıyla orduları veya düsman popülasyonlarını zayıflatmak amacıyla organizmaları kullanan bir silahtır. Rahatsızlık potansiyeli, kitle imha silahları olarak sınıf ...

                                               

Drone saldırısı

Drone saldırısı ya da insansız hava aracı saldırısı, bir veya daha fazla insansız hava muharebe aracı veya silahlı hale getirilmis ticarî insansız hava aracı tarafından yapılan saldırıdır. Bu saldırı sekli, genellikle hedefe füze veya bomba atara ...

                                               

Füze

Füzeler, roketlerden farklı olarak sadece atmosferde çalısan çesitli güdüm sistemleri ile hedefe yönelen karmasık silahlardır. Füzeler çoğunluka roket motoruna sahiptirler. Çesitli füzelerin jet motoru da bulunabilmektedir. Füzelere zaman güdümlü ...

                                               

Gayrinizami harp

Gayrinizami harp ; düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve islevsel birliklerle düsmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan savas seklidir. Psikolojik harp, istikrar harekâtı ve gayrinizami harp olarak üçe ayrılan özel ...

                                               

Kimyasal savas

Kimyasal savas, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılara verilen isimdir. Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel ya psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmis olan maddele ...

                                               

Meteor (füze)

Meteor füzesi, çok uluslu "MBDA" sirketi tarafından gelistirilmekte olan, 320 km menzilli, radar güdümlü bir havadan havaya füze çesidi. Yüksek yoğunluklu elektronik savas ortamında islev gören ve gelismis ramjet motor teknolojisi kullanılan füze ...

                                               

Nükleer silah

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. ...

                                               

Penguin

Penguin, Norveçli Kongsberg Defence & Aerospace firması tarafından üretilen NATOnun ilk serbest uçuslu anti-gemi füzesidir. Füzenin orijinal adı Penguin olmakla birlikte ABD kodlaması AGM-119dur. Ufak ve orta tonajlı gemilerle satıhtaki denizaltı ...

                                               

Piyade tüfeği

1943 yılında tasarlanan StG 44 bilinen anlamda savas sahasında genis olarak kullanılan ilk çağdas piyade tüfeği olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Klasik tüfek fiseği yerine onun kovanı kısaltılmıs versiyonu olan 7.92x33 Kurz mermisi atesleyebi ...

                                               

Roket

Roket, mekanik anlamda bir jet motorunda olduğu gibi yanma islemine bağlı olarak itki üreten ancak bunu yaparken çevreden mecburi bir hava girisine ihtiyaç duymayan motora verilen addır. Bir roket motoru kullanarak öz-itki üreten askerî ya da siv ...

                                               

S-300

S-300 bir Rus sirketi olan Almaz Bilimsel Endüstriyel Sirketi tarafından gelistirilmis, orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan bir hava savunma füze sistemidir. Sistemin NATO isimlendirmesi SA-10du ...

                                               

Savas

Savas veya harp ; ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar, isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçeklesen silahlı mücadeledir. Savaslar genellikle dini, millî, siyasi ve ekonomik amaçlara ulasmak için ...

                                               

Silah

Silah, Silanlanma veya Teçhizat, insanların diğer canlılara karsı savunma veya saldırı amacıyla kullandığı her türlü araç. Silahlar, bıçak ve kılıç gibi kesici araçlardan, top ve tüfek gibi patlayıcı araçlara kadar çok genis bir yelpazede yer alı ...

                                               

Tabanca

Tabanca ; kısa namlulu atesli silah. Tabancalar, çalısma prensiplerine ve mermi muhafaza bölümlerinin sekline göre, sarjörlü pistol veya toplu revolver olarak adlandırılırlar ve kullanılan mermilerin çaplarına göre sınıflandırılırlar. Sarjörlü ta ...

                                               

Sözdebilim

Sözdebilim veya sahte bilim, bilimsel argümanlar kullanılarak ileri sürülen, ancak bilimsel çalısmaların gerektirdiği materyal, metot, test edilebilirlik gibi standartları tasımayan veya yeterli bilimsel arastırma ile desteklenmeyen iddia, inanç, ...

                                               

Aryan

Aryan, antik Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-Iran dilleri konusmus halkların kendilerini tanımlamak ve bölgedeki diğer halklardan ayırt etmek için kullanmıs oldukları bir terimdir. Vedik döneminde Hindistan’ın Āryāvarta olarak adlandırılan bö ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →